А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проживання - люди

Проживання людей, перебування сторонніх осіб, утримання свійської птиці та тварин, вирощування овочів, плодово-ягідних насаджень та інших сільськогосподарських культур на території пункту захоронення забороняється.

При тривалому проживанні людей в зоні впливу вібрації від транспортних джерел, рівень якої перевищує нормативну величину, відзначається її несприятливий вплив на самопочуття, функціональний стан центральної нервової і серцево-судинної систем, підвищення рівня неспецифічної захворюваності.

Обслуговуючий персонал будівель для проживання людей (готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки, школи-інтернати, будинки для людей похилого віку та інвалідів, дитячі будинки та інші будівлі за винятком житлових будинків) повинен бути забезпечений індивідуальними засобами фільтруючого дії для захисту органів дихання, які повинні зберігатися безпосередньо на робочому місці обслуговуючого персоналу. 
У приміщеннях будівель для проживання людей (готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки, школи-інтернати, будинки для людей похилого віку та інвалідів, дитячі будинки та інші будівлі за винятком житлових будинків) забороняється користуватися електронагрівальними приладами (в тому числі кип'ятильниками, електрочайниками, електропрасками, електроплитками ), що не мають пристроїв теплового захисту, без підставок з негорючих теплоізоляційних матеріалів, що виключають небезпеку виникнення пожежі.
 Обслуговуючий персонал будівель для проживання людей (готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки, школи-інтернати, будинки для людей похилого віку та інвалідів, дитячі будинки та інші будівлі за винятком житлових будинків) повинен бути забезпечений індивідуальними засобами фільтруючого дії для захисту органів дихання, які повинні зберігатися безпосередньо на робочому місці обслуговуючого персоналу.

У приміщеннях будівель для проживання людей (готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки, школи-інтернати, будинки для людей похилого віку та інвалідів, дитячі будинки та інші будівлі за винятком житлових будинків) забороняється користуватися електронагрівальними приладами (в тому числі кип'ятильниками, електрочайниками, електропрасками, електроплитками), що не мають пристроїв теплового захисту, без підставок з негорючих теплоізоляційних матеріалів, що виключають небезпеку виникнення пожежі .

Обслуговуючий персонал будівель для проживання людей (готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки, школи-інтернати, будинки для людей похилого віку та інвалідів, дитячі будинки та інші будівлі за винятком житлових будинків) повинен бути забезпечений індивідуальними засобами фільтруючого дії для захисту органів дихання, які повинні зберігатися безпосередньо на робочому місці обслуговуючого персоналу.

На території пункту захоронення забороняється проживання людей, зміст сільськогосподарських тварин, вирощування овочів, плодово-ягідних та інших сільськогосподарських культур.

Їх важко відокремити від місць проживання людей. Вони концентруються в обмежених географічних точках.

У ССЗ забороняється розміщення об'єктів для проживання людей. СЗЗ або будь-яка її частина не можуть розглядатися як резервна територія об'єкту і використовуватися для розширення промислової або житлової території без відповідної обґрунтованої коригування меж СЗЗ.

В межах СЗЗ не допускається розміщення об'єктів для проживання людей. СЗЗ або будь-яка її частина не можуть розглядатися як резервна територія об'єкту і використовуватися для розширення промислової або житлової території без відповідної обґрунтованої коригування меж СЗЗ.

ЗОНА санітарно-ЗАЩИТНАЯ - територія навколо підприємства, де забороняється проживання людей і не допускається розміщення спортивних споруд, парків, дитячих садків, шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів. Власне санітарно-захисною зоною слід вважати територію між промисловим майданчиком, на кордоні якої концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі не повинні перевищувати 0 3 ГДК для робочої зони, і зовнішнім кордоном зони, за якої має забезпечуватися дотримання ГДК для атмосферного повітря населених місць.

У першому поясі охоронної зони підземних 1вод не допускається проживання людей, утримання худоби, а також вживання органічних добрив або отрутохімікатів для посадок м посівів.

Бурові суду можуть автономно плавати, і на них допускається розміщення людей. Будують бурові судна з Правил та під наглядом Регістра СРСР з присвоєнням їм відповідного класу. Водотоннажність ПБО та АБУ, як правило, не перевищує 80 т, і вони не можуть плавати автономно. Допускаються тільки їх технологічні переміщення в межах ділянки робіт. Працюють ПБО та АБУ без проживання на них персоналу, і будують їх без нагляду Регістру СРСР і без присвоєння класу.

Землянки - це тимчасове житло, обладнані всім мінімально необхідним для проживання людей, які не мають житла і не можуть бути евакуйовані із зон стихійних лих, катастроф або військових дій.

Основним при проектуванні сучасного житлового будинку є створення найкращих умов для проживання людей, чітка диференціація приміщень квартири відповідно до їх призначення. На рис. 23 диференціація приміщень квартири і чіткий графік руху досягнуті завдяки роздільному розміщенню кухні і санітарного вузла.

правильно діюча вентиляція житлових приміщень створює поряд з опаленням комфортні умови проживання людей.

Санітарно-технічні пристрої та системи є невід'ємною частиною проектованої будівлі, в якому вони повинні забезпечити комфортні умови проживання людей або оптимальні умови для технологічних процесів. Вони також є продовженням зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, газопостачання, тому вихідні дані для проектування повинні містити архітектурно-будівельні, технологічні відомості, параметри зовнішніх мереж і спеціальні дані.

Для того щоб в умовах виробництва забезпечити необхідну людині якість навколишнього середовища, дотримати нормативи забруднення в місцях проживання людей, вести контроль вмісту забруднюючих речовин, необхідна система інженерних і організаційних заходів. Але така система вимагає витрат, практично не менших, ніж витрати на основне виробництво продукції. Однак вимоги економіки, спрямовані в першу чергу на досягнення рентабельності підприємства, обмежують можливості вкладень в охорону природи, від яких швидкої віддачі немає. А відмова від таких вкладень веде до погіршення якості середовища з усіма негативними наслідками. Як правило, суб'єкт має вибір: забезпечити якість середовища можна шляхом установки очисних споруд перед викидом і скиданням шкідливих речовин або зміни технологій, обладнання, проведення політики ресурсозбереження, а іноді і відмови від особливо небезпечних виробництв. Вибору оптимального для даного підприємства варіанту і служить економіка. Можна сформулювати загальне правило: якість навколишнього середовища в будь-якій державі адекватно станом його економіки.

Саме життя ставить все нові проблеми перед наукою і розробниками в зв'язку з актуальністю створення гарантованого забезпечення екологічної безпеки проживання людей в містах з розвиненою промисловістю і необхідністю створення малотходних технологій.

будівельна система, що складається з несучих і огороджувальних або сполучених конструкцій, які утворюють наземний замкнений об'єм, призначений для перебування або проживання людей і для виконання різних виробничих процесів, називається будівлею.

В теперішній час вирішення багатьох соціальних завдань, спрямованих на створення сприятливих умов як на підприємствах, так і в районах проживання людей, неможливо без збільшення номенклатури та поліпшення якості нагнітачів.

Розміщення і експлуатація газобалонних установок, до складу яких входить більше двох балонів, а також установок, що розміщуються всередині будівель для проживання людей, повинні здійснюватися відповідно до вимог діючих нормативних документів з безпеки в газовому господарстві.

Звідси випливає, що припущення про однорідність щільності населення необхідно розглянути більш уважно, адже насправді навколо промислового підприємства, що виробляє ВВ, завжди встановлюється санітарно-захисна зона, проживання людей в якій заборонено. Останнє означає, що в більшості аварій з вибухами загиблі - це персонал промислового підприємства, який перебував в момент вибуху на проммайданчику, і тільки найбільші вибухи вражають населення.

Негативна тенденція скорочення площ озеленення міст внаслідок вилучення земель під забудову також позначається на екологічному стані урбанізованих територій, в першу чергу на стан атмосфери, що істотно погіршує умови проживання людей, впливає на їхнє здоров'я. Дослідження показали, що за якістю атмосферного повітря Східно-Сибірський район є самим несприятливим для проживання. В регіоні найвищий в Росії стандартизований показник смертності - 14 9 на 1000 чоловік, спостерігається відтік жителів. У 10 регіонах Російської Федерації на одного жителя припадає щорічно від 200 до 300 кг забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу. Статистичні дані відображають неблагополучний стан здоров'я населення, перевищення смертності над народжуваністю в більшості регіонів країни. Практично по кожному району Росії є переконливі дані про вплив забруднення атмосферного повітря на показники захворюваності населення.

Ступінь техногенної небезпеки в першу чергу залежить від видів і числа потенційно небезпечних об'єктів, накопиченого на них потенціалу небезпеки, надійності і стійкості технологічних систем, віддаленості об'єктів від місць проживання людей.

Природно-географічні умови включають близькість СЕЗ до промислових і сировинних центрам країни, доступ до зарубіжних ринків, міжнародним морським портам і аеропортам, зручні умови для розташування промислових об'єктів, складів, проживання людей, наявність поблизу інших вільних зон. Останній фактор має і позитивне, і негативне значення. З іншого боку, близькість більш великій та відомій СЕЗ може надати стримуючий вплив на розвиток знову створюваної зони.

Сучасний рівень інженерних розробок дозволяє, розумно поєднуючи способи моніторингу, відновлення, імітації, захисту навколишнього середовища, створювати ефективні природно-технічні системи з ГЕС, зберігаючи біорізноманіття та забезпечуючи сприятливі умови проживання людей.

Досвід також показує, що найбільш цікавим і відповідальним завданням для студентів є виступ з лекціями, проведення бесід на заводі, в колгоспі, на батьківському зборах або навіть за місцем проживання людей.

Хоча деякі лісопильні заводи і розташовуються поблизу від міст, більшість їх розташовано поблизу лісових масивів, з яких на них поставляються колоди, а частина таких заводів розташована в невеликих, часто ізольованих місцях проживання людей, де вони є єдиним основним джерелом зайнятості і найважливішим компонентом місцевої економіки.

У 1976 р стався витік декількох сотень грам діоксину на фабриці в італійському місті Севезо, яка викликала масові отруєння людей, загибель 35 тис. домашніх тварин, розвиток хронічних захворювань і т.п. В результаті аварії було евакуйовано населення з площі 87 га, і ця територія аж до теперішнього часу є закритою і непридатною для проживання людей.

Найбільш суворий режим встановлений в зоні відчуження. Там повністю виключається проживання людей, а їх тимчасове перебування контролюється за часом і отриманим до-зовим навантажень. Забороняються всі види діяльності і природокористування, крім науково-дослідної і спрямованої на дезактивацію зараженій території і поховання радіоактивних відходів.

Генеральний план пиловугільній ТЕЦ. Атомна електростанція повинна мати зону ст]югого санітарного режиму з радіусом 4 - 6 км, в якій забороняється будівництво об'єктів, не пов'язаних з електростанцією, а також всі види землекористування. У цій зоні забороняється проживання людей і наявність підприємств з виробництва продуктів харчування.

Режим першої зони встановлюється для родовищ мінеральних вод (свердловин, джерел), лікувальних грязей, а також для обладнання лікувальних пляжів і прилеглих до них акваторій. На цій території забороняється проживання людей і здійснення всіх видів господарської діяльності, крім тих робіт, які пов'язані з дослідженням та використанням природних ресурсів в лікувальних і оздоровчих цілях за умови застосування екологічно безпечної та раціональної технології. На території зони дозволяється виконувати гірські, земляні, берегоукріплювальні та інші роботи, будувати споруди, якщо це пов'язано з експлуатацією природних лікувальних ресурсів і не завдає їм шкоди.

Це створює сприятливі екологічні умови для проживання людей, подальшого розвитку регіону та робить його привабливим для інвестицій, в тому числі іноземних, в реалізацію виробничих, соціальних, рекреаційних проектів.
 Таке припущення виправдане, коли мова йде про розвинені країни або про райони, де сконцентрована якась одна галузь промисловості. Наприклад, в США спостерігається висока концентрація за місцем проживання людей з річним доходом понад 50 тис. Дол. Точно так же в Росії існують значні відмінності в рівні доходів по регіонах. У Росії також існують регіони, в яких життя населення в значній мірі визначається наявністю великих підприємств вугледобувної, металургійної або оборонної промисловості та їх фінансовим станом. При всій простоті застосування розглянутих методів сегментації по споживачах домогтися з її допомогою реальних практичних вигод все ж не так-то просто.

Суперекотоксикантами складають лише невелику частину забруднювачів біосфери, але багато в чому визначають стан довкілля. Тому виявлення джерел їх емісії, особливо в місцях масового проживання людей, являє собою одну з основних задач еколого-аналітичного моніторингу, вирішення якої починається з попереднього аналізу наявної інформації. Перш за все аналізуються дані про територіальному розміщенні виробництв, пов'язаних з випуском хлорорганічсской продукції і піролітичним освітою ПАУ в процесах термічної деструкції палив. Встановлено, що ПАУ утворюються в основному при температурах 650 - 900 С і нестачі кисню. Вивчається також інформація про відходи виробництва, що виводяться з тієї чи іншої причини з технологічного процесу.

Суперекотоксикантами складають лише невелику частину забруднювачів біосфери, але багато в чому визначають стан довкілля. Тому виявлення джерел їх емісії, особливо в місцях масового проживання людей, являє собою одну з основних завдань еколого-аналітичного моніторингу, вирішення якої починається з попереднього аналізу наявної інформації. Перш за все аналізуються дані про територіальному розміщенні виробництв, пов'язаних з випуском хлорорганічних продукції і піролітичним освітою ПАУ в процесах термічної деструкції палив. Встановлено, що ПАУ утворюються в основному при температурах 650 - 900 С і нестачі кисню. Вивчається також інформація про відходи виробництва, що виводяться з тієї чи іншої причини з технологічного процесу.

Виходячи з вищевикладеного, предметом регламетірова-ня при оцінці взаємодії небезпечних і шкідливих факторів на безпеку життєдіяльності людини є ступінь впливу елементів середовища проживання на характер і рівень функціонального стану, функціональних можливостей організму, його потенційних резервів, адаптивних здібностей і можливостей розвитку останніх. У тих випадках, коли місце існування доведена до стану, непридатного для проживання людей, людина змушена в кінцевому підсумку або покинути забруднену, небезпечну зону проживання або розплачуватися своїм здоров'ям.

Наприклад, дерево в інтер'єрі кам'яних будівель (підлоги, сходи, меблі) створює сприятливі умови для проживання людей.

Вибір ділянки для будівництва слід проводити в установленому порядку відповідно до чинного законодавства. При виборі ділянки для розміщення АЗС повинно бути забезпечено виконання вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, обліку екологічних, економічних і демографічних наслідків діяльності АЗС і сприятливого проживання людей в зоні впливу АЗС.

Значення параметрів & Д ldv rm (eZ 2 пт /Т Ср (Knexp (- /f - 1 на лініях фазових переходів в системах Юкава, а так само коефіцієнти С для апроксимацій caf З n (eZf ехр (- до характерних частот at коливань макрочасток в Ьсс - і fee - решітках. Тут а (4л /313 к d /A.

Архиз), і високогірній готелю Притулок-11 (Приельбрусся) розглядали ються конкретні технології використання ВІЗ і наводяться приклади їх можливого практичного примі нения з метою підвищення надійності тепло - і енергопостачання, економії витрат на традиційні енергетичні ресурси, поліпшення екологічної обстановки і умов роботи і проживання людей.

Згідно з наявними даними, наслідки катастрофи виявилися вкрай важкими. Під час самої аварії загинули 2 людини, 29 померли пізніше від гострого променевого ураження, близько 150 тис. людей евакуйовано з 30-кілометрової зони, яка прилягає до АЕС. У цій зоні заборонені проживання людей і ведення господарської діяльності.

Згідно з наявними даними, наслідки катастрофи виявилися вкрай важкими. Під час самої аварії загинули 2 людини, 29 померли пізніше від гострої променевої поразки, близько 150 тис. Людей евакуйовано з 30 кілометрової зони, яка прилягає до АЕС. У цій зоні заборонені проживання людей і ведення господарської діяльності.

Безумовно, у всіх знову прийнятих законах повинен бути закладений механізм їх реалізації. З цією метою не завадило б повернутися і до законів 1991 - 1996 років. Ну а в довгостроковому плані всім - законодавцям, економістам, виробничникам треба пам'ятати: Безглуздим є такий розвиток, коли місце існування буде непридатною для проживання людей.

При розгляді питань освоєння Півночі необхідно враховувати характерні для нього специфічні особливості: віддаленість від розвинених районів країни, відсутність стабільних транспортних зв'язків усередині зони і розвиненої промисловості будівельних матеріалів, випадкове розміщення окремих її підприємств, висока вартість робочої сили. Суворі кліматичні умови Півночі, що характеризуються низькими температурами зовнішнього повітря, великими добовими коливаннями, сильними вітрами, снегозаносамі і інтенсивними дощами, викликають особливу необхідність врахування всіх цих факторів при проектуванні і будівництві будівель. До будівництва на Півночі пред'являються дуже серйозні вимоги, що визначають необхідний мікроклімат в приміщеннях, якість будівель з санітарно-технічної і фізіологічної точок зору, забезпечення необхідних зручностей проживання людей, а також економічні показники - зменшення трудомісткості і підвищення рівня індустріалізації будівництва, довговічність зниження капітальних і експлуатаційних витрат.