А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проект - система - автоматизація - технологічний процес

Проекти систем автоматизації технологічних процесів виконуються на підставі і відповідно до завдання на проектування. Основні технічні рішення, прийняті в проекті систем автоматизації спеціалізованими проектними організаціями, повинні розглядатися і узгоджуватися з генпроектувальником (замовником) в процесі розробки проекту.

Проекти системи автоматизації технологічних процесів можуть розроблятися як галузевими проектними інститутами, в складі яких є відділ або група автоматизації, так і спеціалізованими проектними інститутами (організаціями), що працюють в області автоматизації.

Проект систем автоматизації технологічних процесів повинен бути пов'язаний з проектом системи управління підприємством.

Проекти систем автоматизації технологічних процесів повинні виконуватися на підставі завдань на проектування, вихідними даними і матеріалами і відповідно до них.

Форми основних написів і додаткових граф для текстових документів і креслень. Позначення проектів систем автоматизації технологічних процесів, рекомендовані в пп.

Кожному проекту систем автоматизації технологічних процесів, а також входять до нього документами має бути присвоєно позначення.

При розробці проекту систем автоматизації технологічних процесів виконавець складає завдання на виконання робіт, пов'язаних з автоматизацією об'єкта в будівельній, технологічної, електротехнічної, сантехнічної та інших частинах і розділах проекту.

При розробці проекту систем автоматизації технологічних процесів для об'єктів із застосуванням агрегатованих блоків обладнання до складу завдання на проектування, вихідних даних та матеріалів додатково до відомостей, наведених в пп.

При виконанні проектів систем автоматизації технологічних процесів відділом комплексного (галузевого) інституту допускається змінювати нумерацію альбомів, наведену в табл. 1.1 і 1.2 відповідно до принципу нумерації комплексного проекту. Найменування і кількість альбомів повинні відповідати наведеним в зазначених вище таблицях.

При виконанні проектів систем автоматизації технологічних процесів із застосуванням агрегатів-тированного обладнання крім рекомендацій, наведених у відповідних розділах книги, повинні бути також враховані додаткові вимоги до оформлення цієї проектної документації.

При розробці проекту систем автоматизації технологічних процесів виконавець повинен видати завдання на виконання розробок, пов'язаних з автоматизацією об'єкта в будівельній, технологічної, електротехнічної, сантехнічної та інших частинах проекту. Перелік завдань суміжним підрозділам наведено в пп. Креслення, що виконуються за вказаними завданнями, повинні бути узгоджені з виконавцем проекту автоматизації. 
При виконанні проекту систем автоматизації технологічних процесів відділом галузевого проектного інституту завдання складається відповідними відділами цього інституту за участю відповідальних виконавців відділу - виконавця проекту або узгоджується з цим відділом.

Розташування основних написів і додаткових граф на текстових документах і кресленнях. | Комплектування проектної документації в альбоми на стадії проекту. При розробці декількох проектів систем автоматизації технологічних процесів однієї будівлі (споруди) додатково вказується найменування кожного технологічного процесу, для якого виконується проект, наприклад целофановий корпус, внутрішнє теплопостачання.

При застосуванні в проектах систем автоматизації технологічних процесів блоків агрегатирован-ного обладнання оформлення деяких документів не відрізняється від вимог, зазначених у відповідних розділах книги.

Скорочені найменування. | Приклад заповнення основного напису на кресленнях. | Ряди масштабів. Креслення, що входять до складу проектів систем автоматизації технологічних процесів, рекомендується виконувати в масштабах, зазначених у відповідних розділах книги.

Кожен документ, що входить до складу проекту систем автоматизації технологічних процесів, за винятком заявочних відомостей (переліків) і замовних специфікацій, повинен мати основний напис і додаткові графи. Основні написи повинні розташовуватися в правому нижньому кутку документа незалежно від формату по довгій його стороні, за винятком формату А4 (ГОСТ 2301 - 68 зі зміною № 1 від 1/11981 г.), в якому основна напис розташовується уздовж короткої сторони, а також за винятком особливих випадків, зазначених документів. Позначення форматів листів і їх розміри наведені в розд.

Приклад установки обладнання уздовж довгої сторони приміщення операторської пункту. При застосуванні КОП і ККД в проектах систем автоматизації технологічних процесів повинні бути обрані типорозміри і виконання комплектного приміщення, що залежать від кількості щитів, пультів, стативов, комутаційних полів КП і розміщення їх в приміщенні. Наявність або відсутність пульта і розмір фронту щита визначають виконання приміщення.

Основні і додаткові формати. В результаті наводяться рекомендації, характерні для оформлення графічних документів проектів систем автоматизації технологічних процесів і креслень нестандартного обладнання.

Побудова основних форматів (. Жирна лінія - основний формат, одержуваний від ділення. | Рекомендовані формати для креслень. При виборі форматів листів по табл. 2.2 виконання креслень одного проекту систем автоматизації технологічних процесів рекомендується, щоб кількість різних форматів по можливості було мінімальним. у розділі подано загальні відомості і форми, характерні для оформлення текстових документів проекту систем автоматизації технологічних процесів.

форми тексту, розбитого на графи. у цьому розділі наводяться рекомендації щодо складання та оформлення документів, які виконуються в проектах систем автоматизації технологічних процесів.

Зібрані керівні матеріали, нормалізує обмін речовин, загальносоюзні і галузеві стандарти, що регламентують зміст, склад та оформлення проектів систем автоматизації технологічних процесів.

Креслення установки як місцевих щитів, так і щитів, стативов і пультів, що встановлюються в операторських (диспетчерських) пунктах, в проектах систем автоматизації технологічних процесів не розробляються, а застосовуються типові монтажні креслення і типові креслення закладних конструкцій за матеріалами Главмонтажавтоматікі, які залежать від будівельних конструкцій, на яких вони встановлюються.

Випуск у світ справжнього, третього видання книги обумовлений появою великої кількості нових або перероблених документів, що формулюють вимоги, що пред'являються до складу, змісту та оформлення проектів систем автоматизації технологічних процесів на сучасному етапі.

Доповнення і зміни в завдання на проектування можуть вноситися в процесі розробки проекту ген-проектувальником або замовником, який видав зазначене завдання, за погодженням з організацією або відділом галузевого інституту - виконавцем проекту систем автоматизації технологічних процесів.

Ефективна робота систем автоматизації технологічних процесів багато в чому залежить від якості проектно-кошторисної документації - її змісту, складу і оформлення. Тому працівникам, які займаються проектуванням зазначених систем, необхідно знати всі вимоги, що пред'являються до проектно-кошторисної документації. Наведений в книзі довідковий матеріал поширюється на проекти систем автоматизації технологічних процесів усіх галузей промисловості, в тому числі енергетичної.