А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проектування - електропривод

Проектування електроприводу нормально повинно вестися паралельно з проектуванням відповідної робочої машини, так як в деяких випадках тип електроприводу може впливати як на кінематичні зв'язку робочої машини, так і на деталі її конструкції. Так, конструкція металорізального верстата з багатодвигунним приводом істотно різниться від конструкції такого ж верстата з однодвігательний приводом. Тому вже в початковій стадії проектування робочої машини і її приводу необхідно з'ясувати ті конструктивні та виробничі переваги, які може дати спеціально пристосований до даної робочої машині електропривод. Лише в машинах, які не пред'являють особливих вимог до двигуна, крім його конструктивного захисту від навколишнього середовища, можна обходитися нормальними відкритими, захищеними і закритими електродвигунами.

Проектування електроприводів і іншого електротехнічного обладнання підприємства ведеться одночасно з проектуванням технологічного процесу і розробкою проекту технологічних агрегатів.

Трифазний реверсивний магнітний підсилювач. | Типові характеристики вхід - вихід. Проектування електроприводів з магнітними підсилювачами включає наступні етапи: визначення параметрів навантаження і вибір схеми МУ; аналіз впливу форми кривої вихідної напруги на роботу навантаження; аналіз впливу електричних характеристик навантаження на роботу вихідного каскаду; розрахунок статичного режиму роботи електроприводу, з якого визначається необхідний коефіцієнт посилення МУ і аналіз динамічних характеристик МУ.

Реверсивний підсилювач. А1. | Типові характеристики вхід - вихід. Проектування електроприводів з магнітними підсилювачами включає наступні етапи: визначення параметрів навантаження і вибір схеми МУ; аналіз впливу форми кривої вихідної напруги на роботу навантаження; аналіз впливу електричних характеристик навантаження на роботу вихідного каскаду; розрахунок статичного режиму роботи приводу, з якого визначається необхідний коефіцієнт посилення МУ і аналіз динамічних характеристик МУ.

Проектування електроприводів окремих механізмів, технологічного комплексу ведеться великою кількістю організацій, що не мають часто необхідної спеціалізації і досвіду проектування в області автоматизованого електроприводу.

Для проектування електроприводу необхідно знати кинематику і експлуатаційні умови робочої машини. Навантаження на валу електродвигуна складається з статичної та динамічної навантажень.

Залежність статичного моменту від швидкості обертання машини-знаряддя. Для проектування електроприводу необхідно знати кинематику і умови роботи машини-знаряддя. Навантаження на валу електродвигуна складається з статичної та динамічної навантажень.

Залежно від швидкості ЕРС машини постійного струму і приведеної до ланцюга випрямленого струму ЕРС АД (а, механічні характеристики АД (б і електромеханічні характеристики машинно-вентильного каскаду (в. | Основні варіанти електроприводів. Процедура проектування електропривода починається з обгрунтування вимог до нього і вибору відповідно до зазначених вимог електроприводу за родом струму і принципом його дії. На рис. 5.1 показані основні варіанти електроприводів, які отримують живлення від джерела змінного струму або постійного струму. як джерело змінного струму, як правило, використовуються промислові електричні мережі, що працюють з частотою 50 Гц при стандартних напружених. В окремих випадках використовуються автономні джерела змінного струму, первинні двигуни яких порівнянні за потужністю з потужністю навантаження. Джерелами постійного струму є зазвичай локальні мережі, які отримують живлення від вентильних або електромашинних перетворювачів. В окремих випадках це може бути також автономне джерело живлення у вигляді генератора постійного струму з своїм первинним двигуном або синхронного генератора з випрямлячем.

Труднощі проектування електроприводу сільгоспмашин в значній мірі обумовлені відсутністю широкого ряду редук-раторних двигунів, автоматизованих муфт зчеплення і муфт для регулювання швидкості, механічних варіаторів швидкості і коробок передач. Створення тихохідних електроприводів для сільського господарства з пристроєм для включення навантаження на ходу і регулюванням швидкості за допомогою вбудованих механічних і електромеханічних передач з автоматичним управлінням є важливим завданням електропромисловості.

Перед проектуванням електроприводу з'ясовують характер навколишнього середовища, ступінь пожежо - і вибухонебезпечне приміщення, небезпека ураження людей електричним струмом.

Криві швидкості і шляху при постійному уповільненні.

При проектуванні електроприводів для деяких типів механізмів іноді виникає завдання отримати максимальний шлях розбігу робочого органу механізму при заданому часу розбігу. Це завдання виникає з міркувань отримання максимальної продуктивності, яка у деяких типів механізмів визначається величиною шляху розбігу.

При проектуванні електроприводу дуже істотним є вибір принципових схем управління електродвигунами. В подальшому викладі наводяться приклади найбільш поширених схем електричного приводу підйомно-транспортних машин.

при проектуванні електроприводу викреслюється елементна (розгорнута) схема, яка полегшує з'ясування роботи установки і взаємодії окремих апаратів. Елементна схема часто називається принциповою схемою.

При проектуванні електроприводу, зокрема з вентильними перетворювачами, повинні передбачатися способи зниження поштовхів і обмеження реактивної потужності, споживаної перетворювачами, а також заходи щодо обмеження рівнів вищих гармонійних. повинні впроваджуватися електро-приводи з покіженним споживанням реактивної потужності, а саме: зустрічно-послідовне управління перетворювачами; несиметричні системи сіткового управління: схеми штучної комутації; двозонное регулювання; спеціальний трансформаторний агрегат, що включає анодний трансформатор і вбудований керований джерело реактивної потужності.

При проектуванні електроприводу виділення видів синхронних машин пов'язано вже не стільки з фізичними і конструктивними особливостями самої машини, скільки з особливостями її застосування, зі способами її управління і способами побудови систем управління.

При проектуванні електроприводів щоб уникнути низького коефіцієнта потужності електричне обладнання слід вибирати з таким розрахунком, щоб воно було завантажено на можливо повну номінальну потужність.

При проектуванні електроприводу викреслюється елементна (розгорнута) схема, яка полегшує з'ясування роботи установки і взаємодії окремих апаратів. Елементна схема часто називається принциповою схемою.

При проектуванні електроприводів повинна бути вказана використовувана розрахункова потужність кожного СД і в разі необхідності мінімальна потужність, що забезпечує стійку роботу електропривода.

При проектуванні електроприводу з ударним навантаженням зазвичай прийнято виходити з так званого двухучасткового прямокутного графіка (фіг. При проектуванні електроприводу передбачаються комплексні заходи щодо зменшення наб-росів реактивної потужності, зокрема способи зниження поштовхів і обмеження величини реактивної потужності, споживаної вентильними перетворювачами при роботі з глибоким регулюванням. Рекомендуються електроприводи зі зниженим споживанням реактивної потужності: зустрічно-послідовне управління перетворювачами, несиметричні системи сіткового управління, схеми штучної комутації, двозонное регулювання, спеціальний трансформаторний агрегат, що включає анодний трансформатор, і вбудований керований джерело реактивної потужності.

До визначення форми зовнішньої характеристики генератора. При проектуванні електроприводу з трехобмоточ-ним генератором задається характеристика намагнічування останнього, величина швидкості ідеального холостого ходу, а також величина номінальної швидкості і стопорного струму або моменту.

При проектуванні електроприводу викреслюють принципову (рознесену) схему, яка полегшує з'ясування роботи установки, взаємодії роботи апаратів.

Монтажна схема реверсивного магнітного пускача. При проектуванні електроприводу викреслюють елементну (розгорнуту) схему, яка полегшує з'ясування роботи установки, взаємодії роботи апаратів. Елементну схему часто називають принциповою схемою.

При проектуванні електроприводу потужність двигуна вибирається найближчій більшої по відношенню до розрахункової з продукції, що випускається електромашинобудівний завод нормальної або спеціалізованої серії. Там, де виробництво не пред'являє спеціальних вимог, вибирають двигуни з серії загального застосування.

При проектуванні електроприводів в ряді випадків буває доцільно провести розрахунок миттєвих значень струму зовнішнього. Наприклад, при харчуванні декількох електродвигунів від одного перетворювача і при довгих кабелях між перетворювачем і двигунами такий розрахунок слід зробити для к. 
При проектуванні електроприводу важливим є питання розрахунку потужності електродвигуна. Як правило, доводиться завищувати потужність двигуна в порівнянні з максимальною потужністю статичного навантаження, так як розглянутий спосіб регулювання швидкості обертання пов'язаний з втратами ковзання. Слід зазначити, що коефіцієнт завищення номінальної потужності двигуна визначається не тільки втратами ковзання, але і величиною максимальної швидкості обертання в заданому діапазоні регулювання. У зв'язку з цим для приводів, в яких передача обертання на робочий орган здійснюється через редуктор, існує можливість так підібрати передавальне відношення останнього, щоб коефіцієнт завищення потужності був мінімальним при заданому діапазоні регулювання.

Основою для проектування електроприводів (ЕП), як і будь-якого технічного об'єкта, є технічне завдання. У ньому визначаються призначення проектованого ЕП, його показники якості з відповідними ваговими коефіцієнтами, а також умови і обмеження, яким повинні відповідати параметри і характеристики створюваного ЕП.

У практиці проектування електроприводу в СРСР і за кордоном визначилася тенденція до інтеграції (поєднання) з робочим органо. Така інтегрована система є оптимальною за своїми параметрами і конструкції для здійснення управління координатами приводу: в площині, вращательно поступального переміщення, на сфері.

Кінематична схема механізмів пересування (а і повороту (б. | Межі зміни навантажень електроприводів механізмів пересування і повороту без урахування вітрового навантаження і ухилу в координатах М /М, G /GHOM (a і ю, М (б. Тому при проектуванні електроприводів таких механізмів слід мати на увазі зміни і інших чинників, зокрема тертя в передачах і реборд коліс об рейки. Точному розрахунку ці зміни не піддаються.

Зазвичай при проектуванні електропривода механічна характеристика виробничого механізму є вже заданої. Тому для отримання стійкої роботи в усталеному режимі для певних швидкостей і моментів опору виробничих механізмів необхідно підбирати механічну характеристику електродвигуна відповідної форми. Це може бути досягнуто підбором електродвигуна відповідного типу і зміною електричних параметрів його ланцюгів. Іноді для отримання необхідних механічних характеристик доводиться застосовувати спеціальні схеми включення електричних машин і апаратів.

Тому при проектуванні електроприводів таких механізмів слід мати на увазі зміни і інших чинників, зокрема тертя в передачах і реборд коліс об рейки. Точним розрахунком ці зміни не визначаються.

Спільна механічна характеристика вентиляторного агрегату. Зазвичай при проектуванні електропривода механічна характеристика виробничого механізму є вже заданої. Тому для отримання стійкої роботи в усталеному режимі для певних швидкостей і моментів опору виробничих механізмів необхідно підбирати механічну характеристику електродвигуна відповідної форми.

Технічні дані ліфта. Вихідні дані на проектування електроприводу ліфтової установки наведені в табл. 1 і 2 де конкретні розрахункові параметри вибираються відповідно до шифром студента або порядковим номером в журналі.

Вище зазначений метод проектування електроприводів для найбільш складних випадків. Для простих робітників машин або машин з простими режимами роботи питання значно спрощується і зводиться до вибору потужності і числа оборотів в хвилину двигуна за даними робочої машини, до перевірки двигуна на перевантаження і пусковий момент і до вибору простого автоматичного апарату для пуску двигуна.

Тому в процес проектування електроприводу в більшості випадків слід віддавати перевагу швидкохідних електродвигунів. При невисоких, так само як і при значних номінальних частотах обертання робочих механізмів між електродвигуном і механізмом доводиться ставити передачу, яка може привести до зниження ККД і підвищенню вартості приводу в цілому, що також має враховуватися при виборі оптимального варіанту електроприводу.

При розробці і проектуванні електропривода необхідно точно знати умови його роботи в системі заданого виробничого технологічного процесу. Проектування електроприводу, як правило, ведеться спільно з проектуванням відповідної виконавчої машини. При цьому досягається оптимальне поєднання електроприводу з робочим механізмом і максимальна продуктивність механізму.

На це умова при проектуванні електропривода часто не звертають належної уваги. Двигун працює з явною недовантаженням по нагріванню, але тим не менше на ньому зупиняються тільки тому, що двигун забезпечує необхідний час роботи, хоча він далеко не відповідає оптимальним умовам, і що можлива його заміна двигуном меншої потужності забезпе-Чіва заданий час роботи при іншому передавальному числі.

Зазначені питання вирішуються при проектуванні електроприводу і тому не розглядаються при вивченні перехідних процесів у вузлі навантаження, де увага зосереджується на системних задачах, в число яких входить визначення струму двигунів під час пуску, допустимість пускових струмів з точки зору роботи системи і мережі.

Характеристики QH при паралельній роботі двох насосів на одну магістраль. В останні роки при проектуванні електроприводів механізмів з вентиляторним моментом постало завдання невеликого подрегулірованія продуктивності близько 10 - 15% вниз від номінальної.

Перераховані вище питання вирішуються при проектуванні електроприводу і тому не розглядаються при вивченні перехідних процесів у вузлі навантаження, де увага зосереджується на системних задачах, в число яких входить визначення величини струму двигунів під час пуску, допустимість пускових струмів з точки зору роботи системи і мережі.

Основні рішення, прийняті при проектуванні електроприводів і систем управління.

Однією з найважливіших завдань при проектуванні електропривода скіпових і клітьових підйомних машин є виконання заданого графіка швидкості і прискорень за часом в усі періоди руху підйомної посудини.

У цьому посібнику сформульовано завдання на проектування електроприводу ліфтової установки, надані методичні вказівки з розрахунку і вибору основних елементів ліфта /2 - 4 /, наведені приклади електричних схем керування електроприводом ліфтів 151 довідкові дані основного обладнання, що обирається в процесі проектування, а також представлений список літератури, рекомендованої до використання при проектуванні.

Межі зміни навантажень електропривода одноконцевих підйомних лебідок Визначення статичних навантажень є важливим етапом проектування електроприводу. Воно необхідне для побудови навантажувальної діаграми, вибору потужності двигуна і перевірки його по нагріванню. Характер навантажень і межі їх зміни в значній мірі визначають режими роботи і вибір схеми електроприводу.

Визначення статичних навантажень є важливим етапом проектування електроприводу. Воно необхідне для побудови навантажувальної діаграми, вибору потужності двигуна і перевірки його по нагріванню. Характер навантажень і межі їх зміни в значній мірі визначають режими роботи і вибір схеми електроприводу.