А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проект - автоматизація - технологічний процес

Проект автоматизації технологічного процесу включає в себе графічну частину (схеми і креслення) і пояснювальну записку. Основою проекту є функціональна схема автоматизації (ФСА), що представляє собою технологічну схему процесу з розміщеними на ній схемами автоматичного контролю, управління (регулювання), сигналізації, блокування і захисту, в яких відображені функціональні зв'язки між засобами автоматизації.

Структурні схеми промислових ПІД-регулятор. У проектах автоматизації технологічних процесів ПІД-закон регулювання часто реалізується регулюючими пристроями, що формують ПІ-закон регулювання з введенням похідної в закон регулювання від спеціальних дифференцирующих пристроїв, званих дифференциатора.

На відміну від проектів автоматизації технологічних процесів, де пояснювальні записки дуже короткі і весь матеріал подається, як правило, в кресленнях, які не потребують додаткових пояснень, в проектах АСУП пояснювальні записки окремих частин проекту мають великий обсяг, тому що значна частина всього проекту виражається тільки текстовим матеріалом.

Довідкове посібник розрахований на фахівців, які розробляють проекти автоматизації технологічних процесів в різних галузях народного господарства країни.

У тих випадках, коли при виконанні проекту автоматизації технологічних процесів виявляється необхідність одночасно передбачати кошти для передачі інформації в АСУТП, бажано до складу цього проекту включати крім структурної схеми управління і контролю також структурну схему збору, обробки і передачі інформації.

Довідкове посібник призначений для інженерно-технічних працівників, що займаються розробкою проектів автоматизації технологічних процесів, монтажем та експлуатацією приладів і засобів автоматизації.

Завдяки умовним зображенням можна легко читати і вивчати складні функціональні схеми проектів автоматизації технологічних процесів.

Довідковий посібник містить систематизовані і методично оброблені відомості і нормативні матеріали, необхідні для розробки проектів автоматизації технологічних процесів. Викладаються вимоги до проектної документації, що забезпечують виконання монтажних робіт індустріальними методами, які передбачають зниження трудомісткості монтажу та вартості будівельно-монтажних робіт.

Принципові електричні схеми управління, регулювання, вимірювання, сигналізації, харчування, що входять до складу проектів автоматизації технологічних процесів, виконують відповідно до вимог державних стандартів за правилами виконання схем, умовним графічним позначенням, маркування ланцюгів і буквено-цифровим позначенням елементів схем. Винятком є основна напис креслення, яку оформляють так само, як і основні написи інших креслень, що входять до складу проекту: позначення (шифр) схеми має порядковий номер за описом матеріалів проекту.

Форми на відомості і специфікації приймаються згідно керівним матеріалами РМЗ-6-66 Держбуду СРСР, які розроблені і застосовуються для проектів автоматизації технологічних процесів.

Викладено фізичні основи і принцип побудови систем контролю, регуляторів і систем автоматичного регулювання. Описано конструкції приладів і пристроїв і регуляторів, технічна документація проекту автоматизації технологічних процесів, технологія і техніка налагодження приладів, апаратури і систем автоматичного контролю, регулювання та управління. Наведені приклади схем автоматизації технологічних процесів.

У підручнику викладені фізичні основи і принцип побудови систем контролю. Описано конструкції приладів, пристроїв і регуляторів, технічна документація проекту автоматизації технологічних процесів, технологія і техніка налагодження приладів, апаратури і систем автоматичного контролю, регулювання та управління. Наведені приклади схем автоматизації технологічних процесів.

Ця частина проекту за обсягом і змістом має багато спільного зі звичайним проектом автоматизації технологічних процесів, який виконується за керівним вказівкам Держбуду СРСР СН 281 - 75 і тому слід зупинитися тільки на додаткових матеріалах, специфічних для проекту автоматизації управління.

Скорочені найменування. | Приклад заповнення основного напису на кресленнях. | Ряди масштабів.

Всі креслення проекту незалежно від стадії проектування в основному написі повинні мати підпис осіб, які виконували креслення згідно з чинним в організації положенням і правилам підпису документів. Креслення, в яких відображені принципові рішення або передбачено застосування обчислювальних машин, структурна схема управління, функціональна схема, обТдіе види щитів, повинні бути підписані керівниками проектної організації, яка виконує проект автоматизації технологічних процесів.

Ергономіка включає в себе: інженерну психологію, психофізіологію праці, організацію праці, гігієну праці, професійну патологію і ряд інших предметів. До ергономіки відноситься і технічна естетика, вивчає закономірності прояву краси в техніці та шляхи їх використання для підвищення продуктивності праці. Прийоми художньої композиції, закономірності кольорових рішень повинні враховуватися при розробці проектів автоматизації технологічних процесів і, зокрема, при проектуванні пунктів управління і їх обладнання.