А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Провід - зв'язок

Провід зв'язку атмосферо-стійкі виготовляються також з мідного дроту діаметром 3 і 4 мм, поверх якої накладено поліхлорвінілова ізоляція і обплетення з бавовняної пряжі, просочена протигнильним складом.

Провід зв'язку повинні мати коефіцієнти запасу на розтяг не менше: голі сталеві з кольорового металу-2 + 2 ізольовані посилання - 1 5 атмосферо-стійка ізоляція проводів повинна витримувати напругу не менше подвійного робочого напруги, що перетинається ПЛ.

Перетягувати проведення зв'язку через контактні трамвайні і тролейбусні дроти, а також через контактні проводи електрифікованих залізниць дозволяється тільки за допомогою сухої мотузки. Для цього (рис. 188) мотузку пропускають через блоки, укріплені на перехідних опорах, кінці мотузки пов'язують петлею, провід прив'язують до вузла мотузяною петлею, а потім повільно перетягують його від опори до опори, не допускаючи провисання. Перед початком перетяжки провід необхідно заземлити. При перетягуванні проводів через дроти ліній електропередач у місця роботи необхідно виставляти чергових для попередження перехожих про небезпеку.

У проводу диспетчерської поїзного зв'язку дозволяється включати тільки телефони чергових по станціях, чергових локомотивних депо, підмінним пунктам, тягових підстанцій і локомотивних диспетчерів.

Кабелі й проведення зв'язку розрізняють по діаметру струмопровідних жил в залежності від дальності передачі, числа розмовних ланцюгів і числу елементів (пар і четвірок) в кабелі, а також наявності захисних покривів в залежності від умов прокладки і експлуатації.

При цьому проведення зв'язку можуть бути голими або ізольованими. Крім того, в населених місцевостях допускається влаштування відгалужень від ПЛ напругою не більше 380/220 В до вводів в будівлі під лініями зв'язку проводом з атмосферостійкою ізоляцією.

Забороняється дотик проводами зв'язку, руками, інструментом або пристосуваннями для роботи до проводів ліній високої напруги, а також до захисних і відбійним тросах.

Перенапруги на проводах зв'язку можуть виникнути також під час снігових хуртовин або піщаних бур. Наелектризовані в результатат швидких рухів дрібні піщинки або сніжинки утворюють заряджене хмара; проведення зв'язку, що знаходяться в ньому, отримують електричний заряд. Роботі телеграфної апаратури заважають також перенапруження, що виникають в проводах в результаті магнітних бур. Ці перешкоди усуваються застосуванням спеціальних захисних схем.

Приклад розподілу струмів короткого замикання при однофазному замиканні в різних точках лінії електропередачі при двосторонньому харчуванні. При підрахунку потенціалу проведення зв'язку при електромагнітному впливі виходять з умови, що обидва кінці цього провід /а ізольовані від землі.

Всі роботи з проводами зв'язку в місцях перетину або зближення з лініями високої напруги повинні проводитися тільки під безпосереднім керівництвом виконавця робіт або відповідального технічного керівника.

При роботі з діючими проводами зв'язку забороняється торкатися голими руками двох проводів одночасно або одного проводу і громовідводи або відтягнення.

Діаметри лінійної дроту і її застосування. ПСБАП /В (провід зв'язку біметалічний атмосферостійкий) діаметром 1 6 мм, а для з'єднання лінійних проводів з зажимами плінта кабельного ящика - дроти ЛТР-В або ЛТБ-В.

Допускається тимчасове включення в дроти диспетчерської поїзного зв'язку на перегонах переносні телефонів головних кондукторів (при вимушеній зупинці поїзда), начальників відбудовних поїздів, керівників колійних робіт.

Значення розрядного струму в проводах зв'язку при замиканні їх на землю не перевищує 200 - 250 А.

Приклад розподілу струмів короткого замикання при однофазному замиканні в різних точках лінії електропередачі при двосторонньому харчуванні. Розподіл наведеного потенціалу в проводі зв'язку (див. Рис. 8.6) залежить від того, в яких точках заземлений провід.

Електрорушійна сила, індукована в проводах зв'язку та сигналізації при небезпечний вплив ліній електропередачі, не повинна перевищувати величин, наведених в-табл.

Приклад розподілу струмів короткого замикання при однофазному замиканні в різних точках лінії електропередачі при двосторонньому харчуванні. Щоб знизити величину потенціалу на дроті зв'язку при електромагнітному впливі, застосовують спеціальні розрядники, що витримують великі величини розрядних струмів протягом всього часу небезпечного електромагнітного впливу. Розрядник спрацьовує при напрузі понад 280 ЗОВ. Потенціал на дроті в цьому випадку буде визначатися лише падінням напруги на дузі розрядника і опорі заземлення; воно не повинно перевищувати 200 В.

При електричному вплив наведений потенціал на проводах зв'язку (напруга в проводі щодо землі) залежить від величини напруги в проводах високовольтної лінії і ємності між проводом зв'язку і проводами високовольтної лінії. Тому величина, наведеного потенціалу залежить від розташування проводів ПЛ (горизонтальне, вертикальне, трикутником), відстані між лініями, а також від висоти підвісу проводів зв'язку і високовольтної лінії над землею.

Розрядники призначаються для зниження напруги на проводах зв'язку, що виникає від впливу ПЛ грозових розрядів. При цьому на дроті залишається тільки напруга, рівне падінню напруги на опорі заземлення.

Номенклатура станційних, розподільних і шахтних кабелів і проводів зв'язку. Станційні, розподільні і шахтні кабелі та проводи зв'язку[Разд.
В случае падения провода линии электропередачи на провода связи необходимо прекратить работы с проводами, принять меры к прекращению движения в районе падения проводов и немедленно сообщить об обрыве провода на предприятие, которому принадлежит высоковольтная линия. Запрещается подходить к оборванным и лежащим на земле проводам линии электропередачи ближе чем на 4 м при напряжении в линии до 1000 В и на 8 м при напряжении линии выше 1000 В.
В нормальном исполнении, при передаче по проводам связи ( воздушным или кабельным) постоянным или переменным током промышленной частоты, время-импульсное устройство может быть иллюстрировано принципиальной схемой фиг. Ось прибора имеет рычажок с контактом Л, скользящий по цилиндру ///, часть дуги которого покрыта металлом.
Исправность действия шахтофона ШФ-4 и катушки с проводом связи проверяют один раз в 10 дней, а также после применения и транспортировки.
Во всех перечисленных случаях опасные напряжения на проводах связи создаются в результате магнитного влияния.
Провода воздушных линий электропередачи должны быть расположены над проводами связи и сигнализации, места пересечений должны быть возможно ближе к опоре воздушной линии, но не менее чем в 7 м от нее.

Действие громоотводов или разрядников под влиянием индуктированного на проводах связи напряжения вызывает в телефонах сильные акустич. Поэтому во всех тех случаях когда подсчеты показывают, что громоотводы или разрядники могу т перекрываться при индуктированном напряжении, необходимо защитить телефоны при коммутаторах от акустич. В СССР применяются для этой цели электролитич. Велихина, представляющие собой поляризационный элемент с двумя тонкими и короткими платиновыми проволочками, погруженными в разбавленную серную или азотную к-ту. Но ни разрядники на линии ни ограничители на станции не являются полной гарантией того, что на линии не произойдет порчи кабелей, а на станции не случится акустич. Поэтому было бы правильнее не допускать таких сближений, при к-рых могут возникнуть на проводах связи опасные напряжения, либо принимать меры на самой линии электропередачи, защищающие линии связи от опасных напряжений.
Для линий 60 - 110 кв расчеты влияний на провода связи, согласованные с организациями, эксплуатирующими линии связи.
Для линий 60 - 110 кВ расчеты влияний на провода связи, согласованные с организациями, эксплуатирующими линии связи.
Шлейфы пожарной сигнализации, как правило, следует выполнять проводами связи, если технической документацией на приборы приемно-контрольные пожарные не предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей.
Коэффициент взаимной индукции М между влияющим проводом ВЛ и проводом связи может быть рассчитан по довольно сложным теоретическим формулам, поэтому для практических расчетов величины М можно воспользоваться номограммой, приведенной на рис. 8.10. Коэффициент взаимной индукции между влияющим заземленным проводом ВЛ и проводом связи зависит от ширины сближения между линиями, частоты тока и проводимости земли.
В табл. 8.1 приведены нормы допустимых продольных эдс на проводах связи на длине гальванически неразделенного участка линий связи при опасном магнитном влиянии высоковольтных линий.
При перевозке аппаратов диаметром 4 2 - 5 76 м провода связи, проходящие на высоте 6 - 8 м, необходимо снимать или поднимать. Провода освещения и высоковольтные линии, проложенные на высоте 6 - 7 м, должны быть обесточены и при необходимости приподняты. В случае пересечения трассы высоковольтной линией 500 кв, обесточить которую невозможно, а высота до проводов составляет 10 - 12 м в месте наибольшего провисания провоз аппаратов диаметром более 8 м ( с учетом допускаемого зазора 1 5 - 2 м) запрещается. Если при переезде электрифицированной железной дороги высота погрузки аппаратов превышает высоту проводов контактной сети ( 5 7 м), контактные провода приподнимают, подтягивая их к несущему тросу. Габаритная высота мостов, как правило, не превышает 5 м; это следует также учитывать при выборе трассы движения. Длина аппаратов при провозе их по населенным пунктам и территории строительства ограничивается радиусами поворота дороги.
Транспозиция проводов преследует также цель уменьшить влияние линии электропередачи на соседние провода связи.
Способ формирования признаков тока, применяемых в системе ГМ-4. Кроме силового кабеля, в схеме ГМ-4 применяется всего два провода связи.
Принцип действия комбинационного устройства ТУ-ТС. Каждой комбинации положения ключей соответствует определенная комбинация импульсов тока в проводах связи.
Пример взаимного расположения высоковольтной линии и линии связи. Кроме определения опасных напряжений и мешающих напряжений и токов в проводах связи, определяют также количество энергии, переходящей с линии электропередачи, в момент ее включения, на провод связи. От величины этой энергии зависит сила так называемого акустического удара в телефоне, представляющего опасность для телефонисток, обслуживающих нч цепи. Появление акустического удара в телефоне может быть объяснено с помощью схемы рис. 8.3. Пусть в провода 1 и 2 включены разрядники PI и PZ, номинальное напряжение срабатывания которых 350 В.
Виды связи резонатора с коаксиальной линией при колебаниях основного типа.| Щелевая связь.
Если, как это показано на рис. 8 - 44, провод связи вместе с внутренней поверхностью резонатора образует короткозамкнутую линию с примерно постоянным по величине волновым сопротивлением, то устройство называют связью линией.
Электронный блок 1 размещен выше электродвигателя, и к нему подводятся провода связи от струны датчика усилия, от прерывателя 18, служащего для отсчитывания числа оборотов рабочих органов узла компенсации при измерении статического давления и измерения тем самым длины рабочего хода измерительной пружины, от конечного выключателя 3, служащего для отбивки начала отсчета при измерении статического давления.
При пересечении ВЛ с линиями связи провода ВЛ должны проходить над проводами связи и сигнализации. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с линиями связи и сигнализации I и II классов, должны быть, как правило, анкерного типа нормальной конструкции. Деревянные анкерные опоры должны быть на железобетонных пасынках, а прочность промежуточных опор ВЛ должна быть проверена на обрыв провода в соседнем пролете.
Корона вызывает коррозию проводов и арматуры изоляторов, оказывает помехи в проводах связи и радиопомехи. При выборе сечения проводов линий высокого напряжения практически допускают потери мощности на корону. Но так как величина этих потерь зависит от состояния погоды, то критерием выбора сечения проводов являются среднегодовые потери электроэнергии. При преимущественных для данного района климатических условиях потери на корону должны быть минимальными.
Изолятор ТФ.| Предохранительный пояс с цепью и карабином. При пересечении линий связи с линиями электропередач применяют изолированный провод ПСБА ( провод связи биметаллический, атмосферостойкий) диаметром 1 2 и 1 6 мм, а для соединения линейных проводов с зажимами плинта кабельного ящика провода ЛТР-В или ЛТВ-В.
Работа на угловой опоре[IMAGE ]Підвіска проводів через. У районах проходження ліній електропередач, перш ніж приступити до роботи з проводами зв'язку, слід перевірити, чи немає між проводами і між кожним проводом і землею напруги.