А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проект - державний стандарт

Проекти державних стандартів, схвалені для розсилки, направляються Держстандарту СРСР для розгляду з точки зору відповідності з річним планом стандартизації, тематичним завданням і методичним вимогам. Проект стандарту при необхідності уточнюється (із залученням розробників), передається на копіювання і розсилання відповідним службам Держстандарту СРСР і розсилається відповідно до встановленого ним порядком. 
Проекти державних стандартів розробляють головні і базові організації зі стандартизації, науково-дослідні, проектні, конструкторські та інші організації, провідні підприємства, вищі навчальні заклади. Стандарти всіх категорій затверджуються або без обмеження терміну їх дії, або на обмежений термін.

Проекти державних стандартів на спецодяг, спецвзуття та запобіжні пристосування узгоджуються з відділом цхрани праці ВЦРПС.
  Проекти державних стандартів (перша редакція) на машинобудівну продукцію міжгалузевого застосування, а також проекти державних, галузевих і республіканських стандартів та ТУ на засоби індивідуального захисту працюючих на виробництві Спрямовуються на відгук в один з інститутів охорони праці ВЦРПС згідно з додатком.

Проекти державних стандартів (перша редакція) на машинобудівну продукцію міжгалузевого застосування або на засоби індивідуального захисту направляються на відгук в один з інститутів охорони праці ВЦРПС згідно з переліком і спеціалізації їх діяльності.

Проекти державних стандартів розробляються на підставі глибокого вивчення великої кількості експериментальних даних, літературних вітчизняних і зарубіжних джерел, вимог промисловості, яка споживає металопродукцію, і узагальнення матеріалів металургійних заводів.

Проект державних стандартів розробляють головні і базові організації відповідних міністерств. Затверджуються ГОСТи, як уже було сказано, Держстандартом СРСР.

Проекти державних стандартів ССБТ слід узгоджувати з ВЦРПС; проекти галузевих, республіканських стандартів - з центральними, республіканськими комітетами (радами) профспілок, в профобслужіваніі яких знаходяться підприємства - основні споживачі даних об'єктів стандартизації.

Порядок розробки проектів державних стандартів передбачає його широке обговорення, і врахування пропозицій усіх зацікавлених підприємств і організацій, а також узгодження з відповідними органами державного контролю. Перед прийняттям стандарту Держстандарт або Держбуд Росії проводить його комплексну експертизу, включаючи юридичну, на відповідність чинному законодавству і вимогам основоположних державних стандартів. Передбачається систематичне оновлення прийнятих стандартів, щоб забезпечити їх відповідність сучасним вимогам аж до скасування і розробки нових.

Після розгляду проекту державного стандарту на науково-технічній раді останній направляється в Держстандарт для перевірки на відповідність річного плану стандартизації, технічним завданням і методичним вимогам і потім розсилається в установленому порядку відповідним службам Держстандарту СРСР.

Технічні завдання на проекти державних стандартів, що розробляються науково-дослідними інститутами Держстандарту, затверджуються даним відомством; по галузевим стандартам - відповідними управліннями міністерств (відомств) або головними, базовими організаціями зі стандартизації.

Схвалені комітетами контролю проекти державних стандартів подаються на затвердження президенту АСМВ і після їх затвердження публікуються. Таким чином вони набувають сили закону.

У Росії підготовлений проект державного стандарту Системи управління якістю навколишнього середовища. Стандарт може використовувати будь-яка організація, яка має на меті: упевнитися у відповідності своєї діяльності державної політики з охорони навколишнього середовища; провести сертифікацію системи; провести самооцінку і зробити заяву-декларацію про відповідність системи справжньому стандарту.

Порядок проходження та узгодження проектів державних стандартів і нормалей повинен бути не однаковим для складних і порівняно простих тем. При диференціації порядку розробки зазначених проектів в залежності від їх значимості терміни, необхідні на підготовчу роботу, можуть бути значно скорочені.

Управління об'єднання забезпечує розробку проектів державних стандартів на продукцію по закріпленій за об'єднанням номенклатурі і подає їх на затвердження в установленому порядку, забезпечує впровадження та дотримання державних стандартів, застосування сучасних засобів і методів вимірювань і випробувань продукції, а також контроль за станом засобів вимірі і випробувань.

Розробляє та подає на затвердження проекти державних стандартів; забезпечує впровадження державних стандартів і сучасних засобів та методів вимірювань і випробувань якості продукції, а також контроль за дотриманням стандартів і станом засобів вимірювань і випробувань.

Розробляє та подає на затвердження проекти державних стандартів; забезпечує впровадження державних стандартів і сучасних засобів і методів вимірювань і випробувань якості продукції, а також контроль за дотриманням стандартів і станом засобів вимірювань і випробувань.

Відповідно до остаточної редакції проекту державного стандарту Одиниці фізичних величин, в десятому виданні підручника прийнята система СІ, що вводиться в даний час в СРСР і в цілому ряді інших країн як обов'язкова. Це зажадало внести зміни в усі наведені в підручнику приклади і завдання. В повне відповідність з остаточною редакцією проекту ГОСТу наведені позначення застосовуваних одиниць.

На різьблення з гарантованим зазором розроблений проект Державного стандарту, який охоплює метричні різьблення з великими і дрібними кроками для діаметрів від 1 до 180 мм.

У Держстандарт СРСР надходять на затвердження проекти державних стандартів на найважливішу продукцію, показники яких світовому рівню не відповідають, в них фіксується досягнутий або легко досяжний технічний рівень.

Поки експертизі піддається лише невелика частина проектів державних стандартів і зовсім мала - інших. Розвиток подібних робіт продовжує залишатися актуальним завданням, в тому числі стосовно стандартів РЕВ та інших міжнародних організацій, а також - до нормування і контролю гранично допустимих концентрацій забруднень навколишнього середовища.

У 1986 р за результатами експертизи проектів державних стандартів, представлених міністерствами на затвердження до Держстандарту СРСР, затверджено без доопрацювання лише 17% поданих документів. У кожному третьому проекті підвищений науково технічний рівень показників, в кожен сьомий - внесені зміни.

Подання відгуків інститутів охорони праці ВЦРПС на проекти державних стандартів, що направляються на узгодження ЦК профспілок, не обов'язково.

За результатами теоретичних і експериментальних досліджень розробляються проекти державних стандартів ОТТ з перспективними вимогами, де застосування методів оптимізації набуває особливого значення.

Науково-виробниче об'єднання розробляє або бере участь в розробці проектів державних стандартів і проектів галузевої і республіканської науково-технічної документації на продукцію за профілем об'єднання і представляє ці проекти в установленому порядку на затвердження; забезпечує впровадження та дотримання діючих стандартів і технічних умов, забезпечує застосування сучасних засобів і методів вимірювань, випробувань і контролю на всіх стадіях проведення робіт, пов'язаних зі створенням нової техніки, і при випуску перших промислових партій виробів (матеріалів) або промисловому випуску виробів одиничного і дрібносерійного виробництва (промислове освоєння нових і вдосконалених технологічних процесів) , а також забезпечує контроль за станом цих засобів і дотриманням встановленого порядку користування ними.
 Зазначені міжнародні документи були використані при створенні проекту російського державного стандарту ГСИ. Фізичні величини та їх одиниці, який вирішено застосовувати в якості міждержавного в рамках СНД.

Використовувана в книзі термінологія повністю узгоджена з проектом Державного стандарту Мова програмування КОБОЛ. Цей стандарт передбачає крім російської та англійської нотацію, прийняту в цьому перекладі. У тексті кожне зарезервоване в мові англійське слово забезпечено його російським еквівалентом, укладеними в дужки, при першому його згадуванні і в багатьох інших місцях. В кінці першого розділу книги наводиться зведена таблиця англійських зарезервованих слів і їх російських еквівалентів.

У табл. 5 приведена шкала зернистості ельбор за проектом державного стандарту.

Подання відкликання одного з інститутів охорони праці ВЦРПС на проекти державних стандартів, що направляються на узгодження в ЦК профспілки, які не обов'язково.

Базові організації зі стандартизації здійснюють: а) розробку проектів державних стандартів і галузевої нормативно-технічної документації; б) складають плани координації роботи підприємств, науково-дослідних інститутів і проектно-конструкторських організацій по розробці галузевої нормативно-технічної документації за відповідними групами продукції; в) контроль за виконанням планів розробки цієї документації; г) проведення науково-дослідних і експериментальних робіт, пов'язаних з розробкою і впровадженням державних стандартів і галузевої нормативно-технічної документації; д) підготовку пропозицій щодо своєчасного перегляду показників державних стандартів і зазначеної вище документації, що не задовольняють сучасним вимогам.

В результаті в 1969 році Комітетом стандартів з метою перевірки проектів державних стандартів, положень та інших обов'язкових керівних матеріалів на відповідність чинному законодавству вводиться правова експертиза нормативних документів.

Управління всесоюзного і республіканського об'єднань в сільському господарстві забезпечують розробку проектів державних стандартів на продукцію по закріпленій за об'єднанням номенклатурі і подають їх на затвердження в установленому порядку, забезпечують впровадження та дотримання державних стандартів, застосування сучасних засобів і методів вимірювань і випробувань продукції, а також контроль за станом засобів вимірювань і випробувань.

На основі прийнятих міжнародних стандартів серії ISO 14000 Управління якістю навколишнього середовища розроблено Проект державного стандарту Російської Федерації Системи управління якістю навколишнього середовища. Цей державний стандарт містить вимоги до системи управління, засновані на динамічному циклічному процесі планування, впровадження, контролю, нагляду та аналізу. Система дозволяє організації розробляти власну екологічну політику; розробляти структуру, програми впровадження і реалізації екологічної політики, її цілей і завдань; ідентифікувати екологічні аспекти, виходячи з діяльності організації в минулому, справжньою і майбутньому; адаптуватися до обставин, що змінюються.

Кафедра соціології та соціальної роботи, будучи випускає, активно брала участь в розробці проекту Державного стандарту і навчального плану у напрямку Соціально-культурний сервіс і туризм. Завідувач кафедри бере безпосередню участь в роботі УМО по утворенню в області соціальної роботи в якості члена президії.

Робота з перегляду зазначених стандартів пішла успішно і в 1988 році була розроблена перша редакція проекту державного стандарту яка пройшла всі стадії узгодження з галузями промисловості. Ця редакція була розглянута і затверджена Держстандартом СРСР.

У цьому виданні фізичні величини, їх позначення і одиниці вимірювань подані у відповідності з проектом Державного стандарту Одиниці фізичних величин. Деякі найважливіші одиниці фізичних величин наведені в кінці книги.

Організацію і проведення погоджувальної наради здійснюють в порядку, передбаченому ГОСТ 1.0 - 68 для проведення погоджувальної наради щодо проекту державного стандарту.

Регіональним управлінням Востокенергонадзор (г. Кемерово), Регіональним центром управління енергозбереження (Томськ) та Томскенергонадзором в плані реалізації Програми розроблений проект державного стандарту Обстеження підприємства енергетичне. Цей стандарт відповідає Російської системі стандартизації.

У стандарті встановлені найбільш важливі вихідні дані і вимоги до розробки МВВ, в тому числі вимоги до точності вимірювань, метрологічної експертизи проектів державних стандартів. Стандарт містить типове зміст документів на МВВ, а в його додатку - рекомендований вміст окремих розділів документа на МВВ. В порядку впровадження зазначеного стандарту для методичної допомоги метрологічним службам, які здійснюють розробку та атестацію МВВ, видані рекомендації МІ 2377 - 96 ГСИ.

У стандарті встановлені найбільш важливі вихідні дані і вимоги до розробки МВВ, в тому числі вимоги до точності вимірювань, метрологічної експертизи проектів державних стандартів. Стандарт включає типове зміст документів на МВВ, а в його додатку - рекомендований вміст окремих розділів документа на МВВ.

Побудова і виклад спеціальних державних стандартів Союзу РСР і спеціальних технічних умов міністерств і відомств СРСР повинні, як правило, відповідати загальному порядку, установленого для розробки проектів державних стандартів.

Побудова і виклад спеціальних державних стандартів Союзу РСР і спеціальних технічних умов міністерств і відомств Союзу РСР повинні, як правило, відповідати загальному порядку, установленого для розробки проектів державних стандартів.

Побудова і виклад спеціальних державних стандартів Союзу РСР і спеціальних технічних умов міністерств і відомств Союзу РСР повинні, як правило, відповідати загальному порядку, установленого для розробки проектів державних стандартів.

На другому етапі метрологічні науково-дослідні інститути Держстандарту СРСР (відповідно до закріплених за ними групами продукції) перевіряють повноту метрологічної експертизи і відображення її результатів в остаточній редакції проекту державного стандарту.

У нас в СРСР, в ЛАНЕ, розроблений свій їздовий цикл, створений при Першому автокомбінате Мосстройтранса випробувально-контрольний стенд з біговими барабанами і проведена велика науково-дослідницька робота, результатом якої є проект державного стандарту на контроль токсичності автодвигуна.

Вказану документацію в трьох примірниках Технічне управління направляє в Держстандарт для розгляду і Росії-ки на відгук зацікавленим організаціям відповідно до вимог ГОСТ 1.0 - 68117 - 78 для розсилки проектів державних стандартів.