А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Довільна хвиля

Довільна хвиля може бути представлена у вигляді сукупності плоских синусоїдальних хвиль з різними хвильовими векторами, частотами, амплітудами і початковими фазами. Таке уявлення сформоване на можливості розкладання періодичної функції в ряд Фур'є або виразу неперіодичної функції за допомогою інтеграла Фур'є (стор. Сукупність синусоїдальних хвиль, в результаті накладення яких виходить розглянута хвиля, називається спектром останньої. Сукупність значень амплітуд і частот цих синусоїдальних хвиль називається відповідно спектром амплітуд і спектром частот.

У загальному випадку довільної хвилі таке співвідношення не має місця.

У загальному випадку довільної хвилі таке співвідношення не має місця. Вона випливає безпосередньо з відомої загальної теореми механіки про те, що у будь-якій системі, що здійснює малі коливання, середнє значення повної потенційної енергії дорівнює середньому значенню повної кінетичної енергії.

Узагальнення відбивних формул на випадок отаженія довільної хвилі від поверхні довільної форми //Журн.

Хвиля з хвильовим вектором k може взаємодіяти з довільної хвилею, вочповой вектор якої 2 закінчується на зазначеній лчніі; хвильової вектор kj замикає трикутник.

Істотно, що модуль і фаза цього коефіцієнта не залежить від напрямку вектора k, а залежать лише від інтенсивності накачування, що входить в параметр В, Це і забезпечує збереження форми фронту при зверненні: довільну хвилю можна розкласти на плоскі хвилі, і процес звернення не змінює співвідношення їх амплітуд і фаз.

За допомогою елементарної плоскої хвилі дуже легко виражається довільна хвиля.

Довільна оптична хвиля, введена в резонатор ззовні або порушується в резонатора порожнини, послідовно проходить утворюють елементи, зазнаючи на кожному з них фазовий, геометрооптіческое і дифракційне спотворення, втрачаючи при цьому свою енергію. Після циклічного обходу резонатора порожнини розглянута довільна хвиля знову повернеться в зазначену точку простору; при цьому характеристики хвилі в загальному випадку зміняться. Існує, однак, нескінченний дискретний набір хвиль, які в резуль - 1ате різного роду взаємодій з утворюють резонатор елементами в кожному наступному проході відновлюють відносне просторове розподіл амплітуди і фази, а також стан поляризації в кожному поперечному перерізі резонатора порожнини. Такі хвилі називаються власними хвилями або власними типами коливань резонатора.