А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проектування - система - автоматизація

Проектування систем автоматизації зазвичай виконують в дві стадії: технічний проект і робочі креслення.

Проектування систем автоматизації відповідно до ОН-202-69 виконується або в дві стадії: технічний проект і робочі креслення або в одну стадію: техно-робочий проект. При двохстадійному проектуванні робочі креслення виконують після затвердження технічного проекту. Техно-робочі проекти виконуються для об'єктів, де можливо (повторне застосування раніше виконаних або типових проектів.

Проектування систем автоматизації виробничих процесів ведеться в дві стадії - Проектне завдання і Робочі креслення, а для нескладних об'єктів в одну стадію - Техно-робочий проект.

Перед проектуванням систем автоматизації складається завдання на проектування з необхідними вихідними даними.

При проектуванні системи автоматизації на фасадних площинах готових форматів-заготовок обраного щита розміщуються конкретні прилади і апаратура об'єкта автоматизації.

При проектуванні систем автоматизації і телемеханізації необхідно враховувати наступне. На промислі є велика кількість свердловин з встановленим на них обладнанням (в деяких випадках число свердловин досягає декількох сотень), групових збірних пунктів і об'єктів системи підтримки пластових тисків.

При проектуванні систем автоматизації та комплектації приладів треба обачно вибирати типи приладів з тим, щоб уникнути невиправданого подорожчання установки і ускладнення її експлуатації. Зокрема, іноді виявляється можливим скоротити кількість необхідних приладів, забезпечуючи їх перемикання синхронно з контрольованій ними апаратурою. Сле - дме також застосовувати більш прості, недорогі і малогабаритні прилади масового виробництва.

При проектуванні систем автоматизації здійснюють розрахунки, що дозволяють оцінити очікувану економічну ефективність і внести необхідні корективи для її збільшення.

При проектуванні систем автоматизації здійснюють розрахунки, по-зволяюшіо оцінити очікувану економічну ефективність і внести необхідні корективи для її збільшення.

При проектуванні систем автоматизації широко використовуються типові схемні рішення, які в проектах не деталізуються і тому ускладнюють розуміння принципів роботи схеми.

Розробка і проектування систем автоматизації вимагають досить значних витрат.

Схеми світловий і звуковий сигналізацій на один сигнал. У практиці проектування систем автоматизації знаходять застосування різні схеми технологічної сигналізації, що відрізняються один від одного кількістю і типом використовуваної апаратури, напругою і родом струму, видом світлової сигналізації і характером звукового сигналу.

Як правило, проектування систем автоматизації поділяють на дві стадії: розробку проектного завдання та виконання робочих креслень. Для нескладних об'єктів допускається проектування в одну стадію.

Однак в практиці проектування систем автоматизації обладнання установок низькотемпературного розділення газових сумішей, внаслідок недостатньої вивченості автоматизованих процесів і відсутності необхідної інформації про апаратне забезпечення та інших елементів системи, а також обґрунтованих вимог до них, розрахунки на стадії проектування займають невиправдано обмежене місце. Значне число технічних рішень приймається інтуїтивно, виходячи із загальних міркувань. Це призводить до того, що практично - 10% (а іноді і більше) запроектованих вузлів автоматизації не використовуються в експлуатації як нераціональні, що не піддаються налагодження або які не забезпечують пред'являються до них вимог.

Спеціальна глава присвячена основам проектування систем автоматизації холодильних машин і установок, а також питань надійності систем і їх економічної ефективності.

Для спрощення і здешевлення проектування систем автоматизації теплових процесів в СРСР випускається стандартне електромеханічне обладнання типу ЦКТИ, а електронне - типу ОТІ.

Одним із завдань при проектуванні систем автоматизації є забезпечення надійності. Під надійністю автоматичних систем розуміють їх здатність безвідмовно виконувати задані функції в певних умовах і протягом необхідного інтервалу часу.

Ескізний проект є першою стадією проектування системи автоматизації.

Ескізний проект є першою стадією проектування системи автоматизації. В ескізному проекті розробляються варіанти схеми автоматизації, приймаються основні технічні рішення, вибираються способи управління, регулювання та захисту, здійснюється попередній вибір приладів і засобів автоматизації.

Найбільш важливим і найбільш складним при проектуванні системи автоматизації із застосуванням обчислювальної машини є складання такої математичної моделі.

Відповідно до ВСН 281 - 75 проектування систем автоматизації виробляють в дві стадії. Спочатку випускають технічний проект, в якому розробляють питання структури систем, їх функціонального призначення і визначають перелік проектів та засобів автоматизації.

У другому виданні книги розширено матеріал з проектування систем автоматизації; збільшено число розглянутих типових схем контролю, регулювання, сигналізації, захисту та блокування; наведені дані по класифікації, принципам побудови та проблем впровадження АСУ в хімічній промисловості. Велику увагу приділено АСУ технологічними процесами (АСУТП): вказані склад, призначення, функції та режими роботи АСУТП, розглянуті спеціалізовані АСУ конкретними технологічними процесами. Крім того, розширено та систематизовано матеріал по АСУ підприємствами, наведені характеристики технічних засобів АСУ та оргтехніки.

Поряд з нормативно-технічними вимогами і вказівками з проектування систем автоматизації в посібнику викладено вимоги до змісту і виконання всієї документації, що входить до складу проекту.

Способи включення виконавчих пристроїв в системи регулювання. Для вибору найбільш економічного способу регулювання при проектуванні системи автоматизації необхідно провести ретельний порівняльний аналіз, при якому слід керуватися наступним.

Розробка архітектурно-художнього проекту пункту управління виходить за рамки проектування систем автоматизації і є завданням спеціального проектування.

Проектування щитів і пультів управління є одним з етапів проектування систем автоматизації, при якому виробляються подальша деталізація та конструктивне оформлення ідей, викладених в раніше виконаних документах проекту. Одночасно приймається рішення про робочу позі оператора: оператор переміщується вздовж фронту щита (пульта) керування або сидить за пультом.

Розглянемо деякі варіанти розрахункової оцінки характеристик теплообмінної апаратури на стадії проектування систем автоматизації вузлів газороздільних установок.

З огляду на те, що комплекс Центр побудований за блоковим принципом, при проектуванні системи автоматизації різних технологічних процесів вона може формуватися блоками, різної модифікації, необхідними для даного конкретного випадку. Замовлення на виготовлення комплексу Центр виконується у вигляді технічного завдання. Обсяг завдання і докладні вказівки по його оформленню наведені в заводській інструкції.

Аналіз такого роду статистичних даних для реальних систем дозволяє більш обгрунтовано підійти до проектування систем автоматизації налагодження та програмування, а також до проектування структури керуючих ЦВМ і до оптимізації системи команд ЦВМ цього класу.

цей спосіб регулювання теплового навантаження має низку переваг і його можна рекомендувати при проектуванні систем автоматизації мартенівських печей.

Видається неможливим в даній книзі розглянути всі завдання і проблеми, що виникають при проектуванні систем автоматизації штампувального обладнання, які можуть бути успішно вирішені при використанні АВМ і ЦВМ.

Однак зустрічаються завдання, коли ті чи інші характеристики цих пристроїв не забезпечують рішення проблем, що виникають при проектуванні системи автоматизації.

Для здійснення комплексної автоматизації та диспетчеризації котелень, що працюють на газі, необхідні капітальні вкладення, які включають вартість апаратури автоматики і диспетчеризації, прокладки кабельнихліній зв'язку, будівельних робіт, а також витрати на проектування системи автоматизації та диспетчеризації, монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Але з іншого боку, диспетчеризація котелень дозволяє скоротити експлуатаційних персонал за рахунок скасування посади машиністів-операторів, які замінюються значно меншим за кількістю штатом диспетчерів. Котельні після диспетчеризації обслуговуються персоналом, до складу якого входять чергові диспетчери, слюсарі-сантехніки, газовики, електрики. При використанні автоматичних регуляторів в котельних досягається також економія палива за рахунок оптимізації режиму регулювання тепло-продуктивності і підвищення якості спалювання газу.
 При проектуванні систем автоматизації технологічних процесів необхідно максимально використовувати типові проекти, затверджені Держбудом СРСР, типові монтажні креслення (ТМ) і документацію на типові і закладні конструкції (ТК і ЗК), розроблені головним з проектування систем автоматизації інститутом ДПІ Проектмонтажав-томатика Мінмонтажспецбуду СРСР.

Важливим фактором зниження первісних витрат є спрощення автоматичних систем. При проектуванні системи автоматизації слід уникати використання зайвих приладів, усувати дублювання, в електричних схемах потрібно виключати зайві зв'язку і блокування.

У розділі II зосереджені результати робіт по техніко-економічного аналізу систем управління, синтезу систем управління окремими технологічними агрегатами і виробництвами. Порушені питання проектування систем автоматизації.

У книзі розглядаються сучасні методи контролю технологічних параметрів хімічних виробництв, схеми приладів автоматичного контролю, а також початкові відомості з теорії автоматичного управління, класифікація та схеми систем управління, принципові схеми та окремі конструкції деяких серійних регуляторів. Коротко викладаються основи проектування систем автоматизації і питання їх економічної ефективності.

До недоліків запропонованого методу можна віднести громіздкість апаратури, необхідної для проведення дослідження, і тривалий простій свердловини при визначенні статичного рівня рідини, що пов'язано з втратами видобутку нафти. Однак в деяких випадках, особливо при проектуванні систем автоматизації періодичної роботи свердловин за допомогою програмних пристроїв, пропонований метод може бути найбільш раціональний, так як він дає результати значною точності.

У тих випадках, коли частина приладів і засобів автоматизації, проводок між ними, локальних систем автоматизації поставляється комплектно з технологічним обладнанням, проектні матеріали на них знаходять своє відображення в кресленнях проекту та замовних специфікаціях в зазначеному вище обсязі з відповідним застереженням про їх комплектної поставки. При цьому використовується документація заводів-постачальників повинна бути перероблена відповідно до вимог з проектування систем автоматизації, її оформлення і комплектації.

Очевидно, що ефективність роботи тарілок, місце подачі вихідної суміші та інші чинники кілька видозмінюють схему процесу. Однак основний вплив на процес ректифікації надають зазначені вище два фактора, тому при проектуванні системи автоматизації будь-колони ці фактори враховуються в першу чергу.

Інерційність ліній зв'язку в ряді випадків є критерієм самої можливості реалізації пневматичної системи автоматизації. У зв'язку з цим облік вимог, що пред'являються до пневматичних лініях зв'язку, є необхідною умовою обґрунтованого проектування системи автоматизації.

У книзі приділено також належну увагу питанням технічного проектування систем автоматизації, які викладені в гл. Це зроблено, насамперед, для того, щоб учні, які не спеціалізуються по автоматизації (механіки і технологи), ясніше усвідомлювали практичні методи проектування систем автоматизації і враховували їх при розробці технології та апаратурного оформлення виробництва, а також при складанні завдань на проектування системи автоматизації виробництва.

Для наладчиків приладів і систем автоматизації будь-якої кваліфікації необхідно постійне звернення до документів проекту. Тому виклад матеріалу розділу ставить собі за мету вироблення в учнів навичок знаходження в робочих кресленнях і текстових документах відомостей, необхідних для виконання робіт, але не може служити посібником з основ проектування систем автоматизації.

У книзі приділено також належну увагу питанням технічного проектування систем автоматизації, які викладені в гл. Це зроблено, насамперед, для того, щоб учні, які не спеціалізуються по автоматизації (механіки і технологи), ясніше усвідомлювали практичні методи проектування систем автоматизації і враховували їх при розробці технології та апаратурного оформлення виробництва, а також при складанні завдань на проектування системи автоматизації виробництва.

На підставі даних цього розділу можна здійснити вибір закону регулювання для регулятора, якщо хоча б орієнтовно сформульовані основні вимоги до якості регулювання. При проектуванні систем автоматизації не слід завжди передбачати включення в систему найбільш складних регуляторів, так як в ряді випадків система при цьому стає невиправдано складною і громіздкою. З Іншого боку, використання найбільш простих і надійних регуляторів в ряді випадків не може забезпечити необхідні якості регулювання. Вибір регулятора повинен відповідати тим вимогам, які пред'являються до якості регулювання.

Одним із способів підвищення точності і чутливості датчиків, без зниження їх надійності, є перехід на компенсаційні схеми вимірювання і звуження (зменшення) їх робочого діапазону. Точність вимірювання залежить не тільки від точності датчика, але і від методу вимірювання. Тому при проектуванні систем автоматизації необхідно перш за все звертати увагу на вибір методу вимірювання, найбільш підходящого для даного конкретного випадку.

У книзі розглянуто загальні питання автоматизації хімічних виробництв. Описано характерні об'єкти хімічної технології та основні методи управління ними. Розглянуто питання теорії, розрахунку та проектування систем автоматизації. Наведені приклади автоматизації основних хіміко-технологічних процесів і деяких виробництв.

На основі аналізу стійкості, розрахунку окремих елементів контактної апарату і визначення оптимального режиму реактора знаходиться необхідну кількість каталізатора. Після цього може складатися ескізний проект контактного апарату. Ця робота повинна проводитися одночасно з гідравлічним моделюванням проектованого апарату і проектуванням системи автоматизації процесу. На цьому етапі здійснюється остаточний вибір реактора.