А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тривалість - геологорозвідувальний цикл

Тривалість геологорозвідувального циклу в окремих випадках скорочується завдяки зменшенню числа методів розвідки, застосовуваних для вирішення геологічної задачі, і числа організованих партій. У процесі аналізу виявляють наявні в цьому відношенні можливості з урахуванням конкретних умов виробництва геологорозвідувальних робіт.

Чим більше видів робіт виконується паралельно, тим краще структура і менше тривалість геологорозвідувальних циклів.

Аналіз витрат часу на проведення геологорозвідувальних робіт та отримання продукції починають з визначення тривалості геологорозвідувальних циклів, питомої ваги робочого часу в загальному календарному часу, необхідного для виконання всіх видів робіт геологорозвідувального циклу, і часу перерв в роботах.

Так як для вирішення тієї чи іншої геологічної задачі потрібне виконання цілого комплексу робіт, то на тривалість геологорозвідувального циклу особливо великий вплив робить форма організації як геологорозвідувального, так і виробничих процесів.

Особливу увагу в процесі аналізу слід приділяти оцінці застосовуваних форм організації геологорозвідувальних і виробничих процесів, а також розробці заходів щодо їх вдосконалення, так як від форм організації процесів у вирішальній мірі залежать тривалість і структура геологорозвідувальних циклів. Зменшення тривалості геологорозвідувального циклу може бути пов'язано зі скороченням числа методів розвідки і організованих партій.

Негативний вплив на формування геологорозвідувальних циклів надають різного роду перерви. Часто повні перерви складають до 50% тривалості геологорозвідувальних циклів. Велика питома вага мають також междуметодние і внутріметодние перерви. Очевидно, розробка на основі даних аналізу заходів, спрямованих на повне усунення або принаймні на скорочення повних перерв і перерв між методами розвідки і видами робіт, що входять в геологорозвідувальний цикл, має велике значення для формування його раціональної структури, тривалості і відповідно для зменшення обсягу матеріальних засобів, використовуваних в процесі виробництва геологорозвідувальних робіт.

На формування геологорозвідувальних циклів негативно впливають різного роду перерви. Часто повні перерви складають до 50% тривалості геологорозвідувальних циклів, велику питому вагу займають також ме-ждуметодние і внутріметодние перерви.

На формування геологорозвідувальних циклів негативно впливають різного роду перерви. Часто повні перерви складають до 50% тривалості геологорозвідувальних циклів, велику питому вагу займають також междуметодние і внутріметодние перерви. Очевидно, розробка на основі даних аналізу заходів, спрямованих на повне усунення або, принаймні, на скорочення повних перерв і перерв між методами розвідки і видами робіт, що входять в геологорозвідувальний цикл, має велике значення для формування його раціональної структури, тривалості і відповідно для зменшення обсягу матеріальних засобів, використовуваних в процесі виробництва геологорозвідувальних робіт.

Аналіз витрат часу на виробництво геологорозвідувальних робіт і продукції починається з визначення тривалості геологорозвідувальних циклів, питомої ваги робочого часу в загальному календарному часу, необхідному для виконання всіх видів робіт геологорозвідувального циклу, і часу перерв в роботах.