А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проект - виробництво - монтажна робота

Проект виробництва монтажних робіт повинен складатися в обсязі, передбаченому Інструкцією по складанню проектів виробництва робіт на монтаж приладів і засобів автоматизації МНС161 - 71 Мінмонтаж-Спецстроя СРСР.

Проект виробництва монтажних робіт складають тільки для великих або технічно складних об'єктів, а також для тих об'єктів, на яких проведення робіт пов'язано з застосуванням високого тиску, вибухонебезпечних або токсичних речовин, з важкими умовами праці або роботою на діючих агрегатах.

Проект виробництва монтажних робіт є складовою частиною проекту організації будівництва і розробляється спеціалізованою проектно-конструкторською організацією. Технічно нескладні роботи можуть бути виконані силами служб підготовки виробництва монтажної організації.

Проекти виробництва монтажних робіт складають тільки для великих або технічно складних об'єктів, а також для тих об'єктів, на яких проведення робіт пов'язано з застосуванням високого тиску, вибухонебезпечних або токсичних речовин, з важкими умовами праці або роботою на діючих агрегатах.

Проект виробництва монтажних робіт (ППР) або технологічна записка (ТЗ) повинні бути ув'язані з проектом організації будівництва (ПОС), який містить загальні основні рішення по всьому об'єкту будівництва в цілому.

Проект виробництва монтажних робіт, виконуваних в процесі реконструкції та розширення діючих підприємств, повинен враховувати специфіку роботи даного підприємства та бути узгоджений з технічною службою підприємства. Типові проекти виконання робіт на монтаж холодильників розробляють проектно-конструкторські організації Мін-монтажспецстроя СРСР за технічною документацією галузевих проектних інститутів.

Проект виробництва монтажних робіт, складений не менше ніж за два місяці до початку монтажу, містить календарний і мережеві графіки виконання робіт (графіки повинні бути ув'язані з загальними графіками будівництва НС або КС), технологічні карти і технологічні схеми. Технологічні карти відображають роботи, що виконуються за новою технологічною схемою або вперше. У технологічних схемах дається опис організації і технології ведення робіт.

Проект виробництва монтажних робіт містить генеральний план монтажного майданчика, на якому нанесені залізничні колії і під'їзні дороги, склади трубних вузлів, труб та матеріалів, майданчики для укрупнення вузлів в блоки, місця розташування стаціонарного і пересувного монтажного обладнання із зазначенням послідовності установки кранів, переміщення лебідок та ін. Генеральний план монтажного майданчика складають на основі розрахунків площ і прийнятих схем монтажу з ув'язкою його з генеральним планом будівництва об'єкта. Проект виконання робіт передбачає найбільш раціональні способи ведення робіт безпечними методами із застосуванням найбільш продуктивних інструментів, пристосувань і механізмів.

Проект виробництва монтажних робіт в свою чергу є частиною загального проекту організації будівництва заводу або цеху, в якому визначається послідовність виконання і порядок суміщення будівельних, механомон-жних, електромонтажних, тепломонтажні і інших робіт.

Проект виробництва монтажних робіт, виконуваних в процесі реконструкції та розширення діючих підприємств, повинен враховувати специфіку даного підприємства і бути узгоджений з технічною службою підприємства.

Проект виробництва монтажних робіт є складовою частиною проекту організації будівництва. Проект виконання робіт містить основні принципові положення по монтажу технологічного обладнання, трубопроводів та металоконструкцій.

Проект виробництва монтажних робіт є складовою частиною ПОС.

Проект виробництва монтажних робіт складається на основі поєднаного календарного плану-графіка будівництва об'єкта, в якому графічно зображено виконання всіх видів загальнобудівельних та спеціальних робіт по днях.

Проекти виробництва монтажних робіт складають тільки для великих або технічно складних об'єктів, а також для тих об'єктів, на яких проведення робіт пов'язано з застосуванням високого тиску, вибухонебезпечних або токсичних речовин, з важкими умовами праці або роботою на діючих агрегатах.

проект виконання монтажних робіт (ППР) повинен бути узгоджений з замовником щодо термінів поставки обладнання та арматури, з генеральним підрядником щодо термінів здачі об'єкта під монтаж, а також з низкою інших суміжних організацій.

Проект виробництва монтажних робіт повинен передбачати безперебійне ведення монтажних робіт і закінчення їх в строк.

Проект виробництва монтажних робіт повинен бути узгоджений з проектом виробництва загальнобудівельних робіт.

Проекти виробництва монтажних робіт при реконструкції житлових і громадських будівель розробляються генпідрядної будівельної організацією, а промислових об'єктів зі складною технологією, а також в особливо важких умовах - організаціями оргтехстроя, проектними і науково-дослідними інститутами.

Проект виробництва монтажних робіт служить керівництвом для організації робіт на реконструйованому об'єкті, а також є вихідним документом для організації постачання об'єктів за графіками завезення будівельних матеріалів і конструкцій, оперативного планування і управління виробництвом.

Проект виробництва монтажних робіт (ППР) для технічно складних і великих об'єктів розробляється спеціалізованими організаціями, а для невеликих - групами підготовки виробництва монтажних управлінь.

Проектом виробництва монтажних робіт повинно бути пре-бачено енергопостачання монтажних робіт, що забезпечує як загальну потребу в енергії, так і подачу енергії до окремих-ним місцях, де будуть проводитися монтажні роботи.

Проектом виробництва монтажних робіт при реконструкції об'єктів повинні бути вирішені питання діагностики будівельних конструкцій, які використовуються в якості технологічних опор, і розроблені необхідні методи їх посилення. У последемон-тажному період оголюються перетину, уточнюється структура багатьох конструктивних елементів, з'являється можливість візуально та інструментально обстежити фізичний стан матеріалів конструкцій і внести необхідні корективи в розрахунки їх міцності, жорсткості і стійкості. Проектом вказуються вузли та елементи, які потребують уточненої діагностики технічного стану і методи визначення міцності матеріалів, з яких вони виготовлені.

В проектах виконання монтажних робіт, що розробляються відповідно до вимог діючих нормативних документів, повинні бути відображені новітні досягнення науки і техніки; передовий досвід монтажу; доцільне поєднання загальнобудівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт; методи і засоби, що забезпечують мінімальні тривалість, трудомісткість і вартість монтажних робіт.

У проекті виконання монтажних робіт передбачаються наступні основні положення.

У проекті виконання монтажних робіт повинні міститися основні техніко-економічні показники за варіантами вибору монтажних машин і методів виконання робіт, дані про обсяг виконаних робіт і вироблення на 1 робочого в натуральних показниках і грошовому вираженні.

При розробці проекту виробництва монтажних робіт (ППР) повинні бути якомога більшою мірою враховані і відображені умови складання стиків під зварювання, зварювання, термообробки і контролю зварних з'єднань. Порядок складання та укрупнення монтажних блоків і послідовність монтажних робіт повинні забезпечити можливість застосування найбільш прогресивних методів зварювання, термообробки і контролю і максимально полегшити доступ до зварних з'єднань.

При розробці проекту виробництва монтажних робіт необхідно виходити з реально існуючих умов, до яких відносяться, можливість отримання з заводів обладнання і конструкцій тій чи іншій мірі готовності (у вигляді заготовок, вузлів, блоків ІЛК в повністю зібраному вигляді) і способи їх транспортування, наявність тих чи інших вантажопідіймальних механізмів, потужності виробничої бази монтажної організації, кваліфікації робітників і технічного персоналу монтажної організації, місцеві умови на монтажному майданчику, терміни поставки обладнання та виконання робіт.

При розробці проектів виробництва монтажних робіт вибір засобів великої механізації проводиться окремо: 1) для монтажного майданчика; 2) для складальної майданчики і 3) для складу обладнання.

При розробці проекту виробництва монтажних робіт повинні знайти відображення заходи з техніки безпеки і промсані-таріі.

При розробці проекту виробництва монтажних робіт (ППР) повинні бути якомога більшою мірою враховані і відображені умови складання стиків під зварювання, зварювання, термообробки і контролю зварних з'єднань. Порядок складання та укрупнення монтажних блоків і послідовність монтажних робіт повинні забезпечити можливість застосування найбільш прогресивних методів зварювання, термообробки і контролю і максимально полегшити доступ до зварних з'єднань.

 Невід'ємним елементом проекту виробництва монтажних робіт є технологічна карта, яка містить комплект заходів по організації праці з максимальним використанням засобів механізації і автоматизації виробничих процесів монтажних і демонтажних робіт, застосуванням механізованого та ручного інструменту, прогресивної оснащення і пристосувань.

Прийняті в проектах виробництва монтажних робіт або технологічних записках (картах) способи монтажу повинні забезпечити безпечне виконання робіт. Цим же керуються при розробці суміщених графіків виконання будівельно-монтажних робіт. Безпечне проведення робіт досягається найсуворішим дотриманням адміністрацією і всіма робочими діючих правил техніки безпеки.

Пояснювальна записка до проекту виробництва монтажних робіт висвітлює питання, які не відображаються в графічній частині проекту, а також необхідні техніко-економічні розрахунки і порівняння.
 Особливий розділ у проекті виробництва монтажних робіт складають технологічні карти на виконання окремих виробничих операцій і процесів монтажу. За основній масі монтажних робіт, врахованих в ЕНіР, технологічні карти не розробляються, так як знання технології виробництва цих робіт є обов'язковим для кваліфікованих робітників та інженерно-технічних працівників.

До монтажно-технологічної документації відносяться проект виробництва монтажних робіт і технологічні карти на виготовлення нестандартного обладнання і монтаж обладнання, що надходить в розібраному вигляді.

До монтажно-технологічної документації відносяться проект виробництва монтажних робіт і технологічні карти на монтаж устаткування, що надходить в розібраному вигляді.

Застосування макетів при розробці проектів виробництва монтажних робіт дозволяє більш правильно підійти до оцінки ефективності використання вантажопідйомних засобів.
 Первинна документація в складі проектів виконання монтажних робіт і технічної документації заводу-виготовлювача оформляється на об'єкт в підготовчий період. У підготовці даної документації беруть участь проектні інститути, замовник, будівельна і монтажна організації. Проміжна документація - це документація, необхідна для контролю відповідності якості виконаних робіт вимогам технічних умов. Її виконує монтажна організація в ході виконання робіт. вона включає в себе акти прийому документації на монтаж устаткування (з додатком формулярів); акти на приховані роботи; акти прийому обладнання в монтаж; протоколи або інші документи, що підтверджують заміну матеріалів, передбачених проектом, документи па зміна і доповнення проектів; протоколи лабораторних випробувань матеріалів, зварних з'єднань і висновок про перевірку роботи зварників; акти на випробування устаткування і трубопроводів.

Основним документом для складання проекту виробництва монтажних робіт є календарний план-графік будівництва об'єкта, в якому графічно зображено виконання всіх видів загальнобудівельних та спеціальних робіт по дням роботи і який тому називається змішаним графіком виконання робіт.

Важливим моментом при розробці проекту виробництва монтажних робіт є оптимізація зведеного графіка руху бригад монтажників і механізаторів, що обслуговують монтажні машини.

Вихідними матеріалами для розробки проекту виробництва монтажних робіт служать: затверджене проектне завдання з пояснювальною запискою, доповнення та зміни, внесені в проектне завдання при його затвердженні; уточнений будівельний генеральним план в масштабі 1: 1000; компонувальні креслення обладнання; будівельні робочі креслення (загальні види) головного корпусу з тимчасової торцевої стіною і допоміжних цехів електростанцій (хімводоочищення, мазутного господарства, берегової насосної, подачі палива і ін.); уточнені терміни введення потужності по основним агрегатам; графіки виконання будівельних робіт по об'єктах і терміни спорудження фундаментів під обладнання; заводські креслення і специфікації обладнання (загальні види агрегатів і великих вузлів устаткування), станційних трубопроводів, пилегазо повітропроводів; типові технологічні карти на монтаж котлів та парових турбін.

Розміри просторових секцій визначаються проектом виробництва монтажних робіт. Монтаж кожної секції або блоку починають зі связевой панелі або з іншого просторово-стійкої частини будівлі.

Внаслідок великої маси апарату при розробці проекту виробництва монтажних робіт необхідно в першу чергу вирішити питання про раціональної ступеня укрупнення реактора в монтажні блоки.

Як правило, відповідно до проекту виробництва монтажних робіт електродвигун встановлюють після того, як машина, агрегат змонтовані.

У комплекс підготовчих робіт входять: розробка проекту виробництва монтажних робіт і підбір монтажного оснащення, розробка технологічного процесу та інструкцій на складання та зварювання варильних котлів, пристрій складальної майданчики біля будівлі варильного цеху і виготовлення стендів для збірної і зварювання.

Монтаж технологічного обладнання та трубопроводів здійснюється за проектом виробництва монтажних робіт. До початку монтажу обладнання промислового об'єкта необхідно Виконати мінімум будівельних робіт, що забезпечують безпеку монтажу: загальнобудівельні роботи зі зведення стін, перекриттів, покрівлі, заповнення віконних і дверних прорізів, штукатурення внутрішніх поверхонь стін, встановлення вентиляційних коробів, санвузлів, устрою майданчиків і сходів з огорожами, підготовці основи під чисті підлоги і до повного закінчення фундаментів під технологічне обладнання; пристрій підкранової колії з оформленням актом його приймання. Крім того, повністю закінчують електроосвітлення, опалення і водопровід в здаються під монтаж приміщеннях; влаштовують дороги для нормальної подачі матеріалів; з усіх боків огороджують територію. У компресорному цеху влаштовують підкранові шляхи, встановлюють мостовий кран, на експлуатацію якого повинне бути отримано дозвіл Держгірпромнагляду. Всі приміщення, що здаються під монтаж, очищають від сторонніх предметів і сміття. Об'єкт під монтаж здається за актом.

Орієнтовний розподіл ліміту накладних витрат. Значно полегшується розробка плану механізації при використанні даних проекту виробництва монтажних робіт: обсяги робіт, методи і терміни виконання монтажу, потреба в механізмах і обладнанні з урахуванням місцевих умов даного монтажної дільниці. В результаті складання плану в частині механізації монтажних робіт виводяться показники механовооруженности і енергоозброєності даної ділянки або тресту.

Передачу агрегату в монтаж виробляють в місці, передбаченому проектом виробництва монтажних робіт. Залежно від конкретних умов підприємства, що будується таким місцем може бути компресорний цех, в якому агрегат буде встановлено, чи спеціально передбачена для цього майданчик, забезпечена краном або іншим механізмом для подальшого переміщення обладнання в цех до місця установки.