А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Продукт - взаємодія - формальдегід

Продукт взаємодії формальдегіду з бісульфітом натрію представляє внаслідок своєї дешевизни великий інтерес і є основним сульфометілірующім агентом; бісульфітний похідні ацетальдегіду, бензальдегида, фурфуролу і Сахаров використовуються в меншій мірі.

В результаті вторинних перетворень продуктів взаємодії формальдегіду з алкенами, що містяться в вуглеводневому сировину, утворюються відповідні ВПП. Схема освіти останніх істотно відрізняється від схеми, наведеної на стор. У зв'язку з тим, що дані реакції не впливають помітним чином на склад ВПП синтезу ДМД, в цьому розділі ці відомості не наведено.

Залежність швидкості реакцій освіти метілольних похідних сечовини від змісту метилового спирту в формаліні. | Зміна рН реакційної суміші. Збільшення вмісту сульфатів призводить до наростання в'язкості продуктів взаємодії формальдегіду з сечовиною з одночасним зменшенням вмісту в них сухих речовин.

Уротропін технічний (CH2) 6N4 гексаметилентетрамин - продукт взаємодії формальдегіду та аміаку.

Уротропін технічний (ГОСТ 1381 - 73Е) - гек-саметілентетрамін (СН2) бН4 - продукт взаємодії формальдегіду та аміаку. Рекомендується як резервний при відсутності високоактивних інгібіторів.

У зв'язку з цим представляло інтерес випробувати замість формальдегіду у вільному вигляді пов'язаний формальдегід-уротропін (продукт взаємодії формальдегіду з аміаком) г а також менш реакційноздатні альдегідфурфурол, що дає термостійкі поліконденсати. При певному співвідношенні ТС-10 бурового розчину, формаліну, уротропіну або фурфуролу можна підібрати технологічно прийнятні склади в інтервалі температур 40 - 80 С.

Уротропін технічний (ГОСТ 1381 - 73 Е) ((CH2) eN4 - гек-саметілентетрамін) - продукт взаємодії формальдегіду та аміаку.

У зв'язку з цим цікаво було замість формальдегіду у вільному вигляді випробувати: пов'язаний формальдегід - уротропін (продукт взаємодії формальдегіду з аміаком), а також менш реакційно-здатний альдегід - фурфурол, що дає термостійкі поліконденсати.

А, температуру розм'якшення якого шляхом подальшої обробки бісфенолом А підвищують зі 100 до 13025 г 60% розчину продукту взаємодії формальдегіду і п - то-луолсульфаміда, описаного в прикладі 1 і 4 г гексаметілепдіаміна розчиняють в метилетилкетон, отримуючи 75% розчин. Цей розчин може знайти застосування як покриття або для відливання плівок. Висушена на повітрі плівка твердіє при 100 протягом 1 години.

А, температуру розм'якшення якого шляхом подальшої обробки бісфенолом А підвищують зі 100 до 13025 г 60% розчину продукту взаємодії формальдегіду і п - то-луолсульфаміда, описаного в прикладі 1 і 4 г гексаметилендиамина розчиняють в метилетилкетон, отримуючи 75% розчин. цей розчин може знайти застосування як покриття або для відливання плівок. Висушена на повітрі плівка твердіє при 100 протягом 1 години.

У метилетилкетон розчиняють 75 г полімерного полігліцідного ефіру бісфенолу А з температурою розм'якшення 100 і вагою епоксидного еквіваленту 800 5% (в розрахунку на гліцідний ефір) фенолята натрію і 25 г 60% розчину продукту взаємодії формальдегіду і я-толуолсульфамі-да, отриманого при 14 -Часовий кип'ятінні зі зворотним холодильником 171 г л-толуолсульфаміда (1 благаючи), 81 г розчину формальдегіду (1 благаючи) і 100 г етанолу.

У метилетилкетон розчиняють 75 г полімерного полігліцідного ефіру бісфенолу А з температурою розм'якшення 100 і вагою епоксидного еквіваленту 800 5% (в розрахунку на гліцідний ефір) фенолята натрію і 25 г 60% розчину продукту взаємодії формальдегіду і л-толуолсульфамі-да, отриманого при 14 -Часовий кип'ятінні зі зворотним холодильником 171 г л-толуолсульфаміда (1 благаючи), 81 г розчину формальдегіду (1 благаючи) і 100 г етанолу.

Гольдштейном дослідження показали що склади, що містять ТС-10 формалін і глинистий розчин, не можуть бути використані для температури вище 40 С. У зв'язку з цим був використаний замість формальдегіду у вільному вигляді пов'язаний формальдегід-уротропін (продукт взаємодії формальдегіду з аміаком), а також менш реакційно - здатний альдегід-фурфулол, що дає термостійкі поліконденсати. Дані табл. 38 показують, що при певному співвідношенні ТС-10 глинистого розчину, формаліну, уротропіну або фурфуролу можна підібрати технологічно прийнятні склади в інтервалі температур 40 - 80 С.

Інша група синтанов-на основі сульфохлоридів-була отримана прямим сульфохлорування насичених вуглеводнів, які утворилися при гідруванні однієї з фракцій синтетичного палива. Дубильні властивості синтанов, що містять алкілсульфокіслотние радикали або радикали сульфохлоридів, можуть бути поліпшені шляхом обробки продуктом конденсації гліколю і окису етилену. Аналогічні речовини були отримані з продукту взаємодії формальдегіду з нафталінсульфокіслоти шляхом перетворення його у відповідний сульфохлорид, який утворює потім складний ефір з полигликоли.

Хоча формальдегід вже не використовується в великих масштабах в нафтовидобувній промисловості, він все ще є хорошим інгібітором для продажної соляної кислоти. Були проведені відповідні дослідження, мета яких - встановити механізм дії формальдегіду та інших альдегідів, що запобігають корозію. Передбачається[1], Що на поверхні металевого обладнання свердловин утворюється плівка продуктів взаємодії формальдегіду з сульфідом заліза, яка зменшує швидкість корозії. При заданій концентрації альдегіду переважає будь-яка одна з цих тенденцій. Інгібуючу дію альдегіду збільшується зі зростанням концентрації до певної величини, а потім зменшується. Швидкість відновлення альдегіду і стимулювання корозії збільшуються з ростом концентрації, але зі збільшенням молекулярного ваги зазвичай зменшуються. Альдегіди з розгалуженою ланцюгом, наприклад ізомасляной альдегід, зазвичай мають кращі ингибирующими властивостями, ніж їх аналоги з прямою ланцюгом.

У багатьох районах країни вода, на якій зачиняють глинисті розчини, містить значну кількість полівалентних солей. Результати досліджень свідчать про те, що склади, що містять ТС-10 формалін і глинистий розчин, не можуть бути використані при температурі вище 40 С. У зв'язку з цим представляло інтерес випробувати замість формальдегіду у вільному вигляді пов'язаний формальдегід - уротропін (продукт взаємодії формальдегіду з аміаком), а також менш реакційноздатні альдегід - фурфурол, що дає термостійкі поліконденсати.

Фенол служить вихідною сировиною для синтезу саліцилової кислоти, з якої шляхом хімічних реакцій отримують жарознижуючий препарат - аспірин, а також салол, що володіє дезинфікуючими властивостями. Слід зазначити, що формальдегід в медицині застосовується як антисептик і для дезінфекції житлових приміщень. Продукт взаємодії формальдегіду з аміаком, відомий під назвою уротропіну, використовується як внутрішнє дезінфікуючий засіб. Кальцекс - комплексна сіль хлористого кальцію (66%) і уротропіну (33%) - є лікувальним і профілактичним засобом проти грипу.

Серед них найбільш дешевим і доступним є альдегід мурашиної кислоти, або формальдегід. Формальдегід - газ з різким неприємним запахом, добре розчинний у воді та інших полярних рідинах. Водні розчини формальдегіду називають формаліном. Іноді для взаємодії з фенолами застосовують полімер формальдегіду - параформ або продукт взаємодії формальдегіду з аміаком - уротропін. Параформ і уротропін виділяють вільний формальдегід при нагріванні.