А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Програма - міжнародне зіставлення

Програма міжнародних зіставлень (International Comparison Programme) призначена для проведення в світовому масштабі статистичного обстеження рівня національних цін за єдиною схемою і уніфікованої системи рахівництва, що дозволяє збирати і узагальнювати дані про витрати країни на споживання і накопичення відповідно до єдиної товарної номенклатури.

Програма міжнародних зіставлень ВВП, здійснювана ОЕСР, призів будуть один раз в п'ять років базисних оцінок, які служать основою для розрахунків ППСВ в період між порівняннями.

Розвиток Програми міжнародних зіставлень (ПМС) з початку 60 - х років в ООН.

Показник Програми міжнародних зіставлень ООН (International Comparison Programme) кількісно характеризує обсяг споживання матеріальних благ і послуг як домашніми господарствами, так і державними установами, що обслуговують населення.

У Програмі міжнародних зіставлень (International Comparison Programme) витрати на оборону розглядаються як одна з статей колективного споживання. До цієї категорії кінцевих витрат відносяться капітальні вкладення в будівництво об'єктів військового призначення та житлових будинків для військовослужбовців; придбання військової техніки; поточні витрати на експлуатацію та ремонт військової техніки, утримання армії; науково-дослідні роботи у військовій області; навчання резерву військовослужбовців, проведення військових навчань; виплата пенсій і допомог військовослужбовцям та вільнонайманому персоналу; військова допомога іншим країнам.

Успіх в реалізації Програми міжнародних зіставлень кожної країни світу залежить насамперед від практичних можливостей використання затвердженої Статистичної комісією ООН рекомендації щодо складання зведених звітних балансів.

Об'єктом обстеження, здійснюваного за програмою міжнародних зіставлень ООН, є показник Системи національних рахунків валовий внутрішній продукт (ВВП) (gross domestic product), який на відміну від валового національного продукту (gross national product) не враховує сальдо міжнародних факторних доходів.

Наша країна бере участь в Європейській програмі зіставлень, що є складовою частиною VI фази Програми міжнародних зіставлень (ПМС) ООН. Росія входить у другу європейську групу країн, що включають Австрію, Угорщину, Польщу, Чехію, Словаччину, Югославію, з країною-центром - Австрією.

Показники Програми міжнародних зіставлень ООН розглядаються як сукупність єдиного для всіх країн числа вартісних товарних груп, що формуються відповідно до світових стандартів.

Порівняння рівня життя населення різних країн шляхом зіставлення доходів домогосподарств широко використовується міжнародними організаціями та національними урядовими органами при розробці заходів соціального і економічного розвитку. В основі Програми міжнародних зіставлень (ПМС) ВВП, здійснюваної Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) під егідою ООН з метою забезпечення міжнародних зіставлень макроекономічних показників, лежать розрахунки паритетів купівельної спроможності валют.

Міжнародне зіставлення, проведене ООН на основі показника ВВП (gross domestic product derivated from net material product), використовуваного для порівняння рівня економічного розвитку країн світу. Об'єктом обстеження Програми міжнародних зіставлень ООН (International Comparison programme) є валовий внутрішній продукт, обчислений методом кінцевого споживання. Його загальна величина розглядається як сума витрат нації на товари і послуги, які використовуються для індивідуального споживання (individual consumption of population), колективного споживання, формування основних фондів для їх приросту і замість зношених, збільшення матеріальних оборотних коштів, чистого експорту.