А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перевірка - правильність - формування

Перевірка правильності формування та використання різних фондів і резервів, створюваних на підприємстві, повинна спиратися на відомості, отримані аудитором при вивченні положень установчих документів, рішень зборів засновників (власників), облікової політики. У цих документах повинні бути розкриті джерела, порядок формування і використання таких фондів і резервів. При цьому повинні неухильно дотримуватись вимог нормативних актів, які регулюють оподаткування діяльності підприємств. Аналогічно формуються резерви на ремонт основних засобів, майбутніх витрат по ремонту предметів прокату.

Типові помилки при аудиті розрахунків з оплати праці. Для перевірки правильності формування бази оподаткування аудитор керується Інструкцією Держкомстату РФ № 89 від 100795 Про склад фонду заробітної плати та виплат соціального характеру та інструкціями відповідних позабюджетних фондів.

При перевірці правильності формування доходів страхових організацій, що займаються обов'язковим медичним страхуванням, слід мати на увазі, що суми штрафів, стягнутих з лікувальних установ за неякісне надання медичних послуг, включаються до складу доходів страховиків, що враховуються при розрахунку бази оподаткування для сплати податку на прибуток.

Після завершення перевірки правильності формування масивів вивіреної і невивірених інформації сформована процесором обміну інформація дописується до іншої інформації, отриманої від введення з перфокарт, і передається в рішення задачі Операційний день в цілому.

Податкові органи при здійсненні перевірок правильності формування бази оподаткування враховують витрати, не зазначені в зазначених вище документах, але мають безпосереднє відношення до забезпечення виконання статутної діяльності, а також отримані з замовника при формуванні відпускних цін.

Протягом 1997 року органами ціноутворення та контролю цін було проведено 109553 перевірки правильності формування та застосування цін і тарифів на товари і послуги, в тому числі 2972 - на підприємствах промисловості, 5374 - паливно-енергетичного комплексу, 981 - зв'язку, 1081 - транспорту , 2107 - в агропромисловому комплексі, 6403 - комунального господарства, 78513 - на підприємствах і в організаціях торгівлі, 12123 - в інших галузях народного господарства.

При моделюванні динамічних систем з використанням рекурентних алгоритмів (4.7), так само як і в безперервному випадку, необхідні перевірки правильності формування цих рівнянь і коректності процесу обчислень. Такий перевіркою можуть служити обчислення сталого значення вихідної змінної або всіх елементів вектора станів по різницевих рівнянь (4.7) і зіставлення результатів моделювання з отриманими теоретичними значеннями, а також з безперервним випадком.

На станціях формування, де перевірка складу шляхом безпосереднього огляду головним кондуктором викликає тривалу стоянку поїзда, начальник дороги в залежності від місцевих умов може встановити інший порядок перевірки правильності формування поїзда, що забезпечує безпеку руху.

На станціях формування головний кондуктор перед відправленням поїзда зобов'язаний переконатися, оглянувши склад, що він правильно сформований, зчеплений і збереження вантажу забезпечена. На станціях формування, де огляд складу головним кондуктором викликає тривалу стоянку поїзда, начальник дороги, в залежності від місцевих умов, може встановити інший порядок перевірки правильності формування, що забезпечує безпеку руху.

Структурний програмування засноване на застосуванні обмеженого числа варіантів структур побудови програм. Такі програми мають більш чітку деревоподібну архітектуру, легше читаються і модифікуються. Полегшується перевірка правильності формування програм і всього програмного забезпечення, скорочується час їх налагодження.

Формують поїзди і несуть відповідальність за правильність формування працівники станцій. Працівники служби вагонного господарства оглядають і ремонтують вагони, навішують і знімають поїзні сигнальні прилади. Залежно від місцевих умов начальник дороги встановлює порядок перевірки правильності формування поїздів і комерційного стану вагонів, для чого можна широко користуватися пристроями радіозв'язку, промислового телебачення, вишками для огляду вагонів. В окремих випадках це роблять на ходу при-насуванні складу на горб гірки або при перестановці в парк відправлення.