А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Твір - швидкість - обертання

Твір швидкості обертання на поперечний переріз вихровий нитки, яке не змінюється з часом для однієї і тієї ж її частини, також залишається незмінним в даний момент для всіх частин нитки.

Структурна схема цифрового пристрою для вимірювання. Ця потужність, як відомо, є твір швидкості обертання на крутний момент.

Механічні коливання в області середніх частот пов'язані з гармоніками частоти зубозацеп-лення (яка визначається твором швидкості обертання на число зубів) в коробках передач і редукторах. У міру зношування зубів шестерень народжуються дефекти призводять до зміни спектра, який виражається в підвищенні рівня бічних складових, рознесених вище і нижче основної і другої гармоніки частоти зубозацепле-ня на гармоніки частоти обертання. При цьому результуючий сигнал стає все більш схожим на сигнал з амплітудною модуляцією.

Енергія дорівнює добутку потужності на час, точно так же число оборотів, зроблене диском, дорівнює добутку швидкості обертання на час. Значить, число оборотів, зроблене лічильником, прямо пропорційно енергії, отриманої споживачем.

Схема установки уплотнйтельно-го кільця під кутом до площини, перпендикулярної до осі вала. При виборі швидкості вала і тиску рідини можна виходити із встановленої практичної залежності, згідно з якою допускається для манжетних ущільнень величина твори швидкості обертання на тиск ущільнюваної середовища є постійним параметром для вала даного діаметра.

При виборі величин тиску рідини і швидкості вала можна виходити із встановленої практичної залежності, згідно з якою допускається для манжетних ущільнень величина твори швидкості обертання на тиск ущільнюваної середовища є для даного діаметра вала постійним параметром.

Інший вид гідродинамічних зусиль, пов'язаний з нерівномірністю поля швидкостей води в диску гребного гвинта, складають сили і моменти, що змінюються в часі за законом, близькому до гармонійного, з частотою, яка дорівнює або кратної добутку швидкості обертання гребного гвинта на число його лопатей. Поява такого роду зусиль пояснюється тим, що при роботі гвинта в нерівномірному поле швидкостей, подібному виникає у кормових обводів судна при його русі, середня швидкість потоку, що набігає (а отже, і середнє значення упору для кожної лопаті) істотно залежить від кута повороту гребного гвинта. Загальна циклічність зміни дорівнює (без урахування разношаговості) циклічності власного обертання гребного гвинта, помноженої на число лопатей.

Передавальні характеристики-нелінійних ланок. ОВГ живиться вихідним напругою L /i першого тахогенератора. Напруга на виході кожного тахогенератора пропорційно добутку швидкості обертання ротора і напруги збудження.

Обертання сердечника якоря, набраного з тонких листів стали, обумовлює втрати потужності в сталі рс при пере-магнічіваніі: на гістерезис - ці втрати пропорційні частоті перемагнічування і найбільшою магнітної індукції в ступеня, близькою до другої; на вихрові струми - ці втрати пропорційні частоті перемагнічування і магнітної індукції в квадраті. Двигуни паралельного збудження працюють в більшості випадків при малоизменяющейся швидкостях обертання і магнітних потоках, тому ці втрати можна вважати, незмінними. У двигунів з послідовним збудженням твір швидкості обертання на магнітний потік залишається приблизно незмінним, що визначає деяке зменшення втрат при збільшенні навантаження. Зауважимо, що вихрові струми і гістерезис надають гальмівну дію на якір.

Уявімо собі, що через всі крапки контуру нескінченно малу площу проведені вихрові лінії; цим способом ми виділимо рідку нитку з нескінченно малим поперечним перерізом; будемо називати її вихровий ниткою. Обсяг відрізка такої нитки, обмеженого двома певними частками, по щойно доведеним залишається весь час наповненим одними і тими ж частинками рідини; при пересуванні обсяг цей не змінюється 12 і, отже, його поперечний переріз повинен змінюватися обернено пропорційно довжині. Тому вказане вище положення можна формулювати і так: твір швидкості обертання на поперечний переріз в частині вихровий нитки, що складається з одних і тих же частинок води, залишається постійним при пересуванні нитки.

Машини, що працюють за принципом вільного падіння бойка-ударника (У-1-АЛ, У-1-АС, У-1-АМ), дозволяють вивчати ударно-втомний знос, який настає при зіткненні металевих поверхонь, які не мають в зоні контакту абразиву. Однак для прискорення випробувань при вивченні ударно-втомного зносу була створена спеціальна машина УРК-1-М, яка працює за принципом ротаційного копра. Число ударів зразка по ковадлу в цій машині визначається твором швидкості обертання ротора на число ударників. Зразок кріпиться над ковадлом в оправі, по якій по черзі здійснюють удари обертаються на роторі бойки-ударники. Еластична прокладка після кожного удару відновлює зразок в початкове положення, утворюючи зазор між торцевою поверхнею зразка і ковадлом. Енергія удару бойка за зразком визначається його швидкістю обертання і вагою. Для всіх методів був прийнятий циліндричний зразок діаметром 10 мм.

Метод гальмування спеціальним гальмівним пристроєм дозволяє виміряти крутний момент на валу машини. Його застосовують при випробуванні в режимі двигуна. Споживану потужність вимірюють електричними приладами, а віддається визначають як величину, пропорційну твору швидкості обертання на обертовий момент.

Цей спосіб застосовують при випробуванні ЕМ в режимі двигуна. Споживану потужність вимірюють електричними приладами, а віддається визначають як величину, пропорційну твору швидкості обертання на обертовий момент.

Другим важливим елементом проточної частини є дифузор, в якому кінетична енергія газу перетворюється в енергію тиску. У компресорах в дифузор входить потік газу, який має невиравненний і пульсуючі профілі тиску і швидкості. Частота пульсації дорівнює добутку швидкості обертання колеса на кількість лопаток в ньому. Профілі швидкостей і тиску вирівнюються тільки після того, як потік за колесом пройде певний шлях.