А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перевірка - термометр

Перевірка термометра виявила, що ртуть піднімається до - J - 96 при вимірюванні температури кипіння води і опускається тільки до - - при вимірюванні температури танення льоду.

Перевірка термометра виявила, що ртуть піднімається до - f - 96 при вимірюванні температури кипіння води і опускається тільки до - f - 13 при вимірюванні температури танення льоду.

До визначення температури виступаючого стовпчика ртуті. Перевірка термометра по закінчення його гарантійного терміну починається з встановлення положення нульової точки термометра. Для цього термометр занурюють в крижану кашку, отриману з льоду чистої води. Лід дрібно товчуть у чистій ступці (див. Розд. Перевірка термометра системи охолодження можлива в тій самій посудині, де перевіряли термостат. Перевірку термометра по точкам кипіння нафталіну, бензофенону і сірки роблять у такий спосіб. Трубку з тугоплавкого скла діаметром 30 мм (рис. 71) вставляють нижнім запаяним кінцем в отвір, вирізаний у шматку товстого азбестового картону. Над картоном на трубку надягають муфту з електричним обігрівом, для того щоб температура стінок була трохи вищою за температуру плавлення речовини і останнє не застигало на стінках. У трубку через верхню пробку (з бічним прорізом для сполучення з атмосферою) вводять перевіряється термометр. Нижню частину трубки, що містить чисту речовину, нагрівають полум'ям газового пальника або в тигельної печі. Кінець термометра потрібно захистити від безпосереднього попадання крапель киплячої рідини тонким азбестовим ковпачком. Відлік роблять лише після того, як встановиться постійне положення меніска ртуті. Поправка на виступаючий стовпчик тут особ але необхідна.

Перевірку термометрів за допомогою цього приладу проводять в середовищі пара. У табл. 67 вказані речовини, придатні для перевірки термометрів в інтервалі температур від 34 до 300 С. Для досягнення більш високих температур використовують гліцерин або інше висококиплячих термічно стабільна речовина і працюють під вакуумом. Прилад дозволяє перевіряти одночасно три термометра зі стандартним шліфом. При цьому слід враховувати нормовані похибки вимірювання четвертого термометра, отградуированного метрологічним закладом. При перевірці термометра стежать за тим, щоб температура стовпчика ртуті цього термометра не сильно відрізнялася від температури стовпчика ртуті еталонного термометра, при якій проводили його градуювання. В інших випадках вводять відповідну поправку.

Для перевірки термометрів можуть бути використані хімічно чисті рідини і метали, температури кипіння і плавлення яких наводяться в довідковій літературі. Перевірка термометра по точках плавлення або затвердіння чистих металів може бути виконана так, як зазначено в гл.

Для перевірки термометра порівнюють його з іншим, градуйованим Державним фізико-технічним інститутом, таким чином, щоб кулька знаходився поруч з кулькою в ванні з водою або маслом; заважають і стежать за тим, щоб ртутні стовпи були повністю занурені. Для високих температур перевірка проводиться за точно відомим точкам плавлення олова, свинцю, цинку, сурми, срібла, золота, нікелю, платини і точкам кипіння нафталіну, сірки, цинку. Точне порівняння зробити важко. Просте пристосування для перевірки являє трубка з подвійними стінками, вставлена в трубопровід насиченого пара вертикально для випуску конденсату; опущений термометр звіряється по тиску пари.

Після перевірки термометра магнітну головку за закріплюють стопорним гвинтом, щоб випадковим її сме щением не порушити настройку приладу.

Термостати для перевірки термометра за постійними температурним точкам. До і після перевірки термометра в термостаті визначається положення нульової точки, яка може змінитися при експлуатації термометра за рахунок зміни обсягу його капіляра і термобаллона від температурних змін скла.

До і після перевірки термометра в термостаті визначається положення нульової точки, яка може змінюватися при експлуатації термометра в результаті зміни обсягу його капіляра і термобаллона від температурних напружень скла.

Випробувач рівнемірів. Муфельні печі застосовують для перевірки термометрів, термосигналізатор і регуляторів, що вимірюють температуру понад 200 С.

Після цього приступають до перевірки термометра, яку проводять, як описано нижче.

Після цього приступають до перевірки термометра, яку проводять, як описано нижче.

Тому, перш ніж почати перевірку термометра, відраховують по барометра атмосферний тиск, знаходять за таблицями температуру кипіння води при даному тиску і записують ці дані в лабораторному журналі.

Газовими термометрами зазвичай користуються тільки для перевірки термометрів іншого пристрою, більш зручних в повсякденному застосуванні, ніж газові. Ясно, що при вимірюванні температур газовим термометром закон Шарля повинен виконуватися абсолютно точно: адже термодинамічна температура пропорційна тиску газу за визначенням.

Газовими термометрами зазвичай користуються тільки для перевірки термометрів іншого пристрою, більш зручних в повсякденному застосуванні, ніж газові.

Однак часто через нестачу уваги до перевірки термометра експериментатор робить значні помилки в результатах вимірювань.
 Зразковим називається термометр, який призначений для перевірки інших термометрів.

Як видно з даних таблиці, використання еталона для перевірки термометрів дозволяє точніше визначати температуру кристалізації аналізованих продуктів.

Ревізію циркуляційних масляних насосів проводити не рідше одного разу на рік, перевірку термометрів - один раз на рік.

При вимірюванні ртутним термометром необхідно вводити поправки на виступаючий стовпчик; пояснюється це тим, що під час градуювання шкали термометра і при складанні паспорта на підставі даних перевірки термометра вся шкала занурена в середу з вимірюваної температурою. Отже, ртуть в кульці і в стовпчику має однакову температуру. При випробуванні двигуна часто не вдається занурити весь стовпчик в середу з вимірюваної температурою. Тоді виступає частина стовпчика має нижчу температуру, ніж кулька, а тому менше розширюється і виходить занижений результат вимірювання. при вимірі температур до 500 С з цієї причини може виникнути помилка, що досягає іноді 30 - 40 С.

Оскільки похибка вимірювання градуювальних термометрів змінюється в межах від tO 2 до 6 С, а скло, з якого вони виготовлені, схильне процесу старіння, необхідно періодично проводити перевірку термометрів. Для цієї мети на термометри наносять допоміжні мітки, які дозволяють встановити зміна похибки вимірювання в часі. Термометри інших типів необхідно перевіряти через певні проміжки часу за допомогою стандартного приладу. В якості стандартного приладу може бути використаний прилад Юнге-Риделя, що працює за принципом апарату Тіле, який служить для вимірювання температури плавлення. Він придатний для перевірки термометрів, призначених для вимірювання температур до 300 С, які градуйовані при повному зануренні. Показання перевіряються термометрів порівнюють з показаннями подібних термометрів, відградуйованих метрологічним закладом.

Прилад Юнге-Риделя для перевірки термометрів, градуйованих при повному зануренні. | Прилад Креля для перевірки термометрів зі стандартним шліфом і термопар. З огляду на те що похибка вимірювань для градуйованих термометрів змінюється в межах від 0 2 до 6 і скло, з якого вони виготовлені, схильне процесу старіння, в лабораторіях необхідно проводити перевірку використовуваних термометрів. Для цієї мети, як вказувалося вище, частина стандартних термометрів має допоміжні мітки, що дозволяють виявити зміни. Термометри інших типів необхідно через певні проміжки часу перевіряти за допомогою контрольного приладу.

Для перевірки термометрів можуть бути використані хімічно чисті рідини і метали, температури кипіння і плавлення яких наводяться в довідковій літературі. Перевірка термометра по точках плавлення або затвердіння чистих металів може бути виконана так, як зазначено в гл.
 Визначення показання термометра при температурі кипіння води.

Тому, перш ніж почати перевірку термеметра, відраховують по барометра атмосферний тиск, знаходять за таблицями температуру кипіння води при даному тиску і записують ці дані в лабораторному журналі. Після цього приступають до перевірки термометра, яку проводять, як описано нижче.

Установка термо. Їх температурні шкали бувають нормальні і безнулевие. Термометри 1-го розряду призначаються для перевірки термометрів 2-го розряду, які на практиці використовуються для перевірки і градуювання лабораторних і технічних термометрів.

Пари киплячої води при 760 мм мають температуру 100; при зміні атмосферного тиску температура кипіння змінюється. Тому, перш ніж почати перевірку термометра, відраховують по барометра атмосферний тиск, знаходять за таблицями температуру кипіння води при даному тиску і записують ці дані в лабораторному журналі.

При проведенні капітального ремонту трансформатора здійснюється перевірка термометрів, вимірювальних приладів, релейного захисту, сигнальних пристроїв і ланцюгів вторинної комутації і проводяться всі необхідні вимірювання і випробування.

При проведенні капітального ремонту трансформатора здійснюється перевірка термометрів, вимірювальних приладів, релейного захисту, сигнальних пристрої ланцюгів вторинної комутації і проводяться всі необхідні вимірювання і випробування.

Перевірку термометрів за допомогою цього приладу проводять в середовищі пара. У табл. 67 вказані речовини, придатні для перевірки термометрів в інтервалі температур від 34 до 300 С. Для досягнення більш високих температур використовують гліцерин або інше висококиплячих термічно стабільна речовина і працюють під вакуумом. Прилад дозволяє перевіряти одночасно три термометра зі стандартним шліфом. При цьому слід враховувати нормовані похибки вимірювання четвертого термометра, отградуированного метрологічним закладом. при перевірці термометра стежать за тим, щоб температура стовпчика ртуті цього термометра не сильно відрізнялася від температури стовпчика ртуті еталонного термометра, при якій проводили його градуювання. В інших випадках вводять відповідну поправку.

Монтаж термопари в кварцових трубках. | Герметичний введення термопари. При самостійному виготовленні термопари експериментатору доводиться самому і калібрувати її. Способи калібрування термопар абсолютно аналогічні описаним вище методам перевірки термометрів.

Вичерпно описано виготовлення прецизійних термометрів опору. Читач знайде в статті опис крижаний, ца-к ровой і сірчано-парової ванн для перевірки термометрів.

Це явище носить назву термічного післядії або депресії і походить від того, що розширилося при нагріванні скло, остигаючи, не відразу набуває свого первинного постійний обсяг. З огляду на цю обставину, термометр час від часу слід перевіряти. Перевірка термометра полягає у визначенні правильності його показань при 0 і 100 С.

Водяний термостат для перевірки термометрів. Зразковий і контрольований термометри 10 встановлюють зверху в вертикальному положенні. При цьому технічні термометри при перевірці занурюють в термостат хвостовою частиною, а лабораторні і зразкові термометри встановлюють так, щоб стовпчик в капілярі термометра не виступав над кришкою 15 термостата вище ніж на 5 мм. Перевірку термометрів проводять при різних температурах.

Водяний термостат для перевірки термометрів. Зразковий і контрольований термометри 4 встановлюють зверху в вертикальному положенні. При цьому технічні термометри при перевірці занурюють в термостат хвостовою частиною, а лабораторні і зразкові термометри встановлюють так, щоб стовпчик в капілярі термометра не виступав над кришкою 5 термостата вище ніж на 5 мм. Перевірку термометрів проводять при різних температурах. Відлік показань термометрів виробляють не менше чотирьох разів при однаковій температурі, а потім знаходять середнє арифметичне значення відліку для кожного термометра.

Водне число калориметра підраховують на підставі спостережень наступним чином. Визначають здається підвищення температури калориметра в головному періоді, що дорівнює різниці між температурою кінця головного періоду і температурою кінця початкового періоду. При цьому враховують поправки, зазначені у свідоцтві про перевірку термометрів.

Вони більш точні в порівнянні з технічними термометрами. Окремі види їх мають основну шкалу, що починається ні з 0 а з 40 С. В цьому випадку відмітка 0 С наноситься внизу на допоміжній шкалою, яка потрібна тільки для перевірки термометра. У проміжку між основної та допоміжної шкалами капіляр має розширення, в яке входить обсяг ртуті, що відповідає зміні температури від нуля до початкового розподілу основної шкали. Іноді розширення капіляра виконується і вище основної шкали, що оберігає капіляр від розриву в разі нагрівання вище верхньої межі температури за шкалою. До лабораторних термометрів відносяться також калориметричні термометри, призначені для вимірювання невеликих змін температури (3 - 5 С) при середньому значенні вимір-яемой температури близько 20 - 30 С.

Лабораторні ртутні термометри (ТЛ) випускаються як з вкладеною шкалою, так і паличні. В цьому випадку відмітка 0 С наноситься внизу на допоміжній шкалою, яка потрібна тільки для перевірки термометра. У проміжку між основної та допоміжної шкалами капіляр має розширення, в яке входить обсяг ртуті, що відповідає зміні температури від нуля до початкового розподілу основної шкали. Іноді розширення капіляра виконується вище основної шкали, що оберігає капіляр від розриву при нагріванні вище верхньої межі температури, на яку розрахований термометр.

Основні параметри технічних термометрів. Лабораторні грунтові термометри (ТЛ) випускаються по ГОСТ 215 - 73 з вкладеною шкалою і паличні. Вони більш точні в порівнянні з технічними термометрами. В цьому випадку відмітка 0 С (27316 До) наноситься внизу на допоміжній шкалою, яка потрібна тільки для перевірки термометра. У проміжку між основної та допоміжної шкалами капіляр має розширення, в яке входить обсяг ртуті, що відповідає зміні температури від нуля до початкового розподілу основної шкали.

Ця температура відзначена на шкалі приладу спеціальної рисою червоного або чорного кольору. При включення напруги стрілка приладу зазвичай відхиляється вправо від межі, так як градуювання на заводі вироблялася без урахування опору сполучних проводів. Потім поступово змотуючи частина витків з підгінним опору гп, стрілка приладу встановлюється на межі. На цьому перевірка термометра опору закінчується.

Зразкові ртутні термометри випускаються двох розрядів. Термометри 1-го розряду виконуються тільки кийовими, як найбільш точні, а 2-го розряду - кийовими і з вкладеною шкалою. Їх температурні шкали бувають нормальні і безнулевие. Термометри 1-го розряду призначені для перевірки термометрів 2-го розряду, які на практиці використовуються для перевірки і градуювання лабораторних і технічних термометрів.