А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Продукція - нафтогазовидобувне підприємство

Продукція нафтогазовидобувних підприємств реалізується щодо постійного кола споживачів, практично безперервно і в великих масштабах.

Собівартість продукції нафтогазовидобувного підприємства планують з урахуванням впливу природних, технічних, технологічних, організаційних та інших факторів. При цьому виявляють можливість зниження витрат у порівнянні з досягнутим рівнем і визначають шляхи використання резервів економії в планованому році. Ці резерви повинні забезпечувати безумовне виконання планових завдань по зниженню собівартості видобутку нафти і газу.

Товарна нафта - продукція нафтогазовидобувного підприємства, що пройшла весь цикл підготовки і відповідає вимогам державного стандарту.

Система УЛФ. Товарна нафта - продукція нафтогазовидобувного підприємства готова до продажу, тобто відповідає вимогам державного стандарту та накопичена в товарних резервуарах.

При планірбваніі собівартості продукції нафтогазовидобувного підприємства складають кошториси витрат на виробництво по окремих цехах і підприємству в цілому, визначають собівартість всієї товарної продукції, а також видобутку 1т нафти і 1 тис. М3 газу. Окремими розрахунками обґрунтовують собівартість робіт і послуг промислового характеру.

Якщо фактична цінність очікуваної продукції нафтогазовидобувних підприємств вище всіх сумарних витрат, необхідних для освоєння родовища, то практично всі розвідані (А, В і GI) і попередньо оцінені (Сг) запаси повинні бути віднесені до групи балансових.

Якщо фактична цінність очікуваної продукції нафтогазовидобувних підприємств вище всіх сумарних витрат, необхідних для освоєння родовища, то практично всі розвідані (А, В і d) і попередньо оцінені (С%) запаси повинні бути віднесені до групи балансових.

План виробництва і реалізації продукції нафтогазовидобувного підприємства включає перш за все показники обсягу продукції.

План по виробництву і реалізації продукції нафтогазовидобувного підприємства містить завдання по валовий видобутку та реалізації нафти за сортами і газу, а також щодо реалізації продукції допоміжних виробництв. Завдання встановлюється як в натуральному, так і в грошовому вираженні в діючих оптових цінах. Цей розділ техпромфинплана відображає стан фонду свердловин і містить також показники його використання.

У плані по виробництву і реалізації продукції нафтогазовидобувного підприємства дається наукове обгрунтування кількісних, якісних і вартісних показників продукції, що випускається. Вихідними даними для розробки цього розділу техпромфинплана служать завдання перспективного плану, оперативні планові завдання вищестоящої організації, план введення і використання виробничих потужностей, а також заходів щодо підвищення ефективності виробництва, результати аналізу діяльності підприємства і його підрозділів в попередній період.

Наукове обгрунтування обсягів виробництва і реалізації продукції нафтогазовидобувних підприємств ведуть у відповідних розділах перспективних і поточних (річних) планів з використанням системи натуральних і вартісних показників. Вихідними даними розробки цього розділу річного плану (техпромфинплана) служать завдання перспективного плану підприємства на відповідний рік, проекти розробки родовищ, оперативні планові завдання міністерств, план введення і використання виробничих потужностей, а також заходів щодо підвищення ефективності виробництва, результати аналізу діяльності підприємства і його підрозділів в попередній період.

Наукове обгрунтування обсягів виробництва і реалізації продукції нафтогазовидобувних підприємств ведеться у відповідних розділах перспективних і поточних (річних) планів з використанням системи натуральних і вартісних показників. Вихідними даними для розробки цього розділу п'ятирічного і річного планів підприємства (з виробництва, постачання і реалізації продукції) служать проекти розробки родовищ, державне замовлення на найважливіші види продукції, план введення і використання виробничих потужностей, а також заходів щодо підвищення ефективності виробництва, результати всебічного аналізу діяльності підприємства і його підрозділів в попередній період.

Вартість зазначених виробничих послуг і промислових робіт поряд з нафтою і газом є продукцією нафтогазовидобувного підприємства і входить до загального обсягу його продукції. При цьому валову і товарну видобуток нафти і газу в натуральному вираженні переводять в грошове.

Запаси родовищ нафти і газу, розташовані в межах охоронних зон великих водойм і водотоків, населених пунктів, заповідників, пам'яток природи, історії та культури, відносяться до балансових або позабалансових на підставі техніко-економічних розрахунків, в яких враховуються витрати на перенесення об'єктів або витрати, пов'язані із застосуванням спеціальних способів розробки родовищ. Якщо фактична цінність очікуваної продукції нафтогазовидобувних підприємств вище всіх сумарних витрат, необхідних для освоєння родовища, то практично всі розвідані (А, В і Ci) і попередньо оцінені (С2) запаси повинні бути віднесені до групи балансових.

Запаси родовищ нафти і газу, розташовані в межах охоронних зон великих водойм і водотоків, населених пунктів, заповідників, пам'яток природи, історії та культури, відносяться до балансових або позабалансових на підставі техніко-економічних розрахунків, в яких враховуються витрати на перенесення об'єктів або витрати, пов'язані із застосуванням спеціальних способів розробки родовищ. Якщо фактична цінність очікуваної продукції нафтогазовидобувних підприємств вище всіх сумарних витрат, необхідних для освоєння родовища, то практично всі розвідані (А, В і Ct) і попередньо оцінені (С2) запаси повинні бути віднесені до групи балансових.

Обсяги виробництва і реалізації продукції нафтогазовидобувних підприємств науково обґрунтовують у відповідних розділах п'ятирічних і поточних (річних) планів з використанням системи натуральних і вартісних показників. Вихідними даними при цьому служать державні замовлення (по виробництву, поставкам і реалізації продукції), проекти розробки нафтових і газових родовищ, контрольні цифри вищестоящої організації, план введення і використання виробничих потужностей і ліміти капіталовкладень на птахо мети, плани впровадження заходів щодо підвищення ефективності виробництва, результати аналізу діяльності підприємства в попередній період. До найважливіших показників, включених до державного замовлення по основній діяльності об'єднання, відносяться обсяги видобутку нафти, природного газу (з виділенням нафтового) і газоконденсату, виробництво нестабільного бензину. До державного замовлення включають також виробництво устаткування і запчастин до нього, виготовлення інструменту, реалізацію послуг населенню.

Валова і товарна продукція в натуральному вираженні не дають повного уявлення про обсяг продукції нафтогазовидобувного підприємства, так як воно надає виробничі послуги і виконує промислові роботи для інших підприємств, а також по своєму капітальному ремонту і будівництва.

Крім того, враховується зміна залишків нафти на кінець року в порівнянні з залишками на початок року в здавальних ємностях нафтогазовидобувного підприємства. Валова і товарна продукція в натуральному вираженні не дає повного уявлення про обсяг продукції нафтогазовидобувного підприємства, так як воно надає виробничі послуги і виконує промислові роботи для інших підприємств, а також по своєму капітальному ремонту і будівництва.