А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Програма - забезпечення - надійність - система

Програма забезпечення надійності системи встановлює перелік, терміни виконання і виконавців спеціальних робіт, що проводяться на всіх стадіях створення і експлуатації системи і спрямованих на встановлення, досягнення і підтримання необхідного рівня надійності системи, що розробляється.

Програма забезпечення надійності системи встановлює перелік, терміни виконання і виконавців спеціальних робіт, що проводяться на всіх стадіях створення і експлуатації системи і спрямованих на встановлення, досягнення і підтримання необхідного рівня надійності системи, що розробляється.

Програма забезпечення надійності системи захисту на етапі експлуатації є не тільки завершальною, а й найголовнішою частиною загальної програми. Системи захисту відносяться до категорії технічних пристроїв, що володіють високим рівнем надійності. Оцінка рівня і забезпечення надійності системи захисту, комплектуючі пристрої якої можуть проектуватися і виготовлятися на підприємствах, що підкоряються різним міністерствам, вимагають суворої регламентації, а також узгодження між розробниками, виробниками та споживачами.

Програма забезпечення надійності систем захисту потенційно небезпечних процесів хімічної технології повинна охоплювати комплекс заходів щодо забезпечення надійності на всіх етапах проектування, виготовлення і експлуатації системи.

Програму забезпечення надійності системи включають підрозділом в розділ Склад і зміст робіт зі створення системи технічного завдання.

Велику роль у створенні надійних АСЗ грають програми забезпечення надійності систем захисту.

Типовий перелік основних робіт, що включаються в програму забезпечення надійності системи, наведено в дод.

Типовий перелік основних робіт, що включаються до Програми забезпечення надійності системи наведено в дод.

Склад і зміст робіт але забезпеченню надійності створюваних систем визначається Програмою забезпечення надійності системи, яка включається як підрозділ в розділ Склад і зміст робіт зі створення системи технічного завдання.

Поряд з кількісними вимогами до надійності в військових контрактах на виготовлення аерокосмічної апаратури зазвичай обумовлюються вимоги щодо організації програми забезпечення надійності. Так, наприклад, організації, які відають поставками для ВПС США, користуються містяться в стандарті MIL-STD - 785 вимогами до програми забезпечення надійності систем, підсистем і апаратури для визначення загальних вимог до програми надійності. Цей військовий стандарт наказує підряднику скласти і випустити окремим документом план реалізації програм забезпечення надійності відповідно до заздалегідь заданими вимогами і потім дотримуватися цього плану. У стандарті описуються рекомендовані концепції надійності, що відображають як роль керівництва, так і значення технічних факторів. Вони вимагають розгляду заходів щодо забезпечення надійності на всіх стадіях життя вироби. У документі сформульовано концепцію надійності самого виробу і його експлуатаційної надійності та передбачити заходи з вивчення взаємодіючих факторів і координації пов'язаних між собою видів інженерної діяльності, таких, як аналіз структури систем, забезпечення ремонтопридатності, розрахунок техніко-економічних показників, оптимальний облік вимог інженерної психології, контроль навколишніх умов.

В цьому розділі документа Вимоги до виробу викладені вимоги до розробки програми забезпечення надійності елементів. Передбачається організація робочої групи за основними елементами для всіх субпідрядників з метою визначення політики, процедур і методів контролю для загальної програми за основними елементами. Потрібно також визначення кращих деталей, складання таблиці критичних елементів, надання інформації про інтенсивність відмов і докладної додаткової інформації щодо використовуваних в системі деталей і елементів. Повинен бути організований обмін цими даними між різними підрядниками і субпідрядниками, які працюють за програмою забезпечення надійності системи зброї.