А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Продукт - димеризація

Продукт димеризации дає при дії води, поряд з етаном, тільки вуглеводень СН3СН (С2Н5) СН CHC2HS, що підтверджує напрям приєднання.

Продукт димеризации дає при дії води поряд з етаном виключно тільки вуглеводень СН3 - СН (С2Н5) Г Н СН - С2Н -, що знову доводить напрямок приєднання.

Продукт димеризации (вінілацетилен) являє собою вуглеводень, в молекулі якого одночасно є подвійна і потрійна зв'язку.

Продукт димеризации фенацілтіоціаната ціклізуется в кислому середовищі у відповідній.

Продукт димеризации амідогруппи NH2 - гідразин - має точку в ендообласті, але все ж синтез його на практиці виявляється можливим.

Назва продукту димеризации альдоль є скороченням від альдегидо-алкоголь, відображає таким чином присутність в молекулі двох функціональних груп - альдегідної і спиртової.

вихід продукту димеризации не визначений.

Відсутність продуктів димеризации свідчить про те, що радикали не утворюються.

Із зарубіжних продуктів димеризации жирних кислот найбільш відомі Emery 955 (Emery Ind. При дефторування продукту димеризации а-комплексу з високим виходом виходить лцл - перфторкватерфеніл. Поділ і аналіз продуктів димеризации ізопрену. Так званий діімід - продукт димеризации NH - вивчений досі дуже мало. 
Так як до складу продукту димеризации пропілену входить не тільки 2-метилпентен - 2 але і в невеликій кількості 2 3 діметілбутен-2 то, отже, тетрамеру пропілену може бути надана структура тримеру изобутилена.

При цьому поряд з продуктами перехресної димеризации утворюються продукти Дімі-зації однакових радикалів.

Все сказане вище вірно і для продуктів димеризации і содімерізаціі, проте в цих випадках всі фактори, що впливають на будову молекули утворюється полімеру, діють як би окремо, що в кожному випадку призводить до утворення індивідуального димера, який може бути виділений і аналітично охарактеризований.

При проведенні реакції не було виявлено утворення продуктів димеризации або лінійної конденсації. Лактами, отримані цим шляхом, можуть бути перетворені в р-лактами, що мають тільки один карбетоксільний заступник (наприклад, в лактам XLVII), за допомогою селективного гідролізу однієї складноефірного функції і декарбоксілірова-ня утворилася кислоти.

При проведенні реакції не було виявлено утворення продуктів димеризации або лінійної конденсації. Лактами, отримані цим шляхом, можуть бути перетворені в (3-лактами, що мають тільки один карбетоксільний заступник (наприклад, в лактам XLVII), за допомогою селективного гідролізу однієї складноефірного функції і декарбоксілірова-ня утворилася кислоти. Вуглеводень складу Ci8H2o, мабуть , являє собою продукт Димеризація пропенілбензола. Точне будова цього вуглеводню нами не встановлено. Про механізм утворення і будови димера є різні припущення. Так, Топчиева і Плетюшкіна (14) приписують ненасичені вуглеводні (димеру) будова 2 5-діфенілгексена - 2 і підтверджують своє припущення експериментальними даними. У роботах Полового з співробітниками (1516) показано, що процес димеризації пропенілбензола може йти за різними напрямками ( димеризація або арил-алкілування) в залежності від температурних умов і специфічності каталізатора.

Регіоселективність освіти двох 1 2-діметіленціклобутанов, що визначається як відношення продуктів димеризации по типу голова до голови і голова до хвоста, залежить від природи заступників у вихідному Аллен. Аллени можуть вступати реакцію[2 2]- Ціклопрісоедніенія з алкенами, що містять електроні акцепторні заступники.

В результаті селективної димеризации 1 3-бутадієну, подальшої взаємодії продукту димеризации з вуглекислотою і гідрування отримують з високим виходом суміш ізомерних дикарбонових кислот з десятьма вуглецевими атомами, так звану ізосебаціновую кислоту (що складається з себациновой, 2-зтілпробковой і 2 2 -діетіладіпіновой кислот), яка може застосовуватися для тих ж цілей, що і звичайна се-баціновая кислота.

Запропонуйте синтез диметокси - і діоксіціклобутадіенхінона, виходячи з продукту димеризации тріфторхлоретілена (див. 1 стор.

Запропонуйте синтез диметокси - і діоксіціклобутадіен-хинона, виходячи з продукту димеризации тріфторхлоретілена (див. 1 розд.

Реакція в цьому випадку в основному йде в бік утворення продуктів димеризации і взаємодії з розчинником.

Схема установки димеризации дивинила. Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених вивченню механізму і продуктів димеризации, узагальнених в монографії А. С. Онищенко[1], до сих пір немає розробленого технологічного процесу синтезу цих речовин, що в свою чергу стримує пошуки шляхів їх застосування. Тому були проведені спеціальні дослідження з розробки технології отримання цих речовин на досвідчених установках.

Активність каталізаторів є основним чинником, що визначає освіту тих чи інших продуктів димеризации апі-тілена.

Можливо також, що під час атаки по жета поточне положення переважно утворюється продукт димеризации, а не Біар.

Використання вищенаведених методів і газо-рідинної хро матографіі дозволили зробити висновок, що продукт димеризации більш ніж на 95% складається з диметилового ефіру димерной кислоти.

Зустрічається при органічних синтезах, в яких застосовується кетен, як продукт димеризации останнього.

Рекомбінація таких вільних радикалів неминуче призведе до утворення в фотооблученном зразку продуктів димеризации і полімеризації, які, ймовірно, проявляються на хроматограмі 2 (рис. 5.7) у вигляді нового піку, а на платівці Siluf ol у вигляді третьої зони - сильно розтягнутого плями, що йде від лінії старту.

Слід зазначити, чтс кислоти з потрійними вуглець-вуглецевими зв'язками не дають продуктів димеризации.

Слід зазначити, що кислоти з потрійними вуглець-вуглецевими зв'язками не дають продуктів димеризации.

Опромінення самих диенов або їх концентрованих розчинів призводить в основному до продуктів димеризации (див. Гл. Молекулярний вага цистеїну дорівнює 121; цистин є, отже, продуктом димеризации, яка протікає з втратою молекули водню шляхом освіти дисульфидного містка, що з'єднує дві симетричні частини молекули . Цей місток може утворитися в результаті окислення.

Характер зміни швидкості Дімс-зації пропілену в часі від природи. в табл. 2 наведені дані щодо впливу природи алюмінійорга-технічних з'єднань на вихід і склад продуктів димеризации про-Піленай.

Описано методи визначення Н2 і О2 в CjHj, домішок в моновінілацетілене, аналізу суміші продуктів димеризации С2Н2 бінарних сумішей моновінілацетилену - хло-ропрен, продуктів приєднання НС1 до мо-новінілацетмлену.

при взаємодії C6H6CH2MgX з С6Н6СН2С1 при використанні в якості фіксаторів радикалів антрацену, поряд з продуктами димеризации (RR і RR) і диспропорціонування радикалів виділені 910-дибензил - 910-дігідроантрацен і стереоізомери 1010 -дізамещенних 9910 10 -тетрагідро - 9 9-діантрілов.

При взаємодії CeH6CH2MgX з С6Н6СН2С1 при використанні в якості фіксаторів радикалів антрацену, поряд з продуктами димеризации (RR і RR) і диспропорціонування радикалів виділені 910-дибензил - 910-дігідроантрацен ц стереоізомери 1010 -дізамещенних 9910 10 -тетрагідро - 9 9-діантрілов.

Мабуть, Вернер і Басьо[261]першими приготували окис бензонітрил, але вони виділили тільки діфенілфуроксан, продукт спонтанної димеризации окису.

Технологічна схема процесу одержання ненасичених спиртів. Вихід октадіен-2 7-Ола - 1 при підвищенні температури реакції спочатку зростає, а потім знижується через утворення продуктів димеризации.

Для процесу характерні висока ступінь перетворення (понад 70%) і висока селективність щодо виходу продуктів димеризации. Крім того, високомолекулярні продукти реакції збираються в верхньому шарі і після відділення від нижнього кислотного шару, що містить слабо вступають в реакцію олефіни низького молекулярного ваги, можуть бути безпосередньо використані для подальших синтезів.

Схема хріматографіческой установки. Передбачалося, що при швидкому стискуванні до умов, близьких до критичних, не виключена можливість утворення невеликих кількостей продуктів димеризации і конденсації ацетилену. Для визначення цих лрімесей був використаний полум'яно-іонізаційний детектор. Колонка тих же розмірів була заповнена дибутилфталат на трепелом.

Друга особливість процесу електрохімічного фторування етилену - освіту досить значної кількості фтор-вуглеводнів С4 які, мабуть, є продуктами димеризации.

У даній роботі ми наводимо нові похідні арил-тіомочевін /А /на основі ізотіоціанати оксанілової кислоти, а також його продукт димеризации /Б /і дані по їх фізіологічної активності.