А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Твір - розчинність

Твір розчинності навіть із зазначеними припущеннями має дуже важливе значення в аналітичній хімії. Воно дозволяє розібратися в багатьох досить складних питаннях, що виникають в практиці аналізу, причому одержувані висновки якісно майже завжди виправдовуються на досвіді.

Твір розчинності характеризує розчинність твердого електроліту при даної, температурі. З двох однотипних солей (наприклад, CaSC4 і BaSO t) більшою розчинністю володіє та сіль, у якій твір розчинності більше.

Твір розчинності навіть із зазначеними припущеннями має дуже важливе значення в аналітичній хімії. Воно дозволяє розібратися в багатьох досить складних питаннях, що виникають в практиці аналізу, причому одержувані висновки якісно майже завжди виправдовуються на досвіді.

Твір розчинності характеризує розчинність речовини: чим більше ПР, тим більше розчинність. 
Твір розчинності CaSO491 10-в, тому осадження іонів Са2 розбавленою сірчаною кислотою неповне. Щоб не втратити іони Са2 при аналізі, необхідно зробити перевірочну реакцію на іони Саа після осадження катіонів третьої групи розбавленою сірчаною кислотою.

Твір розчинності дозволяє за концентраціями реагуючих речовин розраховувати можливість освіти і розчинення опадів при протіканні реакцій обміну, а також обчислювати повноту осадження визначаються іонів.

Твір розчинності, проте, дійсно лише для малораствсрімих солей і за умови, що сторонні електроліти, якщо і містяться в розчині, то в концентраціях не дуже високих. В іншому випадку їх іони, наближаючись до поверхні кристалів і впливаючи на них своїми електростатичними полями, будуть помітно змінювати умови розчинення.

Твір розчинності - постійна величина при даній температурі - являє собою твір концентрацій іонів в насиченому розчині малорастворимого електроліту.

Твір розчинності ПРсі5СПРСі (він) 2 і концентрація іонів Си2 над осадом CuS настільки мала, що неможливо створити концентрацію NHg, необхідну для зміщення рівноваги (3) вліво. Залізо (II) гексаціановая кислота повинна бути достатньо сильною.

Твір розчинності характеризує розчинність твердого електроліту при певній температурі.

твір розчинності характеризує розчинність електроліту при певній температурі. З двох однотипних солей меншою розчинністю володіє та сіль, для якої твір розчинності менше.

Твір розчинності може бути обчислено за розчинності солі в чистій воді, і навпаки - за твором розчинності може бути обчислена розчинність солі при тих же умовах.

Твір розчинності Ag3PO4 дорівнює 1810 - 18 а твір розчинності Ag2Cr04 дорівнює 910 - 12 - Яка з цих солей дасть меншу концентрацію Ag в насиченому розчині.

Твір розчинності є константою рівноваги процесу розчинення.

Твір розчинності - постійна величина при даній температурі - являє собою твір концентрацій іонів в насиченому розчині малорастворимого електроліту.

Твір розчинності CaSO4 - 9 1 - Ш 6 тому осадження іонів Са2 розбавленою сірчаною кислотою неповне. Щоб не втратити іони Са2 при аналізі, необхідно зробити перевірочну реакцію на іони Са2 після осадження катіонів третьої групи розбавленою сірчаною кислотою.

Твір розчинності має величезне значення в аналітичній хімії.

Твори розчинності BaS04 і ВаСг04 приблизно однакові; чому ВаСгО4 легко розчиняється в розбавлених кислотах, a BaS04 не розчиняється навіть в конц.

Твір розчинності дозволяє за концентраціями реагуючих речовин розраховувати можливість освіти і розчинення опадів при протіканні реакцій обміну, а також обчислювати повноту осадження визначаються іонів.

Твір розчинності показує, що твір з концентрацій іонів в насиченому розчині важко розчинної солі є величина постійна. Таким чином, в насиченому розчині твір іонних концентрацій (скорочено іонний добуток) дорівнює добутку розчинності. У ненасиченому розчині іонний добуток менш, ніж твір розчинності; тверда фаза буде переходити в розчин до тих пір, поки іонний добуток і твір розчинності не стануть рівними. У пересиченому розчині іонний добуток перевищує твір розчинності. В цьому випадку тверда фаза буде утворюватися до тих пір, поки знову-таки не зрівняються іонний добуток і твір розчинності.

Твір розчинності характеризує порівняльну розчинність однотипних речовин: чим більше ПР даної речовини, тим більше його розчинність.

Твір розчинності може бути визначено для будь-якої нерозчинної солі. Це зроблено для таких типових солей, як галогеніди срібла, сульфати барію і свинцю, багато карбонати, оксалати, хромати, фосфати, гідроксиду і сульфіди. До солям, які помітно розчиняються у воді - солі натрію, калію і амонію, - правило твори розчинності не застосовні. Величини добутку розчинності деяких солей наведені в додатку.

Твір розчинності С (ОН) р не перевершено в розчині - і NH4OH; твір же розчинності для D (ОН) 2 виявляється перевершеним.

Твір розчинності характеризує розчинність твердого електроліту при даної температурі. З двох однотипних з'єднань більшою розчинністю володіє то, ПР якого більше. Однак твір концентрацій іонів залишається постійним, рівним ПР.

Твір розчинності і яке значення воно має в аналітичній хімії.

Твори розчинності для деяких солей при 20 С наведені нижче.

Твір розчинності N1 (ОН) 2 дорівнює 2010 - 15 що вказує на трохи більшу розчинність гідроксиду нікелю у воді, ніж розчинність гідроксиду міді.

Твір розчинності цієї солі дорівнює 3 - 1041 що вказує на практичну її нерозчинність у воді.

Твір розчинності характеризує розчинність твердого електроліту при певній температурі.

Твір розчинності дозволяє враховувати зміну концентрації одних іонів малорастворимого електроліту в залежності від зміни концентрації інших.

Твір розчинності широко використовують в якісному аналізі.

Твір розчинності п л у т о н і л о к са-лата.

Твір розчинності SrF2 одно 3 4 - ЮЛ Обчислити в міліграмах масу іонів Sr2 які перейдуть в розчин при промиванні осаду 600 мл води.

Твір розчинності змінюється зі зміною температури. У табл. 49 показано зміна твори розчинності для насиченого розчину AgCl з підвищенням температури.

Твір розчинності дорівнює 2 5 - 10 - 43[155]; за іншими даними[286], - На підставі термодинамічних розрахунків для твори розчинності Со (ОН) 3 отримані величини: 3 2 - Ю-45 при 19 С і 3 2 - 10 - 44 при 81 С.

Твір розчинності дозволяє враховувати зміну концентрації одних іонів малорастворимого електроліту в залежності від зміни концентрації інших.

Твір розчинності не вивчається в шкільному курсі хімії.

Твір розчинності повніше характеризує розчинність речовини, ніж, наприклад, кількість цієї речовини, яке може розчинитися в певній кількості розчину або розчинника. Коефіцієнт розчинності відноситься тільки до розчину речовини в чистій воді, в той час як ПР дозволяє врахувати і вплив на розчинність загального іона, присутнього в розчині.

Рівновага в насиченому розчині CaSO4. Твір розчинності широко використовують в якісному аналізі.

Твір розчинності характеризує розчинність речовини: чим більше ПР, тим більше розчинність.

Твір розчинності характеризує розчинність твердого електроліту при певній температурі.

Твір розчинності Саз (РО4Ь становить 2 - Ю-29. Твір розчинності має не тільки теоретичний інтерес, а й велике практичне значення в аналітичній хімії. Воно дає ключ до розуміння процесу освіти і розчинення осаду електроліту. Воно ж зазначає, при яких концентраціях реагують іонів можливо найповніше утворення осаду або розчинення електроліту.

твір розчинності збільшується з температурою.

твір розчинності в дійсності дорівнює добутку активних концентрацій іонів. Тому порівнювати з ним потрібно не твір дійсних концентрацій іонів, а величину, попередньо помножену на коефіцієнти активностей відповідних іонів.

Твір розчинності характеризує розчинність речовини: чим більше ПР, тим більше розчинність.

Твір розчинності є однією з найважливіших характеристик осаду.

Твір розчинності для кожного з'єднання при постійній температурі-величина постійна.