А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проектування - магнітна система

Проектування магнітної системи, як правило, зводиться до вибору матеріалу постійного магніту і конфігурації магнітної системи, при яких забезпечується отримання необхідного значення індукції Вр в робочому зазорі при найкращому використанні властивостей матеріалу постійного магніту.

Магнітні системи магнітоелектричнихвимірювальних механізмів. Проектування магнітної системи з постійним магнітом в більшості випадків зводиться до вибору матеріалу і конфігурації магнітної системи, що забезпечують отримання заданого значення магнітної індукції в робочому повітряному зазорі при найкращому використанні властивостей матеріалу.

Проектування магнітної системи з постійним магнітом в більшості випадків зводиться до вибору матеріалу, розмірів магніту і конфігурації магнітної системи, що забезпечують отримання заданого значення магнітної індукції в робочому повітряному зазорі при найкращому використанні властивостей матеріалу.

Розглянемо проектування магнітних систем за допомогою сімейства кривих залежності B f (lm /sm) для різних значень Gc.

При проектуванні магнітних систем електромагнітів і реле необхідно найбільш раціонально використовувати матеріали. Правильно сконструйований електромагніт має найменшу вагу і розмір на одиницю корисної роботи.

Отже, проектування магнітних систем з постійними магнітами є важливою інженерно-економічним завданням.

Залежність ступеня розмагнічування т і індукції в нейтральному перетину стабілізованого магніту S. j від розмагнічуючого поля їсть і положення робочої точки магніту t. а для матеріалу КШ15ДК25БА. З практики проектування магнітних систем були обрані кордону робочої області tg а для кожного МТМ і визначено крок зміни tg af з метою отримання необхідної кількості точок шуканих залежностей.

В процесі проектування магнітної системи при відсутності прототипу і відповідного досвіду проектант відчуває труднощі, так як розміри магнітної системи певною мірою зумовлені невідомими на початку розрахунку розмірами магніту. Це призводить до необхідності прораховувати багато варіантів.

Істотним фактором при проектуванні магнітних систем є вибір матеріалу магніту. Це питання в даній книзі не розглядається.

У зміст Довідника включені: проектування магнітних систем; вимірювання магнітних характеристик магнітів і магнітних систем; Характеристики; технологія виробництва сталевих і литих постійних магнітів типу Алнико та інших постійних магнітів; криві розмагнічування та інші довідкові матеріали.

Першим завданням, розв'язуваної при проектуванні магнітної системи силового трансформатора, є вибір її конструктивної схеми. Плоска магнітна система (див. Рис. 2.1) може бути прийнята для виробництва на будь-якому сучасному трансформаторному заводі. Просторові магнітні системи по рис. 2.6 що дозволяють отримати економію електротехнічної сталі і зменшення втрат холостого ходу до 9 - 10%, застосовуються в трансформаторах потужністю до 630 кВ - А.

Розрахункові формули провідності, що застосовуються при проектуванні магнітних систем, повинні відповідати наступним двом вимогам: бути зручними для аналізу при виборі найкращого співвідношення розмірів проектованої магнітної системи і забезпечувати точність обчислення не меншу, ніж точність відтворення властивостей у партії магнітів, виготовлених за однаковим технологічним процесом. Першу вимогу відповідають спрощені формули, що не потребують застосування графіків. Друга вимога встановлює допустимі межі спрощення. Наведені в табл. 3 - 3 формули обеопечівают точність обчислення з похибкою, що не перевищує 110%, що приблизно відповідає точності відтворення овойсті партії однакових магнітів.

Формули (1 - 27) і (1 - 28) мають велике практичне значення при проектуванні магнітних систем трансформаторів струму.

Так як значення індукції в робочому зазорі до закінчення розрахунку невідомо, то вибір потрібного значення коефіцієнта /при проектуванні магнітних систем слід проводити методом проб і помилок, який полягає в наступному.

Залежність провідності GO від відносини I, /. - Тельное. Криві питомої потоку і енергії, що віддаються магнітом в зовнішній ланцюг, і виводяться з них параметри можуть бути використані для додаткової оцінки матеріалів постійних магнітів при проектуванні магнітних систем.

Високі силові і магнітні параметри ловильних пристроїв отримують шляхом створення раціональних магнітних систем броньового типу, що дозволяють підсумувати магнітну енергію окремих магнітів. Для проектування силових магнітних систем ловильних пристроїв розроблена математична модель, що дозволяє розраховувати основні геометричні розміри систем, їх силові та магнітні параметри, оцінювати вплив різних температур на основні характеристики систем.

Найбільш придатними магнітними матеріалами для насищаються сердечників є холоднокатані електротехнічні стали марок Е310 Е320 ЕЗЗО і ін., Які найбільш повно задовольняють зазначеним вище вимогам. При використанні цих сталей необхідно враховувати притаманну їм магнітну анізотропію і при проектуванні магнітних систем стабілізаторів максимально скорочувати або повністю виключати ділянки, в яких магнітний потік не збігається з напрямком прокату. Цій умові найкращим чином задовольняють кручені стрічкові сердечники розрізного і нерозрізного типів, які є також найбільш прогресивними з технологічної точки зору. Як відомо, в останні роки такі сердечники знайшли широке застосування в трансформаторах, магнітних підсилювачах і інших електромагнітних апаратах, в зв'язку з чим вони стали більш доступними для використання в ферорезонансним стабілізаторах також в домовлено лабораторної та аматорської практики. При наявності відповідного технологічного обладнання виготовлення кручених сердечників необхідних розмірів і перетинів для знову проектованих стабілізаторів, що призначаються для серійного виробництва, не представляє будь-яких труднощів.

Способи апроксимації кривої розмагнічування для сплаву платина-кобальт. У будь-якого магніту, минулого магнітну стабілізацію, робоча точка, яка визначає його магнітне стан, знаходиться на петлі магнітного повернення. Тому знання нахилу петлі магнітного повернення і її розчину істотно необхідно при проектуванні будь-магнітної системи.