А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проектування - профіль - кулачок

Проектування профілю кулачка по заданому закону руху штовхача або робочого ланки кулачкового механізму здійснюється на четвертому етапі проектування графічними і аналітичними методами.

Конвеєрні транспортують пристрою з установкою деталей на супутниках. При проектуванні профілю кулачка зазвичай задаються законом руху штовхача і по ньому визначають профіль кулачка, що забезпечує заданий закон руху.

Вихідними даними для проектування профілю кулачка є схема механізму з основними розмірами його елементів і закон руху веденої ланки. Закони руху веденого ланки можуть бути задані графічно у вигляді діаграм переміщень веденого ланки в функції переміщення провідної ланки, або аналітично у формі відповідних залежностей. Найбільш часто використовують графічний метод проектування профілів кулачків, тому докладніше зупинимося на цьому методі.

Вихідними даними для проектування профілю кулачка повинні бути наступні.

Переходимо до розгляду питання про проектування профілю кулачка механізму, показаного на рис. 26.2 а.

Переходимо до розгляду питання про проектування профілю кулачка механізму, показаного на рис. 26.2 б, у якого штовхач 2 закінчується плоскою тарілкою. Закон руху штовхача 2 заданий у вигляді діаграми sv, s2 (pj) (рис. 2637), Побудова профілю кулачка /за умови, що масштаби переміщення sa на діаграмі 2 s2 (qi) (рис. 2637) і схеми механізму збігаються, показано на Мал. 2638. При побудові профілю кулачка 1 застосуємо метод звернення руху.

Переходимо до розгляду питання про проектування профілю кулачка механізму, показаного на рис. 24.2 а.

До побудови профілю кулачка кулачкового механізму з ексцентрично поставленим штовхачем. Переходимо до розгляду питання про проектування профілю кулачка механізму, показаного на рис. 24.2 в.

До визначення полярних координат профілю кулачка кулачкового механізму з плоским штовхачем. Переходимо до розгляду питання про проектування профілю кулачка механізму, показаного на рис. 24.2 б, у якого штовхач 2 закінчується плоскою тарілкою. Побудова профілю кулачка /за умови, що масштаби переміщення s на діаграмі s2 s2 (ФГ) (рис. 2437) і схеми механізму збігаються, показано на рис. 2438. При побудові профілю кулачка /застосуємо метод звернення руху.

Переходимо до розгляду питання про проектування профілю кулачка механізму, показаного на рис. 26.2 в. Далі, за методикою викладеною в § 115 3 визначаємо мінімальний радіус R0 кулачка і проводимо окружність цього радіусу. У точці перетину кола радіуса R0 і осі руху штовхача 2 знаходимо точку BI. Точка 5]відповідає початкового стану штовхача.

Переходимо до розгляду питання про проектування профілю кулачка механізму, показаного на рис. 26.2 б, у якого штовхач 2 закінчується плоскою тарілкою. Побудова профілю кулачка /за умови, що масштаби переміщення sa на діаграмі s2 - s2 (фг) (рис. 2637) і схеми механізму збігаються, показано на рис. 2638. При побудові профілю кулачка /застосуємо метод звернення руху.

Переходимо до розгляду питання про проектування профілю кулачка механізму, показаного на рис. 26.2 а.

Переходимо до розгляду питання про проектування профілю кулачка механізму, показаного на рис. 26.2 в. Далі, за методикою викладеною в § 115 3 визначаємо мінімальний радіус R0 кулачка і проводимо окружність цього радіусу. Точка BI відповідає початкового стану штовхача.

До побудови профілю кулачка кулачкового механізму з ексцентрично поставленим штовхачем. Переходимо до розгляду питання про проектування профілю кулачка механізму виду, показаного на рис. 702 ст. Далі, за методикою викладеною в § 129 4 визначаємо мінімальний радіус гв кулачка і проводимо окружність цього радіусу.

Діаграма шляху плоского штовхача в функції кута повороту кулачка. Переходимо до розгляду питання про проектування профілю кулачка механізму виду, показаного на рис. 702 б, у якого штовхач 2 закінчується плоскою тарілкою.

У момент розриву кінематичного ланцюга (при 210) штанга 2 відривається від кулачка 1 виникають додаткові динамічні навантаження на ланки і клапан 4 стає некерованим. При інтенсивних відриву спостерігається повторний відскік клапана за рахунок ударного відновлення контакту. Всі ці явища є небажаними і їх слід усувати на стадії проектування профілю кулачка.

У момент розриву кінематичного ланцюга (при 2 0) штанга 2 відривається від кулачка /, виникають додаткові динамічні навантаження на ланки і клапан 4 стає некерованим. При інтенсивних відриву спостерігається повторний відскік клапана за рахунок ударного відновлення контакту. Всі ці явища є небажаними і їх слід усувати на стадії проектування профілю кулачка.