А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Прогноз - аналітик

Прогнози аналітиків можуть виявитися корисними при прогнозуванні темпів зростання фірм, але небезпечно сліпо слідувати узгодженим прогнозам. Аналітики часто роблять серйозні помилки, прогнозуючи прибуток, почасти через їх залежності від одних і тих же джерел даних (які можуть бути помилковими або оманливими), а почасти через те, що вони іноді не беруть до уваги суттєві зрушення фундаментальних характеристик фірми. секрет успішної оцінки часто лежить в розкритті неузгодженості між передбачуваним аналітиками зростанням і фундаментальними показниками фірми. Більш детально цей зв'язок вивчається в наступному розділі.

Прогнози аналітиків щодо темпів зростання прибутку в довгостроковій перспективі можуть істотно відрізнятися. Тобто для фірм з високим значенням коефіцієнта ціна-прибуток можуть даватися прогнози високих темпів зростання прибутку і відповідно відносно високих цін їхніх акцій. Якщо такі прогнози даються протягом тривалого часу, то для фірм з високими значеннями коефіцієнта ціна-прибуток ці високі значення будуть зберігатися протягом тривалого часу, тоді як для фірм з низькими значеннями коефіцієнтів протягом тривалого часу будуть зберігатися низькі значення коефіцієнтів. Практика показує, що причина лежить саме в цьому.

Оскільки прогнози аналітиків не є абсолютно точними, то цікаво було б визначити основну причину їх помилок.
 Аналіз прогнозів вітчизняних і зарубіжних аналітиків дозволяє зробити висновок про те, що до 2009 року Росія, при таких темпах розвитку ПЕК, стане лідером на світовому ринку паливно-енергетичних ресурсів.

Згідно з прогнозами аналітиків в світі очікується значне зростання поширення VoIP.

Тобто прогнози аналітиків, зроблені до, в момент або протягом чотирьох місяців після прогнозу менеджерів, були менш точними. Даний факт недивний до моменту t 0 так як менеджери мають внутрішньою інформацією про фірму, недоступною аналітикам. Але вражає той факт, що прогнози менеджерів, зроблені в період від t 1 до t 4 також виявилися більш точними. Справа в тому, що аналітики могли підвищити точність своїх прогнозів просто за рахунок використання прогнозів менеджерів, зроблених раніше.

При наявності прогнозів аналітика і підходящої необхідної ставки прибутковості для кожного паперу всі вихідні дані для триетапної DDM готові.

критично ставитися до прогнозів аналітиків.

Є проста причина вважати, що прогнози аналітиків щодо зростання повинні бути краще, ніж використання історичних темпів зростання. Аналітики, крім історичних даних, можуть скористатися п'ятьма іншими типами інформації, яка може виявитися корисною при прогнозуванні майбутнього зростання.

У квітні 2001 р Expedia оголосила, що обсяг її операційного прибутку перевищив прогнози аналітиків і склав 4 4 млн доларів при обсязі продажів ПО млн. Після цього цінні папери Expedia стали продаватися по 80 доларів за акцію.

Три стадії в моделі змінного зростання. Процес прогнозування для трьох етапної DDМ передбачає вказівку темпів зростання доходів і дивідендів для всіх трьох фаз, Хоча важко розраховувати на те, що прогнози аналітика щодо зростання показників тієї чи іншої компанії будуть абсолютно точними, можна сподіватися, що прогнозована модель - хоча б її величина і тривалість - будуть відповідати реальному розвитку компанії.

Ставка прибутковості, на яку може розраховувати аналітик (в разі, коли його прогноз розміру дивідендів відрізняється від спільної думки інвесторів), залежить від швидкості збіжності прогнозів інших інвесторів і прогнозів аналітика.

Інформація, що міститься в темпах зростання, які оцінені іншими аналітиками, може і повинна бути включена в оцінку очікуваного зростання в майбутньому. Значення, що надається прогнозами аналітиків при оцінці майбутнього зростання, визначають чотири фактори.

Використовується для вимірювання точності прогнозів аналітика.

Отримані результати свідчать про те, що прогнози аналітиків за якістю перевершують механічні моделі.

Нехай t 0 означає дату, коли менеджер зробив прогноз. Таким чином, як показано в табл. 19.6 прогнози аналітиків ставали більш точними в міру наближення до дати оголошення прибутку, так як величина середньої помилки прогнозу за період від t - 12 до t 12 послідовно зменшувалася.

Дуже часто аналітики відомих західних інвестиційних банків перебільшували гідності емітентів, які були клієнтами їх компаній. Іншою досить поширеною причиною прекрасного прогнозу аналітика інвестиційної компанії щодо будь-якого емітента може стати бажання розпродати акції цього емітента з найбільшою для себе вигодою.

При цьому я хочу вас ще раз попередити про те, що найстрашніше, на мій погляд, - це порушити терміни і покинути ринок завчасно, тобто взагалі позбавити себе можливості досягти успіху в інвестуванні. Причин для цього можна знайти достатньо. Вам терміново знадобилися гроші, ви повірили прогнозами аналітиків і пустилися в свистопляску спекулятивної торгівлі, ви злякалися тривалої кризи або ще чого-небудь. Не так вже й важливо, що є причиною, наслідок завжди однаково - ви позбавили себе найбільшої можливості, яка у вас була.

проведено порівняння прогнозів чотирьох фінансових аналітиків щодо змін на фондовому ринку з фактичними коливаннями. Для кожного випадку вироблено обчислення коефіцієнта кореляції похідного моменту. У таблиці наведені значення коефіцієнта кореляції між прогнозами аналітиків і фактичними значеннями за період в 20 тижнів.

Інвестори, як правило, позитивно сприймають дані проміжного звіту, що перевершують аналогічні показники попереднього звіту, і навпаки, розцінюють їх негативно, якщо цього не відбувається. Інакше кажучи, інвестори хочуть бачити в кожному звіті свідоцтво про те, що їхні доходи зростають, причому все швидше і швидше. Багато що також залежить від того, чи збіглися результати опублікованого звіту з прогнозами аналітиків.

З рівняння (5.9) ми вивели, що очікуваний дохід на інвестиції - це така ставка дисконтування, яка зрівнює дисконтовану вартість потоку очікуваних майбутніх дивідендів і поточну ринкову ціну акції. Моделі дисконтування дивідендів призначені для того, щоб розраховувати цей дохід на акції при специфічних припущеннях про очікуване профілі зростання майбутніх дивідендів. Merrill Lynch, First Boston і багато інших інвестиційні банки з року в рік публікують такі розрахунки і прогнози аналітиків з цінних паперів щодо майбутнього рівня прибутку і показника дивідендного виходу із великої кількості акцій, причому в основі цих розрахунків лежать їхні власні моделі дисконтування дивідендів. Нижче ми розглянемо подібні моделі, починаючи з найпростішої.

Технологія геоінформаційних систем швидко проникає в сферу бізнесу. Згідно GIS STRATEGIES, щоквартальному огляду світового ринку ГІС американської компанії Dataquest і журналу GIS World, проникнення ГІС в бізнес відбувається швидше, ніж в більшість інших областей їх застосування. США, а до 1997 року, судячи з прогнозів аналітиків, вони досягнуть 200 млн дол. В одному дослідженні розглядається відносна здатність прогнозування кращих американських аналітиків і аналітиків, які не мають цього статусу, за період з 1981 по 1985 фінансові роки. Таким чином, прогнози прибутку в розрахунку на акцію кращих американських аналітиків виявилися точнішими прогнозів звичайних аналітиків приблизно на 003 на акцію.

При проведенні оцінки неможливо оцінити або використовувати темпи зростання прибутку. Перша і найбільш очевидна проблема полягає в тому, що ми вже не можемо оцінювати очікувані темпи зростання доходів і застосувати такі оцінки до поточної прибутку - для того, щоб оцінити майбутній прибуток. Коли поточна прибуток негативна, використання темпів зростання зробить її ще більшою мірою негативною величиною. В результаті навіть оцінка темпів зростання прибутку стає спірною процедурою, незалежно від того, чи використовуються історичний зростання, прогноз аналітика або фундаментальні змінні.

З екранів телевізорів, з інформаційних сайтів і від брокера йде інформація про те, що це тільки початок і спад триватиме. Виходить ще одна погана новина, на вас чиниться величезний тиск. Тиск триває щодня. Прогнози аналітиків збуваються, і ринок йде на дно.

Загальноприйнятий висновок з досліджень короткострокових прогнозів прибутку (на 1 - 4 квартали наперед) полягає в тому, що аналітики надають більш якісні оцінки прибутку, ніж моделі, що залежать тільки від історичних даних. Були підбиті прогнози щодо доходів для більш ніж 50 інвестиційних фірм. Вони виявили, що моделі часових рядів в період з квітня по серпень дійсно забезпечують більш ефективні передбачення, ніж аналітики, і менш ефективні - в період з вересня по січень. Вони пояснили це тим, що в останній частині року аналітики отримують доступ до більшого обсягу інформації, що має відношення до фірм. В іншому дослідженні, проведеному Про Брайеном (O Brien, 1988), порівнювалися узгоджені прогнози аналітиків, що надаються організацією Institutions Brokers Estimate System (I /B /E /S), з прогнозами на основі часових рядів на період 1 - 4 квартали вперед. Прогнози аналітиків перевершували прогнози, зроблені на основі моделі часових рядів для термінів 1 - 2 кварталу, були настільки ж ефективні для періоду в 3 кварталу і менш ефективні на відрізку в 4 кварталу.

Загальноприйнятий висновок з досліджень короткострокових прогнозів прибутку (на 1 - 4 квартали наперед) полягає в тому, що аналітики надають більш якісні оцінки прибутку, ніж моделі, що залежать тільки від історичних даних. Були підбиті прогнози щодо доходів для більш ніж 50 інвестиційних фірм. Вони виявили, що моделі часових рядів в період з квітня по серпень дійсно забезпечують більш ефективні передбачення, ніж аналітики, і менш ефективні - в період з вересня по січень. Вони пояснили це тим, що в останній частині року аналітики отримують доступ до більшого обсягу інформації, що має відношення до фірм. В іншому дослідженні, проведеному Про Брайеном (O Brien, 1988), порівнювалися узгоджені прогнози аналітиків, що надаються організацією Institutions Brokers Estimate System (I /B /E /S), з прогнозами на основі часових рядів на період 1 - 4 квартали вперед. Прогнози аналітиків перевершували прогнози, зроблені на основі моделі часових рядів для термінів 1 - 2 кварталу, були настільки ж ефективні для періоду в 3 кварталу і менш ефективні на відрізку в 4 кварталу.