А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Продовження - ланцюгова реакція

Продовження ланцюгової реакції відбувається за рахунок взаємодії вільних радикалів з киснем.

Новий радикал не здатний до продовження ланцюгової реакції, дімерізуясь, він утворює стабільні продукти реакції.

Своєї енергії в цьому випадку буде недостатньо для продовження ланцюгової реакції за рахунок взаємодії радикалів один з одним.

Розчинений в ізопентанів тяретп-бутил-іон насичується, утворюючи изобутан і третій-аміл-іон для продовження ланцюгової реакції. Гексілени можуть приєднувати протон, що утворюється при розщепленні твре /і-аміл-іона, і потім безпосередньо реагувати з ізопентанів або попередньо перегруповуватися, а потім вже вступати в реакцію з ізопентанів. В обох випадках виходить гексан і знову утворюється тп /зе /тг-аміл-іон, що продовжує ланцюг.

Поряд з деградаційної передачею існує ефективна передача, після к-рій зберігається можливість продовження ланцюгової реакції. Для аллілацетата ефективна передача ланцюга становить 24% від числа всіх актів передачі, в той час як для аллілхло-ріда і аллілхлорацетата - 65 - 86%, що пояснюється більшою реакційною здатністю галогепсодержа-чих аллілових радикалів у порівнянні з аллілаце-татним.

Поряд з деградаційної передачею існує ефективна передача, після к-рій зберігається можливість продовження ланцюгової реакції. Для аллілацетата ефективна передача ланцюга становить 24% від числа всіх актів передачі, в той час як для аллілхло-ріда і аллілхлорацетата - 65 - 86%, що пояснюється більшою реакційною здатністю галогенсодержа-чих аллілових радикалів у порівнянні з аллілаце-татним.

У кожному поколінні число нейтронів зростає пропорційно (k - 1), оскільки для продовження ланцюгової реакції поділу необхідний один нейтрон.

Ці речовини з'єднуються з органічними радикалами з утворенням більш складних продуктів, стабілізованих резонансом, енергія яких дуже мала для продовження ланцюгової реакції. Точно так же координація металевих атомів з такими радикалами, як СО, NOs, CN, перешкоджає їх легкому окисленню і відновленню шляхом передачі електрона.

При розподілі U235 як уже зазначалося, виділяється від двох до трьох нейтронів, з яких один необхідний для продовження ланцюгової реакції, частина вилітає в навколишнє середовище, частина поглинається різними конструкційними матеріалами і тільки залишилися нейтрони можуть бути використані для відтворення.

Утворений при розподілі ядер урану-235 нейтронний потік в кількості трохи більше двох нейтронів в першому наближенні розподіляється так, що один нейтрон забезпечує продовження ланцюгової реакції, а все інше захоплюється ядрами урану-238 поглинається сповільнювачем, теплоносієм, частково вилітає за межі реактора і вловлюється захисними матеріалами.

Так може тривати дуже довго, принаймні до тих пір, поки якісь причини не будуть виведені з ладу реакционноспособниє проміжні частки ОН, Н і О, а нові центри продовження ланцюгової реакції не з'явилися.

При окисленні парафіну дію оксидів марганцю проявляється ще й в прискоренні розпаду перекисних речовин. При цьому можуть утворитися як нові вільні радикали, що забезпечують продовження ланцюгової реакції окислення в обсязі, так і стабільні продукти.

В цілому можна сказати, що ініціюється гербіцидами-деви-АТОР ланцюгова реакція викликається одночасно перекисних радикалами, гідроксильних радикалами і вільними радикалами жирних кислот. Швидкість ланцюгової реакції стрімко наростає, оскільки призначені для відновлення НАДФ електрони безперервно продукують вільні радикали гербіциду, які в присутності кисню утворюють перекис-ні радикали, що викликають продовження ланцюгової реакції.

Якщо в працюючому реакторі ділиться речовини утворюється більше, ніж випалюється, реактор називають реактором з розширеним відтворенням. Розширене відтворення ядерного пального може бути здійснено лише в тих випадках, якщо при розподілі ядра утворюється більше двох нейтронів, один з яких обов'язково утворює нове речовина, що ділиться, інші ж служать для продовження ланцюгової реакції. При такому процесі число діляться в одиницю часу атомів дорівнює кількості атомів, які перетворюються в інший матеріал, що розщеплюється. Кількість знову утворюється речовини, що ділиться характеризується коефіцієнтом відтворення, який визначається як відношення кількості утворився вещесева до кількості свигоревшего пального, або, що те ж саме, як число атомів нового речовини, що ділиться, що утворилися на один вигорілий атом старого речовини, що ділиться.

Якщо в працюючому реакторі ділиться речовини утворюється більше, ніж випалюється, реактор називають реактором з розширеним відтворенням. Розширене відтворення ядерного пального може бути здійснено лише в тих випадках, якщо при розподілі ядра утворюється більше двох нейтронів, один з яких обов'язково утворює нове речовина, що ділиться, інші ж служать для продовження ланцюгової реакції. При такому процесі число діляться в одиницю часу атомів дорівнює кількості атомів, які перетворюються в інший матеріал, що розщеплюється. Кількість знову утворюється речовини, що ділиться характеризується коефіцієнтом відтворення, який визначається як відношення кількості утворився речовини до кількості свигоревшего пального, або, що те ж саме, як число атомів нового речовини, що ділиться, що утворилися на один вигорілий атом старого речовини, що ділиться.

Подальше його перетворення в дибромід може проходити (в залежності від властивостей середовища і умов) за іонним, радикальному або молекулярному механізму. Бромування алкена в органічному неполярному розчиннику зазвичай розглядається як реакція типу АЕ (електрофіл - позитивний іон брому, який приєднується першим) або типу Лл (особливо при освітленні) з приєднанням спочатку одного атома брому і утворенням вільного органічного радикала (див. Вище) і продовженням ланцюгової реакції. Ці процеси з різними механізмами можуть йти одночасно.

По суті ці реактори виробляють більше речовини, що ділиться, ніж використовують в ядерних реакціях. Це можливо завдяки тому, що ділиться атом плутонію-239 урану-235 або урану-233 випускає більше двох нейтронів. У простому випадку один нейтрон потрібно для продовження ланцюгової реакції.

При делокализации дірки з КЛС виникає гаряча зонная дірка з енергією - 3 5 еВ, що значно перевищує термічну ширину забороненої зони. Розмін цієї енергії йде по двох каналах: ударна іонізація, яка веде до розмноження зонних дірок і електронів, і емісія фононів, що призводить до нагрівання зразка. Після делокализации дірки з КЛС утворюється кластер (V N6 Ag) -, що призводить до зникнення піку густини станів у валентній зоні і отщеплению локального рівня від стелі валентної зони, близької за своїм становищем до рівня ізольованою катионной вакансії. Поява цього рівня створює умови для повторення розглянутої вище ланцюжка процесів, тобто для продовження ланцюгової реакції.