А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перевірка - працездатність - пристрій

Перевірка працездатності пристроїв, що входять в систему посадки (і навігації), проводиться (при включених інших спільно працюють системах) спільно з відповідними фахівцями.

Для перевірки працездатності пристрою складаються математичні вирази, що характеризують дію основних його вузлів.

Ретельний огляд і перевірка працездатності пристроїв повинні проводитися не рідше 1 рази на рік. Неплановий ремонт виконавчих пристроїв повинен здійснюватися, як правило, методом оперативної заміни несправних і (або) відмовили виробів.

Ручний режим служить для перевірки працездатності пристрою і, крім того, може бути використаний для ручного введення даних ТІ.

Контролюючі тести використовуються для перевірки працездатності пристрою в цілому з досить великою глибиною і повнотою. Жорстких вимог на час їх виконання не пред'являється. Тому дані тести, як правило, бувають досить об'ємними, і можуть виконуватися вручну або автоматично.

Блок має вбудовану кнопку Контроль для перевірки працездатності пристрою. Електрична частина блоку чутливої захисту виконана на трьох друкованих платах з фольгованого склотекстоліти, на одній з плат встановлено виконавче реле. Робота пристрою контролюється сигнальної лампою.

Пакети програм технічного обслуговування призначені для перевірки працездатності пристроїв машини як в режимі профілактичних робіт, так і в процесі виконання завдань.

Виробничими інструкціями повинні бути встановлені терміни перевірки працездатності пристроїв пожежної сигналізації та пожежогасіння, що знаходяться в кабельних спорудах.

Виробничими інструкціями повинні бути встановлені терміни перевірки працездатності пристроїв пожежної сигналізації та пожежогасіння, що знаходяться в кабельних спорудах.

Крім металоконструкцій в процесі технічної діагностики проводиться перевірка працездатності пристроїв безпеки і технологічного обладнання резервуарів: дихальної та запобіжної апаратури; приладів контролю рівня, температури і тиску; приладів сигналізації і захисту; пристроїв для відбору проби і підтоварної води; протипожежного обладнання та пристроїв блискавкозахисту; приймально-роздавальних патрубків з запірною арматурою; пристроїв підігріву, зачистки і спорожнення; газоуравнітельних систем групи резервуарів зі стаціонарними дахами (без понтонів) та іншого допоміжного обладнання. Це обладнання є замінним або легко ремонтуються і залишковий ресурс резервуара не обмежує. Перелік встановлених пристроїв безпеки і технологічного обладнання наводиться в паспорті, який складається на кожний резервуар.

Пакети, програм технічного обслуговування призначені для перевірки працездатності пристроїв машини як в режимі профілактичних робіт, так і в процесі виконання завдань.

Крім металоконструкцій в процесі технічної діагностики проводиться перевірка працездатності пристроїв безпеки і технологічного обладнання резервуарів: дихальної та запобіжної апаратури; приладів контролю рівня, температури і тиску; приладів сигналізації і захисту; пристроїв для відбору проби і підтоварної води; протипожежного обладнання та пристроїв блискавкозахисту; приймально-роздавальних патрубків з запірною арматурою; пристроїв підігріву, зачистки і спорожнення; газоуравнітельних систем групи резервуарів зі стаціонарними дахами (без понтонів) та іншого допоміжного обладнання. Це обладнання є замінним або легко ремонтуються і залишковий ресурс резервуара не обмежує. Перелік встановлених пристроїв безпеки і технологічного обладнання наводиться в паспорті, який складається на кожний резервуар.

При роботі в тестовому режимі є можливість перевірки працездатності пристрою управління і діагностування несправностей. Для полегшення локалізації несправності програми тестового режиму розділені відповідно до виділених комплектами апаратурних засобів.

В ході виконання основних робіт проводиться контроль і перевірка працездатності пристроїв і програм СА з ММЕВМ, налагодження та регулювання різних елементів і функціональних частин, а також налагодження певних програм і ремрнтно-профі-лактіческіе роботи.

Установка для випробування на механічну міцність. | Маятникова установка.

На ряді підприємств-виробників електроустановочних пристроїв використовуються установки для перевірки працездатності пристроїв інших конструктивних виконань (наприклад, переключають механізми виконані у вигляді хитається рамки, спеціальних штовхачів або інших пристосувань), але режим випробувань і навантажувальні характеристики в них однакові.
 Орієнтовно в обсяг приймальних випробувань після планового поточного ремонту входять: зовнішній огляд, випробування без навантаження, технічний огляд, перевірка працездатності пристроїв і приладів безпеки.

Воно забезпечує збір і обробку інформації, яка приходить від датчиків через УСО, і видачу керуючих сигналів, а також здійснює перевірку працездатності пристроїв введення-виведення УСО і метрологічний контроль блоків, що входять в УСО.

вона забезпечує збір та обробку інформації, яка приходить від датчиків через УСО, і видачу керуючих сигналів, а також здійснює перевірку працездатності пристроїв введення-виведення УСО і метрологічний контроль блоків, що входять в УСО.

Промисловим випробувань ВВУ передують типові випробування, які включають в себе перевірку всіх вузлів, випробування бака для масла на механічну міцність при надмірному тиску 0 2 МПа і при дуговому короткому замиканні, перевірку працездатності розрядних пристроїв і блокувань. При цьому перевіряють електричні зазори і відстані між струмоведучими відкритими елементами і заземленими частинами установок, рівень масла над струмоведучих частин, якість монтажу, надійність ущільнень, ізоляцію струмоведучих частин відносно корпусу. Звертають увагу на якість осушенного повітря, використовуваного для включення фіксатора автоматичного розрядника.

Схема пристрою для відшукання місця КЗ. На лицьовій панелі розташовані органи управління пристроєм і індикаторного табло. Є схема перевірки працездатності пристрою.

Додатку 1); п - число вимірюваних параметрів пристрою; N - число параметрів пристроїв, що забезпечують повне охоплення всіх елементів пристрою при вимірювальному контролі (100% - ву повноту контролю); PI - ймовірність того, що в момент контролю вимірюваний параметр знаходиться в межах поля допуску. Якщо в момент перевірки працездатності пристрою частина його установки не були вимірюється внаслідок відмови або відсутності на місці експлуатації необхідних засобів вимірювань, то достовірність вимірювального контролю зменшується.

На підставі обробки отриманої інформації про якість і розмірах прокату відбувається автоматичне формування сигналу місця скидання. Система робить аналіз завантаження поперечних рольгангов, перевірку працездатності пристроїв скидання по сформованому сигналу місця скидання, порівняння і вибір найвигіднішого маршруту транспортування готового прокату. Систематично відбувається самоперевірка всіх ліній, пристроїв і блоків системи.

Принципова схема захисно-пристрою, що вимикає ЗОУП-25. Споживач підключається до силових клем, наявними на нижньому боці блоку захисту. Блок має вбудовану кнопку Контроль, використовувану для перевірки працездатності пристрою.

Розглянемо третє завдання, вирішення якої спрямовано на зменшення тривалості пускового періоду установок. Такі установки використовують для охолодження камер, призначених для перевірки працездатності пристроїв або періодичного здійснення будь-якого технологічного процесу при низьких температурах. Пристрої або матеріали витримують при температурі, близькій до мінімально, досяжною, за допомогою вихровий труби.

Набір автономних тестів перевіряє функціонування процесора і всіх периферійних пристроїв і субкомплексу. Контрольна програма здійснюється під управлінням операційної системи і призначена для перевірки працездатності пристрою введення-виведення і субкомплексу.

Схема аналізатора АСККБ. Програма призначена для обробки хроматограм бензинів, визначення показників їх якості за результатами обробки і коефіцієнтам моделей показників якості бензинів. Програмою передбачено низку допоміжних режимів: коригування коефіцієнтів моделей показників якості, перевірка працездатності пристроїв зв'язку, висновок на перфоленту програми вихідних даних і результатів розрахунку.

Пристрій зберігає працездатність і параметри при заміні блоків управління і блоків датчиків, еталонних на один і той же номінальний струм. У блоці управління передбачені спеціальні висновки, що дають можливість в умовах експлуатації періодично проводити перевірку працездатності пристрою при знеструмленій захищається ланцюга.

Фольгированная сторона плати. Конструкція електронного сторожа збирається на платі з 24 мідними смужками по 50 отворів в кожній. На рис. 7.2 показана фолиірованная сторона плати з розрізами, а на рис. 7.3 - розташування елементів схеми, в якій є 33 перемички. Перевірка працездатності пристрою не представляє особливої складності.

Воно працює в двох режимах: в автоматичному в складі комплексу типу СМ-4 який функціонує під управлінням будь-якої з операційних систем СМ ЕОМ, і автономному. АЦДП СМ-6313 в автоматичному режимі виконує інструкції до управління форматом: підняття рядки, повернення каретки, протягання сторінки. В автономному режимі проводиться перевірка працездатності пристрою.

Як правило, на час профілактики УВТ відключаються від системи. Будь-яка профілактична робота закінчується перевіркою працездатності пристроїв і системи в цілому.

При прийманні крана, що пройшов поточний ремонт, технічний стан його встановлюють зазвичай шляхом огляду і випробування з метою визначення ступеня надійності до першого планового ремонту. Випробування кранів проводять відповідно до вимог державних стандартів, технічних умов на ремонт, інструкцій підприємств-виробників та Правил. Орієнтовно в обсяг випробувань після планового поточного ремонту входять: зовнішній огляд, випробування без навантаження, технічний огляд, перевірка працездатності пристроїв і приладів безпеки.

У пристрої ЗОУП-25 застосований вузькосмуговий частотно-виборчий транзисторний підсилювач, що дозволяє різко знижувати можливість помилкових відключень як при пусках захищаються електроустановок, так і при наводках з мережі. Контур, що складається з резистора R5 обмотки реле Р і конденсатора С2 (RLC-коптур), обмежує максимальну частоту підсилюється сигналу до 80 Гц. Підсилювач має максимальне посилення на частотах 45 - 65 Гц. Для перевірки працездатності пристрою передбачена ланцюг імітації струму витоку дворазової величини в порівнянні зі струмом уставки і кнопка Контроль, при натисканні якої пристрій відключається.

Після монтажу спроектованого пристрою проводяться його налагодження і випробування. Метою випробувань є встановлення відповідності характеристик пристрою для певних технічних вимог. Внаслідок надмірних спрощень, прийнятих в процесі розрахунку, або неврахування будь-яких додаткових чинників характер роботи пристрою може значно відрізнятися від заданого на початку проектування. Тоді встановлюють обсяг змін, що вносяться до схему, виконують додаткові розрахунки, змінюють схему і продовжують випробування. Перед випробуваннями складають програму. Її початкові пункти повинні передбачати перевірку працездатності пристрою.