А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перевірка - стан - умова

Перевірка стану умов і безпеки праці в організаціях і на підприємствах методом триступеневого контролю проводиться адміністрацією спільно з профспілковою організацією з метою виявлення і усунення порушень правил, норм і стандартів з безпеки праці, недоліків у забезпеченні безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках і в цілому на будівельному майданчику, при санітарно-побутовому і медико-профілактичне обслуговування працюючих.

Перевірку стану умов праці і заповнення паспорта здійснює, як правило, комісія в складі представників адміністрації, фахівців відповідних служб, профспілкових органів і органів санітарного нагляду.

Журнал перевірок стану умов праці на робочих місцях заводять для реєстрації виявлених перевіряючими особами державного, відомчого і громадського нагляду недоліків, з метою їх подальшого усунення. В журналі зазначають терміни усунення виявлених порушень правил і вимог безпеки, недоліків у забезпеченні безпеки і відповідальних осіб за їх усунення.

Журнал перевірки стану умов праці в необхідних випадках за результатами перевірок може бути складений акт.

Журнал перевірок стану умов праці на робочих місцях заводять для реєстрації виявлених перевіряючими особами державного, відомчого і громадського нагляду недоліків, з метою їх подальшого усунення. В журналі зазначають терміни усунення виявлених порушень правил і вимог безпеки, недоліків у забезпеченні безпеки і відповідальних осіб за їх усунення.

Журнал перевірок стану умов праці на робочих місцях заводять для реєстрації виявлених перевіряючими особами державного, відомчого і громадського нагляду недоліків, з метою їх подальшого усунення.

Журнат перевірок стану умов праці на робочих місцях заводять для реєстрації виявлених перевіряючими особами державного, відомчого і громадського нагляду недоліків, з метою їх подальшого усунення. В журналі зазначають терміни усунення виявлених порушень правил і вимог безпеки, недоліків у забезпеченні безпеки і відповідальних осіб за їх усунення.

Журнал перевірок стану умов праці на робочих місцях заводять для реєстрації виявлених перевіряючими особами державного, відомчого і громадського нагляду недоліків, з метою їх подальшого усунення. В журналі зазначають терміни усунення виявлених порушень правил і вимог безпеки, недоліків у забезпеченні безпеки і відповідальних осіб за їх усунення.

Журнал перевірок стану умов праці на робочих місцях заводять для реєстрації виявлених перевіряючими особами державного, відомчого і громадського нагляду недоліків з метою їх подальшого усунення.

Журнал перевірок стану умов праці на робочих місцях заводять для реєстрації виявлених перевіряючими особами державного, відомчого і громадського нагляду недоліків, з метою їх подальшого усунення. В журналі зазначають терміни усунення виявлених порушень правил і вимог безпеки, недоліків у забезпеченні безпеки і відповідальних осіб за їх усунення.

Журнат перевірок стану умов праці на робочих місцях заводять для реєстрації вияатенних перевіряючими особами державного, відомчого і громадського нагляду недоліків, з метою їх подальшого усунення. У журначе вказують терміни усунення виявлених порушень правил і вимог безпеки, недоліків у забезпеченні безпеки і відповідальних осіб за їх усунення.

Журнал перевірок стану умов праці на робочих місцях заводять для реєстрації виявлених перевіряючими особами державного, відомчого і громадського нагляду недоліків, з метою їх подальшого усунення. В журналі зазначають терміни усунення виявлених порушень правил і вимог безпеки, недоліків у забезпеченні безпеки і відповідальних осіб за їх усунення.

Яку мету переслідує журнал перевірок стану умов праці.

Схема відомчого (оперативного контролю. Управління охорони праці і воєнізованих частин, проводить перевірки стану умов праці об'єднань і окремих підприємств; до складу комісій можуть бути включені працівники органів Державного нагляду і ЦК профспілки робітників нафтової і газової промисловості. . Типовий паспорт санітарно технічного стану умов праці в цеху призначений для документального оформлення перевірки стану умов праці та виявлення виробничих ділянок (робочих місць), які задовольняють правилам і нормам, стандартам безпеки праці, а також чисельності працюючих в цих умовах.

Типовий паспорт санітарно-технічного стану умов праці в цеху призначається для документального оформлення перевірки цього стану і виявлення виробничих ділянок (робочих місць), що не задовольняють нормам і правилам, стандартам безпеки праці, а також чисельності працюючих в цих умовах. Перевірку стану умов праці і заповнює паспорти (паспортизація) проводить комісія в складі представника адміністрації, працівників відповідних служб, профспілкових органів, санітарного нагляду. За результатами паспортизації можуть розроблятися додаткові заходи щодо ліквідації виявлених виробничих шкідливостей. Типовий паспорт складається з 19 таблиць.

У передових автотранспортних управліннях Міністерства автомобільного транспорту союзних республік створені і успішно працюють пересувні промисло-повільно-санітарні лабораторії. В їх завдання входять перевірка стану умов праці працюючих, ефективність роботи пило - і газоулавливающего - установок і водоочисних споруд. Співробітники лабораторії надають практичну допомогу адміністрації підприємств в складанні і веденні санітарно-технічні-ських паспортів, а також в паспортизації вентиляційних, газо - і пилоуловлюючих установок.

Аналіз досліджень матеріалів розслідування нещасних випадків і результати перевірок стану умов і охорони праці на підприємствах свідчить про зниження вимогливості керівників до виконання правил і норм техніки безпеки праці, а також зниження виробничої і технологічної дисципліни працівників.

За цільовою ознакою заходи поділяють на групи по усуненню небезпечних виробничих факторів; шкідливих виробничих факторів і загального поліпшення умов праці. За видами всі заходи поділяють на технічні, організаційні, санітарно-гігієнічні, правові та соціально-економічні, за принципом виконання - на планові і оперативні. Планові заходи - це заходи, які здійснюються відповідно до планів і колективними договорами; оперативні заходи - це позапланові (поточні) заходи, що проводяться після перевірок стану умов і охорони праці (оперативного контролю), приписів органів державного нагляду і технічної інспекції праці профспілок, розслідувань нещасних випадків, а також заходів з виконання різних рішень, наказів і вказівок.