А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тривалість - навчальний рік

Тривалість навчального року в загальноосвітніх установах (вечірніх, змінних) становить 36 тижнів, тому в канікулярний період працівники не користуються правом на скорочений робочий тиждень.

Оскільки тривалість навчального року в вечірніх (змінних) школах робітничої молоді становить 36 тижнів, то треба вважати, що в канікулярний період робітники і службовці не користуються правом на скорочений робочий тиждень.

В установі, де діти не тільки проживають, а й навчаються, організація освітнього процесу (початок і тривалість навчального року, канікул, навчальних занять, проведення державної (підсумкової) атестації, порядок видачі документів про освіту та інші питання освітнього характеру) здійснюється відповідно до типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад.

Режим навчальної роботи вечірніх (змінних) професійно-технічних училищ і вечірніх (змінних) відділень (груп) при денних професійно-технічних училищах, тривалість навчального року, а також тривалість і календарні терміни канікул передбачаються в навчальних планах.

З метою поліпшення трудового виховання, навчання і професійної орієнтації учнів у загальноосвітніх школах додатково вводиться час на суспільно корисна, продуктивна праця школярів: у II - IV класах - 1 година, в V - VII класах - 2 години, VIII - IX класах - 3 години , в X-XI (XII) класах - до 4 годин на тиждень, а також щорічна трудова практика учнів: в V-VII класах - 10 днів, в VIII - IX класах - 16 днів і в X (XI) класі - 20 днів . У зв'язку з цим збільшується тривалість навчального року за класами на відповідну кількість днів. Терміни та порядок проходження трудової практики визначаються виконкомами міських та районних Рад народних депутатів, виходячи з місцевих умов.

З метою поліпшення трудового виховання, навчання і професійної орієнтації учнів у загальноосвітніх школах додатково вводиться час на суспільно корисна, продуктивна праця школярів: у II - IV класах - 1 година, в V - VII класах - 2 години, VIII - IX класах - 3 години , в X-XI (XII) класах - до 4 годин на тиждень, а також щорічна трудова практика учнів: в V - VII класах - 10 днів, в VIII - IX класах - 16 днів і в X (XI) класі - 20 днів . У зв'язку з цим збільшується тривалість навчального року за класами на відповідну кількість днів. Терміни та порядок проходження трудової практики визначаються виконкомами міських та районних Рад народних депутатів виходячи з місцевих умов.

Так, відбулися зміни в структурі і тривалості навчального року, в зв'язку з чим потрібні були коригування навчальних планів і програм, скорочення канікул, введення нових організаційних форм навчання, стали створюватися консультаційні пункти, орієнтовані на самостійну роботу учнів VII-X класів.

Надані на підставі ст. 190 КЗпП РРФСР робітникам і службовцям у зв'язку з навчанням у загальноосвітніх школах без відриву від виробництва пільги по робочому часу мають строго цільову спрямованість. Вони спрямовані на створення максимально сприятливих умов для навчання в загальноосвітніх школах щотижня протягом всієї тривалості навчального року. Тому не допускається підсумовування вільного від роботи часу і використання його в строки, не передбачені в законі.

У змісті курсивом відзначені розділи, які можна опустити при первинному ознайомленні з предметом. Решта матеріалу утворює мінімум, рекомендований при недостатньому знайомстві студентів з розділами Основи релятивістської теорії і Квантова теорія багатьох частинок університетського курсу квантової механіки, а також в разі неповної тривалості навчального року.

Навчальний процес в освітньому закладі підвищення кваліфікації може здійснюватися протягом всього календарного року. Навантаження викладачів планується на період навчального року. Тривалість навчального року визначається статутом цієї установи.

В англійських вузах ще більш короткий, ніж у вузах США, термін навчання за більшістю спеціальностей і менш широкий профіль підготовки. Якщо врахувати при цьому приблизно рівну американської тривалість навчального року, невисоку завантаження студентів аудиторними заняттями (не більше 16 годин на тиждень), вільне відвідування лекцій, легко собі уявити, що рівень підготовки англійських студентів залишає бажати багато кращого. В англійському вищу освіту немає, як в США, певною установки на формування ембріо- фахівця, і студенти отримують деяку спеціалізацію в певній галузі. Але з огляду на короткого терміну навчання і рівень спеціалізації виявляється досить низьким, і общенаучная база, на якій ґрунтується спеціальна підготовка, явно неадекватна.