А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Програма - типове випробування

Програма типових випробувань зазвичай повторює ряд пунктів приймальних, що дають можливість оцінити саме ті дані машини, на які могли вплинути проведені зміни. В програму можуть бути також введені додаткові випробування, відсутні в програмі приймальних.

Програма типових випробувань містить перевірку виконання всіх технічних вимог стандартів і технічних умов, в тому числі перевірених при контрольних випробуваннях, і ряду випробувань: на нагрівання, на комутацію, на механічний і електричний знос, на електродинамічну і термічну стійкості і інших випробувань, що залежать від умов роботи апарату в експлуатації.

Програма типових випробувань цифрових машин передбачає перевірку відповідності цифровий машини вимогам відомчих нормалей і спеціальних методик проведення окремих видів випробувань, які враховують специфіку умов експлуатації.

В програму типових випробувань включають додатково перевірку тих параметрів, які можуть змінитися.

Для зручності викладу окремі випробування відповідно до наведеної вище програмі типових випробувань об'єднані в групи.

Продукцію для проведення випробувань в кількості, встановленому в програмі типових випробувань, при вибірковому контролі відбирає працівник державного приймання в присутності представника ВТК.

Продукцію для проведення випробувань в кількості, встановленому в програмі типових випробувань, при вибірковому контролі відбирає працівник Державної приймання в присутності представника ВТК. Відбір продукції оформляють актом.

Програми контрольних випробувань є значно скороченими в порівнянні з програмами типових випробувань. Це скорочення вироблено з таким розрахунком, щоб була забезпечена можливість перевірки найголовніших технічних вимог як безпосередньо, так і шляхом порівняння з результатами типових випробувань машин даного типу, проведених раніше.

У програму контрольних випробувань включається, як правило, частина пунктів з програми типових випробувань, які визначають основні параметри і надійність роботи даної ЕММ. Всі види випробувань будь ЕММ починаються з технічного огляду та контролю якості її виготовлення. При цьому перевіряється відповідність виконання кресленнями, ГОСТам та ТУ. Нижче наводиться приблизна послідовність технічного огляду і підготовки до випробувань.

Залежно від умов застосування ему, крім зазначених вище, в програму типових випробувань включаються також випробування при різних умовах навколишнього середовища (спека, холод, підвищена вологість, знижений тиск, дощ і ін. Вимоги та методика проведення таких випробувань для кожного типу ЕМУ вказуються в технічних умовах.

Спеціальні та дослідні випробування можуть в значній частині складатися з тих же дослідів, які входять в програми типових випробувань, а проте нерідко в них включаються і особливі досліди, розгляд яких виходить за межі даної книги.

По можливості слід починати досвід з перевантаження по струму на 50%, що є одним з пунктів програми типового випробування.

Контрольними випробуваннями називаються випробування, що проводяться на заводі над кожною новою випускається заводом машиною за програмою, скороченою в порівнянні з програмою типових випробувань, і мають на меті встановити відповідність випущеної машини вимогам стандарту, за яким вона виготовлена.

Вибір поздовжніх градієнтів напруги на ділянці введення з примусовим розподілом напруги зазвичай виробляють, виходячи з норм випробувальних напруг частоти 50 Гц і при імпульсах, закладених в програму типових випробувань. Для вводів на відкритому повітрі розрахункові градієнти із застосуванням випробувального напрузі частоти 50 Гц, як правило, приймаються рівними 0 3 - 045 кВ /мм (дійств. Поздовжня електрична міцність вводів з клеєної паперовою ізоляцією, так само як і вводів з паперово-масляною ізоляцією, виявляється нижчою, ніж масла зовні введення, якщо тільки передбачено розподіл напруги по поверхні введення. Для обох типів вводів поздовжні градієнти в маслі, згідно з рекомендаціями Баркера[6], вибираються з розрахунку близько 1 кВ /мм (дійств.

Іншим засобом, що дозволяє переконатися в справності комутації, є випробування на короткочасне перевантаження по струму, що входить в програму контрольного випробування; нарешті, третім, найбільш дійсним засобом є визначення області безіскровою комутації, що входить в, програму типового випробування.

Типові випробування проводять після внесення змін у конструкцію або технологію виготовлення для оцінки ефективності та доцільності внесених змін. Програму типових випробувань встановлюють залежно від характеру зміни конструкції, технології виготовлення або матеріалів.

Типові випробування проводяться при зміні конструкції, матеріалів або технології, якщо ці зміни можуть вплинути на характеристики машин. У програму типових випробувань включають перевірку параметрів заданих програмою приймальних випробувань, причому деякі параметри можуть при цьому змінюватися.

Для того щоб результати досвіду були досить правильними, необхідно проводити вимірювання не відразу після пуску, а лише тоді, коли температура підшипників досягне сталого значення, що вимагає іноді досить значного проміжку часу. Однак оскільки цей досвід входить тільки в програму типового випробування, вимога це слід вважати обов'язковим.

Оскільки це випробування повинно проводитися в нагрітому стані машини, доцільно виконувати його після закінчення випробування на нагрівання в разі типового випробування, і після закінчення випробування при номінальному навантаженні протягом не менше 60 хв, яке входить в програму контрольних випробувань для машин потужністю до 100 кет включно . Що стосується машин більших потужностей, то електромашинобудівний завод, як правило, розширюють для них програму контрольних випробувань майже до повного обсягу програми типових випробувань і, у всякому разі, прагнуть прогрівати такі машини до сталої температури.

Попередньо проводиться обкатка на холостому ходу при робочій частоті обертання: ШБМ з футеровкою (але без куль) - протягом 4 год; СМ - протягом 4 год; ММ і М - В - не менше 8 год відповідно до інструкцій заводу. Потім проводиться випробування млина на паливі за програмою типових випробувань.