А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проект - статут

Проект Статуту передбачає зміну порядку визначення результатів голосування при виборах партійних органів.

Проект Статуту широко обговорювалося на зборах первинних партійних організацій, на районних, міських, окружних, обласних, крайових партійних конференціях і на з'їздах компартій союзних республік, в роботі яких взяло участь понад дев'ять мільйонів комуністів.

Проект статуту розробляється самим підприємством. Статути кооперативів приймаються загальними зборами громадян, які бажають заснувати кооператив, і підлягають реєстрації у виконкомі районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів за місцезнаходженням кооперативу. Статут кооперативу розглядається виконкомом відповідної Ради народних депутатів у місячний строк з дня її подання на реєстрацію (6 ст. 11 пп. Проект Статуту містить повне глибокого політичного значення визначення нашої партії як бойового випробуваного авангарду радянського народу, що об'єднує на добровільних засадах передову, найбільш свідому частину робочого класу, колгоспного селянства та інтелігенції СРСР.

Проект Статуту вже був розданий на одному з попередніх засідань, тому я пропоную перейти до за-слухання Статуту.

Проект статуту, вироблений Виконавчої комісією Петербурзького комітету, що не розшукано.

Проектом Статуту партії передбачається така міра покарання для комуніста, як переклад з членів партії в кандидати. Нам думається, що ця міра покарання може бути неправильно витлумачена деякими комуністами.

Той проект Статуту, який був В. І. Леніним внесений безпосередньо на з'їзд, не зберігся. Тут друкується первинний проект ленінського Статуту, поміщений протокольної комісією II з'їзду в додатках до книги Другий черговий з'їзд РСДРП.

Тому проект Статуту передбачає, що обраними вважаються кандидати, за яких проголосувало більше половини учасників зборів, конференції або з'їзду.

Той проект статуту, який був Леніним внесений безпосередньо на з'їзд, не зберігся. Тут друкується первинний проект статуту, поміщений протокольної комісією II з'їзду в додатках до Повному тексту протоколів.

У проекті Статуту опущено положення, яке передбачало продовження кандидатського стажу. Ця міра була введена після XIX з'їзду партії. Її введення було обумовлено тим, що в складі партії було багато кандидатів з простроченим стажем: у той час в КПРС налічувалося понад 300 тисяч осіб, що перебували кандидатами більше п'яти років. В даний час в партії є близько 10 тисяч осіб, у яких кандидатський стаж обчислюється двома-трьома роками.

У проекті статуту знайшли своє втілення організаційні принципи, розроблені Леніним ще задовго до з'їзду.

У проекті статуту, запропонованому Леніним, вказувалося, що членом РСДРП вважається кожен, хто визнає її програму і підтримує партію як матеріальними засобами, так і особистою участю в одній з партійних організацій. Ленін вважав, що в партію повинні прийматися люди гідні, здатні самовіддано боротися за справу робітничого класу, вести повсякденну, буденну роботу в масах. Ленінська формулювання першого параграфа виходила з того, що партія як передовий загін пролетаріату мусить бути максимально організована. Вона давала стимул до організації, служила перепоною для проникнення в партійні лави нестійких, дрібнобуржуазних елементів.

У проекті Статуту партії підкреслюється, що кожен член КПРС зобов'язаний всіляко сприяти зміцненню оборонної могутності СРСР. У зв'язку з цим хочеться відзначити і важливе значення оборонно-масової роботи серед населення, серед допризовної молоді та знаходяться в запасі. Всім організаціям належить і далі серйозно поліпшувати цю роботу, надавати всіляку підтримку Добровільного товариства сприяння Армії, Авіації і Флоту, що виросло нині в Мошнах масову організацію.

У проекті Статуту партії передбачається також дуже важливе положення про систематичне інформування комуністів партійними органами про свою роботу. Така практика в останні роки введена в Московській області. Багато міськкоми і райкоми партії, наприклад, систематично інформують комуністів про хід виконання рішень, прийнятих на міських і районних конференціях, висловлених критичних зауваженнях і пропозиціях. це сприяє підвищенню активності комуністів, розвитку у них почуття господаря в партії, розгортання критики і самокритики, підвищує відповідальність керівних партійних органів перед партією, перед народом. Ми з великим задоволенням підтримуємо положення про систематичне інформування партійних організацій про роботу вищих партійних органів, записане в проекті Статуту партії.

У проекті Статуту КПРС більш повно, з урахуванням накопиченого досвіду, визначаються обов'язки первинних партійних організацій, підкреслюється їх все зростаюча відповідальність в комуністичному будівництві.

У проекті Статуту КПРС пропонується курс на неухильне скорочення платного партійного апарату, на те, щоб комуністи залучалися для роботи в апараті в якості позаштатних працівників, в порядку громадської діяльності. У партійних комісіях республіки нині працює понад 1700 позаштатних інструкторів. Багато з них добре освоїли партійну роботу і кваліфіковано виконують доручення партійних комітетів. Залучення активу до партійної роботи помітно сприяє підвищенню ролі партійних організацій у всій господарсько-політичного життя, дозволяє, як з джерела, черпати свіжі сили для поповнення кадрів партії.

У проекті статуту робітників-червоногвардійців славної революційними традиціями Виборзькій боку Пітера ясно і непохитно була виражена воля російського пролетаріату створити свої класово витримані і стрункі Збройні сили. Цей проект слугувала зразком для вироблення статутів червоногвардійцями інших міст.

У проекті Статуту Комуністичної партії передбачається проведення партійних зборів в первинних організаціях не рідше одного разу на місяць.

У проекті статуту Організації Азіатських і Тихоокеанських країн з контролю якості (АТОКК), розглянутого в жовтні 1983 р було запропоновано розуміти під високою якістю товару відповідність цільовим призначенням за умови найменшої вартості.

Далі пропонуємо проекти статутів закритого і відкритого акціонерних товариств.

Складений нашвидку проект статуту партії на підставі тих положень, які висловлені мною в додатку до № 14 Вперед, не дає та й не може дати повної картини тих відносин, які тільки і можуть до певної міри врегулювати нашу партійну життя. Можлива відсутність представників цього погляду на організацію партії дає, з одного боку, дуже мало даних, щоб припустити, що ці погляди позначаться на партійному статуті, з іншого - можуть поставити прихильників цих поглядів в дуже скрутне становище після з'їзду.

Це положення проекту Статуту показує, як вимоглива наша партія до тих, кому довірено бути в складі її бойового ленінського штабу.

Під час обговорення проекту Статуту комуністи висловлювали велике задоволення тим, що в нього включений ряд принципово нових норм, найбільш повно визначають завдання первинних партійних організацій. Серед них особливе місце займають вимоги, викладені в моральному кодексі будівника комунізму. Сьогодні більш ніж коли-небудь партія має право розглядати кожного комуніста як активного борця за справу Леніна, за комунізм. В її рядах не повинно бути людей пасивних, безпристрасним, байдужих, бо, як дуже добре сказав в доповіді про Програму партії товариш М. С. Хрущов, в історію людства комуністи увійшли як сама велика творча сила, яка перетворює і оновлююча світ.

Величезне значення проекту Статуту полягає в тому, що в ньому на основі організаційного і політичного досвіду боротьби партії за остаточну перемогу соціалізму розвинені і закріплені ленінські принципи партійного будівництва з урахуванням умов епохи побудови комуністичного суспільства, ще вище піднята роль партії як натхненника і організатора боротьби радянського народу за перемогу комунізму.

Що стосується проекту статуту, то я вважаю його принципово помилковим, а в області професійних спілок у мене, я думаю, не менше досвіду, ніж у будь-якого з моїх сучасників. Не вдаючись в деталі, зауважу тільки, що організація, побудована на основі централізму, придатна для таємних товариств і сектантських рухів, але суперечить сутності професійних спілок. Будь вона навіть можлива - а я заявляю, що вона просто-напросто неможлива - вона була б небажана, особливо в Німеччині, де робітник із дитячих років живе в атмосфері бюрократичної регламентації і вірить в авторитети, в начальство і де його потрібно перш за все привчати до самостійності.

Остаточний текст проекту статуту, внесений Леніним п статутну комісію з'їзду, відрізнявся від опублікованого в цьому томі (стр. У нього було внесено визначення Ради партії як вищого партійного органу, вимога одностайності при кооптації в ЦК і ЦО, а такя е вимога взаємного контролю з боку ЦК і ЦО при кооптації в центри. Протокольна комісія II з'їзду РСДРП помилково опублікувала в додатках до женевського видання протоколів II з'їзду попередній варіант проекту статуту як внесений Леніним на з'їзд. У своїй роботі Крок вперед, два кроки назад Ленін, вказуючи на цю помилку протокольної комісії, зазначає, що Попов і Мартов (стор. Остаточний текст проекту статуту, внесений Леніним в статутну комісію з'їзду, не зберігся. Від другого варіанту він відрізнявся, як це можна встановити з обговорення на з'їзді, наступним: по-перше, Рада партії визначався не як третейський, а як вищий орган партії; по-друге, в нього була внесена вимога одностайності при кооптації в Ц О і ЦК, а також вимога взаємного контролю з боку ЦК і ЦО при кооптації в центри.

За основу проекту Статуту були взяті пропозиції, підготовлені на Думбартон-Оксі конференції, з доповненнями про процедуру голосування в Раді Безпеки, узгодженими на Кримської конференції. Уряду СРСР, США, Англії та Китаю спільно внесли свої доповнення і поправки.

Важливою особливістю проекту Статуту партії є підвищення ролі місцевих партійних органів, розширення їх ініціативи і самостійності у вирішенні господарсько-політичних завдань, що стоять перед областю, краєм, республікою.

Під час обговорення проекту статуту партії з'їзд грунтовно переробив організаційні норми партії.

Порядок затвердження проектів статутів державних унітарних підприємств, що знаходяться у віданні Мінекономіки Росії, передбачає, що проекти статутів спочатку розглядаються у відповідних галузевих департаментах міністерства.

Доречно в проекті статуту торкнутися питання про популярному органі, який відрізняється від питання про партійну літературу; це питання потрібно поставити в зв'язок з питанням про Центральному Органі.

Таким чином, проект статуту прийнятий без змін. Потім секретарем зачитується статут Союзу комуністів. Знову прийняті члени, заслухавши статут, заявляють, що вони вступають в Союз комуністів.

Схвалити в основному проект Статуту КПРС, представлений Президією ЦК КПРС на розгляд Пленуму ЦК КПРС.

Марксу доручається подати проект статуту робочого суспільства.

Мається на увазі проект статуту Клубу німецьких робітників.

Існує вже й проект статуту спілки соціалістичної молоді; всіх товаришів, які цікавляться статутом, прошу звертатися до мене за довідками.

Рада Міністрів СРСР проект Статуту експлуатаційної служби органів меліорації і водного господарства, маючи на увазі визначити в цьому Статуті завдання експлуатаційної служби, права і обов'язки водокористувачів та органів меліорації і водного господарства, відповідальність за недотримання правил експлуатації водогосподарських систем і споруд, а також заходи з охорони цих систем і споруд.

В ході обговорення проекту Статуту висловлювалася думка, що можливість обрання того чи іншого працівника в керівні партійні органи на більш тривалі терміни, ніж це передбачається проектом Статуту, слід залишити тільки при виборах ЦК КПРС і його Президії.

В процесі обговорення проекту Статуту задавалися питання: чи не виключає монолітну єдність КПРС, всього радянського суспільства можливість будь-якої розкольницької діяльності, в рядах партії. Чи потрібні в сучасних умовах будь-які формальні статутні гарантії проти фракційності і групівщини.

За § 2 проекту статуту Бунду голосують: Гофман, Гольдблат, Юдін, Лібер, Абрамсон. Утримуються: Махов (2 голоси), Брукер, Мартинов і Акімов.

Як випливає з проекту Статуту КПРС, велике значення для поліпшення діяльності партійних організацій має розвиток громадських почав в партійній роботі. У нас зараз створено інститут позаштатних інструкторів партійних комітетів. У відділах обкому працюють 24 позаштатних інструктора, в горкомах, райкомах і при партійних комітетах великих промислових підприємств - 521 позаштатний інструктор. Вони стали для партійні комітети мають хороших помічників і надійний резерв кадрів, який дозволяє систематично оновлювати партійний апарат. При райкомах і горкомах працюють 7 позаштатних відділів, 27 комісій з різних галузей внутрішньопартійної роботи, господарства і культури. В їх діяльності бере участь більше 800 комуністів. При виконкомах міських і районних Рад депутатів трудящих працюють 106 громадських відділів, які налічують понад тисячу активістів. Все це, безсумнівно, розширює і зміцнює зв'язок партійних організацій з народом, дозволяє краще знати потреби і запити трудящих, успішно вирішувати завдання комуністичного будівництва.

За § 7 проекту статуту партії будь-якої партійної організації, що має на з'їзді право вирішального голосу, надавалося право видавати на свої кошти і від свого імені партійну літературу.

У наведених далі проектах статутів відкритого і закритого акціонерних товариств застосовуються такі поняття і терміни.

Маркс представляє складений ним проект статуту 263 який піддається обговоренню.

Мартовим теж був підготовлений проект статуту, але він не наважився представити його повністю на обговорення з'їзду.

Представлений на розгляд з'їзду проект Статуту КПРС відображає великі зміни, що відбулися в житті партії і країни в останні роки, повністю відповідає вимогам Програми Комуністичної партії. Статут, з усією силою підкреслено, що основний зміст цих положень полягає у відновленні і подальшому розвитку ленінських норм партійного життя.

Ленін пише зауваження на проект статуту Закордонної організації РСДРП, вироблений її установчим з'їздом в березні 1905 року.

Затверджено в першому читанні проект Статуту самоврядного шкільного округу.