А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перевірка - фактичне виконання

Перевірка фактичного виконання стає найважливішою частиною всієї роботи по поліпшенню державного апарату.

З метою посилення контролю і перевірки фактичного виконання справи необхідно встановити суворий порядок звітності місцевих партійних органів про виконання рішень партії перед вищими партійними органами, перед масами комуністів. XXII з'їзд доручає Центральному Комітету розробити дієві заходи щодо поліпшенню і вдосконаленню партійного, державного і громадського контролю.

Комітетам комсомолу поліпшити організацію і перевірку фактичного виконання справи, оперативно доводити до первинних організацій і роз'яснювати суть рішень комсомольських органів, строго контролювати їх виконання.

Нам потрібна перевірка придатності людей, перевірка фактичного виконання

У забезпеченні безпеки руху поїздів величезне значення має добре налагоджена і проведена систематично перевірка фактичного виконання правил та інструкцій. Висока культура управління перевізним процесом немислима без систематичного, дієвого контролю за виконанням ПТЕ, наказів і вказівок керівних органів.

Пленум підкреслює, що одним з вирішальних умов підвищення рівня організаторської роботи комітетів комсомолу є контроль і перевірка фактичного виконання справи.

Наші успіхи в комуністичному будівництві були б куди більш значними, якби у нас були зразково поставлено контроль і організація перевірки фактичного виконання директив партії і рішень уряду.

ЦК компартій союзних республік, крайкомів, обкомів, міськкомам, райкомам партії, первинних партійних організацій підвищувати роль органів народного контролю в здійсненні перевірки фактичного виконання директив партії і держави, всіляко підтримувати їх ініціативу, розглядати органи народного контролю як своїх прямих помічників у вирішенні поставлених завдань. Потрібно і надалі вести роботу по зміцненню комітетів народного контролю підготовленими кадрами, піднімати відповідальність комуністів, обраних в групи і пости народного контролю, розглядати цю роботу як важливий партійне доручення.

ЦК компартій союзних республік, крайкомів, обкомів, міськкомам, райкомам партії, первинних партійних організацій підвищувати роль органів народного контролю в здійсненні перевірки фактичного виконання директив партії і держави, всіляко підтримувати їх ініціативу, розглядати органи народного контролю як своїх прямих помічників у вирішенні поставлених завдань. Потрібно і надалі вести роботу по зміцненню комітетів народного контролю підготовленими кадрами, піднімати відповідальність комуністів, обраних в групи і пости народного контролю, розглядати цю роботу як важливий партійне доручення.

Партійно-Державного Контролю ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР і відповідні органи на місцях безпосередньо і в необхідних випадках спільно з відділами ЦК КПРС, апаратом Ради Міністрів СРСР, місцевими партійними комітетами, партійними і радянськими організаціями проводять перевірку фактичного виконання міністерствами, державними комітетами, відомствами і іншими організаціями, підприємствами, будівництвами, колгоспами, радгоспами та установами директив партії і уряду; контролюють виконання народногосподарських планів, виявляють внутрішні резерви і невикористані можливості для розширення виробництва в промисловості і сільському господарстві, для поліпшення якості продукції, зниження її собівартості і підвищення продуктивності праці; ведуть боротьбу за найсуворіший режим економії, за правильне і найбільш доцільне витрачання коштів і матеріальних цінностей.

Апарат Управління справами РНК головним своїм завданням повинен ставити фактичне проведення цього: скоротити число справ в Малому СНК, СТО і РНК, домогтися, щоб наркоми (діючи окремо чи колективно) більше вирішували самі і відповідали за це; пересувати центр ваги на перевірку фактичного виконання.

Якщо сесії ВЦВК будуть більш тривалі, вони розділяться на секції і підкомісії і зуміють перевірити роботу більш строго, домагаючись того, що, по-моєму, становить весь цвях, всю сутність теперішнього політичного моменту: центр ваги перенести на підбір людей, на перевірку фактичного виконання .

З метою подальшого підвищення громадської активності молоді комітети комсомолу повинні постійно вдосконалювати стиль і методи своєї роботи. Необхідно звернути особливу увагу на перевірку фактичного виконання справ, посилити контроль і вимогливість за виконанням будь-якого завдання комсомольської організації.

ЦК ВЛКСМ відзначає, що багато недоліків і упущення в залученні молоді до активної громадської діяльності стали можливими тому, що обком, міськкоми, райкоми комсомолу не виявляють постійної турботи про вдосконалення форм організаторської роботи, стилю і методів керівництва комсомольськими організаціями. В обласній комсомольській організації незадовільно поставлена перевірка фактичного виконання справ, про постановах вищих органів багато комсомольці не знають. Замість повсякденної кропіткої роботи, всебічного аналізу доручень, їх глибини і цілеспрямованості комітети комсомолу обмежуються лише загальними міркуваннями про необхідність залучення кожного члена ВЛКСМ до роботи в своїй організації.

При акредитивній формі розрахунків платіж здійснюється за умови виконання одержувачем коштів умов акредитива, доступ до яких має договором з платником, перевірка яких покладається на виконуючий банк. Зауважимо при цьому, що перевірка здійснюється за зовнішніми ознаками пред'являються одержувачем коштів документів без перевірки фактичного виконання договорів, відповідності товарів, робіт і послуг даним, що містяться в документах.

Нерідко в ході перевірок головна увага зосереджується не на реальних результатах, а на констатації проведених заходів. Первинним парторганізацій, трудовим колективам не завжди виявляється практична допомога у вирішенні поставлених перед ними завдань, слабо узагальнюється досвід їх діяльності, організаторська робота нерідко підміняється проведенням нарад, збором численних звітів та інформації. Окремі партійні комітети не здійснюють перевірку фактичного виконання прийнятих рішень безпосередньо на місцях. Формальний підхід до організації виконання та контролю призводить до того, що деякі постанови не виконуються або виконуються не в строк і в повному обсязі.

У зв'язку з цим змінюються наші головні завдання у внутрішній, особливо економічної, політиці. Нам потрібні не нові декрети, які не нові установи, які не нові способи боротьби. Нам потрібна перевірка придатності, людей, перевірка фактичного виконання.