А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Впроваджуваний варіант

Впроваджуваний варіант розробки з запроектованим рівнем видобутку нафти забезпечується трехрядной системою при сітці свердловин за технологічною схемою. П'ятирядні ж система зможе забезпечити той же рівень річного видобутку тільки при ущільненні сітки свердловин до 30 га /вкв. Іншими словами, при трехрядной системі для забезпечення річного видобутку нафти буде потрібно свердловин в півтора рази менше, ніж при пятирядной системі.

При відсутності розцінок по впроваджуваного варіанту зміни в основній заробітній платі визначаються по зростанню продуктивності праці.

Зростання повної економії в залежності від термінів експлуатації техніки. Базовий варіант служить критерієм оцінки впроваджуваного варіанти за умови його експлуатації протягом терміну служби порівнюваного варіанту, а не терміну окупності останнього. Впроваджуваний або порівнюваний - це той варіант, тільки для якого і визначаються терміни окупності при порівнянні його з базовим. 
В умовах обмежень зниження витрати за впроваджуваний варіант приймається кількісно-якісне регулювання.

Капітальні вкладення, безпосередньо пов'язані зі здійсненням впроваджуваного варіанту, складаються з капітальних вкладень: в основні фонди (виробничі будівлі технічні споруди, обладнання, вимірювальні прилади, транспортні засоби, виробничий інвентар і інструмент), проектно-вишуканості-тельские роботи і в супутні об'єкти.
 Капітальні вкладення, що приймаються для розрахунку по впроваджуваного варіанту, розраховуються виходячи з таких міркувань. Якщо частина вивільнюваних коштів праці (обладнання) списується, то недоамортизированная частина їх вартості повинна бути включена в балансову вартість впроваджуваного обладнання.

Економічну ефективність впровадження нових технологічних процесів нанесення гальванічних покриттів слід визначати на основі порівняння показників впроваджуваного варіанту з показниками вихідного (базового) варіанта. За базу порівняння приймають діючі і найбільш поширені на підприємствах технологічні процеси нанесення покриттів.

Трудомісткість одиниці продукції або роботи визначається за базовим варіантом в фактично витрачених людино-годинах, по впроваджуваного варіанту: в нормочасах - на проектній стадії і в фактично витрачених людино-годинах - після впровадження заходу.

Якщо при використанні коштів зниження токсичності відбувається збільшення обсягу продукції, що випускається, економічний ефект визначається як добуток різниці витрат на одиницю продукції (виконуваної роботи) по порівнюваним варіантів на обсяг випуску по впроваджуваного варіанту.

Зміни в витратах на амортизацію обладнання визначаються з урахуванням вартості обладнання за базовим і прийнятому варіантів. Вартість обладнання по впроваджуваного варіанту повинна включати в себе вартість як буде придбане або виробленого самим підприємством обладнання, так і вартість обладнання діючого виробництва, використовуваного по впроваджуваного варіанту, а також витрати на модернізацію цього обладнання.

Показники використання основного нижньоскладських обладнання розраховані в табл. 416і 418 при цьому враховано, що в зимовий період підприємство працює за шестиденним робочим тижнем з семигодинним робочим днем, а в літній період - п'ятиденному робочому тижні з восьмигодинним робочим днем. Показники режиму роботи і кількість обладнання за базовим варіантом прийняті за даними підприємства, за впроваджуваного варіанту - з технологічних розрахунків.

Питомі капітальні вкладення характеризують капітальні вкладення, розраховані на одиницю виробничої потужності або на приріст готової продукції в натуральному або вартісному вираженні. Додаткові капітальні вкладення визначаються як різниця по порівнюваним варіантів капітальних вкладень, приведених до річного випуску продукції по впроваджуваного варіанту.

Зміни в витратах на амортизацію обладнання визначаються з урахуванням вартості обладнання за базовим і прийнятому варіантів. Вартість обладнання по впроваджуваного варіанту повинна включати в себе вартість як буде придбане або виробленого самим підприємством обладнання, так і вартість обладнання діючого виробництва, використовуваного по впроваджуваного варіанту, а також витрати на модернізацію цього обладнання.

Види обладнання, що застосовується приймаються за заводськими даними, де виготовляється конструкція, прийнята за базу. Але на практиці може мати місце нераціональне використання техніки - техніки більш потужною і більш продуктивної, а отже, і більш дорогий. Порівняння з такою базою забезпечить кращі показники впроваджуваного варіанту, тоді як результати не є повною заслугою проектованого пристрою або технологічного процесу. Тому доцільно внести корективи до чинного технологічний процес в сторону зменшення капіталомісткості базового варіанту.

Для зменшення рівня гармонійних випромінювань передбачається реконструкція вихідний контурної системи (ПКС) передавача ПК-2 що складається з одиночного анодного контуру і ємнісного елемента зв'язку з фідером антени. Для зменшення рівня гармонійних випромінювань ВКС передавача ПК-2 необхідно реконструювати. Розроблено кілька варіантів реконструкції ВКС. Широко впроваджується варіант реконструкції полягає в наступному: анодний контур і ємнісний елемент зв'язку з фідером антени зберігаються, схема доповнюється П - про-різним контуром, що складається з котушки індуктивності і блоку перемикаються вакуумних конденсаторів постійної ємності.

Залежність між інтервалом впровадження (1ф і економічним ефектом (ЛЕ. Величина граничного інтервалу впровадження (при t3 Т) змінюється в залежності від коефіцієнтів р у і ср, прийнятих при розробці варіанту і характеризують зміну параметрів базової конструкції. Разом з цим фактичне використання не може розтягуватися на тривалі терміни (в тому числі в межах Ті), так як при цьому в експлуатації почнуть накопичуватися машини з застарілими параметрами. як зазначено вище, технічний прогрес пов'язаний з безперервним поліпшенням техніко-економічних параметрів машини і існуючі технічні рішення морально старіють в середньому через 7 - 10 років. Тому моральна довговічність Тм машин обмежує інтервал впровадження нового рішення; в цьому випадку Тф Тм, але чим вище граничний розрахунковий інтервал Ті тим вище технічний рівень впроваджуваного варіанти.