А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Твір - розчинність - електроліт

Твір розчинності електроліту, що складається з більшого числа іонів, ніж бінарний, дорівнює добутку активності кожного з його іонів.

Твір розчинності ПР електроліту АтВп, дисоціюють за схемою АтВп - тА - f пВт -, так само o Og, де АА - активність катіона, ав - активність аніону. Розчинність електроліту S виражена в грамах речовини иа 100 г води.

Чим менше твір розчинності електроліту, що виділився в осад, то чутливіші якісна реакція, що викликає утворення цього осаду.

Чисельне значення твори розчинності електроліту неважко знайти, знаючи його розчинність.

Чисельне значення твори розчинності електроліту неважко знайти, знаючи сто розчинність.

Чисельне значення твори розчинності електроліту неважко знайти, знаючи його розчинність.

За величиною твори розчинності електроліту можна обчислити його розчинність і, навпаки, визначивши досвідченим шляхом розчинність речовини, можна підрахувати величину його твори розчинності.

Чисельне значення твори розчинності електроліту рудно знайти, знаючи його розчини.

Чисельне значення твори розчинності електроліту неважко знайти, знаючи його розчинність.

Чисельне значення твори розчинності електроліту неважко знайти, зн-а його розчинність. 
При обчисленні твори розчинності среднерастворі-мих електролітів з розчинністю, більшою 110 - 4 моль /л, користуються активностями іонів.

При обчисленні твори розчинності среднерастворі-мих електролітів з розчинністю, більшою 110 - 4 моль /л, користуються активностями іонів.

Що розуміють під твором розчинності електроліту.

Значення твору розчинності /. Величина Lp називається твором розчинності електроліту.

Ця величина називається твором розчинності електроліту.

Від чого залежить величина твори розчинності електроліту.

Відповідно до цього у виразі значення твори розчинності електроліту, який складається з двох і більшої кількості однакових іонів, активність такого іона береться в ступеня, рівний числу утворюються іонів.

Як класифікуються розчини, в яких твір розчинності електроліту: 1) не досягнуто; 2) досягнуто; 3) перевищено.

З рівнянь 6 видно, що твір розчинності електроліту Меан стає рівним добутку концентрацій іонів в насиченому розчині або квадрату його розчинності.

З рівнянь (6) видно, що твір розчинності електроліту Кан стає рівним добутку концентрацій іонів або квадрату його розчинності.

Розчинення сульфідів в кислотах легко пояснюється за допомогою правила твори розчинності електролітів (стор. Розглянемо розчинення FeS в розведеної соляної кислоти. В процесі упарювання котельної води іони останньої при певних комбінаціях досягають величини добутку розчинності важко-розчинних електролітів, які виділяються з розчину у вигляді твердої фази. при цьому одні сполуки кристалізуються переважно на поверхні нагрівання, утворюючи накип, інші ж виділяються в обсязі котельної води, утворюючи шлам.

звідси випливає, що твір концентрацій іонів в насиченому розчині труднорастворимого електроліту, зване твором розчинності електроліту, при незмінній температурі буде постійною величиною.

Осад утворюється в тому випадку, коли твір концентрацій іонів малорастворимого електроліту почне перевищувати величину добутку розчинності електроліту при даної температурі.

те чи інше протягом процесу залежить від валентності іонів А і в, від концентрації їх в розчині і від величини добутку розчинності електролітів AmDn і В Dr.

Потрібно, однак, мати на увазі, що зазначений прийом можна застосувати не завжди, а лише в тих випадках, коли твір розчинності електроліту, що може випасти в осад, не надто мало і коли концентрація облягати іона при додаванні даного реактиву знижується досить сильно.

Однак повного осадження виявляються іонів досягти не можна, скільки б не доливали облягати реактиву, так як нерозчинних у воді опадів немає і величина твори розчинності слаборозчинні електроліту, хоч би якою малою не була, не стане рівною нулю.

Відомо, що не існує речовин, абсолютно не розчинні у воді. Тому величина твори розчинності електроліту ніколи не буває дорівнює нулю, а осадження його не може бути абсолютно повним. Адже в розчині завжди залишається якась кількість іонів, що відповідає величині твори розчинності електроліту.

Відомо, що не існує речовин, абсолютно не розчинні у воді. Тому величина твори розчинності електроліту ніколи не буває дорівнює нулю, а осадження його не може бути абсолютно повним: в розчині завжди залишається якась кількість іонів, що відповідає величині твори розчинності електроліту.

Замінивши активності іонів їх концентраціями, ми отримаємо наступне наближене правило: твір концентрацій іонів важко розчинної електроліту в насиченому розчині його представляє собою при незмінній температурі величину приблизно постійну. Вона називається твором розчинності електроліту і позначається через ПР.

Вплив розчинності осаду на криві кондуктометричну-го титрування 0 1 н. розчинів солей, заснованого на освіту опадів з катіоном титруемой солі. У разі коли твір розчинності бінарного електроліту дорівнює 10 - 4 крива титрування сильно закруглена внаслідок розчинності осаду і точка еквівалентності не може бути встановлена. У міру зменшення твори розчинності осаждаемого електроліту злам кривої в точці еквівалентності стає більш різким.

Таким чином, твір активностей іонів електроліту, що містяться в його насиченому розчині при даній температурі, є величина постійна. Цю величину називають твором розчинності електроліту і позначають ПР. Як константа рівноваги, твір розчинності залежить від природи розчиненої речовини і розчинника, а також від температури і не залежить від активностей іонів в розчині.

Таким чином, твір активностей іонів електроліту, що містяться в його насиченому розчині при даній температурі, є величина постійна. Цю величину називають твором розчинності електроліту і позначають ПР. Як константа рівноваги твір розчинності залежить від природи розчиненої речовини і розчинника, а також від температури і не залежить від активностей іонів в розчині.

Таким чином, в насиченому розчині електроліту добуток концентрацій його іонів є величина постійна при даній температурі. Ця величина кількісно характеризує здатність електроліту розчинятися; її називають твором розчинності електроліту і позначають буквами ПР.