А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Поздовжній контроль

Поздовжній контроль полягає в запису (в кінці кожного блоку) байта, значення бітів якого на кожній з доріжок такі, що сума всіх бітів на доріжці, що мають одиничне значення, парна.

Перевірка роботи регістра поздовжнього контролю виконується наступним чином.

Для перевірки роботи регістра поздовжнього контролю знову в регістр РВ записується номер - зони, зона пересилається в поле записи діагностичного режиму і виконується команда на запис і зчитування зони. Однак під час запису в рядку поздовжнього контролю міститься інформація з заздалегідь заданої помилкою. Якщо там записаний 0 то програма повинна надрукувати повідомлення про помилку.

У ЦУ передбачена схема поперечного та поздовжнього контролю інформації на непарність. Для забезпечення останнього на ЦУ включається перемикач Контрольна сума, на перфоленте при цьому після кожного знака кінець слова перфорується додатковий розряд, контролюючий на непарність кожен двійковий розряд слова. Цей розряд умовно названий Контрольної сумою. Схема контролю прийнятого коду на непарність при виявленні помилки видає на ПВУ сигнал Повторити, відключає його від ЦУ і дає команду на опитування наступного ПВУ. Якщо сигнал Кінець повідомлення не надходить з ПВУ протягом 15 с після прийому повідомлення, то ЦУ посилає сигнал Повторити і відключає дане ПВУ. При виведенні інформації, з ЦУ на перфоленту також здійснюється контроль кожного символу на непарність. У разі помилки висновок припиняється, що залишилася в буфері інформація гаситься, схемою контролю виробляється сигнал скасування повідомлення і ознака скасування виводиться на перфоленту. На ПВУ в цьому випадку посилається сигнал Повторити і дається команда на опитування наступного ПВУ.

Після даних записуються байт циклічного контролю і байт поздовжнього контролю.

Третій приклад служить для перевірки роботи регістрів запису-зчитування і поздовжнього контролю.

якщо бічні кордону розділу не плоскі, а, наприклад, циліндричні, як при поздовжньому контролі пруткового матеріалу, то під їх впливом відбувається ще й фокусування бічних відбитих хвиль. Фокусування проявляється особливо сильно, якщо прозвучу ведеться в напрямку осі циліндра.

Рядок циклічного контролю розміщується в кінці зони після інформаційних рядків. Вона передує рядку поздовжнього контролю.

Для перевірки роботи регістра поздовжнього контролю знову в регістр РВ записується номер - зони, зона пересилається в поле записи діагностичного режиму і виконується команда на запис і зчитування зони. Однак під час запису в рядку поздовжнього контролю міститься інформація з заздалегідь заданої помилкою. Якщо там записаний 0 то програма повинна надрукувати повідомлення про помилку.

При контролі в поздовжньому напрямку хоча і охоплюється вся довжина стержня (спідниці не піддаються контролю), однак з огляду на велику довжину шляху звуку і несприятливої орієнтування дефектів зазвичай на додаток проводять також і поперечний контроль. При цьому відпадають і заважають побічні луна-імпульси, які спостерігаються при поздовжньому контролі, що надходять деякими шляхами з спідниць, особливо в разі порожніх стрижневих ізоляторів з товщиною стінки в кілька сантиметрів. При поперечному контролі безперервно обходять весь периметр або переміщують шукач від точки до точки і ще всувають його між спідницями можливо далі туди і назад. Проте невеликий дефект безпосередньо під спідницею іноді може залишитися невиявленим. Плоскі шукачі забезпечують достатній контакт.

Тимчасова діаграма ви - ОДНІЄЮ З ШИН записи ШЗ. При нання операції записи цьому остання інформаційна рядок (останній байт даних) позначена як ПІВ; СПК позначає запис рядка поздовжнього контролю. Час виконання записи Топ відраховується від початку дії сигналу УСЗ (встановити стан запису) до закінчення дії сигналу СТЗ, за яким здійснюється скидання тригерів записи.

Перевірка за допомогою циклічного коду виконується тільки для щільності запису 32 біт /мм. Під час запису блоку в пристрої управління за допомогою циклічного коду обчислюється контрольний байт, доторий записується після останнього байта даних і перед байтом поздовжнього контролю. Під час операцій читання цей байт перераховується і порівнюється із записаним на стрічці.

Поперечний контроль зазвичай здійснюється по непарності (або парності) суми одиниць всіх розрядів рядки, що дає можливість виявити в рядку при зчитуванні одиничну помилку. Для контрольного розряду непарності (парності) виділяється спеціальна доріжка. Для поздовжнього контролю в кінці кожної зони записується окрема контрольна рядок.

Після даних записуються байт циклічного контролю і байт поздовжнього контролю. Байт поздовжнього контролю утворюється шляхом порозрядного додавання за модулем 2 всіх інформаційних байтів. Байт циклічного контролю утворюється аналогічно, але з циклічним зрушенням інформаційних байтів. Обидва контрольних байта підраховуються і виводяться автоматично.

Розміщення інформації на магнітній стрічці при щільності.

Поперечний контроль зазвичай здійснюється по непарності суми всіх 1 в розрядах рядки, що дає можливість виявити в рядку при зчитуванні будь-яку одиночну помилку. Для контрольного розряду непарності виділяється спеціальна доріжка. При поздовжньому контролі по парності в кінці кожної зони записується окрема контрольна рядок - рядок поздовжнього контролю (СПК) - розряди якої доповнюють суму одиниць за відповідними доріжках по парності.

Кожен байт даних при записі супроводжується сигналом ШСЗ, що передаються по відповідній лінії. Цей сигнал забезпечує проходження даних, а також їх вирівнювання. Для забезпечення записи в кінці кожної зони рядка поздовжнього контролю використовується сигнал СТЗ, за яким скидаються в стан нуля тригери записи в НМЛ.

Розміщення інформації на магнітній стрічці при щільності. Поперечний контроль зазвичай здійснюється по непарності суми всіх 1 в розрядах рядки, що дає можливість виявити в рядку при зчитуванні будь-яку одиночну помилку. Для контрольного розряду непарності виділяється спеціальна доріжка. При поздовжньому контролі по парності в кінці кожної зони записується окрема контрольна рядок - рядок поздовжнього контролю (СПК) - розряди якої доповнюють суму одиниць по відповідним доріжках по парності.

Робиться це в такий спосіб. Вводиться діагностичний режим і поле запису очищується. Далі в поле записи пересилається зона, записується один байт інформації та на відстані близько одного сантиметра від рядка поздовжнього контролю записується перешкода. Потім виконується зчитування і аналіз УС. Якщо в результаті аналізу виявиться, що в байтах уточненого стану біти помилки в регістрі запису-зчитування, помилки в регістрі поздовжнього контролю, помилки в регістрі циклічного контролю, помилки в даних і перешкоди в проміжках не рівні 1 то друкується повідомлення про помилку.

Раковини в порцеляні зазвичай витягнуті в поздовжньому напрямку або мають складну форму. Вони знижують електричну і механічну міцність ізолятора. Суцільні стрижневі ізолятори контролюють ехометодом з торцевих поверхонь до установки шапок. Однак, з огляду на велику довжину шляху ультразвуку і несприятливої орієнтації дефектів, зазвичай додатково проводять контроль в поперечному напрямку. При цьому зникають заважають луна-сигнали, що спостерігаються при поздовжньому контролі і обумовлені відображеннями від спідниць, особливо в разі порожніх стрижневих ізоляторів зі стінкою товщиною в кілька міліметрів. При поперечному контролі перетворювач переміщують по поверхні ОК і всувають між спідницями ізолятора якнайдалі. Проте, невеликий дефект безпосередньо під спідницею може бути пропущений.

Робиться це в такий спосіб. вводиться діагностичний режим і поле запису очищується. Далі в поле записи пересилається зона, записується один байт інформації та на відстані близько одного сантиметра від рядка поздовжнього контролю записується перешкода. Потім виконується зчитування і аналіз УС. Якщо в результаті аналізу виявиться, що в байтах уточненого стану біти помилки в регістрі запису-зчитування, помилки в регістрі поздовжнього контролю, помилки в регістрі циклічного контролю, помилки в даних і перешкоди в проміжках не рівні 1 то друкується повідомлення про помилку.

Найбільш простим і поширеним способом контролю є контроль за модулем 2 (контроль по парності або непарності), що вимагає додаткового (контрольного) біта інформації на кожну контрольовану групу бітів. При використанні контролю за непарності (в цьому випадку на кожному рядку записується хоча б одна одиниця) одночасно може бути вирішена і проблема синхронізації без виділення спеціальної сінхродорожкі, а синхроімпульсів в цьому випадку можуть бути отримані логічним об'єднанням сигналів з усіх доріжок МЛ. Зазначений спосіб контролю кожного рядка записи називають поперечним або вертикальним контролем. Аналогічно може бути організований контроль інформації вздовж доріжки. Всі контрольні біти утворюють рядок поздовжнього або горизонтального контролю. Поєднання поздовжнього і поперечного контролю дозволяє при відтворенні визначити місце розташування одиночної помилки в блоці. Ця помилка належить байту, зазначеного як помилковий поперечним контролем, а помилковий біт належить тій доріжці, на якій фіксується помилка поздовжнім контролем. Виправлення помилки досягається інвертуванням неправильно зчитує біта при повторному відтворенні блоку.

Розміщення даних на магнітній стрічці. СПК - рядок поздовжнього контролю. СЦК - рядок циклічного. Компактно записана група даних без проміжків утворює блок інформації, який записується на МЛ в зону, що вміщає від 18 до 2048 байт. Зони поділяються міжзонними відстанями або проміжками довжиною 12 6 - 15 2 мм, що виключає втрату або спотворення інформації при зупинці та пуску стрічки. Дані розташовуються на МЛ у вигляді послідовностей, сформованих певним чином. Вибір даних здійснюється шляхом почергового перегляду цих послідовностей. Застосовуються наступні види контролю запису і зчитування даних. Поперечний контроль дає можливість виявити помилки в рядку. Для контрольного розряду виділена спеціальна доріжка. Для поздовжнього контролю виділений рядок - СПК, яка відокремлена від інформаційних рядків проміжками. Поперечний і поздовжній контроль зазвичай здійснюється по непарності суми всіх розрядів. В окремих випадках застосовується циклічний контроль. Рядок циклічного контролю (СЦК) розміщується в кінці зони інформаційних рядків і передує СПК. Циклічний код обчислюється за певним правилом і записується на кожній доріжці, при зчитуванні він обчислюється заново і порівнюється із записаним на стрічці. Його застосування дає можливість виявляти і виправляти при зчитуванні помилки по одній доріжці. В цьому випадку стрічка повертається до початку зони, і здійснюється повторне зчитування з виправленням помилок. Цей вид контролю виконується тільки при щільності запису 32 біта /мм.

Компактно записана група даних без проміжків утворює блок інформації, який записується на МЛ в зону, що вміщає від 18 до 2048 байт. Зони поділяються міжзонними відстанями або проміжками довжиною 12 6 - 15 2 мм, що виключає втрату або спотворення інформації при зупинці та пуску стрічки. Дані розташовуються на МЛ у вигляді послідовностей, сформованих певним чином. Вибір даних здійснюється шляхом почергового перегляду цих послідовностей. Застосовуються наступні види контролю запису і зчитування даних. Поперечний контроль дає можливість виявити помилки в рядку. Для контрольного розряду виділена спеціальна доріжка. Для поздовжнього контролю виділений рядок - СПК, яка відокремлена від інформаційних рядків проміжками. Поперечний і поздовжній контроль зазвичай здійснюється по непарності суми всіх розрядів. В окремих випадках застосовується циклічний контроль. Рядок циклічного контролю (СЦК) розміщується в кінці зони інформаційних рядків і передує СПК. Циклічний код обчислюється за певним правилом і записується на кожній доріжці, при зчитуванні він обчислюється заново і порівнюється із записаним на стрічці. Його застосування дає можливість виявляти і виправляти при зчитуванні помилки по одній доріжці. В цьому випадку стрічка повертається до початку зони, і здійснюється повторне зчитування з виправленням помилок. Цей вид контролю виконується тільки при щільності запису 32 біта /мм.