А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Промисловий електрофільтр

Промислові електрофільтри складаються з ряду заземлених паралельних пластин або труб, через які пропускаються запилені гази.

Горизонтальний пластинчастий електрофільтр. Промислові електрофільтри виготовляються двох видів: пластинчасті і трубчасті.

Промислові електрофільтри конструюються двох видів: пластинчасті і трубчасті. Пластинчастий електрофільтр являє собою камеру, в якій на рівній відстані один від іншого встановлені металеві вертикальні листи - пластини. Посередині між пластинами також на рівній відстані один від іншого ізольовано від пластин підвішені проводи. Очищається газ через пластинчастий апарат може проходити уздовж пластин горизонтально і вертикально. Залежно від цього розрізняють вертикальні і горизонтальні пластинчасті електрофільтри. Іноді пластини замінюють металевими сітками або рядами прутків. Для кращого очищення газів від пилу гази в деяких електрофільтрах проходять послідовно упродовж кількох груп пластин. В цьому випадку електрофільтр називається багатопільної, так як кожна група пластин разом з коронуючими електродами (проводами) утворює своє електричне поле.

Промислові електрофільтри складаються з ряду заземлених паралельних пластин або труб, через які пропускаються запилені гази.

Промислові електрофільтри застосовуються в діапазоні температур до 400 - 450 С, в деяких випадках і при більш високих температурах, а також в умовах впливу різних корозійних середовищ. Електрофільтри можуть працювати як під розрідженням, так і під тиском газів, що очищаються. Системи пило - і золоулавліванія із застосуванням електрофільтрів можуть бути повністю автоматизовані.

Схема пристрою вертикального трубчастого електрофільтру. Сучасні промислові електрофільтри поділяються на два основних типи: 1) трубчасті або циліндричні і 2) пластинчасті. Трубчастий фільтр (рис. 44 - 7) складається, в основному, з набору вертикальних заземлених труб /с натягнутими уздовж їх осі тонкими коронуючими проводами. Пластинчастий фільтр являє собою камеру, в якій поміщений ряд паралельних заземлених пластин. Між пластинами знаходяться коронирующим дроту.

У промисловому електрофільтрі міститься велика кількість подібних елементів, кожен з яких складається з коро-нірующего і осадітельного електродів. Вони поміщаються в загальному корпусі, який може мати круглу або прямокутну форму і виконується зі сталі, алюмінію, цегли, залізобетону, свинцю, пластмас та інших матеріалів в залежності від характеру газу і містяться в ньому частинок. При необхідності корпус футерують і забезпечується теплоізоляцією.

У промислових електрофільтрах швидкість газу становить 075 - 1 5 м /с при трубчастої конструкції і 0 5 - 1 0 м /с при пластинчастої; відмінність пояснюється більш сприятливим електричним полем в трубах.

У промислових електрофільтрах швидкість газу становить 075 - 1 5 м /с при трубчастої конструкції і 0 5 - 1 0 м /с при пластинчастої; відмінність пояснюється більш ефективною дією електричного поля в трубах.

Струм, що подається на промислові електрофільтри, відповідно до розміру і режимом роботи електрофільтру змінюється між 30 і 500 мПа, тому необхідні трансформатори і - випрямлячі потужністю-до 40 кВ - А. Оскільки швидкість міграції залежить від зарядки і напруженості осадітельного поля, необхідно прикладати найбільше можливе напруга, що не викликає запалювання дуги.

У практиці газоочистки харчування промислових електрофільтрів постійним струмом не застосовують, так як при цьому вони працюють нестабільно.

Хігнетт вказував на те, що промислові електрофільтри зазвичай працюють при таких значеннях концентрацій, як 5 - 1012іонов в 1 м3 що на один порядок нижче даного значення і збігається зі значенням, яке рекомендовано для лабораторних електрофільтрів.

Це рівняння може застосовуватися для розрахунку промислових електрофільтрів.

Фактична залежність т) від d для промислових електрофільтрів визначається експериментально.

У роботах[31]і[32]наводиться огляд характеристик промислових електрофільтрів. У ряді інших робіт[33-35]питання елек - тростатіческого осадження розглянуто кілька більш широко.

Характер зміни напруги при регулюванні його по пробою в електрофільтрі[агрегаты а - АФА-90-200. б - АРС-250 ( 400 ]. Тому такі системи регулювання рекомендується застосовувати для харчування досвідчених і промислових електрофільтрів невеликої продуктивності, які працюють у відносно спокійному режимі без частих розрядів.

Устаткування поля в 1 2 - відповідно, коронирующим і осаджувальних електроди. 3 - аеродинамічні глухі перегородки. Інтенсивну електронно-іонну технологію з комбінованим газів легко реалізувати в промислових електрофільтрах з газо-осадітельного електродами типу СГ, ДП, ОГП або УГТ.

Так як результати лабораторних дослідів не можуть бути безпосередньо перенесені на промислові електрофільтри[4], Випробування проводили на електрофільтрі типу ДМ-156.

У книзі використані результати дослідницьких та експериментальних робіт, проведених авторами на досвідчених і промислових електрофільтрах.

Значення питомих струмів корони для тределенних умов роботи: електрофільтру визначаються на підставі даних - их, одержуваних при знятті показників ч промисловому електрофільтрі, або за результатами випробувань дослідних електрофільтрів.

Так як їх рухливість мала в порівнянні з рухливістю газових іонів, настає значне зменшення сили струму (замикання корони), і в практичних випадках на промислових електрофільтрах вимірювальний прилад (міліамперметр) покаже нуль.

У промислових електрофільтрах управління механізмами струшування осаджувальних електродів здійснюється серійно випускаються командними апаратами типу КЕП-12У.

Показники роботи електрофільтрів з ручним, напівавтоматичним і автоматичний регулюванням напруги. Одним з основних недоліків цієї системи є те, що внаслідок періодичного зниження напруги середнє значення робочої напруги електрофільтру виявляється менше UVt опт. Тому такі системи регулювання рекомендується застосовувати для харчування досвідчених і промислових електрофільтрів невеликої продуктивності, які працюють у відносно спокійному режимі без частих розрядів.

На рис. 2 - 3 6 дана принципова схема тиристор-ного регулятора агрегату харчування електрофільтру. Подібна установка була застосована в агрегатах серії АТФ і в агрегатах харчування промислових електрофільтрів і озонаторів.

Як і слід було очікувати, усереднене за часом напруга на електрофільтрі досягає максимуму і потім знижується, коли зростання втрат в іскрах перевищує збільшення підведення потужності. Подальше підвищення напруги (вище оптимального) не дає ефекту через збільшення втрат в іскрових розрядах. Оптимальна частота розрядів для більшості промислових електрофільтрів становить 50 - 125 іскор в 1 хв; для уловлювання пилу з високим питомим електричним опором вона може бути більше.

При цьому у матеріалу спостерігається поверхнева рівномірна корозія. Епоксіфенольнимі склопластик для осаджувальних електродів був досліджений на зразках шляхом завішування останніх в промислові електрофільтри.

Електростатична очищення газів служить універсальним засобом, придатним для будь-яких аерозолів, включаючи тумани кислот, і при будь-яких розмірах частинок. Метод заснований на іонізації і зарядці частинок аерозолю при проходженні газу через електричне поле високої напруги, що створюється коронирующим-ські електродами. Осадження частинок відбувається на заземлених осаджувальних електродах. Промислові електрофільтри складаються з ряду заземлених пластин або труб, через які пропускається очищається газ.

На практиці електрофільтри зазвичай працюють без іскріння при максимальній напрузі, оскільки воно посилює як /заряд частинок, так і облягати електричне поле. Пробійні потенціал взагалі-вище при негативному заряді на коронирующим електроді і менш стійкий, коли корона має поло -, тивний заряд. Однак існує думка, що утворення озону значно менше при позитивному коронному розряді, ніж при негативному. Внаслідок цього в промислових електрофільтрах застосовується негативний розряд, а позитивний використовується при кондиціонуванні повітря.

Високовольтний трансформатор з механічним випрямлячем. Випрямлячі для агрегатів застосовуються різних систем - напівпровідникові, кенотронні і високовольтні механічні подовжувачі. Найкращими і перспективними є високовольтні напівпровідникові випрямлячі. Напівпровідникові високовольтні випрямлячі особливо придатні для агрегатів, що живлять мокрі електрофільтри для уловлювання туману різних кислот, пилу при малій запиленості газу і ін. Кенотрон часто застосовують в малопотужних агрегатах електрофільтрів для тонкої очистки повітря. У більшості знаходяться в експлуатації агрегатів для харчування промислових електрофільтрів застосовані високовольтні механічні випрямлячі.