А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тривалість - завмер

Тривалість виміру встановлюється в залежності від конкретних умов - дебіту свердловини, способів видобутку, стану розробки родовища.

Тривалість виміру визначається часом отримання представницької навішування механічних домішок, уловлених фільтрує патроном, і повинна бути не менше 4 годин.

Тривалість виміру кутів закручування дроту при дослідженні промивної рідини не повинна перевищувати 1 хв; в процесі вимірювання, в усякому разі на початковому етапі, відбувається подальше зміцнення структури. Тому для вимірювання статичної напруги зсуву промивних рідин в широкому діапазоні значенні застосовують дроту різної пружності.

Тривалість виміру в одній точці може бути різної н залежить від діаметра свердловини, швидкості руху рідини і її в'язкості.

Тривалість виміру витрати палива повинна бути при повному навантаженні 3 години, на інших же проміжних режимах по 30 хв.

Вузол тривалості виміру складається з 180-розрядного регістра 23 чотирирозрядний лічильника 22 і логічних елементів.

Вузол програми тривалості виміру 1 встановлює час индивидульно виміру для кожного об'єкта за допомогою комутаційного поля.

Перемикання свердловин і тривалість виміру здійснюються за програмою, що задається блоком БМА-30. Імпульс програмного пристрою включає електродвигун гідроприводу ГП-1 шток якого переміщує каретку багатоходового перемикача на чергову свердловину.

Сухість (вологість) і ентальпія випару (тривалість виміру 1 - 2 хв), опір колонки по пару і розбризкують пристроїв колонки по воді.

ІМ-С із середнім ступенем інтеграції для запам'ятовування номера і тривалості виміру кожної свердловини, а також застосування загального лічильника-суматора для всіх ГЗУ значно скоротило число елементів вузла управління, дешифраторів, схем збігу, що входять в блок, а також зменшило число монтажних і рознімних з'єднань і підвищило надійність роботи всього комплексу.

Блок БЗД призначений для запам'ятовування номера стоїть на вимірі свердловини, відліку тривалості виміру дебіту, а також для підготовки ланцюгів формування команд.

Блок складається з вузлів пам'яті номерів свердловин і продовж - ності виміру, програми тривалості виміру, станів ГЗУ, виведення інформації обраної ГЗУ і управління.

Переносний газоаналізатор ТП123 призначений для епізодичного вимірювання вмісту водню в повітрі виробничих приміщень, діапазон вимірювань 0 - 4% (об.), Тривалість виміру до 2 хв, діапазон температур - 10 - 55 С.

Переносний газовідділювачами (інтерферометр) ГИК-1 призначений для періодичного визначення змісту в повітрі метану, водню і діоксиду вуглецю, діапазони вимірювання 0 - 3% СН4 О-2% Н2 і 0 - 1% СО2 тривалість виміру 1 хв.

Обробка результатів хронометраж-них спостережень включає: а) визначення тривалості кожного елемента операції шляхом вирахування з поточного часу закінчення даного елемента часу закінчення попереднього елемента; б) аналіз якості хронометражних рядів і виключення дефектних завмер IB; в) визначення середньої (арифметичної) тривалості придатних вимірів.

Картка по дослідженню свердловин включає наступні показники: дата виміру; тип і глибина підвіски насоса; число хитань; Хід; глибина виміру параметрів; діаметр штуцера; середньодобові дебіти нафти і рідини в цілому; видобуток води у відсотках від видобутку всієї рідини; щільність води; тривалість виміру; глибина рівня в свердловині; тиску буферне, затрубний; тиску забійні і пластові на глибину виміру, на покрівлі, на рівні дзеркала води; температура на глибині виміру; коефіцієнт продуктивності і метод його визначення; газовий фактор; тип приладу.

Тахоскопи засновані на спільній дії лічильника обертів і годинникового механізму, який автоматично підключає і відключає стрілочний покажчик приладу при обертанні його приводного валика. Тривалість виміру становить 2 - 5 с і для даного приладу є величиною постійною, внаслідок чого стрілка приладу відхиляється пропорційно частоті обертання валу. Тому шкала приладу проградуірована безпосередньо в оборотах вала в хвилину.

При відсутності мерника рідина можна заміряти в газосепараторах, причому останні повинні бути обладнані замірний стеклами. Для підвищення точності тривалість виміру повинна бути найбільшою, наскільки дозволить ємність газосепаратора. Рекомендується виміри проводити до 4 - 5 разів.

Важливе значення має і питання організації вимірів дебіту рідини на установках Супутник. Вирішальним тут виявляється встановлення тривалості вимірів, надійна експлуатація - налагодження, ремонт самих вимірювальних установок і ліній зв'язку.

У рядку Частота представляються кількість замірів кожного значення тривалості елемента операції, а в рядку Вх4 - твір граф Варіанта на Частоту. Так як в хрономегражном ряду можуть зустрітися відхиляються тривалості вимірів часу, то перш, ніж приступити до визначення середньої тривалості елемента, необхідно провести аналіз кожної відхиляється величини. В результаті аналізу частина вимірів може бути виключена з хронометражних ряду.

Зрушення здійснюється наступним чином. При появі на вході дозволяючого сигналу регістр пам'яті номерів свердловин зсувається з частотою f, регістр пам'яті тривалості виміру - з частотою 075 /, а запис в лічильник.

Газовизначники метану ГМТ-3. Межі вимірювання двоокису вуглецю 0 - 3 об'ємно. Тривалість виміру не більше 1 хв.

У високопроникних пластах, що характеризуються високим коефіцієнтом пьезопроводності, перерозподіл тиску в привибійній зоні, а отже, р приплив рідини до вибою свердловини закінчується протягом кількох годин. Для слабопроницаемих пластів, а також для пластів з наявністю вільного газу режим встановлюється за більш тривалий час. Тривалість вимірів жид-кістки (нафти) і одночасно газу при кожному новому режимі повинна складати 4 - 12 год.

Супутник-А складається з двох блоків: замірний-переключающего і блоку місцевої автоматики (БМА), в якому відбуваються автоматично входитиме виміряного дебіту свердловин і переключення їх на завмер. Супутник-А працює по задається програмою, що забезпечує почергове підключення на завмер свердловин на строго певний час. Тривалість виміру продукції однієї свердловини визначається вимогами служби розробки НГВУ за допомогою реле часу, встановленого в БМА.

У високопроникних пластах, що характеризуються високим коефіцієнтом пьезопроводності, перерозподіл тиску в привибійній зоні, а отже, і приплив рідини до вибою свердловини закінчується протягом кількох годин. Для слабопроницаемих пластів, а також для пластів з наявністю вільного газу режим встановлюється за більш тривалий час. Тривалість вимірів рідини (нафти) і одночасно газу при кожному новому режимі повинна складати 4 - 12 год.

Необхідна кількість спостережень при проведенні хрономегражних. Навіть при самій стійкій роботі робочого час виконання одного і того ж елемента операції може коливатися. Тому чим більша кількість замірів буде вироблено, тим точніше результат спостереження. Число вимірів визначається тривалістю виміру, розміром коливань окремих вимірів, середньою величиною виміру, типом виробництва. У табл. 17.2 наведено вихідні дані для визначення необхідного числа спостережень.

Тривалість виміру в одній точці може бути різної н залежить від діаметра свердловини, швидкості руху рідини і її в'язкості. Однак у всіх випадках тривалість виміру не повинна бути менше 30 сек, так як подальше зменшення може призвести до значної похибки у визначенні витрати рідини.

При збігу інформації на виходах перетворювача і лічильника на виході вузла 7 з'являється сигнал Є КП ГЗУ. У вихідному положенні в регістрах пам'яті і в лічильнику 4 буде записана нульова інформація, а на виході дешифратора 5 - номер останньої 16 - ї свердловини. Якщо 16 свердловина не поставлена на завмер, то на виході вузла програми тривалості виміру НЕ буде інформації та на вході вузла 3 встановиться сигнал Ні свердловин. Цей сигнал при збігу з сигналом Є КП ГЗУ формує дозвіл записи імпульсів в лічильник 4 до тих пір, поки на виході не встановиться номер вимірюваної еква.

Вимірювання витрати нагнітається в свердловину води проводиться наступним чином. Щуп лічильника імпульсів вставляють в трубку вимірювача витрати, після чого включають лічильник і секундомір. Через 1 - 4 хв знімають показання лічильника імпульсів, значення яких ділять на тривалість виміру в хвилинах. Отриманий результат показує обсяг закачиваемой води в м3 /добу. Щоб уникнути помилок завмер проводять тричі.

З цієї ж причини максимуми, одержувані при 4-годинному відборі і вище, вже не мають виразно вираженої тенденції до падіння зі збільшенням тривалості виміру.

Дослідження протизносних властивостей масел проводились на двигуні циклами по 260 хв. Радіоактивність масла заміряли одночасно двома незалежними блоками лічильників через кожні 5 хв. Тривалість виміру становила 5 хв. Технічний стан двигуна і радіометричної апаратури в ході дослідження контролювали еталонним маслом (індустріальне 50 3% циатім-330), і воно було однаковим на всьому протязі дослідження.

За сигналом датчика верхнього рівня відлік часу припиняється. Одночасно закривається заслінка на газовій лінії сепаратора і дією підвищеного тиску рідина з мірної камери витісняється в нафтовій колектор. Цим закінчується один цикл вимірювання, в процесі якого зафіксовані тривалість наповнення і значення ваги рідини в заданому обсязі, відсікання двома рівнями. Цикли вимірювань багаторазово повторюються протягом обраної тривалості виміру свердловини.

Ці лічильники призначені для номінальної частоти 50 гц. Самохід відсутня в межах 20% номінального на - - напруги. Тривалість виміру або реєстрації показника потужності 15 або 20 або 30 хв. Для реєструючого пристрою швидкість протягання діаграмної стрічки 5 мм /год, ширина діаграми 120 мм, точність годинникового механізму 5 хв.

Іноді доводиться вдаватися до збору великої кількості вимірів по одній і тій же операції. Це зазвичай буває при хронометражі часто зустрічаються операцій з порівняно невеликою тривалістю. У таких випадках обчислення середньої величини прийому доцільно проводити на основі побудови варіаційного ряду. При його побудові дані хронометражу зводяться в три ряди. У перший ряд вписуються тривалості вимірів в порядку їх зростання в межах мінімальної та максимальної тривалості.

Цим зусиллям шарнірний важіль датчика 16 замикає контакти 18 і на диспетчерський пункт надсилається сигнал про рівень води. Аналогічне явище відбувається в момент суміщення якоря з верхнім поплавком; на диспетчерський пункт надходить сигнал про рівень нафти. Проміжок часу від початку включення синхронного двигуна до приходу сигналу про рівень води при відомій швидкості переміщення якоря дозволяє судити про висоту стовпа води. Проміжок часу між першим і другим сигналами визначає висоту стовпа нафти. При відомих діаметрі замірного трапа і тривалості виміру визначається добовий дебіт, який відтворюється на бланку цифропечаті-нього машини із зазначенням номерів груповий установки і свердловини і дати виміру.