А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Програма - комуністичне будівництво

Програма комуністичного будівництва, запланована нашою партією на майбутнє двадцятиріччя, відкриває широкий простір для активності і зростання творчої ініціативи молодого покоління і його авангарду - Ленінського комсомолу.

Програма комуністичного будівництва, всебічно обгрунтована в доповіді Микити Сергійовича Хрущова, є зразком нерозривної єдності теорії і практики, творчого розвитку марксизму-ленінізму. У семирічному плані органічно поєднуються економіка і політика. У ньому відображені основні лінії розвитку продуктивних сил країни, зростання культури і добробуту радянського народу.

Програма комуністичного будівництва, запланована нашою партією на майбутнє семиріччя, відкриває широкий простір для активності і зростання творчої ініціативи і самодіяльності молодого покоління і його авангарду - Ленінського комсомолу. Комсомольці покликані й надалі показувати молоді зразки самовідданої праці. Кожна комсомольська організація повинна стати бойовим життєдіяльним колективом, тісно пов'язаним з молоддю. Комсомолу належить взяти активну участь в промисловому, житловому і культурно-побутовому будівництві, в боротьбі за подальший розвиток соціалістичного сільського господарства, за освоєння природних багатств нових районів країни.

Програмою комуністичного будівництва в Радянському Союзі, затвердженої XXII з'їздом КПРС, намічені грандіозні перспективи розвитку всіх галузей народного господарства і в першу чергу хімічної промисловості, разом з якою на вищий щабель піднімається і коксохімічна промисловість.

У великій програмі комуністичного будівництва, прийнятої XXII з'їздом КПРС, перед вітчизняним машинобудуванням поставлені грандіозні завдання, виконання яких передбачає значне збільшення продуктивності праці. Основою зростання продуктивності праці є безперервне підвищення технічної озброєності праці, його механізація і автоматизація, впровадження у виробництво досягнень передової науки і техніки, а також вміння, знання, висока культура виробництва, новаторство.

Озброєна ясною програмою комуністичного будівництва, спаяна єдністю волі і дій, наша партія під прапором великого Леніна впевнено піде до нових перемог, до перемог комунізму.

У доповіді викладено глибоко аргументована програма комуністичного будівництва. З почуттям великого задоволення хочеться відзначити, що за звітний період Комуністична партія Радянського Союзу і її Центральний Комітет, твердо і неухильно дотримуючись ленінської генеральної лінії партії, виробленої XX і XXII з'їздами, успішно вирішували історичні завдання будівництва комунізму в нашій країні.

Боротьба за здійснення великої програми комуністичного будівництва, наміченої в семирічному плані, є найбільш нагальною, самої важливим завданням профспілкових організацій. Вони покликані мобілізувати робітничий клас і всіх трудящих на виконання і перевиконання державних завдань на кожному підприємстві, ще ширше розгорнути соціалістичне змагання, що є випробуваним методом комуністичного будівництва в нашій країні. Необхідно розвивати такі форми залучення мас до управління виробництвом, як постійно діючі виробничі наради, збори робітників, господарського та профспілкового активу. 
Друзі гаряче вітають програму комуністичного будівництва в Радянському Союзі. Всі комуністичні і робітничі партії одностайні в оцінці нашого плану. Трудящі і прогресивні люди всіх країн відзначають велике значення цього плану для подальшого зміцнення сил миру, демократії і соціалізму.

В виробленої В. І. Леніним програмі комуністичного будівництва поряд з планом індустріалізації та електрифікації країни найважливіше місце займає кооперативний план. 
Значний внесок у здійснення програми комуністичного будівництва вносять і трудящі Ростовської області.

Розроблена Комуністичною партією Радянського Союзу програма комуністичного будівництва в шостій п'ятирічці викликала у трудящих нашої республіки новий підйом творчих сил і енергії. На нафтових промислах, підприємствах і в колгоспах республіки з небувалою силою розгортається соціалістичне змагання за виконання і перевиконання завдань 1956 року - першого року нової п'ятирічки.

На цьому з'їзді, обговорювали програму подальшого комуністичного будівництва в нашій країні, Комуністична партія виступає як могутня, незламна сила, тісно згуртована навколо ленінського Центрального Комітету. В її рядах налічується 7622356 членів партії і 616775 кандидатів в члени партії, а всього 8239131 комуніст, або на 1023626 осіб більше, ніж було до XX з'їзду.

У вашій країні крок за кроком здійснюється програма комуністичного будівництва.

Йде перша весна практичного втілення в життя великої Програми комуністичного будівництва в СРСР, прийнятої XXII з'їздом КПРС.

Боротьба за виконання рішень XXII з'їзду КПРС, програми комуністичного будівництва в нашій країні створює необмежені можливості і найкращі умови для прояву ініціативи кожним молодим виробничником, фахівцем промисловості і сільського господарства, кожним молодіжним колективом. Роль комітетів ВЛКСМ полягає в тому, щоб вчасно підтримати і поширити корисні починання, пропозиції членів ВЛКСМ, комсомольських організацій.

Семирічний план - ото наша програма, велетень програма комуністичного будівництва. Відрадно те, що у нашого пар /ода є повна впевненість в здійсненні намічених планів.

Історичний XXI з'їзд озброїть партію і весь народ чіткою і ясною програмою комуністичного будівництва. Під керівництвом випробуваної Комуністичної партії наш народ будує і побудує комунізм - світле майбутнє людства.

Центральним завданням профспілок повинна бути задача боротьби за здійснення програми комуністичного будівництва, мобілізація трудящих на якнайшвидше втілення в життя великого плану робіт, наміченого історичним XXII з'їздом КПРС. Професійні спілки покликані посилити свою діяльність по керівництву господарством, організації змагання за комуністичну працю, навчання мас управління соціалістичним виробництвом і громадськими справами, підвищення комуністичної свідомості трудящих.

Одностайно схваливши кожну цифру семирічки, сталінградці заявили, що вироблена партією програма комуністичного будівництва буде успішно втілена в життя.

В СРСР охорона природи і раціональне використання природних ресурсів є невід'ємною частиною програми комуністичного будівництва і завжди були предметом постійної турботи партії і уряду. У 1960 р було видано постанову Ради Міністрів СРСР Про заходи щодо впорядкування використання і посиленню охорони водних ресурсів СРСР. У 1970 Верховною Радою СРСР були прийняті Основи водного законодавства СРСР і союзних республік, згідно з якими водокористувачі зобов'язані раціонально витрачати і охороняти водні ресурси від забруднення і виснаження. Питання поліпшення охорони природи і раціонального використання природних ресурсів були спеціально розглянуті Верховною Радою Української РСР у вересні 1972 р який постановив вважати охорону природи однією з найважливіших державних завдань.

У доповіді М. С. Хрущова про семирічному плані розвитку народного господарства СРСР дана яскрава картина великої програми комуністичного будівництва. В результаті здійснення семирічного плану значно зросте обсяг виробництва у всіх галузях народного господарства і Радянський Союз підніметься на нову, якісно відмінну від колишньою, ступінь свого розвитку, наблизившись до комунізму.

У доповідях товаришів Брежнєва і Косигіна підведені підсумки величезною і плідної діяльності партії по здійсненню програми комуністичного будівництва, викладені важливі положення і висновки з корінних проблем внутрішньої і зовнішньої політики партії і Радянської держави. На основі глибокого наукового аналізу і досягнутого рівня розвитку радянської економіки чітко сформульовані наші завдання, визначені шляхи та засоби їх здійснення.

Минуло чотири місяці з того дня, коли XXII з'їзд прийняв нову Програму партії - програму комуністичного будівництва. Ми з повним правом можемо сказати, що наша Програма, викладені в ній плани створення матеріально-технічної бази комунізму, формування комуністичних суспільних відносин, виховання нової людини справили величезне враження на мільйони людей у всьому світі.

Радянський народ, тісно згуртований навколо Комуністичної партії, з величезною творчою енергією успішно втілює в життя соціально-економічну програму комуністичного будівництва, розроблену XXIV з'їздом КПРС. Неухильно розвиваються всі галузі соціалістичної економіки, зростає національне багатство і могутність Батьківщини.

Комуністи Білорусії, білоруський народ, як і всі народи Радянського Союзу, одностайно схвалюють розроблену Центральним Комітетом КПРС програму комуністичного будівництва, що відповідає корінним інтересам трудящих, гаряче підтримують виражену в цій програмі мудру політику Комуністичної партії Радянського Союзу і віддадуть всі свої сили в боротьбі за торжество комунізму в нашій країні.

У звітній доповіді ЦК КПРС, зробленому товаришем Брежнєвим, дано глибокий аналіз боротьби нашої партії і народу за здійснення програми комуністичного будівництва в нашій країні.

Обговорюючи тези доповіді товариша М. С. Хрущова про контрольні цифри семирічного зробить все для того, щоб програма комуністичного будівництва була втілена в життя.

Намічені партією заходи щодо підвищення врожайності зернових культур за рахунок значного розширення виробництва мінеральних добрив і ефективнішого їх використання, а також по максимальному розвитку зрошуваного землеробства мають найважливіше значення для здійснення програми комуністичного будівництва. Це дійсно всенародна завдання, і ми повинні перейнятися почуттям величезної відповідальності: ia її рішення. Наші можливості великі, але їх треба вміло використовувати. Давайте ж по-бойовому візьмемося за досягнення того рівня виробництва в сільському господарстві, який намічений рішеннями XXII з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу.

Леніним програмі комуністичного будівництва поряд з планом індустріалізації та електрифікації країни найважливіше місце займає кооперативний план, який вказав єдино правильний шлях залучення багатомільйонних мас трудящих селян в будівництво соціалізму, шлях до створення великого механізованого соціалістичного сільського господарства.

Радянська країна знаходиться в розквіті своїх сил і впевнено йде вперед по шляху до комунізму. Найважливішою складовою частиною програми комуністичного будівництва є практичне вирішення завдання створення в нашій країні на базі могутнього зростання соціалістичної індустрії, як провідної сили в народному господарстві, достатку сільськогосподарських продуктів.

Двадцять перший з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу зібрався для того, щоб розглянути контрольні цифри розвитку народного господарства СРСР на 1959 - 1965 роки. Нашому з'їзду належить обговорити програму подальшого комуністичного будівництва в Радянському Союзі, нового підйому економіки, культури і матеріального добробуту трудящих. За своєю грандіозністю вона не має собі рівних в історії. З огляду на величезне значення семирічного плану розвитку народного господарства СРСР, Пленум Центрального Комітету, який відбувся у вересні 1958 року народження, визнав за необхідне скликати для обговорення цього плану позачерговий з'їзд нашої партії.

XXI з'їзд Комуністичної партії З радянського Союзу зібрався для того, щоб розглянути контрольні ЦП ()[) ь[развития на ]) Одного господарства СРСР на 1959 - 1ШГ роки. Нашому з'їзду належить обговорити програму подальшого комуністичного будівництва в Радянському Союзі, нового підйому економіки, культури і матеріального добробуту трудящих. Але своєю грандіозністю вона не має собі ранних в історії. З огляду на величезне значення семирічного плану розвитку народного господарства СРСР, Пленум Центрального Комітету, який відбувся у вересні НК8 року, визнав за необхідне скликати для обговорення: того плану позачерговий з'їзд нашої партії.

Радянський народ, натхнений цією програмою комуністичного будівництва, спираючись на рішення XXI з'їзду нашої партії, ще швидше піде за ленінським шляху до світлого майбутнього.

Якщо в попередніх перспективних планах Комуністична партія послідовно висувала завдання побудови фундаменту соціалістичної економіки, створення матеріальної бази соціалізму, завершення технічної реконструкції народного господарства, загального підйому всіх галузей соціалістичної економіки, го в семирічному плані на 1959 - 1965 роки ставиться завдання зробити вирішальний крок у створенні матеріально -технічної бази комунізму в СРСР. цей план є найважливішою складовою частиною п'ятнадцятирічної програми комуністичного будівництва, головні напрями якої викладені в доповіді товариша М. С. Хрущова на Ювілейній сесії Верховної Ради СРСР в листопаді 1957 року. Протягом 1959 - 1965 років буде пройдена велика частина шляху, необхідного для виконання 15-річної програми розвитку найважливіших галузей народного господарства СРСР.

Ми повинні зробити все для того, щоб велика програма комуністичного будівництва стала бувальщиною.

З кожним роком все більше багатіє, набирає сил наша країна, розквітають її економіка і культура. Наполегливо і послідовно радянський народ здійснює намічену XXI з'їздом КПРС програму комуністичного будівництва.

Суспільство получ-ає можливість передбачити результати спільних дій і керувати розвитком суспільного виробництва, а разом з тим на основі пізнання об'єктивних закономірностей і тенденцій вдосконалювати свої виробничі відносини, чте характеризує якісно новий щабель панування людей не тільки над природними силами природи, а й над суспільними відносинами . Удосконалення соціалістичних виробничих відносин і їх закономірне переростання в комуністичні - складене ланка програми комуністичного будівництва.

Всі радянські люди готуються гідно зустріти XXII з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. З'їзд збирається в обстановці, коли радянський народ під керівництвом партії успішно втілює в життя програму комуністичного будівництва, намічену XX і XXI з'їздами КПРС. Неухильно зростає економічна могутність Радянського Союзу, розквітає радянська наука і культура, поліпшується матеріальний добробут радянських людей. Успішно виконується семирічний план.

Цукрові буряки дає більше, значить, ми її беремо на озброєння для досягнення мети, яка поставлена програмою комуністичного будівництва.

Знання законів суспільного розвитку і глибоке вивчення досвіду мас дає можливість нашій партії і всім братнім комуністичним і робочим партіям творчо розвивати марксистсько-ленінську теорію, вирішувати нові питання величезного теоретичного і практичного значення, висунуті самим життям. Конкретним прикладом творчого розвитку марксистсько-ленінської теорії є рішення XX з'їзду КПРС, рішення пленумів ЦК КПРС, в яких розроблено спеціальну програму комуністичного будівництва в нашій країні.

Знання законів суспільного розвитку і глибоке вивчення досвіду мас дає можливість нашій партії і всім братнім комуністичним і робочим партіям творчо розвивати марксистсько-ленінську теорію, вирішувати нові питання величезного теоретичного і практичного значення, висунуті самим життям. Конкретним прикладом творчого розвитку марксистсько-ленінської теорії є рішення XX з'їзду КПРС, рішення пленумів ЦК КПРС, в яких розроблено спеціальну програму комуністичного будівництва в нашій країні.

Як і всіх делегатів, мене глибоко схвилював Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС, з яким виступив Генеральний секретар ЦК партії Леонід Ілліч Брежнєв. У доповіді по-ленінському мудро, глибоко і просто показані підсумки величезної роботи нашої партії, її Центрального Комітету, Політбюро по виконанню програми комуністичного будівництва та Програми світу, прийнятої XXIV з'їздом КПРС.

XXI з'їзд вкаже партії саме ту політичну лінію, яка в повній мірі відповідає вимогам майбутнього історичного періоду, що з'їзд прийме таку програму комуністичного будівництва, яка найкраще дозволить партії мобілізувати зусилля багатомільйонних мас трудящих на найбільші доблесні справи.

Велична програма подальшого підйому економіки і культури, передбачена семирічним планом, викликає у радянських людей новий приплив сил, гордості, творчої ініціативи. І можна не сумніватися в тому, що партійні та радянські органи, трудящі всіх націй і народностей нашої великої Батьківщини, безумовно, забезпечать повне втілення в життя програми комуністичного будівництва.

Партія і весь радянський народ добре знають, що в основі діяльності ЦК КПРС і Радянського уряду лежить постійна турбота про подальше розквіт нашої Батьківщини, про підвищення матеріального і культурного рівня життя народу. Партія і народ знають також, що у нас є ще багато невирішених завдань, що треба буде докласти великі зусилля для виконання розробленої Центральним Комітетом, за участю всієї партії і всього народу, великої програми комуністичного будівництва. Саме тому період, що передував XX з'їзду партії, був повсюдно ознаменований новим потужним підйомом трудової і політичної активності радянських людей. Ця висока активність є вірною гарантією успішного виконання грандіозних завдань, поставлених в звітній доповіді ЦК.