А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Провисання - труба

Провисання труби через обрив проміжних опор спостерігається досить часто. Прогин труби може бути досить значним, що викликає небезпеку прогара внаслідок наближення її до факела і вириваючи з ретурбенда. При провисанні труби на величину, рівну Vzo її довжини, експлуатувати піч далі не можна. При відбракування труб внаслідок провисання в місцях поламаних опор граничним слід вважати прогин, рівний одному діаметру труби. нові опори (підвіски, кронштейни і подушки) встановлюють таким чином, щоб зафіксувати положення деформованого труби. Особливо небезпечні випадки обриву підвісок в печах без ретурбендних решеток40 в яких весь зварений змійовик укладений в топку.

Абсолютно неприпустимо провисання труби між опорами. Це свідчить про дуже високій температурі стінки труби. Тому в подібних випадках необхідно перерахувати теплове навантаження печі і вжити заходів щодо запобігання перегріву труби. 
Щоб уникнути провисання труб кріплення їх рекомендується розташовувати на невеликих відстанях. Скоби для кріплення труб рекомендується встановлювати можливо ближче до колін або вигинів. При розташуванні на трубах важких мастильних пристроїв відстань між скобами для кріплення трубопроводу робиться меншим.

Трубні підвіски запобігають провисання труб, що знаходяться в радіантної камері печі. Вони працюють при високих температурах (близько 1000 С), і для їх виготовлення використовують жароміцні і окалиностійкі стали.

Зовсім не допускається вигин і провисання труб, освіта рідинних і парових мішків, особливо при прокладці всмоктуючих трубопроводів.

Підвіски, кронштейни та решітки попереджають провисання труб в радіантної і конвекційної секціях печі. Грати встановлюють в конвекційної камері. Підвіски і кронштейни монтують в котельній камері (рис. 179) і виготовляють з жароміцної силь-хромової сталі марок ЕСХ-8 і ЕСХ-12. Добре показали себе в роботі підвіски і кронштейни зі сталі марки ЕЯЗС, що містить 16 2% Сг, 23 3% Ni, а, також 2 9% Si і 0 7% Мп. Кронштейни, що підтримують бічні екрани труб, виготовляють розбірними і нерозбірними. Для здешевлення кронштейни роблять розбірними, причому підтримують гачки виконують з жароміцної стали, а власне кронштейни, що кріпляться до каркаса печі, - з чугунб. Нерозбірні кронштейни застосовують головним чином в печах АВТ, що характеризуються порівняно невеликою теплонапряжен-ністю топкової камери.

Підвіски, кронштейни та решітки попереджають провисання труб в радіантної і конвекційної секціях печі. Грати встановлюють в конвекційної камері. Підвіски і кронштейни монтують в котельній камері (рис. 179) і виготовляють з жароміцної силь-хромової сталі марок ЕСХ-8 і ЕСХ-12. Добре показали себе в роботі підвіски і кронштейни зі сталі марки ЕЯЗС, що містить 16 2% Сг, 23 3% Ni, а також 2 9% Si і 0 7% Мп. Кронштейни, що підтримують бічні екрани труб, виготовляють розбірними і нерозбірними. Для здешевлення кронштейни роблять розбірними, причому підтримують гачки виконують з жароміцної стали, а власне кронштейни, що кріпляться до каркаса печі, - з чавуну. Нерозбірні кронштейни застосовують головним чином в печах АВТ, що характеризуються порівняно невеликою теплонапряжен-ністю топкової камери.

Аварії трубних змійовиків можуть бути викликані провисання труб між опорами.

В результаті підвищення механічних напружень при провисанні труб, скупчення в трубах конденсату і при корозії також може статися їх розрив. При розриві газопроводу, який має великий діаметр і знаходиться під високим тиском, вивільняється значний обсяг газу, який створює небезпечну загазованість повітряного середовища.

При горизонтальному розташуванні змійовиків пароперегрівача щоб уникнути провисання труб нижні гілки спираються на спеціальні балочки, а між іншими витками прокладаються сталеві смуги або куточки. З таких пароперегрівачів зручно спускати воду при зупинці котла, в них менше відкладаються солі.

Гарнітура печі - деталі, призначені для усунення провисання труб в проміжках між трубними решітками, для зборки блоків, футеровки стін і підвісних склепінь, а також баньки і запобіжні вікна, монтовані в залежності від конструктивного оформлення.

Деталі, які утримують. До гарнітурі печей відносяться деталі, призначені для запобігання провисання труб в проміжках між трубними решітками, для зборки блоків футерування стін і підвісних склепінь, а-також оглядові і запобіжні вікна.

Гарнітура печі - це деталі, призначені для усунення провисання труб в проміжках між трубними решітками, для зборки блоків, футеровки стін і підвісних склепінь, а також баньки і запобіжні вікна, монтовані в залежності від конструктивного оформлення.

Підвіски пластмасових трубопроводів. 
При робочій температурі продукту понад 40 С щоб уникнути провисання труб їх укладають на суцільні підстави. В якості підстави застосовують профільний прокат, дерев'яні жолоби з дощок. Найбільш поширеним підставою є жолоб з сталевого куточка або швелера.

Трубні підвіски (рис. 4.6) служать для запобігання провисання труб стельового екрану. Вони знаходяться в більш складних умовах роботи, ніж труби, тому що не охолоджуються потоком середовища і нагріваються до 1100 С. Знаходяться підвіски в ра-діантной камері печі. Труби конвекционной камери підвішуються на кронштейнах або трубних решітках. Аналогічні пристрої застосовуються для кріплення труб подових і бічних екранів.

З'єднання труб. | Литий ретурбенд. 1 - корпус. 2 - пробка. 3 - траверса. 4 - натискний болт. Трубні підвіски (рис. 4.8) служать для запобігання провисання труб стельового екрану. Вони знаходяться в більш складних умовах роботи, ніж труби, тому що не охолоджуються потоком середовища і нагріваються до 1100 С.

При зовнішньому огляді зовнішньої поверхні труб змійовика локальних змін форми у вигляді отдулин, провисання труб внаслідок перегріву і відхилень від геометричної форми, що перевищують допустимі норми не виявлено.

У котлів Шухова і Шухова-Берліна необхідно перевіряти захист передніх головок від перегріву і виявляти можливі провисання труб і прогини трубних решіток.

У цих котлів необхідно перевіряти захист головок від перегріву, відсутність прогинів трубних решіток і провисання труб.

При обході надземних газопроводів виявляються витоку газу, пошкодження пристроїв, що відключають, порушення кріплення та провисання труб. Обхід повинен проводитися не рідше 1 разу на три місяці.

Перевірка прямолінійності стикового. При складанні стиків необхідно передбачити установку тимчасових опар і підвісок поблизу стиків, щоб виключити провисання труб і розвантажити стик при зварюванні я термічній обробці. 
При несправності або виході з ладу трубних підвісок або решіток під час випалювання коксу може статися провисання труб під їх власною вагою. Підвіски і решітки повинні також забезпечувати можливість вільного подовження і укорочення труб при їх нагріванні і наступному охолодженні. Перед проведенням пароповітряної очищення необхідно також перевірити щільність розвальцьовування димарів в двійників і стан склепіння печі. Якщо звід провисає, то частина ваги підвісних цегли передається на труби. В цьому випадку слід провести попередній ремонт склепіння печі, щоб під час пароповітряної очищення запобігти деформації труб і перекіс двійників.

У котлів Шухова і Шухова-Берліна необхідно перевіряти захист головок від перегріву і виявляти можливі прогини трубних решіток і провисання труб.

Схема деформованого трубопроводу при зворотному ухилі. Таким чином, наведені вище побоювання є значною мірою перебільшеними, і тому можна вважати за можливе допустити деякий провисання труби в прольоті.

Труби та секції малих діаметрів (до 219 м) для скорочення часу завантаження - вивантаження, забезпечення схоронності покриття, виключення провисання труб між тягачем і причепом і підвищення безпеки слід перевозити в пакетах.

Труби та секції малих діаметрів (до 219 м) для скорочення часу завантаження - вивантаження, забезпечення схоронності покриття, виключення провисання труб між тягачем і причепом і підвищення безпеки слід перевозити в пакетах.

Зольні бункери золоуловителей і золоспускние тічки до апаратів гидрозолоудаления. На території електростанції золопроводів прокладені на ґратчастих щоглах висотою 6 м, встановлених на відстані 12 м один від одного; щоб уникнути провисання труб застосовані натяжні пристрої.

Схема перевірки перпендикулярності торця до осі деталі за допомогою кутника. | Шаблони для перевірки кута. При складанні трубопроводів з товщиною стінки 25 мм і більше необхідно встановлювати тимчасові опори на відстані не більше 1 м від стику, щоб виключити провисання труб і розвантажити стик при зварюванні і термічній обробці.

Приймальний пристрій має два змінних барабана (які обертаються періодично), що включаються при натисканні важелем 4 на кінцеві вимикачі 2 і 3 в залежності від провисання труби. Барабани наводяться від електродвигуна через редуктор і ремінну передачу.

Укрупнювальне збирання вузлів трубопроводів слід проводити з такою умовою, щоб тимчасові опори були виставлені на відстані не більше 1 м від стику з тим, щоб виключити провисання труб і розвантажити зварений шов при зварюванні. Тимчасові опори видаляють тільки після заварки всього перерізу стику.

Дані обстеження наносять на план переходу, де показують все створи, по яким складено профілі, репери, кордони берегоукріплювальних робіт, межі та місця оголень і провисань труб і пошкоджень кріплення берегів.

Підставою для відбраковування труби може бути не тільки знос її стінки, а й провисання між опорами (підвісками, кронштейнами) понад допустимих величин. Максимальна провисання труби не повинно перевищувати /2о її довжини. Труби можуть провисати під впливом тривалого впливу на них дуже високої температури, а також внаслідок обриву проміжних опор. При великому прогині прискорюється прогар труб, оскільки вони наближаються до факела, і з'являється небезпека вибуху развальцованних кінців труб з ретурбендов.

Загальний вигляд зсувного. Через розмив грунту поверхневими водами відбуваються земляні обвали і оползание грунту по крутому схилу, внаслідок чого частина трубопроводу на цій ділянці оголилася. Для усунення провисання труби в середній частині відкритої ділянки встановлена опора.

Охолоджуючі трубки проходять крізь трубну дошку, затиснуту між масивними фланцями корпусу і водяний камери пароохолоджувача. Для усунення провисання труб в корпусі встановлюються дистанціонуючі перегородки.

Опорами для цих труб служать лежать на днище ящика балки, на які спираються секції труб холодильника. Для попередження можливого провисання труб на відстані 3 - 3 5 м від крайньої опори встановлюється додаткова опора. Нею може служити сталева планка, кінці якої прикріплюються болтами. Щоб уникнути зсуву кожна труба в двох крайніх точках опори зміцнюються хомутиками.

При підготовці до експлуатації трубопроводу в зимових умовах слід особливо ретельно оглянути і привести в повний порядок переходи через водні перешкоди, а також мости і переходи через дороги вздовж трубопроводів. Неукріплені береги і провисання труби в воді можуть бути причиною аварії під час весняного паводку.

Однією з головних є провисання труб і пошкодження зовнішньої ізоляції при транспортуванні.

Внутрішньоцехові поліетиленові і вініпла-СТОВ трубопроводи, як правило, монтують з готових вузлів і блоків, виготовлених до початку робіт. З огляду на пластичності матеріалу можливі провисання труб і освіту мішків. Щоб уникнути цього при монтажі трубопроводів звертають увагу на опори. Щоб не утворилося вм'ятин на поверхні труб, між трубою і опорою укладають прокладку з еластичного матеріалу. Хомути опор і підвісок туго не зволікатимуть.

Однією з головних є провисання труб і пошкодження зовнішньої ізоляції при транспортуванні.

І лише при реалізації умови (423) для конкретних ділянок визначати, що може привести до збільшення квіт. Наприклад, нерівності підстави можуть привести до утворення зазору і провисання труб.

На підставі результатів обстежень встановлюють дійсний стан підводних трубопроводів, уточнюють кількісні вимірювачі руслового процесу і визначають можливу граничну межу розмиву дна і берегів річки в створі трубопроводів. Якщо за результатами обстежень виявлено передаварійний стан (розмив грунту над трубою або провисання труб), в результаті якого може призвести до пошкодження трубопроводу від впливу льоду, потоку води, власної маси труби, а також проходять судами (плотами), то вживаються термінові заходи по ліквідації предава- рийного стану. При виконанні капітального ремонту з перезаглубленіем трубопроводу глибина його закладення призначається з урахуванням граничної межі переформувань дна і берегів річки на ділянці переходу.

У горизонтальних водотрубних котлів через перегрів можливе утворення тріщин в циліндричної частини головок трубних пучків, в зварних або клепаних швах трубної решітки, а також деформації стінок. У цих котлів необхідно перевіряти захист головок від перегріву, відсутність прогинів трубних решіток в провисання труб.

У горизонтальних водотрубних котлів через перегрів можливі утворення тріщин в циліндричної частини головок трубних пучків, в зварних або клепаних швах трубної решітки, а також деформації стінок труб. У цих котлів необхідно перевіряти захист головок від перегріву, відсутність прогинів трубних решіток і провисання труб.

Корозія латуней без миш'яку (- /і з миш'яком (2 в 3% розчині NaCl при різних температурах. Сказане стосується і до охолоджуючої води і нафтопродуктів, яке впливає на конденсаторні труби з латуні. Викликають корозійне розтріскування розтягують напруги в трубках можуть виникати з двох основних причин : перша - це провисання труб при недостатній кількості опор, друга пов'язана з пересуванням решітки плаваючою головки.

обрив трубних підвісок або обрив сережок, що кріплять трубні підвіски до несучих балок ферми каркаса печі, викликає провисання труб. провисання труб іноді досягає великої величини і у уникнути вириваючи труби з двійника піч необхідно негайно зупинити на ремонт. при невеликому провисанні можна залишити труби для подальшої експлуатації, але при цьому встановлюють нові сережки з подовженим болтом, завдяки чому вдається закріпити трубну підвіску в кілька зміщеному положенні.

Збірку трубопроводу в укрупнені просторові блоки (вузли) слід проводити на спеціальному стенді, що забезпечує правильне взаємне розташування елементів блоку. На горизонтальних ділянках необхідно передбачити встановлення тимчасових опор або підвісок на відстані не більше 1 м від стику, щоб виключити провисання труб і розвантажити зварений шов при зварюванні і термічній обробці. Тимчасові опори (підвіски) видаляють тільки після заварки всього перерізу стику і закінчення його термообробки.