А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проект - сховище

Проект сховищ согласевивается з органами санітарного нагляду, а введення їх в експлуатацію дозволяється тільки після приймання комісією за участю представників будівельно-монтажного управління, санітарного нагляду та органів Міністерства внутрішніх справ. На підставі акту цієї комісії органи санітарного нагляду оформляють санітарний паспорт на право використання будівельно-монтажним управлінням радіоактивних речовин.

У проектах сховищ промислових стоків та інших об'єктів, небезпечних у відношенні забруднення підземних вод, повинен бути передбачений пристрій спостережної мережі для контролю за можливою фільтрацією промстоков в породи підстави і водоносний горизонт.

Ці типові проекти, як і проекти сховищ насіннєвої картоплі, розроблені в двох варіантах: наземними для будівництва в районах з Та - 20 С і заглибленими для будівництва в районах з Гн-30 і - 40 С.

В останні роки поряд інститутів розроблені проекти нових, сучасних сховищ для картоплі і овочів, за якими ведеться масове будівництво.

На Заході (США, Франція) опрацьовувалася кілька проектів довгострокових сховищ ОВУА, включаючи і досить екзотичні. Один з них пов'язаний з запуском важких ракет, завантажених високоактивними відходами, в сторону Сонця з подальшим їх знищенням. Однак, слід пам'ятати, що, згідно зі статистикою, до 2% запусків ракет закінчуються їх аваріями в межах атмосфери. Подібна катастрофа, природно, обернеться важкими наслідками, порівнянними з Чорнобильською. У США ведеться тривала дискусія і пошук місць для розміщення двох грандіозних сховищ для РАВ на період до 10 тис. Років.

В даний час на Заході (США, Франція) опрацьовується кілька проектів довгострокових сховищ ОВУА, включаючи і досить екзотичні. Один з них пов'язаний з запуском важких ракет, завантажених високоактивними відходами, в сторону Сонця, де в подальшому вони знищуються. Однак слід пам'ятати, що, згідно зі статистикою, до 2% запусків ракет закінчуються їх аваріями в межах атмосфери. Подібна катастрофа, природно, обернеться важкими наслідками, порівнянними з Чорнобильською. У США ведеться тривала дискусія і пошук місць для розміщення двох грандіозних сховищ для РАВ на період до 10 тис. Років. Передбачається, що вони будуть розміщуватися на глибині ЗООр-1000 м в особливих грунтах, не схильних до землетрусів. Вартість зазначеного проекту оцінюється в 27 млрд доларів.

Необхідність забезпечення підкритичності НЕ-менш 005 в БВ дана в роз'ясненні до § 28.0. Однак на практиці іноді виникають ситуації, коли місткість передбачених проектом сховищ недостатня. Тоді доводиться розробляти заходи щодо її збільшення за рахунок деяких конструктивних змін.

Іноді при розробці проекту між окремими співробітниками групи (команди) розробників або всередині організації виникають проблеми, пов'язані з баченням шляхів реалізації проекту. Наприклад, у проекті сховища даних фахівці можуть зосередитися на міграції інформації зі старої системи, але вище керівництво не бачить в цьому особливого сенсу і не вважає цю роботу важливою для загальної концепції системи.

Для вибору порід і отримання вихідних даних для проектування та експлуатації шахтних сховищ проводяться інженерно-геологічні вишукування. Проектування і будівництво підземних тазонефтехраніліщ шахтного типу здійснюється: відповідно до вимог загальносоюзних норм Держбуду СРСР[10, 11], Сейсмічні дії враховуються для районів з сейсмічністю 8 і 9 балів відповідно до діючих будівельних норм на проектування тунелів і гірських виробок. При проектуванні розглядається комплекс гірничо-будівельних, технологічних і експлуатаційних питань, вирішення яких дозволяє забезпечити при реалізації проекту сховища прийом, зберігання і видачу нафти, нафтопродуктів і зріджених газів.

Істотним і потенційно небезпечним впливом на морські екосистеми є захоронення відходів у морських глибинах. Незважаючи на те що воно знаходиться в металевих контейнерах, реально існує небезпека руйнування металу морською водою і розгерметизація ємкостей. Деякі країни, наприклад США, планують затопити в Атлантиці на великих глибинах протягом 30 років понад 100 старих атомних підводних - човнів, в кожній з яких залишок радіоактивних матеріалів оцінюється в 231015 Бк. У Швеції існує проект сховища радіоактивних відходів під морським дном на глибині 50 м нижче його рівня.