А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Позачергова сесія

Позачергові сесії скликаються Президією Верховної Ради СРСР з його ініціативи, а також за пропозицією союзної республіки або не менше третини депутатів однієї з палат.

Позачергові сесії скликаються Президією В. С. СРСР на його розсуд або на вимогу однієї з союзних республік. Кожна палата СРСР на першій сесії чергового скликання обирає голову палати і чотирьох його заступників, к-які керують засіданнями відповідної палати і відають її внутр. На перших сесіях палати стверджують регламенту роздільних і спільних засідань палат.

Позачергові сесії скликаються Президією Верховної Ради Російської Федерації за його ініціативою або за пропозицією Голови Верховної Ради Російської Федерації, Президента Російської Федерації, республіки в складі Російської Федерації в особі її найвищого органу державної влади, краю, області автономної області й автономного округу в особі Ради народних депутатів або не менше третини складу однієї з палат Верховної Ради Російської Федерації.

Позачергові сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, скликаються тоді коли Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, вважатиме це за необхідне або на письмову вимогу будь-якої із Сторін за умови, що протягом шести місяців після того, як секретаріат направить цю вимогу Сторонам, воно буде підтримана принаймні однією третиною Сторін.

Конституція була прийнята на позачерговій сесії Верховної Ради СРСР в жовтні1977 р основу Конституції було покладено концепція розвинутого соціалістичного суспільства, розроблена партійно-державними керівниками країни в кінці60 - х років.

Конституція СРСР 1977 р У жовтні1977 р позачергова сесія Верховної Ради СРСР прийняла нову Конституцію Т1редва - рительно проект Основного Закону був опублікований в центральній і місцевій пресі.

У березні1989 року відповідно до рішень позачергової сесії Верховної Ради СРСР відбудуться вибори народних депутатів СРСР.

Невтомна турбота партії та уряду знайшла своє підтвердження на позачерговій сесії Верховної Ради СРСР в 1977 р, на якій прийнято нову Конституцію СРСР. У цьому історичному документі ст. 18і21 присвячені питанням охорони праці і охорони навколишнього середовища.

Договір Про дружбу і кордон був затверджений 31 жовтня на позачерговій сесії Верховної Ради СРСР. У жовтні в Західній Білорусії та Західній Україні території яких контролювалися Червоною Армією, були проведені вибори в Народні збори. Ці органи влади негайно проголосили радянську владу і звернулися до Верховної Ради СРСР з проханням прийняти Західну Україну і Західну Білорусію до складу Радянського Союзу.

За пропозицією Президента Російської Федерації скликаються позачергові засідання З'їзду народних депутатів Російської Федерації і позачергові сесії Верховної Ради Російської Федерації.

Підвищення ефективності виробництва і якості роботи є основним законом нашої країни, проголошеним в жовтні1977 року на позачерговій сесії Верховної Ради СРСР. Одним з вирішальних засобів для його виконання є передбачене народногосподарським планом на 1976 - 1980 рр. значне збільшення випуску приладів і засобів автоматизації, необхідних для інтенсифікації наукових досліджень і промислово-виробничих процесів. Манометри представляють одну з найбільших груп приладів, що володіють, мабуть, і найбільшим різноманітністю застосувань у багатьох областях науки і техніки. Цим обумовлено те, що вони надзвичайно різноманітні за принципом дії і за конструктивним виконанням. Разом з тим безперервно з'являються нові різновиди, а також поступово розширюється сфера застосування манометрів.

Доручити міністерствам і державним комітетам СРСР розглянути пов'язані з їх діяльністю пропозиції і зауваження трудящих, що надійшли під час обговорення проектів конституцій союзних республік, а також пропозиції депутатів, внесені на позачергових сесіях Верховних Рад союзних республік.

Щорічно протягом декількох днів грудня проводилися сесії земських зборів. У разі необхідності голосні скликалися і на позачергові сесії.

Пріоритетні напрямки в області міжнародної стандартизації визначає Робоча група (РГ) з питань політики в галузі стандартизації. Вона утворена в 1990 р за рішенням 45 - ї позачергової Сесії ЄЕК і є наступником існуючого з 1970 р допоміжного органу ЄЕК - Наради урядових посадових осіб, відповідальних за політику в галузі стандартизації. Наради Робочої групи скликаються щорічно. На них обговорюються тенденції розвитку міжнародної, регіональної і національної стандартизації, заслуховуються повідомлення регіональних та інших організацій по стандартизації про роботи, що проводяться ними з питань визнання результатів випробувань, акредитації випробувальних лабораторій та сертифікації, визначаються завдання, намічаються шляхи їх вирішення, приймаються програми робіт на поточний рік. Програми спрямовані на усунення або поступове скорочення технічних бар'єрів в торгівлі та сприяння науково-технічному співробітництву.

Одним словом, суду присяжних вдалося щасливо уникнути, а наступна сесія починалася лише в травні. Депутації одна за одною прямували до генерального прокурора, г-ну Ніко-ловіусу, і просили про прискорення справи або призначення позачергової сесії суду присяжних. Ніколовіус обіцяв зробити все можливе і заявив, що шести місяців Лассаль ні в якому разі не просидить. До шести місяців бракує всього лише близько двох тижнів.

Спочатку владні структури БАССР негативно сприйняли цю ініціативу башкирського руху. Однак до осені1989 року, в зв'язку з подальшим поглибленням процесу демократизації країни, ідея державного суверенітету Башкортостану була підхоплена керівництвом республіки. Проблема суверенітету активно обговорювалася на сторінках преси, по радіо і TV. XIII позачерговою сесією Верховної Ради БАССР (листопад 1989 г.) був підтриманий гасло Башкирії - статус союзної республіки і утворена комісія з підготовки пропозицій щодо надання БАССР вищого державного статусу.