А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проектування - магістральний трубопровід

Проектування магістрального трубопроводу полягає у визначенні його оптимальних розмірів, числа перекачувальних до станцій (якщо установка їх небхо - /дима) і в підборі обладнання.

Проектування магістральних трубопроводів виконують згідно з діючими нормами і СНіП[8,9]з урахуванням численних факторів. Вже згадана завдання допускає безліч рішень, обмежимося тільки найпростішими гідравлічними розрахунками.

Проектування магістральних трубопроводів для зріджених газів в районах з сейсмічністю понад 7 балів, в зонах поширення багаторічної мерзлоти, просадних грунтів, а також на підроблюваних територіях і на ділянках, схильних до зсувів і карсту, повинно проводитися з урахуванням додаткових вимог, що пред'являються до будівництва у відповідних умовах .

Проектування магістрального трубопроводу здійснюють у дві стадії. Спочатку розробляють, а потім складають тих-норабочій проект і робочі креслення.

Проектування магістрального трубопроводу для зріджених газів є комплексним завданням, правильне рішення якої неможливо без урахування багатофункціональності об'єкту.

Для проектування магістральних трубопроводів (власне лінійної частини і переходів через природні і штучні перешкоди), наземних споруд (КС і НПО, житлові селища, водозабори, очисні водопровідні і каналізаційні споруди, склади ПММ, будбази, вертолітні майданчики та ін.) і комунікацій (під'їзні автодороги, залізничні тупики, водоводи, каналізаційні колектори, випуски з очисних споруд, ЛЕП, ЛЕС або кабелі зв'язку, радіофпдери) як на стадії технічного проекту, так і на стадії робочих креслень виконуються топографічні зйомки в межах заданих розмірів.

До проектування магістрального трубопроводу повинні бути проведені техніко-економічні розрахунки по обґрунтуванню ефективності будівництва і рентабельності роботи аміаку-проводу в порівнянні з іншими видами транспорту.

Процес проектування магістральних трубопроводів включає рішення ряду самостійних завдань, таких як вибір траси і розрахунок профілю трубопроводу, розстановку насосних або компресорних станцій, обґрунтування конструктивних і технологічних схем спорудження та ін. В проектних інститутах ці операції часто виконують незалежно. Особливо це відноситься до вибору траси. До недавнього часу процес вибору траси включав орієнтовний розрахунок вартості будівництва по 3 - 4 наміченим варіантів і з них вибирався кращий. В останні роки в СРСР був опублікований ряд робіт[1, 4 - 12 и др. ], В яких по-новому поставлено завдання як вибору трас трубопроводів, так і проектування трубопроводів взагалі. Причому в цих роботах підкреслюється, що при проектуванні такої споруди, як магістральний трубопровід, відокремлювати вибір траси від інших елементів процесу проектування в принципі невірно. Особливо це наочно видно при вирішенні завдань розстановки насосних станцій на магістральних нафто - і продуктопроводах. Якщо спочатку вибрати трасу, а потім розставити насосні станції, то буде отриманий не найкращий варіант, наприклад, за економічними показниками.

Процес проектування магістральних трубопроводів по послідовності виконання робіт може бути поділені на дві частини: на розробку передпроектних документів і власне проектування. До передпроектних документами, які складаються на перспективний період, можуть бути віднесені схема розвитку і розміщення нафтопровідного транспорту в цілому по СРСР, а також по союзних республіках і економічних районах, техніко-економічні обгрунтування проектування і будівництва великих і складних магістральних трубопроводів, уточнюючі і доповнюючі зазначену схему .

Досвід проектування магістральних трубопроводів дозволив встановити, що їх пропускна здатність практично не залежить від довжини трубопроводу, а визначається діаметром елементів, відстанню між перекачувати або компресорними станціями і тиском перекачується.

Норми проектування магістральних трубопроводів, вимагають врахування піддатливості анкерів в грунті при розрахунку міцності і стійкості трубопроводу, для чого необхідно визначення параметрів роботи анкерів при вертикальних переміщеннях трубопроводу.

Схема вимірювання струму в трубопроводі. При проектуванні магістральних трубопроводів, траса яких проходить вздовж електрифікованої залізниці змінного струму, вибирають таку відстань (критичне) між цими спорудами, при якому шкідливий вплив не перевищує допустимих значень. Якщо видалення трубопроводу від електрифікованої залізниці на критичну відстань неможливо, повинні бути передбачені заходи щодо захисту.

При проектуванні магістрального трубопроводу доводиться вирішувати комплекс завдань, пов'язаних з економією будівництва трубопроводу, з умовами його будівництва, необхідністю закінчити будівництво в заданий термін з підвищеним рівнем надійності. На стадії вибору траси закладається фундамент вигідності і надійності майбутньої транспортної магістралі.

При проектуванні магістральних трубопроводів шуканими є тиск, що розвивається насосними станціями, діаметр трубопроводу, число насосних станцій, товщина стінки трубопроводу. від правильності вибору цих параметрів залежить економічна ефективність трубопроводу в цілому.

При проектуванні магістральних трубопроводів іноді виникають спеціальні питання і завдання, вирішення яких вимагає виконання оптимізаційних розрахунків.

При проектуванні магістральних трубопроводів діаметром 720 їм вище па проміжних НПС передбачаються пристрої для захисту убопроводов від крутих хвиль підвищення тиску, що виникає при поза-ппой зупинці станції. Необхідність застосування цієї захисту на трубо-Овід меншого діаметра обґрунтовується розрахунком. Скидання повинен пред-чати в спеціальну ємність, розраховану на дворазовий обсяг роса.

При проектуванні магістральних трубопроводів в ряді випадків більш доцільним рішенням є застосування надземних переходів через невеликі річки, яри, балки, канали і інші види природних перешкод. Досвід показав, що надземні переходи в багатьох випадках є більш економічними в порівнянні з підземними, і тому вони знаходять все більше застосування при спорудженні магістральних газопроводів і нефтепродуктопро-дів.

Схема вимірювання потенціалів. | Схема вимірювання струму в трубопроводі. При проектуванні магістральних трубопроводів, траса яких проходить вздовж електрифікованої залізниці змінного струму, вибирають таку відстань (критичне) між цими спорудами, при якому шкідливий вплив не перевищує допустимих значень. якщо видалення трубопроводу від електрифікованої залізниці на критичну відстань неможливо, повинні бути передбачені заходи щодо захисту. Ці заходи можуть здійснюватися як на що впливає лінії залізниці, так і на трубопроводах.

При проектуванні магістральних трубопроводів в ряді випадків більш доцільним рішенням є застосування надземних переходів через невеликі річки, яри, балки, канали і інші види природних перешкод. Досвід показав, що надземні переходи в багатьох випадках є більш економічними в порівнянні з підземними, і тому вони знаходять все більше застосування при спорудженні магістральних газопроводів і нафто-продуктопроводів.

При проектуванні магістральних трубопроводів в ряді випадків більш доцільним рішенням є застосування надземних переходів через невеликі річки, яри, балки, канали і інші види природних перешкод. Досвід показав, що надземні переходи в багатьох випадках є більш економічними в порівнянні з підземними, і тому вони знаходять все більше застосування при спорудженні магістральних газопроводів і нефтепродуктопро-дів.

При проектуванні магістральних трубопроводів за граничними станами можуть розглядатися значні поздовжні і поперечні деформації трубопроводів або, наприклад, виникнення тріщин в залізобетонних трубах, що може привести до руйнувань трубопроводів або до різкого падіння продуктивності і зниження довговічності споруди.

При проектуванні магістральних трубопроводів розрахунок зазвичай ведеться для стаціонарних умов.

При проектуванні магістральних трубопроводів необхідно враховувати зміна температури перекачується. Пропускна здатність нафтопроводів при зниженні температури зменшується, а газопроводів збільшується. Збільшення продуктивності газопроводів при зниженні температури настільки значно, що в деяких випадках представляється можливим, зберігаючи задану продуктивність, зменшити діаметр газопроводу, що проходить в районах з низькими температурами. Зміна температури газу важливо враховувати в процесі дослідження напруженого стану труб при різних способах прокладки трубопроводів. Зміна температури труби сильно впливає також на якість ізоляційних покриттів трубопроводів. Вплив зміни температури перекачується газу особливо проявляється на ділянках, розташованих безпосередньо за компресорними стан-ціями, а також на ділянках, що настають за переходом од-ної системи прокладки газопроводу в іншу.

Розчинність води в пропані в залежності від температури. | Установка для введення метанолу в трубопровід. При проектуванні магістральних трубопроводів зріджених газів питань боротьби з гідратами і льодоутворення відводиться значне місце. За вихідну величину в проектах вітчизняних трубопроводів приймається досить високий вміст води в транспортується продукті.

Відповідно до норм проектування магістральних трубопроводів (СНиП 20506 - 85) розрахунок на міцність проводиться з урахуванням пружно роботи металу труб, виходячи з нормованої діаграми розтягування.

Нові норми проектування магістральних трубопроводів НиП П-45-75 введені з 1/11976 р в значно більшому ступені, ніж діючі раніше, регламентують вимоги щодо захисту навколишнього середовища. Більш високі вимоги пред'являються до надійності споруд.

У нормах проектування магістральних трубопроводів наведені отримані тут формули тільки для окремого випадку - при рівномірній баластировку по довжині хвилі вигину.

Загальна методика проектування магістральних трубопроводів для зріджених газів не відрізняється від методики проектування трубопроводів для інших видів нафтопродуктів. Деякі відмінності випливають із специфічних властивостей зріджених газів.

За технологічним нормам проектування магістральних трубопроводів на головному і кінцевому пунктах передбачається установка ємності VVa - г V0 виходячи не менше ніж з 2 - 3-добового запасу.

Вітчизняна школа оптимізації проектування магістральних трубопроводів пішла далеко вперед як в питаннях розвитку теорії, так і в справі практичної реалізації нових методів проектування.

Найбільш несприятливими при проектуванні магістральних трубопроводів є карстові ділянки п скельні грунти. Карст добре проглядається на аерофотографіях за характерними воронок округлої форми і сліпим логам.

Ці норми поширюються на проектування нових і реконструйованих магістральних трубопроводів і відгалужень від них з умовним діаметром до 1400 мм включно.

Крім того, при проектуванні найбільших магістральних трубопроводів відокремлено виділяються частини з електропостачання, водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції, зв'язку. В разі необхідності виконання науково-дослідних, експериментальних або дослідних робіт в складі проекту наводиться перелік цих робіт з кратною характеристикою і обґрунтуванням необхідності їх виконання.

Схема прокладки нафтопроводів через залізницю. Дотримання зазначених вище основних норм проектування Магістральних трубопроводів гарантує безпечну експлуатацію їх лінійної частини, обслуговування якої доручається спеціально підготовленим обхідникам, забезпеченим необхідними засобами захисту, транспорту і зв'язку. Вони стежать за справністю трубопроводів і негайно повідомляють про всі несправності.

Схема прокладки нафтопроводів через залізницю. Дотримання зазначених вище основних норм проектування магістральних трубопроводів гарантує безпечну експлуатацію їх лінійної частини, обслуговування якої доручається спеціально підготовленим обхідникам, забезпеченим необхідними засобами захисту, транспорту і зв'язку. Вони стежать за справністю трубопроводів і негайно повідомляють про всі несправності.

Дотримання зазначених вище основних норм проектування магістральних трубопроводів гарантує безпечну експлуатацію їх лінійної частини, обслуговування якої доручається спеціально підготовленим обхідникам, забезпеченим необхідними засобами захисту, транспорту і зв'язку. Вони стежать за справністю трубопроводу і негайно повідомляють про всі недоліки, виявлені несправності. Попередній огляд лінійного колодязя дозволяється проводити тільки зверху, стоячи з навітряного боку. Опускатися в колодязь одній людині без спостерігає нагорі категорично забороняється.

Уточнені пункти, необхідні при проектуванні магістральних трубопроводів зріджених газів, у Тимчасових вказівках позначені під номерами, аналогічними відповідним номерам пунктів СНиП або Норм технологічного проектування, або продовжують нумерацію відповідних розділів.

Відповідно до нових норм на проектування магістральних трубопроводів земельні ділянки, порушені при прокладці трубопроводів, по закінченні будівництва повинні приводитися в стан, придатний для використання в сільському і лісовому господарстві.

Коефіцієнт надійності вперше введений в норми проектування магістральних трубопроводів в 1975 р, що викликано збільшенням діаметрів споруджуються трубопроводів і робочого тиску продукту.

Через відсутність нормативних методичних документів з проектування магістральних трубопроводів в карстових районах неможливо приймати обгрунтовані інженерні рішення. Будівництво починається без достатніх геофізичного, гідрологічного, геологічного досліджень, необхідних для точного визначення аномальних зон по трасі трубопроводів.

У довіднику викладені матеріали, необхідні для проектування магістральних трубопроводів.

У довіднику викладені матеріали, необхідні для проектування магістральних трубопроводів. У ньому наводяться відомості з гідравлічних розрахунків, вибору оптимальної траси і майданчиків компресорних і насосних станцій, виробництва і обсягом вишукувальних робіт, проектування лінійної частини трубопроводу, компресорних і насосних станцій з усіма допоміжними спорудами і комунікаціями, автоматики і телемеханіки, організації експлуатації та за іншими розділами проектування.

У довіднику викладені матеріали, необхідні для проектування магістральних трубопроводів.

У довіднику викладені матеріали, необхідні для проектування магістральних трубопроводів. У ньому наводяться відомості з гідравлічних розрахунків, вибору оптимальної траси і майданчиків компресорних і насосних станцій, виробництва і обсягом вишукувальних робіт, проектування лінійної частини трубопроводу, компресорних і насосних станцій з усіма допоміжними спорудами і комунікаціями, автоматики і телемеханіки, організації експлуатації та за іншими розділами проектування.

Коефіцієнт надійності за матеріалом KI встановлюється нормами проектування магістральних трубопроводів[62]і відображає мінливість міцності труб, тобто забезпеченість нормативних опорів, а також якість труб, спосіб їх виготовлення, допуск по товщині стінки, конструкцію труб, ступінь контролю зварних з'єднань та основного металу, пластичні властивості трубних сталей.

З усього обсягу досліджень, пов'язаних з проектуванням магістральних трубопроводів, найбільш значну частину становлять лінійні трасові інженерно-геологічні вишукування, які складаються з попередніх, польових, завершальних робіт і остаточної камеральної обробки матеріалів.

У довіднику викладені[матеріали, необхідні для проектування магістральних трубопроводів.

При визначенні складу інженерно-гідрометеорологічних вишукувань, які виконуються для проектування магістральних трубопроводів, слід виходити з способу їх прокладки при переході через водні об'єкти та їх складності за умовами перетину.