А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Твір - цифри

Твір чисел, що становлять позначення формату, визначає кількість форматів 11 яке міститься в даному форматі.

Типи ліній креслення. Твір чисел, що становлять позначення формату, визначає кількість форматів 11 (297X210), яке міститься в даному форматі.

Твір чисел (чисел), відповідних позначенню формату, визначає кількість форматів 11 яке міститься в даному форматі. При позначенні додаткових форматів двозначне число, яке вказує кратність однієї зі сторін відповідним сторонам формату 11 відокремлюється крапкою.

Твір чисел 4-го і 5-го стовпців записуємо в 6 - м стовпці, а стовпці 81012 1416 - й отримуємо в результаті перемноження чисел 6-го стовпця на відповідні коефіцієнти k (стовпці 7911 , 1315 - й), де k - n - 1 для першої шпации, а для кожної наступної менше на одиницю.

Твір чисел, що становлять позначення формату, визначає кількість форматів 11 які містяться в даному форматі.

Твір чисел, що становлять позначення формату, визначає кількість форматів 11 (297Х Х210), що містяться в даному форматі.

Додаткові формати. Твір чисел, що становлять позначення формату, визначає кількість форматів 11 (297x210), яке міститься в даному форматі.

Знайти двозначне число, твір цифр якого є його дільником.

Знайти двозначне число таке, що якщо його розділити на твір цифр, з яких воно складено, то в приватному вийде 16/3 а якщо відняти від нього 9 то різниця буде також двозначним числом, яке відрізняється від шуканого числа тільки порядком проходження цифр.

Знайти двозначне число, таке, що якщо його розділити на твір цифр, з яких воно складено, то в приватному вийде 16/3 а якщо відняти від нього 9 то різниця буде також двозначним числом, яке відрізняється від шуканого числа тільки порядком проходження цифр .

Знайти двозначне число, таке, що якщо його розділити на твір цифр, з яких воно складено, то в приватному вийде 16/3 а якщо відняти від нього 9 то різниця буде також двозначним числом, яке відрізняється від шуканого числа тільки порядком проходження цифр .

Знайти двозначне число, таке, що якщо його розділити на твір цифр, з яких воно складено, то в приватному вийде 16/3 а якщо відняти від нього 9 то різниця буде також двозначним числом, яке відрізняється від шуканого числа тільки порядком проходження цифр .

Домігшись рівноваги схеми (стрілка гальванометра встановиться на нуль), прочитати результат вимірювання, який буде дорівнює добутку чисел, що знаходяться при рівновазі моста проти вказівних стрілок.

Цей алгоритм полягає в тому, що послідовно проводиться накопичення суми творів цифр на підставу у відповідній мірі. Метод зручний для перекладу чисел із двійкової або шістнадцятковій системи числення в десяткову.

Позначення формату 11 (297x210) прийнято за одиницю вимірювання інших форматів. Позначення форматів складається з двох цифр, перша з яких вказує кратність одного боку формату до величини 297 мм, а друга - кратність іншого боку до величини 210 мм. Твір чисел, що становлять позначення формату, визначає кількість форматів 11 яке міститься в даному форматі.

Частина попереднього начерку нової мережі. Наступна операція полягає в уточненні концентрованих навантажень в кіловатах, зазначених цифрами в гуртках на рис. 5 - 2 близько вузлових точок схеми, при якому враховуються разновременность, коефіцієнт потужності і приріст навантаження за минулі роки. Ці параметри змінюються в залежності від місцевих умов. Твори попередніх цифр в гуртках на ці коефіцієнти дають уточнення концентровані навантаження, виражені в кіловольт-амперах.