А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Прогнозування - обсяг - реалізація

Прогнозування обсягу реалізації є і в цьому випадку основою прогнозу бюджету прибутку і збитків. Прогноз зазвичай починають з огляду сформованої тенденції обсягу реалізації за останні 5 - 10 років.

Чому прогнозування обсягу реалізації є одним з ключових елементів при плануванні капіталовкладень.

Цей фактор врахований при прогнозуванні обсягів реалізації продукції компанії.

У таблиці для прикладу наводяться результати прогнозування обсягу реалізації продукції промислового підприємства методом трьох параметрів.

Аналіз можливої ємності ринку збуту продукції, тобто прогнозування обсягу реалізації, найбільш важливим є, оскільки її недооцінка може призвести до втрати певної частки ринку збуту, а її переоцінка - до неефективного використання введених за проектом виробничих потужностей, тобто до неефективності зроблених капіталовкладень.

Аналіз можливої ємності ринку збуту продукції, тобто прогнозування обсягу реалізації, найбільш важливим є, оскільки його недооцінка може призвести до втрати певної частки ринку збуту, а його переоцінка - до неефективного використання введених за проектом виробничих потужностей, тобто до неефективності зроблених капіталовкладень.

Критичними моментами в процесі складання бюджету капіталовкладень є: а) прогнозування обсягів реалізації з урахуванням можливого попиту на продукцію (оскільки більшість проектів пов'язано з додатковим випуском продукції); б) оцінка притоку грошових коштів по роках; в) оцінка доступності необхідних джерел фінансування; г) оцінка прийнятного значення ціни капіталу, використовуваного в тому числі і в якості коефіцієнта дисконтування.

До критичних моментів в процесі оцінки одиничного проекту або складання бюджету капіталовкладень відносяться: а) прогнозування обсягів реалізації з урахуванням можливого попиту на продукцію (оскільки більшість проектів пов'язано з додатковим випуском продукції); б) оцінка притоку грошових коштів по роках; в) оцінка доступності необхідних джерел фінансування; г) оцінка прийнятного значення ціни капіталу, використовуваного в тому числі і в якості коефіцієнта дисконтування.

Визначення величини оборотних коштів, необхідних для утворення запасів готової продукції на складі, тісно пов'язане з прогнозуванням обсягів реалізації продукції, що випускається. При досить глибоке опрацювання питань збуту товарів накопичення готової продукції на складі може бути мінімальним. Однак в будь-якому випадку необхідні прогнози про передбачувані продажах на найближчі роки. В іншому випадку випущена продукція осяде на складі і значна частина грошових коштів буде відвернута з обороту, що може вплинути на стійкість фінансового стану підприємства і привести до банкрутства.

Визначення величини оборотних коштів, необхідних для утворення запасів готових будівельних конструкцій, виробів і інших матеріалів на складі, тісно пов'язане з прогнозуванням обсягів реалізації продукції, що випускається. При досить глибоке опрацювання питань збуту будівельних конструкцій, виробів і інших матеріалів їх накопичення на складі може бути мінімальним. Однак в будь-якому випадку необхідні прогнози про передбачувані продажах на найближчі роки. В іншому випадку випущені будівельні конструкції, вироби та інші матеріали осядуть на складі, і значна частина грошових коштів буде відвернута з обороту, що може вплинути на стійкість фінансового стану підприємства будівельної індустрії і привести до банкрутства.

При цьому охоплюються такі функції збутової діяльності підприємства; планування поставок продукції по споживачах; ув'язка плану виробництва з планом поставок; оперативне планування відвантаження продукції; прогнозування обсягу реалізації і прибутку; оперативний облік виконання плану реалізації та прибутку.

Складні оціночні значення розраховуються на основі декількох показників, з використанням спеціальних прогнозів, наприклад, оцінка можливих втрат від зменшення вартості товарно-матеріальних запасів може зажадати серйозного аналізу поточних даних і прогнозування майбутнього обсягу реалізації.

Чому планування капіталовкладень так необхідно для процвітання фірми. Чому прогнозування обсягу реалізації є ключовим моментом при зі складанні бюджету капіталовкладень.

Складні оціночні значення розраховуються на основі декількох показників з використанням спеціальних прогнозів. Наприклад, оцінка можливих втрат від зменшення вартості товарно-матеріальних запасів може зажадати серйозного аналізу поточних даних і прогнозування майбутнього обсягу реалізації. Складні оцінки можуть зажадати високого рівня спеціальних знань для розрахунку.