А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перевірка - дотримання - технологічна дисципліна

Перевірка дотримання технологічної дисципліни є основним обов'язком виробничої адміністрації та технологічної служби підприємства.

Перевірка дотримання технологічної дисципліни, що здійснюється за місячними планами комісією з представників технологічної служби, виробничого цеху і відділу технічного контролю, здійснюється в наступному порядку. Об'єкти виробництва (заготовки, деталі, складальні одиниці), намічені до перевірки в поточному місяці, контролюються не по всіх операціях одночасно, а лише за тими з них, які виконуються на робочих місцях в день перевірки.

Результати перевірок дотримання технологічної дисципліни фіксуються в журналах контролю технології цеху і відділу головного технолога.

На підставі річного графіка перевірки дотримання технологічної дисципліни складають уточнений місячний план перевірки, в який за вказівкою керівника відповід ного технологічного відділу вносять також менш відповідальні об'єкти виробництва. План перевірки узгоджується з представниками цеху і відділу технічного контролю. Дані цього плану вносяться до загального місячного план роботи кожного технологічного підрозділу відповідної служби. Копії місячних планів перевірки передаються цехам і відділу технічного контролю.

Організацію і керівництво роботою з перевірки дотримання технологічної дисципліни здійснюють головний технолог і головний контролер підприємства.

Такі результати стали цілком зрозумілі після того, як була ретельно вивчена методика перевірки дотримання технологічної дисципліни, прийнята на підприємствах автотракторної промисловості, зокрема на МТЗ.

Викладаються результати аналізу якості сировини, матеріалів і готової продукції, контрольних обмірів; перевірки стану та інтенсивності експлуатації верстатного-паркового обладнання, організації ремонту основних засобів; перевірки дотримання технологічної дисципліни, діяльності щодо поліпшення умов праці та техніки безпеки, раціоналізаторської роботи.

Для того щоб висновок банку про напруженість планування був достовірним, необхідно підкріпити його серйозними економічними і інженерними розрахунками, аналізом використання обладнання, його прогресивності, перевіркою дотримання технологічної дисципліни, відповідності використовуваної технології сучасному рівню науки і техніки, якості сировини і матеріалів, відповідності його використовуваному технологічному процесу. Це важливо для тих галузей, де специфіка виробництва виключає можливість планувати показник сортності. Аналіз проводиться за участю проектувальників, технологів, механіків.

Планові перевірки дотримання технологічної дисципліни зазвичай організовуються відповідно до графіків (форма 13), але при необхідності можуть проводитися позапланові, інспекторські перевірки. Перевіркою дотримання технологічної дисципліни за участю технологів займаються багато служб: працівники тех - - чеського контролю, Інспекції з якості, представники замовника, працівники Комітету стандартів.

Контроль за дотриманням технологічної дисципліни проводиться у всіх ланках виробництва (безпосередньо на робочих місцях, складах та інших службах) за спеціальним планом-графіком (форма 20), що розробляється на річний період керівниками технологічних підрозділів заводу. Зведений план-графік перевірки технологічної дисципліни, який повинен охоплювати всі найбільш відповідальні заготовки, деталі і складальні одиниці, складається за тією самою формою 20 узгоджується з відділом технічного контролю заводу і затверджується головним технологом (металургом) за належністю. У цьому плані-графіку враховують і річний графік підготовки виробництва нових виробів, з тим щоб забезпечити нормальну і рівномірне завантаження технологічного апарату протягом всього року як по підготовці виробництва нових виробів, так і по перевірці дотримання технологічної дисципліни.