А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проектування - нове будівництво

Проектування нового будівництва, розширення або реконструкція діючих підприємств здійснюється відповідно до схем розвитку і розміщення галузей народного господарства і галузей промиіь лінощів, а також схемами розвитку і розміщення продуктивних сил по економічних районах і союзним республікам. Ці схеми розробляються по п'ятирічок на термін не менше ніж 15 років. Через кожні п'ять років зазначені схеми відповідним чином коригуються.

Проектування нового будівництва, розширення, реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств здійснюється на підставі рішень, прийнятих в техніко-економічних обґрунтуваннях (ТЕО) або техніко-економічних розрахунках (ПЕР) будівництва, які і є предпланового і передпроектних документом. Необхідність виконання ТЕО (ТЕР) зберігається при будь-якої самостійності підприємств і будь-якій системі управління народним господарством, підході до інвестиційного циклу.

Однак при проектуванні нового будівництва, при реконструкції підприємств або раціоналізації произова склалися на практиці співвідношення необхідно переглядати. При цьому треба мати на увазі, що поряд з порівняно високим рівнем основного технологічн. Вжиття належних заходів у цьому напрямку призводить до відносного скорочення допоміжної площі.

Згідно СНиП при проектуванні нового будівництва необхідно, щоб площа вікон становила не менше /в площі статі. У районах нової забудови відстань між житловими корпусами повинна становити не менше двох висот одного з них.

Їх враховують при проектуванні нового будівництва, при розширенні і технічному переозброєнні виробничих будівель і споруд.

Згідно СНиП при проектуванні нового будівництва необхідно, щоб площа вікон становила не менше /в площі статі. У районах нової забудови відстань між житловими корпусами повинна становити не менше двох висот одного з них.

Використання цих схем при проектуванні нового будівництва обов'язково.

Процес розрахунку електричних навантажень для заводу, а також цеху при проектуванні нового будівництва або технічним переозброєнням виявляється творчим (формалізуємо він при масових розрахунках лише для УР2 і УРЗ) і вимагає знання складу об'єкта і особливостей його функціонування.

Складає технічну документацію на капітальний ремонт житлових будівель має ряд особливостей і в значній мірі відрізняється від проектування нового будівництва.

Прогнозування і облік змін фізико-механічних властивостей ґрунтів основ у період експлуатації будівлі або споруди повинні здійснюватися на стадії проектування нового будівництва або реконструкції.

Такі ж труднощі виникають у зв'язку з незадовільним природним освітленням квартир в будинках старої забудови, де існують напівтемні кімнати, що виходять у двори-колодязі. Згідно СНиП при проектуванні нового будівництва необхідно, щоб площа вікон становила не менше /з площі статі. У районах нової забудови відстань між житловими корпусами повинна становити не менше двох висот одного з них. В цілому ці умови забезпечують достатню кількість світла в квартирах.

Виходячи із зазначеного, цю формулу слід застосовувати лише в обмежених випадках. Зокрема, вона може застосовуватися, при проектуванні нового будівництва.

Техніко-економічна частина проектного завдання реконструкції і розширення діючого коксохімічного підприємства представляється в такому ж обсязі, як і при новому будівництві. Однак підготовка вихідних даних для проектування реконструкції істотно відрізняється від підготовки вихідних даних для проектування нового будівництва.

Важливе значення для забезпечення стабільності та достовірності кошторисної вартості підприємств і об'єктів має правильне визначення у кошторисах величини резерву коштів на непередбачені роботи і витрати. Цей резерв приймають в розмірах, встановлених в СН 202 - 81 причому мається на увазі проектування нового будівництва. При реконструкції або розширенні діючого підприємства цей показник визначається в залежності від виду проекту (індивідуальний чи типової), за яким зводиться об'єкт.

Вибір конкретного методу визначення вартості будівництва об'єкта здійснюється оцінювачем самостійно виходячи зі специфіки об'єкта, завдання на оцінку, наявності та повноти наявний проектної документації. При цьому слід мати на увазі, що для цілей оцінки нерухомості не потрібна розробка кошторисної документації тій мірі деталізації і точності, яка необхідна для проектування нового будівництва.