А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проектування - розробка - нафтове родовище

Проектування розробки нафтових родовищ при використанні теплових методів пов'язано з розрахунком динаміки прогріву пластів. У задачі 5.1 розраховується температура на вибої нагнетательной свердловини при закачуванні в пласт гарячої води.

Проектування розробки нафтового родовища базується на результатах вже проведеної розвідки і підрахунку запасів, а також на результатах пробної експлуатації та дослідно-промислової розробки, якщо такі мали місце.

Проектування розробки нафтових родовищ за нашою методикою виконується за допомогою сучасних персональних електронних обчислювальних машин (ПЕОМ), що володіють необхідною потужністю і зручних в роботі. Хоча наша методика досить проста, проте вона враховує всі основні параметри і фактори, число яких дорівнює 25 і більше.

Проектування розробки нафтових родовищ ствляется на базі математичного моделювання процесів, що відбуваються при витісненні нафти з пласта.

Проектування розробки нафтових родовищ із застосуванням технологій нагнітання теплоносія в пласт є одним з приватних, але щодо складних випадків виконання науково-дослідних робіт. Нагнітання теплоносія в продуктивні пласти, що відрізняються певною неоднорідністю по проникності і геологічною будовою, супроводжується складним процесом тепломасопереносу і витіснення нафти робочим агентом. Залежно від форми охоплення процесом і динаміки прогріву нефтенасищенних пластів об'єкта впливу відбувається формування динамічних зон з різною характеристикою пластових нафт, внутріпластового термокапіллярних процесів і умов витіснення.

Проектування розробки нафтових родовищ включає кілька етапів. На другому етапі на основі гідродинамічних розрахунків або моделювання встановлюються основні технологічні параметри процесу експлуатації поклади при різних системах розробки. Економічна оцінка розглянутих систем розробки ведеться на третьому етапі. На основі гідродинамічних розрахунків тут визначаються показники, що дають економічну характеристику систем.

Проектування розробки нафтових родовищ включає підготовку вихідної інформації і створення моделей пласта, проведення технологічних і економічних розрахунків, розрахунків за вибором способів і технологічного обладнання з видобутку нафти.

Проектування розробки нафтового родовища повинно виконуватися комплексно: при поєднанні геолого-промислового і технологічного рішень з урахуванням умов буріння, технології і техніки видобутку нафти, внутрішньопромислового облаштування родовища і нафтовидобувного району в цілому. Така постановка завдання не нова.

Проектування розробки нафтових родовищ і будівництво нафтопромислових об'єктів займає чимало часу, і до початку проектування розробки запаси нафтового родовища повинні мати достатній ступінь разведанности.

Проектування розробки нафтових родовищ в минулому, як відомо, здійснювалося як на родовищі в цілому, так і на окремі їх горизонти.

Проектування розробки нафтових родовищ повинно бути спрямоване на досягнення максимального народногосподарського ефекту від можливо повного вилучення з пластів запасів нафти, газу, конденсату і містяться в них супутніх компонентів при дотриманні вимог охорони надр і навколишнього середовища, правил ведення гірничих робіт.

Проектування розробки нафтових родовищ із застосуванням методів підвищення нафтовіддачі пластів (МПНП) можна умовно розділити на п'ять етапів. На першому етапі вивчають геологічну будову родовища (поклади), фізичні властивості нефтенасищенних колекторів і, головним чином, пористість, проникність, гідро-провідність, фізико-хімічні властивості пластових рідин, термодинамічні умови в поклади, а також початкові і поточні значення нафто -, водо - і газонасиченості продуктивних пластів.

Проектування розробки нафтових родовищ являє собою складний комплекс завдань, що вирішуються на основі різних моделей (геологічних, технологічних, економічних), кожна з яких характеризується деякою невизначеністю.

Проектування розробки нафтового родовища проводиться на підставі комплексу фактичних даних, одержуваних в результаті проведення розвідувальних та експлуатаційних робіт.

Для проектування розробки нафтових родовищ дані, одержувані по загальній кореляції, недостатні, так як вони не відображають характеру чергування і нашарування більш дрібних верств всередині окремих горизонтів і пластів. Таке детальне уявлення може бути отримано тільки в результаті проведення детальної кореляції.

Практика проектування розробки нафтових родовищ виробила ряд прийомів, що дозволяють значно скоротити число аналізованих варіантів. Однак при відсутності заданої динаміки видобутку нафти розумний варіант вибирають, грунтуючись на досвіді, інтуїції фахівця. Для цих цілей широко користуються техніко-економічним аналізом розглянутих варіантів. Однак такий підхід часто призводить до недостатньо обґрунтованим рішенням про вибір доцільної системи розробки. Крім того, завдання стає в значній мірі невизначеною, оскільки не завжди в аналізованих випадках є варіант з мінімальними собівартістю і наведеними витратами.

Проблема проектування розробки нафтового родовища і оцінки нафтовіддачі є багатоваріантної, і встановити раціональну систему розробки можна тільки шляхом розгляду геолого-промислового і техніко-економічного аналізу різних схем і варіантів його розробки з застосуванням методів збільшення нафтовіддачі при різних системах впливу на пласт.

Практика проектування розробки нафтових родовищ виробила ряд прийомів, що дозволяють значно скоротити число аналізованих варіантів.

Принципи проектування розробки нафтових родовищ на пізній стадії з урахуванням умов Башкирії.

Основою проектування розробки нафтових родовищ є уявлення про багатофазної фільтрації в пористих середовищах, на базі яких створюються методики визначення технологічних показників розробки при різних способах підтримки пластового тиску.

Практикою проектування розробки нафтових родовищ в Російській Федерації накопичено значний досвід складання технологічних схем, проектів розробки, техніко-економічних обґрунтувань коефіцієнтів вилучення нафти та інших видів проектної документації в умовах переходу нафтовидобувної галузі до ринкових відносин.

Методика проектування розробки нафтового родовища складалася з окремих деталей і блоків поступово протягом декількох років на основі досвіду проектування розробки конкретних нафтових площ, покладів і родовищ.

Проблема проектування розробки нафтових родовищ із запасами нафти, а саме нафтових пластів низької і ультранизької продуктивності, полягає в необхідності досить точних розрахунків. Відомо, що неточність розрахунків доводиться компенсувати резервуванням частини розрахункової продуктивності. І чим більше неточність, тим більше знижується розрахункова продуктивність, заради забезпечення необхідної 90% - ної надійності проектних показників. Але розрахункова продуктивність нафтових пластів низької і ультранизької продуктивності і без того вкрай мала, на межі або за межею економічної рентабельності, тому знижувати її нікуди - значно знижувати її не можна. Тому розрахунки повинні виконуватися з максимально можливою точністю.

залежність економічних показників розробки родовища від щільності сітки свердловин. Практикою проектування розробки нафтових родовищ накопичений значний досвід складання технологічних схем, проектів розробки і інших видів проектної документації.

Розподіл тиску в характерних точках пласта і в свердловинах. При проектуванні розробки нафтового родовища важливо розрахувати розподіл тиску в пласті в цілому або в елементі системи розробки. важливо визначати також перепади пластового тиску як різниця тисків в нагнітальних і видобувних свердловинах.

При проектуванні розробки нафтових родовищ основні технологічні показники розробки (поточна видобуток нафти, води та інших речовин, обводненість продукції, поточна і кінцева нефтеотдача) розраховують за допомогою відповідної моделі розробки.

При проектуванні розробки нафтових родовищ із застосуванням двоокису вуглецю використовуються загальноприйняті методи визначення показників витіснення нафти. При цьому, однак, необхідно врахувати специфічні властивості вуглекислоти як витісняє агента.

При проектуванні розробки нафтового родовища для встановлення характеру процесу обводнення поклади і визначення поточного та кінцевого коефіцієнтів нафтовіддачі пласта з урахуванням його неоднорідності по проникності, крім середніх значень параметрів пласта, необхідно знати і закон їх розподілу.

при проектуванні розробки нафтових родовищ слід виходити з даних, отриманих при дослідженні розвідувальних свердловин, що розкрила продуктивний пласт і дали при випробуванні нафту, воду або газ.

При проектуванні розробки нафтового родовища слід керуватися плановим завданням річного видобутку. Планове завдання необхідно пов'язувати з планом розвитку нафтової промисловості по всій країні в цілому.

При проектуванні розробки нафтових родовищ до досі не враховується вплив на динаміку і нефтеотдачу (поточну і кінцеву) і багатьох інших фізико-геологічних факторів, що визначають коефіцієнти витіснення нафти і особливо коефіцієнт охоплення пластів впливом.

При проектуванні розробки нафтових родовищ необхідно самостійно розглядати системи розробки многопластових родовищ і окремої поклади продуктивного пласта. При цьому при обгрунтуванні систем розробки многопластових родовищ велике увага приділяється виділенню в їх розрізі експлуатаційних об'єктів, можливості об'єднання для спільної експлуатації кількох продуктивних пластів. Для оцінки енергетичної характеристики кожної поклади, з'ясування закономірностей поведінки окремих показників в процесі розробки проводиться пробна експлуатація.

Залежність кінцевого коефіцієнта охоплення пласта заводнением від щільності сітки свердловин. При проектуванні розробки нафтових родовищ і обгрунтуванні коефіцієнта нефтеизвлечения при підрахунку запасів нафти припадає виконувати великий обсяг розрахунків з метою обгрунтування оптимальної щільності сітки свердловин. Програма виконує розрахунок основних техніко-економічних показників розробки нафтових покладів для серії варіантів розробки.

При проектуванні розробки нафтових родовищ рекомендується використовувати двустадийному розбурювання.

При проектуванні розробки нафтових родовищ часто застосовують типові рішення, особливо якщо нафтові пласти невисокою продуктивності або малопродуктивні і доводиться повністю використовувати всі наявні природні і технічні можливості.

При проектуванні розробки нафтових родовищ велике значення надається з'ясуванню ступеня неоднорідності колекторів. Особливо важлива достовірна оцінка середніх значення я ступеня мінливості коллекторокіх властивостей і геометричних параметрів покладів в карбонатних колекторах, що мають в порівнянні з пес ликами більш складну геологічну будову.

При проектуванні розробки нафтових родовищ найбільш істотними змінними параметрами є: глибина залягання продуктивного пласта, відхилення забою від вертикальної проекції гирла, сітка розбурювання родовища, число свердловин, що об'єднуються одним кущем.

При проектуванні розробки нафтових родовищ з декількома нафтовими пластами при виділенні експлуатаційних об'єктів необхідно враховувати пошарове і зональну неоднорідність пластів по проникності, а також міжпластові неоднорідність по середньої проникності.

При проектуванні розробки нафтових родовищ зазвичай сітки свердловин застосовують рівномірні і згущують їх рівномірно.

При проектуванні розробки нафтових родовищ із застосуванням нових методів збільшення нафтовіддачі пластів технологічний ефект повинен визначатися усіма можливими способами з використанням відповідних математичних моделей, надійної геолого-промислової інформації та результатів лабораторних досліджень методу із залученням даних узагальнення накопиченого досвіду на інших родовищах.

При проектуванні розробки нафтового родовища в кожному конкретному випадку необхідно обгрунтувати використання того чи іншого виду теплоносія (пара або гаряча вода) з урахуванням показника результуючого технологічного ефекту.

При проектуванні розробки нафтових родовищ всі засоби хороші, що дозволяють підвищити точність проектування, зменшити резервування продуктивності, оптимізувати поточний видобуток нафти і збільшити нефтеотдачу пластів.

При проектуванні розробки нафтових родовищ в розрахунках видобутку нафти можуть бути значні відхилення (помилки), в яких ніхто не винен, а винна природа.

При проектуванні розробки нафтового родовища слід вибирати таку систему, яка найбільш повно відповідала б вимогам раціональної розробки. Тому проектування розробки родовища проводиться в кілька стадій, для кожної з яких складається свій проектний документ.

При проектуванні розробки нафтових родовищ із застосуванням нових методів збільшення нафтовіддачі пластів технологічний ефект повинен визначатися усіма можливими способами з використанням відповідних математичних моделей, надійної геолого-промислової інформації та результатів лабораторних досліджень методу із залученням даних узагальнення накопиченого досвіду на інших родовищах.

При проектуванні розробки нафтових родовищ обов'язково треба оцінювати і враховувати аварійне вибуття і середню довговічність свердловин.

Розподіл тиску в характерних точках пласта і в свердловинах. При проектуванні розробки нафтового родовища важливо розрахувати розподіл тиску в пласті в цілому або в елементі системи розробки. Важливо визначати також перепади пластового тиску як різниця тисків в нагнітальних і видобувних свердловинах.

При проектуванні розробки нафтових родовищ обов'язково треба оцінювати і враховувати аварійне вибуття і середню довговічність свердловин.

При проектуванні розробки нафтових родовищ вплив неоднорідності пласта за площею, що приводить до погіршення її продуктивності в часі, може бути враховано коефіцієнтом Кст ВТК, що показує ступінь відхилення в часі дебітів по однорідному пласту від дебітів по реальному неоднорідному пласту.

При проектуванні розробки нафтових родовищ відзначається ряд особливостей, які роблять істотний вплив на науковий рівень проектних робіт.