А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Програма - виробниче навчання

Програма виробничого навчання відводить на цей розділ практикуму 48 годин. За цей час учні зможуть познайомитися з основними методами і прийомами аналізу органічних сполук. Майстер виробничого навчання повинен пояснити, що багато методи і прийоми аналізу органічних сполук близькі до вже освоєних учнями прийомів і методів аналізу неорганічних сполук. Тому навички, набуті в лабораторіях якісного і кількісного аналізу, можуть бути використані і при виконанні багатьох аналізів в лабораторії аналізу органічних сполук.

Програма виробничого навчання передбачає оволодіння учнями навичками, необхідними стропальнику зі стропування, підіймання і переміщення (транспортування) вантажу.

Програми виробничого навчання складені так, щоб по них можна було навчати дефектоскопистів як в навчальних лабораторіях, так і безпосередньо на робочих місцях в процесі виконання ними різних виробничих завдань. Програмами передбачено вивчення всіх операцій і видів робіт, які повинні вміти виконувати робочі 2-го - 6-го розрядів. До кінця навчання кожен навчається повинен вміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою відповідно до технічних вимог і норм, встановлених на даному виробництві.

Програму виробничого навчання з зазначенням необхідних розділів правил і інструкцій становить відповідальний за електрогосподарство виробничого підрозділу і стверджує відповідальний за електрогосподарство підприємства або головний інженер.

Програмою виробничого навчання в лабораторії органічної хімії передбачені роботи за наступними розділами: граничні вуглеводні; ненасичені вуглеводні; ароматичні вуглеводні; переробка нафти; нитросоединения; спирти; феноли; альдегіди і ке-тони; органічні кислоти і їх похідні; складні ефіри, жири; аминосоединения; вуглеводи; синтетичні високомолекулярні сполуки.

В програми виробничого навчання включаються розділи щодо скорочення витоків нафтопродуктів в каналізацію і раціонального використання води на підприємстві.

Значно розширено програма виробничого навчання фізико-хімічними (інструментальним) методам аналізу. У посібнику розглянуто методичні питання виробничого навчання лаборантів сучасним фізико-хімічних методів аналізу: спектрофотометричні-му, нефелометрічеському, емісійному, спектральному, рефрактометричних, електроваговим, потенціометричні, полярографічному, хроматографічному і деяким іншим.

Книга написана за програмою виробничого навчання робітників за фахом токар і може слугувати навчальним посібником для учнів ПТУ. Вона сприятиме підготовці кваліфікованих токарів, здатних швидко читати креслення, раціонально користуватися ріжучим і вимірювальним інструментом.

Відповідно до програми виробничого навчання практикум з технічного аналізу розбитий на дві частини.

Відповідно до програми виробничого навчання слюсарів в професійно-технічних навчальних закладах у посібнику наводяться навчально-виробничі карти для проведення вправ з виконання прийомів общеслесарних робіт.

Розташування матеріалу в книзі тісно пов'язане з програмою виробничого навчання, щоб по ходу виробничого навчання учень отримував з підручника всі необхідні теоретичні знання.

Це сприяє осмисленому виконання учнями робіт, передбачених другий комплексною темою програми виробничого навчання, яка містить роботи по виготовленню втулок з циліндричними ділянками. Після освоєння операцій з обробки конусів загальні принципи побудови технологічних процесів можуть бути доповнені новими положеннями, витікаючими з технологічних особливостей обробки конічних поверхонь. Це також сприяє осмисленому виконання учнями робіт по третій комплексної теми прог-грами виробничого навчання, яка передбачає виготовлення деталей з конусними ділянками. Нарешті, після освоєння операцій з обробки фасонних поверхонь, накочуванням, обробці і нарізування резьб загальні принципи побудови технологічних процесів доповнюються положеннями, що відображають технологічні особливості зазначених видів обробки.

На найбільших і пожежонебезпечних підприємствах заняття з пожежно-технічного мінімуму доцільно включати в програму виробничого навчання робітників і службовців.

Робочий план виробничого навчання за своїм змістом включає весь обсяг навчального матеріалу, передбаченого програмою виробничого навчання. Він служить обліковим документом, що дозволяє встановити ступінь виконання програм виробничого навчання. 
Велике місце відведено різним прикладів обробки деталей, розташованим по складніші і складніші і підібраним таким чином, щоб охопити весь комплекс фрезерних операцій, передбачених програмою виробничого навчання.

Велике місце в книзі займають приклади обробки, розташовані по все складніші і складніші і підібрані таким чином, щоб охопити весь комплекс фрезерних операцій, передбачених програмою виробничого навчання.

Відзначаючи, що навчальні плани і програми за всіма основними професіями розроблені і розіслані Головним управлінням трудових резервів в училища і школи, зобов'язати народних комісарів перерахованих в статті 9 наркоматів в двотижневий термін дати Головному управлінню трудових резервів свої висновки за навчальними планами і програмами виробничого навчання за професіями і спеціальностями, що готується для зазначених вище наркоматів.

Електротехнічний персонал до призначення на самостійну роботу або при переході на іншу роботу (посаду), пов'язану з експлуатацією електроустановок, а також при перервах в роботі в якості електротехнічного персоналу більше одного року повинен пройти підготовку по новій посаді чи професії (виробниче навчання на робочому місці) за програмою виробничого навчання, складеної відповідальним за електрогосподарство філії та затвердженої відповідальною за електрогосподарство ДАО.

Повинен знати: навчальні програми і кваліфікаційні характеристики професій робітників; принципи і методи виробничого навчання; технологічний процес виробництва; будову та взаємодію вузлів і механізмів машин, що обслуговуються і верстатів, правила технічної експлуатації устаткування; асортимент-вироблюваної продукції; вимоги, що пред'являються до якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції; передові методи організації і планування праці і виконання робочих прийомів і операцій за відповідними професіями; кількісні та якісні показники роботи передових робітників; способи контролю та аналізу роботи учнів робочих; порядок обліку виконання програм виробничого навчання, результатів праці тих, хто навчається і їх успішності.

Практичні роботи з релейного захисту та автоматики призначені для закріплення учнями теоретичних знань, отриманих при вивченні спеціальної технології, і придбання виробничих навичок, необхідних для виробничої практики. Ці роботи виконуються в училище згідно з програмою виробничого навчання. Необхідність проведення практичних робіт з релейного захисту та автоматики викликана неможливістю організувати виробниче навчання - по випробуванню реле, а також складання і налагодження схем релейного захисту та автоматики в виробничих умовах на монтованих і особливо діючих електроустановках.

Робочий план виробничого навчання за своїм змістом включає весь обсяг навчального матеріалу, передбаченого програмою виробничого навчання. Він служить обліковим документом, що дозволяє встановити ступінь виконання програм виробничого навчання.

На основі узагальнення досвіду училищ № 7 і 40 була розроблена нині діюча програма виробничого і теоретичного навчання токарів з дворічним терміном навчання. Технологічні питання в програмі викладено на основі розглянутих вище принципів побудови технологічних процесів з таким розрахунком, щоб перед кожною комплексною темою програми виробничого навчання учнями були вивчені ті теоретичні питання, які можуть і повинні бути використані ними при виконанні робіт, пов'язаних з черговою комплексною темою виробничого навчання .

Тому ми запропонували спочатку навчати учнів складання технологічних маршрутів, а потім вибору режимів різання, тим більше що така послідовність існує на виробництві, де спочатку розробляють технологічний маршрут, а потім вибирають режими різання. З цією метою тема Основи теорії різання вивчається після того, як побудовані технологічні процеси обробки деталей, які охоплюються першими трьома комплексними темами програми виробничого навчання.

Підготовка кадрів стала вестися з підлітків, багатьом з яких не виповнилося і шістнадцяти років і які прийшли на завод у важкі Сорок перший - сорок другий роки. Навчання велося, головним чином, практично. Вперше були введені програми виробничого навчання для слюсарів, помічників операторів, машиністів і робітників інших спеціальностей. У перші ж місяці війни були створені навчальна майстерня та кабінет з нафтопереробки.

Академія педагогічних наук Російської Федерації у всій своїй роботі тісно пов'язана з Міністерством освіти, бере активну участь у розбудові школи. Наші спільні зусилля були спрямовані на те, щоб визначити наукову основу змісту освіти, створити проекти навчальних планів і програм, встановити в них правильне співвідношення загального, політехнічного і професійної освіти. Підготовлено також програми виробничого навчання по ряду професій промисловості, сільського господарства, культури і обслуговуючої праці. Вперше створена програма виховної роботи школи, побудована в віковому плані, і методичні посібники щодо її практичного застосування.