А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тривалість - відмивання

Тривалість відмивання залежить від її інтенсивності і забрудненості фільтруючого матеріалу.

Тривалість відмивання технологічного апарату від забруднень визначається кінетикою процесу, яка в багатьох випадках є лінійної. Тривалість відмивання апарату залежить від фізико-хімічних властивостей забруднень, від яких відмивається апарат, і виду детергента.

Розрахункові залежності зміни концентрації відмиваємо речовини в котлових водах парогенератора ТГМ-94 від часу при константі швидкості реакції розчинення. /(0001 ч - 1 продування р 0 5%, концентрації додаткової води. | Розрахункові залежності відмивання на ходу парогенератора ТГМ-94 від значення константи швидкості розчинення відкладень при кількості вихідних відкладень в чистому відсіку 500 кг заліза, в солоному відсіку 100 кг заліза. На тривалість відмивання контуру чистого відсіку безперервна продування практично не впливає. Розрахунки показали (див. рис. 2), що зі збільшенням кількості вихідних відкладень концентрація відмиваємо речовини в котлових водах різко зростає при практично незмінній тривалості відмивання.

Познач - тривалість відмивання фільтра, хв.

Розрахункові залежності зміни концентрації відмиваємо речовини в котлових водах парогенератора ТГМ-94 від часу при константі швидкості реакції розчинення. /(0001 ч - 1 продування р 0 5%, концентрації додаткової води. | Розрахункові залежності відмивання на ходу парогенератора ТГМ-94 від значення константи швидкості розчинення відкладень при кількості вихідних відкладень в чистому відсіку 500 кг заліза, в солоному відсіку 100 кг заліза. З рис. 3 випливає, що тривалість відмивання парогенератора сильно залежить від природи отмивочного реагенту.

Першу половину від-мивной води спускають у водостік, а друга половина може бути направлена в спеціальний бак для подальшого використання при розпушуванні катионита або при приготуванні реге -нераціонного розчину. Тривалість відмивання становить 30 - 50 хв, питома витрата води 4 - 5 м3 /м3 катіоніту.

Тривалість відмивання технологічного апарату від забруднень визначається кінетикою процесу, яка в багатьох випадках є лінійної. Тривалість відмивання апарату залежить від фізико-хімічних властивостей забруднень, від яких відмивається апарат, і виду детергента.

Розрахункові залежності зміни концентрації відмиваємо речовини в котлових водах парогенератора ТГМ-94 від часу при константі швидкості реакції розчинення. /(0001 ч - 1 продування р 0 5%, концентрації додаткової води. | Розрахункові залежності відмивання на ходу парогенератора ТГМ-94 від значення константи швидкості розчинення відкладень при кількості вихідних відкладень в чистому відсіку 500 кг заліза, в солоному відсіку 100 кг заліза. Отже, контроль тривалості очищення парогенератора досить вести тільки по солоному відсіку. При малих значеннях константи швидкості розчинення відкладень зростання безперервного продування значно знижує тривалість відмивання контуру солоного відсіку. При великих значеннях константи швидкості розчинення відкладення зростання безперервного продування тільки незначною мірою зменшує тривалість відмивання.

Розрахункові залежності зміни концентрації відмиваємо речовини в котлових водах парогенератора ТГМ-94 від часу при константі швидкості реакції розчинення. /(0001 ч - 1 продування р 0 5%, концентрації додаткової води. | Розрахункові залежності відмивання на ходу парогенератора ТГМ-94 від значення константи швидкості розчинення відкладень при кількості вихідних відкладень в чистому відсіку 500 кг заліза, в солоному відсіку 100 кг заліза. На тривалість відмивання контуру чистого відсіку безперервна продування практично не впливає. Розрахунки показали (див. Рис. 2), що зі збільшенням кількості вихідних відкладень концентрація відмиваємо речовини в котлових водах різко зростає при практично незмінній тривалості відмивання.

Розрахункові залежності зміни концентрації відмиваємо речовини в котлових водах парогенератора ТГМ-94 від часу при константі швидкості реакції розчинення. /(0001 ч - 1 продування р 0 5%, концентрації додаткової води. | Розрахункові залежності відмивання на ходу парогенератора ТГМ-94 від значення константи швидкості розчинення відкладень при кількості вихідних відкладень в чистому відсіку 500 кг заліза, в солоному відсіку 100 кг заліза. Отже, контроль тривалості очищення парогенератора досить вести тільки по солоному відсіку. При малих значеннях константи швидкості розчинення відкладень зростання безперервного продування значно знижує тривалість відмивання контуру солоного відсіку. При великих значеннях константи швидкості розчинення відкладення зростання безперервного продування тільки незначною мірою зменшує тривалість відмивання.

Сульфоуголь і анионит були попередньо відмиті від дрібниці шляхом їх розпушування обессоленнюй водою. Подрібнений антрацит підстилковий шарів з розміром частинок 3 - 6 мм оброблявся протягом 2 діб 5% - ним розчином соляної кислоти, що дозволило в кілька разів скоротити тривалість відмивання завантаження фільтрів від солей жорсткості.

Це вказує на те, що поява натрію при проскоке аміаку не пов'язане з його концентрацією в вихідної воді, а обумовлено натрієм, які перебували в шарі іоніту ще до його виснаження. Дослідження показали, що після поділу в ани-онпте залишалося приблизно 10% ка-тіоніта. Було встановлено також, що запроектована тривалість відмивання аніоніта недостатня.