А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проект - документ

Проект документа становить виконавець; друкарка або секретар оформляє документ відповідно до встановлених вимог на друкарській машині. Узгодження проекту документа проводиться з організаціями, структурними підрозділами або співробітниками, які відповідно до їх компетенції мають безпосереднє відношення до питань, що містяться в проекті документа.

Проект документа - попередній варіант документа, призначений для розгляду.

Проект документа повинен бути узгоджений з організаціями, структурними підрозділами всередині установи та посадовими особами, які відповідно до їх компетенції мають безпосереднє відношення до питань, що містяться в проекті документа.

Проект документа є результатом величезної роботи, ретельної підготовки, в якій на основі повної рівності і в атмосфері братнього і демократичного співробітництва брали участь всі братські партії, як великі, так і малі.

Проект документа правильно вказує: імперіалізм США залишається найагресивнішою войовничої силою в світі.

Проекти документів, які зачіпають інтереси інших організацій, повинні попередньо узгоджуватися з цими організаціями. У разі розбіжностей до проекту додаються зауваження або формулювання суті розбіжностей.

Проекти документів, виконання яких вимагає фінансового забезпечення, обов'язково погоджуються з фінансовими органами або службами.

Проект документа, надрукований і оформлений відповідно до чинних державних стандартів, виконавець погоджує з керівником, зацікавленими структурними підрозділами та організаціями.

Проекти документів, підготовлені в одній організації і зачіпають інтереси інших, узгоджуються з ними в встановленої черговості. При цьому узгодження оформляється або на останньому аркуші проекту документа, нижче всіх підписів, або виноситься на окремий лист погодження, який є додатком до оригіналу документа. Узгодження при цьому оформляється у вигляді грифа, що включає слово ПОГОДЖЕНО, посади керівника та найменування організації, з якою погоджують документ, його особистого підпису, ініціалів, прізвища і дати. Гриф узгодження на документі розташовують нижче підпису ліворуч.

Проект документа проходить етап узгодження - збору віз керівників структурних підрозділів та фахівців, які висловлюють свою згоду зі змістом документа. Процес узгодження може бути організований у вигляді розсилки необхідної кількості примірників проекту документа для збору зауважень і пропозицій - так зване паралельне узгодження. Однак іноді потрібно послідовне узгодження, відповідно до функцій структурних підрозділів.

Проект документа, надрукований і оформлений відповідно до чинних державних стандартів, виконавець погоджує з керівником, зацікавленими структурними підрозділами та організаціями.

Колективно вироблені проекти документів в основному відповідають цілям Наради, сформульованим теж колективно з урахуванням різноманітності думок братніх партій і відмінності в умовах їх діяльності. Комуністична партія Португалії схвалює документи в їх теперішньому вигляді.

Проекти документів другого рівня готуються за участю незалежних експертів по бухгалтерського обліку, відбираються на конкурсній основі незалежної професійної організацією, акредитованої при Федеральному органі.

Розглянувши проект документа в його нинішній формі, делегація Румунської комуністичної партії вважає, що він може бути прийнятий за основу для роботи на нашому Нараді.

Узгодження проектів документів проводиться з організаціями, установами та підприємствами, структурними підрозділами та посадовими особами, які відповідно до їх компетенцією мають безпосереднє відношення до питань, що містяться в проекті документа.

Підготовка проекту документа починалася в одному зі столів, потім він послідовно передавався в відділення, департамент, міністру, піддаючись на кожному етапі коригування. У цьому полягає одна з основних відмінностей міністерського діловодства від колезького.

Узгодження проектів документів може здійснюватися всіма компетентними особами, а також установами, організаціями, структурними частинами, що мають безпосереднє відношення до документа.

Оформлення проекту документа за результатами узгодження здійснюється на бланку організації відповідно до вимог ГОСТ Р 630 - 97 і рекомендаціями, викладеними нижче.

За проектами документів, представленим на розгляд Наради, пророблена грунтовна підготовча робота і тим самим покладена хороша основа для дискусії тут. Однак, на нашу думку, проект Основного документа не цілком укладається в рамки домовленості партій, досягнутої в Будапешті.

У проекті документа нашого Наради сформульований заклик: Народи соціалістичних країн, пролетарі і всі демократичні сили в країнах капіталу, що звільнилися і пригноблені народи, єднайтеся в спільній боротьбі проти імперіалізму, за мир, національне визволення, соціальний прогрес, демократію і соціалізм. На нашу думку, цей заклик дуже добре виражає вимогу часу.

В проект документа, який ми обговорюємо, підкреслюється невідкладність приведення в дію Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, необхідність заборони цієї зброї і використання ядерної енергії виключно в мирних цілях.

У проекті документа йдеться про те, що імперіалістичні сили Західної Німеччини виступають за здійснення реваншистській програми ревізії результатів Другої світової війни і прагнуть до зміни меж ряду європейських країн.

В проекті документа підкреслюється, що неучасть деяких партій в нинішньому Нараді не повинно відображатися на братерські зв'язки і на інтернаціональному співпраці з ними.

У проекті документа сформульований справедливий заклик до боротьби проти людиноненависницької ідеології расизму, розпалюється імперіалістичної буржуазією. У зв'язку з цим ми пропонуємо включити в документ окрему фразу, що виражає наше ставлення до реакційної суті антисемітизму, і зажадати вести з ним рішучу боротьбу.

У проекті документа правильно констатується: Події останнього часу знову підтвердили, що робітничий клас - головна рушійна і мобілізуюча сила антиімперіалістичного, демократичного руху. Але правда і те, що події в Європі продемонстрували, чого не вистачає ще робітничого класу і його організаціям для того, щоб належним чином виконувати цю роль. Ці події виявили також можливість маневрів з боку дослідної європейської буржуазії з метою виходу з кризи, використання нею відсутності згуртованості пролетарських сил, студентства та інших середніх шарів.

У проекті документа йдеться, що агресивність головною імперіалістичної держави - США - посилилася. Це означає, що залишається невирішеним небезпека локальних воєн і в той же час небезпека нової світової війни. Це відноситься і до Європи. Військовий блок НАТО переживає зараз труднощі. Йому доводиться стикатися як з внутрішніми суперечками, так і з зростаючим протидією його дорогої і небезпечної військової політики з боку народних мас. Проте НАТО продовжує залишатися сильним і агресивним блоком, який посилює гонку озброєнь і зміцнюється організаційно. НАТО представляє особливу небезпеку тому, що служить головною опорою реваншизму, мілітаризму західнонімецького імперіалізму, який прагне ліквідувати НДР і переглянути результати перемоги над гітлерівським фашизмом. Цей блок представляє собою постійну загрозу миру в серці Європи, і було б трагічним легковажністю недооцінювати цю небезпеку.

У проекті документа нашого Наради сформульований заклик: Народи соціалістичних країн, пролетарі і всі демократичні сили в країнах капіталу, що звільнилися і пригноблені народи, єднайтеся в спільній боротьбі проти імперіалізму, за мир, національне визволення, соціальний прогрес, демократію і соціалізм. На нашу думку, цей заклик дуже добре виражає вимогу часу.

У проекті документа, який ми обговорюємо, підкреслюється невідкладність приведення в дію Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, необхідність заборони цієї зброї і використання ядерної енергії виключно в мирних цілях.

Внутрішнє узгодження проекту документа проводиться з тими підрозділами, участь яких передбачено при реалізації даного документа і оформляється візою. Віза бухгалтера (головного бухгалтера) передбачена на великій кількості документів. В установах, що мають юридичну службу, документи до підписання повинні узгоджуватися з юристом. Документ може бути також погоджений із заступником керівника установи, що займаються питаннями, відображені в документі. Внутрішнє погодження оформляється візою, що складається з особистого підпису візує і дати. Віза може бути оформлена і більш повно: вказівку посади візує, підпис, його розшифрування (ініціали та прізвище) і дата.

Внутрішнє узгодження проекту документа оформляється візою. Це необхідно для перевірки фахівцями доцільності або своєчасності складання документа.

Зрозуміло, що проект документа, який є результатом колективної роботи і консультацій більш ніж 70 партій, не може в усіх відношеннях повністю відповідати точці зору кожної партії. Ми весь час ставили за мету виробити документ, який відображав би спільну позицію партій в головних питаннях, виражав би те, в чому ми всі згодні. Ми, зі свого боку, пропонували в першу чергу такі поправки, які б найбільш точно відображали ті оцінки і висновки, які наша партія зробила з питань міжнародної обстановки і наших завдань в боротьбі проти світового імперіалізму.

Деякі товариші піддали проект документа серйозній критиці, вважаючи, що він не відповідає потребам нашого руху, оскільки не зачіпає всіх протиріч і всіх проблем, з якими ми стикаємося. Ми по-братськи говоримо, що, на нашу думку, така позиція і не дуже реалістична і не сприяє зміцненню нашої єдності.

Підпис керівника перетворює проект документа в повноцінний документ, який має юридичну силу.

У заключному розділі проекту документа, представленого Нараді, розглядаються деякі питання розвитку комуністичного і робітничого руху, взаємин між братніми партіями.

У представленому Нараді проекті документа при оцінці ролі соціалістичних держав у боротьбі проти імперіалізму підводяться підсумки розвитку наших країн, а також відзначаються і наявні проблеми та завдання.

Після отримання на проекті документа всіх віз документ передруковують з урахуванням зроблених зауважень і передають на підпис керівнику. Виконавець, отримавши цей підпис, передає документ на реєстрацію, знімає його з контролю і передає на відправку в службу діловодства. Якщо адресат підготовленого документа є новим партнером, якщо їх декілька, в службу діловодства передається також адреса або адреса. В необхідних випадках складається список розсилки документа.

Якщо при візуванні в проект документа вносяться істотні зміни, він після передруку підлягає повторному візуванню. Несуттєві зміни редакційного характеру повторного візування документа не вимагають.

Делегація нашої партії схвалює проект документа, в якому міститься заклик до розширення боротьби за мир у всьому світі і ліквідації вогнищ агресії і напруженості. Ми вважаємо, що боротьба за мир є інтернаціональним і патріотичним обов'язком всіх комуністичних партій і всіх здорових сил в світі, які прагнуть запобігти небезпеці руйнівною світової війни. Наша делегація схвалює також проект документа, який закликає до посилення міжнародного руху солідарності з героїчним в'єтнамським народом, за припинення американської агресії у В'єтнамі. Ми вважаємо, що це є невідкладним завданням і інтернаціональним обов'язком всіх партій і прогресивних сил у всьому світі.

Тепер давайте обговоримо ті проекти документів, які пропонується внести до Центрального Комітету партії.

Отже, підготовлений чернетки проект майбутнього документа постійно знаходяться під контролем служби КД незалежно від місця і способу їх виготовлення. Цим до певної міри забезпечується збереження інформації, яку керівництво фірми вирішило зафіксувати на тому чи іншому типі носія.

Ми згодні з положенням проекту документа, що стосуються поєднання національних завдань та інтернаціонального обов'язку.

Терміни консультування та підготовки проектів документів: Початок виконання робіт визначається вступом в силу даного Договору.

При наявності розбіжностей по проекту документа останні розглядаються у заступника глави адміністрації області, що курирує підрозділ, яке готувало документ, і по ним приймається рішення про відхилення або прийняття зауваження.

Ми згодні також з проектом документа п в тому, що світова система соціалізму є вирішальною силою в антиімперіалістичної боротьбі. Але ми вважаємо, що внутрішні розбіжності в соціалістичній системі, деякі помилкові концепції процесу розвитку до соціалізму, наслідки яких виявилися останнім часом в драматичній формі, а також помилкові оцінки, применшувати небезпеку імперіалізму і вважають можливою його еволюцію в бік позиції примирення, завдали шкоди ролі соціалістичної системи в антиімперіалістичної визвольної боротьби. Загальний сенс його проекту являє собою значний крок вперед у порівнянні з зазначеними концепціями.

Те, що в проекті документа підкреслюється роль цих трьох головних потоків сучасного революційного процесу і необхідність їх єдності, має принципове теоретичне і практичне значення. Важливість цього положення зростає ще більше з огляду на що посилюються останнім часом спроб роз'єднати ці сили і навіть протиставити їх один одному, що може мати важкі наслідки як для кожної з них, так і для всього революційного руху.

Якщо в процесі доопрацювання до проекту документа внесені істотні зміни, то він підлягає повторному візуванню зацікавленими посадовими особами.

Делегація Французької комуністичної партії схвалює проекти документів, розроблені Підготовчої комісією з урахуванням поліпшень, які були нею внесені в ході роботи її останній сесії.

Готує за дорученням генерального директора проекти документів, погоджує їх з керівниками структурних підрозділів.