А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перевірка - правильність - обчислення

Перевірка правильності обчислення і відображення в обліку податку на додану вартість за операціями з придбання товарів і продуктів, вибуття покупних товарів і продукції власного виробництва в підрозділах громадського харчування.

Перевірка правильності обчислення і відображення в обліку спеціального податку за операціями придбання товарів і продуктів, вибуття покупних товарів і продукції власного виробництва та підрозділах громадського харчування.

Перевірка правильності обчислення і відображення в обліку податку на додану вартість за операціями з придбання товарів і продуктів, вибуття покупних товарів і продукції власного виробництва в підрозділах громадського харчування.

Перевірка правильності обчислення і відображення в обліку спеціального податку за операціями придбання товарів і продуктів, вибуття покупних товарів і продукції власного виробництва в підрозділах громадського харчування.

Перевірка правильності обчислення і відображення в обліку податку на додану вартість за операціями з придбання товарів і продуктів, вибуття покупних товарів і продукції власного виробництва в підрозділах громадського харчування.

Перевірка правильності обчислення сум акцизів проводиться з виходом на підприємство податковими інспекторами в терміни, встановлені керівниками інспекцій. Крім того, на підприємствах діють податкові пости, здійснюють контроль і перешкоджають відходу від оподаткування в сфері нелегального виробництва алкогольної продукції.

Після перевірки правильності обчислення базового фонду заробітної плати всіх категорій промисло-но-виробничого персоналу і його коригування приступають до аналізу фонду заробітної плати непромислового персоналу і несписочного складу.

При перевірці правильності обчислення і сплати податку на майно підприємств слід керуватися Законом РФ від 13 грудня 1991 № 2030 - 1 Про податок на майно підприємств і Інструкцією ГНС РФ від 8 червня 1995 № 33 Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на майно підприємств з наступними змінами та доповненнями.

При перевірці правильності обчислення податку на доходи фізичних осіб аудитор повинен керуватися Податковим кодексом РФ. Необхідно уточнити величину відрахувань, статус працівника (штатний або сумісник), перевірити правильність розрахунку податку на доходи. 
При перевірці правильності обчислення прибуткового податку аудитор керується Законом про прибутковий податок. Необхідно уточнити величину пільг, статус працівника (штатний або сумісник), величину оподатковуваної бази, перевірити правильність розрахунку прибуткового податку.

При перевірці правильності обчислення середнього заробітку необхідно ознайомитися з обліковою політикою і уточнити, який період прийнятий на підприємстві, що перевіряється для обчислення середнього заробітку - 3 або 12 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата.

Розрахунок прибуткового податку з фізичних осіб. При перевірці правильності обчислення прибуткового податку аудитор керується Законом про прибутковий податок. Необхідно уточнити величину пільг, статус працівника (штатний або сумісник), перевірити правильність розрахунку прибуткового податку.

За результатами перевірки правильності обчислення податку з суми перевищення витрат на оплату праці в порівнянні з їх нормованої величиною обласною організацією товариства Знання Госналогинспекция виявила порушення в результаті включення до складу витрат загальногосподарських витрат по основній діяльності товариства - зарплати штатних працівників апарату управління товариства з нарахуваннями на неї, плати за оренду приміщення правління, витрат з проведення з'їздів і конференцій тощо - Що спричинило заниження оподатковуваного прибутку.

Документи за підсумками перевірок правильності обчислення земельного податку державними податковими інспекторами, а також надавалися для цих перевірок матеріали можуть бути використані при екологічний аудит для з'ясування відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства в галузі охорони та раціонального використання земель.

Вищі організації проводять перевірку правильності обчислення та своєчасності внеску в бюджет плати за зазначені фонди.
 Основна увага під час перевірки правильності обчислення податку і сплати податку на реалізацію ПММ має бути приділена повноті обліку виручки від реалізації, особливо при реалізації ПММ за готівковий розрахунок.

Податкові органи зобов'язані проводити перевірки правильності обчислення і утримання, своєчасності і повноти перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку у всіх роботодавців. Останні не рідше одного разу на квартал і щорічно не пізніше 1 березня року, наступного за звітним, подають до податкового органу за місцем своєї реєстрації відомості про доходи і про обчислених та утримані суми податку із зазначенням адрес постійного місця проживання одержувачів доходу.

Податкові органи зобов'язані проводити перевірки правильності обчислення і утримання, своєчасності і повноти перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку на всіх підприємствах, в установах, організаціях незалежно від їх організаційно-правових форм та інших роботодавців. Превоочеред-ність перевірок встановлюється керівниками податкових органів.

Податкові органи зобов'язані проводити перевірки правильності обчислення і утримання, своєчасності і повноти перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку на всіх підприємствах, в установах, організаціях незалежно від їх організаційно-правових форм та інших роботодавців. Першочерговість перевірок встановлюється керівниками податкових органів.

Податкові органи зобов'язані проводити перевірки правильності обчислення і утримання, своєчасності і повноти перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку на всіх підприємствах, в установах, організаціях незалежно від їх організаційно - правових форм та інших роботодавців. Першочерговість перевірок встановлюється керівниками податкових органів.

Послідовність перевірки правильності обчислення податкової бази. Останній етап камеральної перевірки - перевірка правильності обчислення податкової бази - є основним і найбільш трудомістким.

Застосовуються процедури, спрямовані на перевірку правильності обчислення записаних сум. Перевірка правильності відображеного в накладній кількості відвантаженої продукції, ціни одиниці продукції і підсумкових даних є прикладом такого роду контрольної процедури.

Перевірка даного питання проводиться аналогічно перевірці правильності обчислення і відображення в обліку ПДВ, викладеної в попередньому підрозділі.

Розглянуте властивість може бути використано для перевірки правильності обчислення середньої. Якщо при обчисленні середньої арифметичної 2 (xt - - x) j 0 і S (я - - х) /0 то це вказує, що середня обчислена неправильно. А так як в аналізі, як це показано далі, часто доводиться користуватися відхиленнями від середньої, їх зручно використовувати і для перевірки правильності обчислення середньої.

Яке властивість середньої може бути використано для перевірки правильності обчислення середньої.

При цьому назва звітного документа встановлюється: Результати перевірки правильності обчислення утримуваного прибуткового податку з фізичних осіб при купівлі у них цінних папері.

Чи мають право податкові органи контролювати рівень цін при перевірці правильності обчислення і сплати ПДВ.

Разом з тим дані картки можуть бути використані в якості контрольних при проведенні перевірок правильності обчислення та сплати податків. Якщо дані, відображені в картці, розходяться з даними, використовуваними бухгалтером, то у працівника слід запросити документальне підтвердження правильності повідомлених ним відомостей.

Відповідно до листа Державної податкової служби Росії від 5 січня 1996 р NO ПВ-4-13 /Зн Про перевірку правильності обчислення організаціями оподатковуваної бази податкових інспекцій зобов'язані приймати річну бухгалтерську звітність незалежно від наявності або відсутності аудиторського висновку в її складі.

Нарахування та стягнення в межах своєї компетенції митних зборів, податків та інших митних платежів, здійснення перевірки правильності обчислення особами митних платежів.

Під податковим контролем розуміється діяльність посадових осіб податкових органів в межах своєї компетенції в формах, передбачених Податковим кодексом, з метою перевірки правильності обчислення і сплати податків та зборів, а також виявлення та усунення податкових правопорушень і причин, що їх породжують, дотримання законодавства про податки і збори.

Необхідно мати на увазі, що, згідно з пунктом 3 листи Державної податкової служби Росії від 5 січня 1996 № ПВ-4-13 /Зн Про перевірку правильності обчислення організаціями оподатковуваної бази, відрахування до резерву сумнівних боргів у складі позареалізаційних витрат, що враховуються при оподаткуванні, мають право робити тільки ті підприємства, які для цілей оподаткування застосовують метод визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за відвантаженням. 
Відповідно до пунктів 321 і 322 Плану роботи Державної податкової служби Росії на 1997 рік направляється для практичного застосування в роботі Орієнтовна програма і Методичні рекомендації з проведення перевірок правильності обчислення та своєчасності перерахування до бюджету прибуткового податку з фізичних осіб туристичними компаніями і аудиторськими фірмами.

Відповідно до пункту 18 Національного плану перевірок платників податків Державної податкової служби Російської Федерації на 1996 рік, затвердженого Керівником Державної податкової служби України за погодженням з Федеральною службою держподаткової поліції Російської Федерації 120296 і доведеного до Госналогинспекции по суб'єктам Російської Федерації 150296 № ПВ-6-16 /100 направляється для практичного застосування в роботі приблизна програма перевірки правильності обчислення і своєчасного перерахування до бюджету податку на прибуток страховими організаціями.

Податок з продажів відноситься до числа регіональних податків, введення яких на даній території відноситься до компетенції законодавчих органів відповідних суб'єктів РФ. При перевірці правильності обчислення та сплати податку з продажів слід керуватися пп.

Аналогічно пропонується діяти і в випадках зміни, що перевіряється і переліку питань, що перевіряються. Наприклад, при перевірці правильності обчислення та сплати податку на прибуток встановлено неправомірне віднесення на собівартість деяких витрат. Це, як правило, призводить до необхідності перевірки правильності віднесення в дебет рахунку 68 так званого вхідного ПДВ, тобто правильності обчислення іншого податку.

Платник податків зобов'язаний подавати на вимогу податкового органу документи та інформацію, необхідні для перевірки правильності обчислення і сплати податків як самим платником податків, так і третіми особами.

Про втручання податкових органів в облік фінансово-господарських результатів організацій свідчить і те, що по-різному визначається показник виручка для цілей оподаткування виходячи з прийнятої облікової політики. Так, згідно з наказом МФ РФ від 19 жовтня 1995 № 115[11], В бухгалтерському обліку показник виручки визначається з відвантаження продукції. У листі ДПС РФ від 5 січня 1996 № ПВ-4-13 /Зн Про перевірку правильності обчислення організаціями оподатковуваної бази зазначено, що метод визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) для цілей оподаткування встановлюється підприємствами на тривалий термін (ряд років) виходячи з умов господарювання і укладених договорів. При оголошенні облікової політики підприємство вибирає методику визначення виручки тільки для цілей оподаткування: з моменту оплати відвантаженої продукції або з моменту її відвантаження і пред'явлення покупцю розрахункових документів. Отже, якщо підприємство бере метод по оплаті, то воно змушене вести два роздільних обліку реалізаційних результатів: в звичайному режимі бухгалтерського обліку та податковий облік. Перерахунок таких показників вимагає від бухгалтерів підприємств додаткового часу і витрат праці.

Аудиторська оцінка динаміки і перспектив зміни прибутку (доходів) клієнта - один з найважливіших підсумкових ділянок перевірки будь-якого підприємства в умовах ринкової економіки. В сучасних умовах відповідні аналітичні процедури даного плану істотно ускладнюються через те, що контроль отримання доходів повинен бути доповнений перевірками правильності обчислення оподатковуваної бази.

Розглянуте властивість може бути використано для перевірки правильності обчислення середньої. Якщо при обчисленні середньої арифметичної 2 (xt - - x) j 0 і S (я - - х) /0 то це вказує, що середня обчислена неправильно. А так як в аналізі, як це показано далі, часто доводиться користуватися відхиленнями від середньої, їх зручно використовувати і для перевірки правильності обчислення середньої.

Аудит в циклі розрахункових і кредитних операцій можна виділити і організувати для особливо великих економічних суб'єктів. Якщо ж клієнта можна віднести до середніх або навіть дрібним, то доцільно не виділяти цей цикл в самостійний, а розосередити відповідні процедури по їх змісту до деяких з перерахованих вище циклів (управління запасами, реалізації та ін.), Або об'єднати з контрольними процедурами по отриманню клієнтом доходів і з перевірками правильності обчислення їм оподатковуваної бази.

Як уже зазначалося, за договором купівлі-продажу продавець здійснює реалізацію продукції або товару. Постановою Уряду РФ від 5 серпня 1992 р № 552 м) для цілей оподаткування виручка від реалізації продукції визначається або по мірі її оплати, або в міру відвантаження. Згідно з листом Державної податкової служби РФ від 5 січня 1996 № ПВ-4-13 /Зн Про перевірку правильності обчислення організаціями оподатковуваної бази, обраний підприємством з метою оподаткування метод визначення виручки від реалізації застосовується при обчисленні податку на прибуток, ПДВ, податку на користувачів автомобільних доріг та інших податків, які визначаються по виручці від реалізації.

Постановою Уряду РФ від 5 серпня 1992 р № 552 м) для цілей оподаткування виручка від реалізації продукції визначається або по мірі її оплати, або в міру відвантаження. Згідно з Листом ДПС РФ від 5 січня 1996 № ПВ-4-13 /Зн Про перевірку правильності обчислення організаціями оподатковуваної бази обраний підприємством з метою оподаткування метод визначення виручки від реалізації застосовується при обчисленні податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на користувачів автомобільних доріг і інших податків, які визначаються по виручці від реалізації.

Слід розмежувати проведення податкових перевірок безпосередньо податковими органами і спільно з органами податкової поліції. В цьому випадку процедура передачі матеріалів з податкових органів до органів податкової поліції буде схожою з випадком 2 оскільки, виходячи з контексту НК, органи податкової поліції не наділені правами контролюючого органу, а податкові органи здійснюють контрольні функції, тобто якщо здійснювалася спільна перевірка, то оформлення результатів виїзної податкової перевірки здійснюється податковими органами. Звідси можна зробити висновок, що матеріали передають податкові органи до органів податкової поліції. НК РФ виділяють своїх співробітників до складу групи перевірки, що починає свою роботу з ініціативи податкових органів. Як бачимо, спільна діяльність податкового органу та податкової поліції з виявлення ознак податкового злочину здійснюється як в першій і другій, так і в третій з вищенаведених ситуацій як би на зустрічних курсах, тобто з метою перевірки правильності обчислення і сплати (утримання та перерахування) податків.

Відмінною особливістю цього розділу є об'єднання юридичного та економічного підходів до проведення податкових перевірок. Дійсно, податкові перевірки, з одного боку, регламентовані нормативно-правовими актами. Їх результати носять юридично значущий характер і можуть спричинити правові наслідки для особи, щодо якої проводиться конкретна перевірка. З іншого боку, їх суть полягає у встановленні тими чи іншими способами (методами податкового контролю або іншими не забороненими законом способами) відповідності наявних даних про фінансово-господарської діяльності особи, що перевіряється, спрямованої на одержання доходу, фактичним даним. Здійснення цього процесу неможливо без аналізу даних бухгалтерського обліку і звітності (тобто інформації чисто економічного характеру) про господарську діяльність особи, що перевіряється. Перевірка правильності арифметичного підрахунку, виконаного платником податків і представленого у вигляді податкової звітності, перевірка правомірності застосування податкових ставок і пільг, перевірка правильності обчислення податкової бази, а також реалізація методик перевірки облікової документації особи, що перевіряється, аналізу достовірності даних бухгалтерського обліку, правильності обчислення та сплати до бюджету різних видів податків мають на увазі необхідність наявності у перевіряючого особи відповідної економічної підготовки.