А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Продукція - перша категорія

Продукція першої категорії по техніко-економічними показниками повинна відповідати сучасним вимогам стандартів (технічних умов) і задовольняти потреби народного господарства і населення країни.

Продукція першої категорії за своїми споживчими властивостями і показниками повинна відповідати чинним державним стандартам або технічним умовам.

Відповідно до діючого порядку відрахування знижок з оптової ціни на продукцію першої категорії (також як, втім, і інші види економічних санкцій), ця операція зобов'язали планових і бухгалтерських служб підприємств і об'єднань. А контроль за їх своєчасним і повним виконанням покладено на місцеві фінансові органи та органи ціноутворення. Територіальні органи Держстандарту СРСР при проведенні державного нагляду також можуть виявити невиконання санкцій керівниками та головними бухгалтерами підприємства. І тоді вже може підключитися прокуратура.

Друга причина пов'язана з тим, що в 1985 р, до введення нового порядку застосування знижок, було достроково атестовано значна кількість продукції першої категорії і тільки 6% проходило атестацію в 1986 р Є ще відомі способи обходу чинного господарського механізму. Так, щоб не платити знижки, достатньо вивести продукцію сумнівного технічного рівня з підлягає атестації. І подібні недержавні спроби демонструються досить часто.

Посилення економічних важелів впливу на якість, як елемент господарського механізму, вже починає діяти в формі надбавок до ціни на продукцію вищої категорії якості, ступеневої зниження цін на продукцію першої категорії, а також економічних санкцій за випуск продукції з порушеннями вимог стандартів і технічних умов.

Для посилення впливу господарського механізму на прискорення науково-технічного прогресу, збільшення виробництва високоякісної продукції, яка відповідає сучасним науково-технічним досягненням, а також для посилення економічної відповідальності підприємств за випуск морально застарілої продукції встановлені заохочувальні надбавки до оптових цін на вироби виробничо-технічного призначення вищої категорії якості і знижки на продукцію першої категорії. Іншими словами - механізм стимулювання поліпшення якості продукції базується на результатах її атестації. 
До нисшей категор ії відноситься Подукция, яка по техніко-економічними показниками відповідає кращим вітчизняним та світовим досягненням або перевершує їх. Продукція першої категорії відповідає сучасним вимогам стандартів і задовольняє потребам народного господарства.

До вищої категорії відноситься продукція, яка за техніко-економічними показниками відповідає кращим вітчизняним та світовим досягненням або перевершує їх. Продукція першої категорії відповідає сучасним вимогам стандартів і задовольняє потребам народного господарства. Продукція другої категорії не відповідає сучасним вимогам і підлягає модернізації або зняття з виробництва.

До вищої категорії відноситься продукція, яка за техніко-економічними показниками відповідає кращим вітчизняним та світовим досягненням або перевершує їх. Продукція першої категорії відповідає сучасним вимогам стандартів і задовольняє потребам народного господарства. Вся інша продукція не відповідає сучасним вимогам і підлягає модернізації або зняття з виробництва.

Підприємства повинні включати в план види, найменування та обсяг продукції, що представляється до присвоєння Знака якості. Вона повинна відповідати світовим стандартам. Продукція першої категорії (відповідає ГОСТам) оцінюється за звичайними цінами.

Вища категорія якості повинна відповідати кращим вітчизняним та світовим зразкам або перевершувати їх, бути конкурентоспроможною, мати стабільні показники якості, відповідати державним стандартам (технічним умовам), що враховує вимоги міжнародних нормативно-технічних документів, забезпечувати економічну ефективність і задовольняти потреби - народного господарства і населення країни. Продукція вважається вищої категорії якості, якщо на неї Держстандартом СРСР зареєстровано рішення Державної атестаційної комісії і видано свідоцтво про присвоєння їй Державного Знака якості. До цього моменту вона вважається продукцією першої категорії. У нових Основних положеннях передбачено, що вся продукція вищої категорії якості, як правило, повинна випускатися в повному обсязі плану виробництва. У паспорті якості на нафтопродукт, якому присвоєно вищу категорію якості, відтворюється зображення Державного Знака якості. Станом на 1 січня 1972 р Главнефтехімпереработке Міннеф-техімпрома СРСР було атестовано 95 6% реалізованої продукції. Державний Знак якості був привласнений 45 виробам. Державний Знак якості присвоєно ряду нафтопродуктів, в тому числі дизельного палива, що виробляється на Волгоградському, Полоцькому і інших НПЗ. У листопаді 1974 Державний Знак якості присвоєно мазуту марки 40 що випускається Комсомольським нафтопереробним заводом. Цей мазут має малі сірчистість і зольність. При згорянні в котельних він забруднює атмосферу набагато менше, ніж інші, подібні до нього продукти. Є й такі НПЗ, де виробляється до п'яти марок різних нафтопродуктів, яким присвоєно Державний Знак якості, наприклад Рязанський нафтопереробний завод.

Коефіцієнт якості характеризує відношення вартості випуску продукції різних категорій за цінами, що враховує надбавки до продукції вищої категорії і знижки з неатестованої продукції, до вартості всього випуску, обчисленої в цінах першої категорії. Співвідношення коефіцієнтів якості двох періодів дає індекс якості продукції. Виграш від підвищення якості або втрати від зниження рейтингу рівні добутку різниці коефіцієнтів якості і вартості випуску продукції в звітному періоді, обчисленої в цінах продукції першої категорії.

Критерії, що визначають якість виробів, знаходяться в прямій залежності від вищих досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки. Одними з найважливіших параметрів якості є надійність і довговічність виробів. До вищої категорії якості відносять продукцію, якісні параметри якої відповідають або перевершують рівень, обумовлений вищими науково-технічними досягненнями. Трохи нижче вимоги до продукції першої категорії - якісні параметри таких виробів повинні відповідати чинним стандартам. Нарешті, до другої категорії якості відноситься продукція, морально застаріла, що підлягає модернізації або зняття з виробництва, що не користується попитом. Стандарти і технічні умови на продукцію цієї категорії слід переглядати. Продукція, що не пройшла атестацію в установлений строк, автоматично зараховується до останньої категорії. Рівень якості виробів, зарахованих до однієї категорії, при подібній системі його вимірювання вважається однаковим.

В умовах коли зведені показники якості є лише для окремих виробів, статистичну оцінку якості всього обсягу промислової товарної продукції отримують шляхом її атестації та розподілу за двома категоріями якості. Ці категорії відображають вимоги науково-технічного прогресу до якості виробів. До вищої категорії відноситься продукція, по техніко-економічним параметрам відповідає вищих досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки або перевершує їх. Такий продукції присвоюється державний Знак якості і встановлюються надбавки до її оптовими цінами. Продукція першої категорії повинна відповідати вимогам діючих стандартів і технічних умов.

Друга причина пов'язана з тим, що в 1985 р, до введення нового порядку застосування знижок, було достроково атестовано значна кількість продукції першої категорії і тільки 6% проходило атестацію в 1986 р Є ще відомі способи обходу чинного господарського механізму. Так, щоб не платити знижки, достатньо вивести продукцію сумнівного технічного рівня з підлягає атестації. І подібні недержавні спроби демонструються досить часто. Часом господарники, безплідно вичерпавши всі шляхи обходу знижок, виходять в директивні органи з проханнями звільнити їх від знижок по продукції першої категорії, яку з якихось причин недоцільно і економічно невигідно доводити до світового рівня.