А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Твір - концентрація - іон - водень

Твір концентрації іонів водню і гідроксид-іона постійно для всіх реакцій, що протікають у водних розчинах при постійній температурі; з підвищенням температури воно росте.

Твір концентрації іонів водню і іонів гідроксилу в воді називається іонним добутком води КВ. При певній температурі Кв - величина постійна.

Твір концентрації іонів водню і гідроксид-іона постійно для всіх реакцій, що протікають у водних розчинах при постійній температурі; з підвищенням температури воно росте.

Твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів у воді називають іонним зробимо тим води.

Твір концентрації іонів водню на концентрацію іонів гідроксилу є величина постійна при постійній температурі, яка називається іонним добутком води.

Твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів /Св називається іонним добутком води.

Твір концентрацій іонів водню і іонів гідр'ксіла називається іонним добутком води.

Твір концентрації іонів водню і іонів гідроксилу називається іонним добутком води[Н ]-[ОН КВ.

Твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів у воді називається іонни.

Твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів дорівнює 100 - 10 - 14 моль2 - дм 6 при 25 С.
 Цей твір концентрацій іонів водню і гідроксилу Кн2о називають іонним твором води, або константою автопротоліза, так як ця величина є мірою мимовільного прагнення води до передачі протона від однієї молекули до іншої.

Для води твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів при даній температурі є величиною постійною - це іонний добуток води (розд. Для води твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів при даній температурі є величиною постійною - це іонну, твір води (розд.

Як відомо, для води твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів при даній температурі є величиною постійною - це іонний добуток води (див. стор.

Ця величина показує, чому дорівнює твір концентрацій іонів водню і гндроксід-іонів у воді, а тому називається іонним добутком води.

Ця величина показує, чому дорівнює твір концентрацій іонів водню і іонів гідроксилу в воді, а тому називається іонним добутком води.

Ця величина показує, чому дорівнює твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів у воді, а тому називається іонним добутком води.

Ця величина показує, чому дорівнює твір концентрацій іонів водню і іонів гідроксилу з воді, а тому називається іонним добутком води.

Ця величина показує, чому дорівнює твір концентрацій іонів водню і іонів гідроксилу в воді, а тому називається іонним добутком води.

Величина /Св показує, отже, чому дорівнює твір концентрацій іонів водню і гідроксилу в воді, і тому називається іонним добутком води.

Величина /Гв показує, отже, чому дорівнює твір концентрацій іонів водню і гідроксилу в воді, і тому називається іонним добутком води.

У розбавлених водних розчинах електролітів, як і в воді, твір концентрацій іонів водню Н і гідроксид-іонів ОН - величина постійна при даній температурі. Іонний добуток води дає можливість для будь-якого водного розчину обчислити концентрацію гідроксид-іонів ОН, якщо відома концентрація іонів водню Н, і навпаки.

У розбавлених водних розчинах електролітів, як і в воді, твір концентрацій іонів водню Н і гідроксид-іонів ОН - - величина постійна при певній температурі. Іонний добуток води дає можливість для будь-якого водного розчину обчислити концентрацію гідроксид-іонів ОН -, якщо відома концентрація іонів водню Н, і навпаки.

Константа /(показує, чому дорівнює (при незмінній температурі) твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів у воді, її називають іонним твором води. Отримане рівність, яке справедливо для будь-якого водного розчину, формулюється так: твір концентрацій іонів водню і гідроксилу не тільки в воді, але і в будь-якому водному розчині є величина постійна при постійній температурі, яка називається іонним добутком води.

Це рівняння показує, що для води і водних розчинів при певній температурі твір концентрацій іонів водню і гідроксилу є величина постійна. Вона називається іонним добутком води.

Отримане рівняння показує, що для води і розбавлений-них водних розчинів при незмінній температурі твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів є величина постійна. Ця постійна величина називається іонним про-добутком води. Чисельне значення її неважко отримати, підставивши в останнє рівняння концентрація іонів водню і гідрокснд-іонів.

Отримане рівняння показує, що для води і розбавлених водних розчинів при незмінній температурі твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів є величина постійна. Ця постійна величина називається іонним добутком води. Чисельне значення її неважко отримати, підставивши в останнє рівняння концентрації іонів водню і гідроксид-іонів.

Отримане рівняння показує, що для води і розбавлених водних розчинів при незмінній температурі твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів є величина постійна. Ця постійна величина називається іонним про добутком води. Чисельне значення її неважко отримати, підставивши в останнє рівняння концентрації іонів водню і гідроксид-іонів.

Отримане рівняння показує, що для води і розбавлених водних розчинів при незмінній температурі твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів є величина постійна. Ця постійна величина називається іонним добутком води. Чисельне значення її неважко отримати, підставивши в останнє рівняння концентрації іонів водню і гідроксид-іонів.

Отримане рівняння показує, що для води і розбавлених, водних розчинів при незмінній температурі твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів є величина постійна. Ця постійна величина називається іонним добутком води. Чисельне значення її неважко отримати, підставивши в останнє рівняння концентрації іонів водню і гідроксид-іонів.

Отримане рівняння показує, що для води і розбавлений них водних розчинів при незмінній температурі твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів є величина постійна. Ця постійна величина називається іонним добутком води. Чисельне значення її неважко отримати, підставивши в останнє рівняння концентрації іонів водню і гідроксид-конів.

Обидва ці рівноваги (по лівій і правій реакцій) взаємопов'язані між собою, так як твір концентрацій іонів водню і гідроксильних іонів (іонний добуток води) має залишатися постійним.

Значення рК, для деяких розчинників при 25 С. Кількісною характеристикою власної дисоціації (іонізації) розчинника є константа К, - іонний добуток протонного розчинника. Для води твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів при даній температурі є величиною постійною - це іонний добуток води (розд. Значення рК, для деяких розчинників при 25 С. Кількісною характеристикою власної дисоціації (іонізації) розчинника є константа А, - іонну твір протонного розчинника. Для води твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів при даній температурі є величиною постійною - це іонний добуток води (розд.

Так як кількість дисоційованому молекул у воді дуже мало, то концентрацію недіссоціірованних молекул можна прийняти за постійну величину. Таким чином, твір концентрації іонів водню на - концентрацію іонів гідроксилу як для чистої води, так і для водних розчинів при даній температурі є величиною постійною.

Величина Ка показує, чому дорівнює твір концентрацій іонів водню і гідроксилу в воді, і тому називається іонним твором води.

Величина КВ показує, чому дорівнює твір концентрацій іонів водню і гідроксилу в воді, і тому називається іонним добутком води.

Найбільший вплив на них справляє температура. Але при незмінній температурі ці величини практично постійні. Значить, постійно і твір концентрацій іонів водню і гідроксилу.

Розчини, в яких концентрації іонів водню і гідро Ксідо-іонів однакові, називаються нейтральними розчинами. Але якою б не була реакція розчину, твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів залишається постійним.

Розчини, в яких концентрації іонів водню і гідро - Ксідо-іонів однакові, називаються нейтральними розчинами. При 25 С, як уже сказано, в нейтральних розчинах концентрація як іонів водню, так і гідроксид-іонів дорівнює 10 - 7 моль /л, В кислих розчинах більше концентрація іонів водню, в лужних - концентрація гідроксид-іонів. Але якою б не була реакція розчину, твір концентрацій іонів водню я гідроксид-іонів залишається постійним.

Розчини, в яких концентрації іонів водню і гідроксид-іонів однакові, називаються нейтральними розчинами. Але якою б не була реакція розчину, твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів залишається постійним.

Розчини, в яких, концентрації іонів водню і гідроксид-іонів однакові, називаються нейтральними розчинами. Але якою б не була реакція розчину, твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів залишається постійним.

Розчини, в яких концентрації іонів водню і гідро Ксідо-іонів однакові, називаються нейтральними розчинами. Але якою б не була реакція розчину, твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів залишається постійним.

Розчини, в яких концентрації іонів водню і гідроксид-іонів однакові, називаються нейтральними розчинами. Але якою б не була реакція розчину, твір концентрацій іонів водню і гідроксид-іонів залишається постійним.

Після цих міркувань ми можемо легко розібратися і в числовому матеріалі, отриманому при визначенні потенціалів розкладання з неплатінірованнимі електродами. Розглянемо насамперед речовини, при електролізі яких розкладається вода. Підстави і кислоти повинні давати одні й ті ж значення внаслідок того, що, як ми вже говорили вище, твори концентрацій іонів водню і гідроксилу у електродів, а отже, і суми стрибків потенціалу, мають одне і те ж значення. При електролізі солей ми повинні отримати більш високі значення, так як у електрода, на якому виділяється водень, утворюється підставу, внаслідок чого знижується концентрація іонів водню, і стрибок потенціалу зростає. Те ж стосується й іншого електрода, у якого утворюється кислота, завдяки чому концентрація іонів гідроксилу зменшується. Чим менше диссоційовані підставу і кислота, тим незначніше має бути підвищення потенціалу, - що в дійсності і спостерігається.